Anda di halaman 1dari 12

Peta Minda Sejarah

Done by: Grace Cheng Tsiao-Lin and Khu Chooi Ern of Form 2 Terra

Tingkatan Satu

Bab 1 : Sejarah Dan Kita


Sejarah dan Kita

Pengertian Sejarah
Syajaratun -Ibn Khaldun -Herodotus -Muhd. Yusof Ibrahim

Ciri-ciri Sejarah
Fakta yang tepat dan benar Penting dan bermakna Sebab dan akibat

Sumber Sejarah
Sumber primer Sumber kedua

Pentafsiran sejarah
Kepentingan dan faedah mempelajari sejarah

Kaedah pengkajian sejarah


Kaedah bertulis Kaedah arkeologi

Kaedah lisan

Bab 2 : Zaman Prasejarah di Malaysia


Zaman prasejarah di Malaysia

Zaman Paleolitik (200 000 300 000 tahun dahulu)


Zaman batu awal - Hidup berpindahrandah - Tinggal di sekitar tasik dan dalam gua - Memburu binatang - Memungut hasil hutan - Kepercayaan animisme Menggunakan alat batu

Zaman Neolitik ( 7000 tahun dahulu)


Zaman Batu Pertengahan - Tinggal di gua berhampiran sungai - Wujud sistem bermasyarakat - Bercucuk tanam - Memelihara binatang ternakan - Mencipta peralatan tembikar - Alat batu - Mencipta barang kemas Kepercayaan animisme

Zaman Logam (4000 tahun dahulu)


Tinggal di tebing sungai dan di dalam gua batu

- Bercucuk tanam - Pertukaran barang - Menangkap ikan - Pertukaran barang - Alat gangsa dan besi - Kepercayaan dan pegangan hidup yang tertentu

Bab 3 : Kerajaan Awal di Asia Tenggara


Kerajaan Awal di Asia Tenggara

Kerajaan Agraria
-padi sawah -padi huma -ubi taro

Kegiatan pertanian

Kerajaan Maritim Kegiatan perdagangan


-perdagangan serantau -perdagangan antarabangsa -perdagangan entrepot

Kerajaan Angkor

Kerajaan Funan

Kerajaan

-Ke-17 -membina baray -Raja Devaraja -beragama Hindu-Buddha

Champa

Majapahit

Chih Tu

Srivijaya

Kedah Tua

Bab 4 : Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka


Perjalanan Parameswara ke Melaka
Palembang

Parameswara

Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka


Sistem pemerintahan yang teratur Kemudahan pelabuhan
-Pembesar, bentara dan biduanda kecil. -Perkhidmatan membaiki kapal -Bekalan air dan makanan -Tenaga kerja -Tempat penginapan

-Cuba membebaskan Palembang dari Majapahit. -Gagal lalu melarikan diri akibat serangan Majapahit.

Temasik

-Membunuh Temagi (wakil kerajaan Siam). -Berkuasa di sana selama lima tahun. -Terpaksa mencari perlindungan daripada serangan Siam dan Majapahit.

Hubungan diplomatik Muar


-Masih belum selamat. -China -Siam

Melaka Asal usul nama Melaka


-Sejarah Melayu Pokok Melaka -Istilah Arab Mulaqah dan Malakat -Mitos Hindu Pokok Amalaka

Bantuan Orang Laut

-Ciri-ciri kepahlawanan. -Mahir tentang selok-belok Selat Melaka.

Ikatan konsep daulat

-Semangat sedia berkorban, menghargai pemimpin dan taat setia kepada raja.

Bab 5 : Kegemilangan Melaka


Kegemilangan Melaka Pentadbiran yang sistematik Sistem pembesar empat lipatan Pembesar Utama Bendahara, Temenggung, Laksamana, Penghulu Bendahari Pusat Perdagangan Faktor-faktor perkembangan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa - Kedudukan Geografi - Peranan Syahbandar - Undang-undang Laut Melaka - Kemudahan di pelabuhan - Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca - Pelabuhan entrepot - Penggunaan sistem mata wang Kematangan Hubungan Luar Hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu: - Pasai - Jawa - Siak - Kampar Hubungan Melayu dengan kerajaan luar: - China - Gujerat - Siam - Tanah Arab Pusat Pengembangan Agama Islam Pusat Kegiatan Ilmu

Perluasan Kuasa

Tingkatan Dua...

Bab 1 : Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British


Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British

SHTI menduduki SHTI bertapak di Pulau Pinang SHTI mengambil Singapura Perpecahan Seberang Perai Kepulauan Melayu Pulau Pinang British gagal
strategik menjadi pangkalan British. Perjanjian Burney 1826 memajukan Pulau Pinang. Perjanjian InggerisBelanda 1824

Pembentukan Negeri-Negeri Selat


Organisasi Pentadbiran Negeri-Negeri Selat

Syarat-syarat Singapura pangkalan perdagangan yang pengambilan strategik. Seberang Perai tahun 1800. Usaha mempertahankan Taktik Stamford kedaulatan Kedah. Raffles mengambil Singapura.

Kedaulatan Kedah tercabar.

Bab 2: Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British


Dasar Campur Tangan British di Negeri-Negeri Melayu Residen Menggugat Kuasa Sultan dan Pembesar Residen terlalu berkuasa Memberi nasihat kepada sultan Menguasai pentadbiaran Pengukuhan Kuasa British Melalui Pembentukan N.N.M.B Pembentukan Perseketuan Mencabar Kewibaan Sultan
- Kuasa sultan semakin kurang - Residen jeneral berkuasa penuh - ketua jabatan di Kuala Lumpur dikuasai oleh British Residen Jeneral digantikan oleh Ketua Setiausaha

Sebab-sebab British campur tangan Kekayaan Tanah Melayu Saingan kuasa Eropah Revolusi Perindustrian Terusan Suez dan kapal wap Perubahan dasar British Desakan pedagang

Sebab-Sebab penubuhan Persekutuan - Tugas residen tidak jelas - Residen terlalu berkuasa Mencampuri adat - Pentadbiran tidak seragam Memungut - Perbelanjaan di Pahang cukai meningkat - Perkongsian di Pahang meningkat - Faktor keselamatan - Memakukan jalakan kereta api & jalan raya

Bab 3 : Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British


Negeri-Negeri Utara Penampan Keselamatan British di Tanah Melayu
-Kedah - Perlis - Kelantan - Terengganu

Penasihat British Mengancam Kedaulatan Negeri-Negeri Melayu Utara


Kedah : Penasihat British - George Maxwell Perlis : Penasihat British - Meadowe Frost Kelantan : Penasihat British - J.S. Mason Terengganu : Penasihat British - J.L. Humphreys

Pemodenan Johor Melambatkan Campur Tangan British


-Temenggung Daeng Ibrahim -Sultan Abu Bakar Bapa Pemodenan Johor Pemimpin Johor yang berwibawa -Dato Jaafar bin Muhammad -Dato Abdul Rahman bin Andak -Dato Muhammad Salleh bin Perang -Dato Muhammad Ibrahim bin Munsyi

Perjanjian Sulit 6 April 1897

Perjanjian Bangkok 1909

Bab 4 : Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke


Perpecahan Membuka Ruang Penjajahan
Kebangkitan menentang pentadbiran Pangeran Indera Mahkota. Perjanjian James Brooke dengan pemimpin tempatan.

Keluarga Brooke Meluaskan Kuasa


1853 : Menguasai kawasan antara Sungai Samarahan dengan Sungai Rajang. 1861 : Menguasai kawasan Sungai Rajang. 1883 : Menguasai kawasan lembangan Sungai Trusan. 1905 : Menguasai Lawas.

Perubahan Sarawak di Bawah Pemerintahan Keluarga Brooke


Perubahan dalam bidang pentadbiran -Pengenalan pentadbiran baru. -Pengekalan sistem pentadbiran tradisional. Fungsi Majlis Tertinggi, Majlis Negeri and Majlis Bahagian. - Pembangunan bandar seperti Kuching, Miri, Bintulu dan Sibu - Pengangkutan - Perhubungan - Kesihatan - Pendidikan - Keselamatan / Keamanan - Masyarakat Majmuk ( Kemasukan imigran dari China yang tinggal di Sibu, Miri dan Bintulu - Mengamal dasar pecah dan perintah

Perjanjian Perjanjian dengan Raja dengan Sultan Muda Hashim Omar Ali tahun 1841. Saifuddin tahun 1842.

Anda mungkin juga menyukai