NAMA : ________________________ LATIHAN PENILAIAN PENILAIAN 1 (PBS) 2012 BAB 1 : SEJARAH DAN KITA 1.

1 Pengertian Sejarah Padankan mengikut jawapan yang sesuai.

TINGKATAN : ______________

Ibn Khaldun

Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab manusia melakukannya

Herodotus

Sejarah merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu Sejarah membincangkan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia, tentang perubahan yang berlaku pada sifatsifat masyarakat itu. (3 markah)

Muhd. Yusof Ibrahim

1.2

Ciri-ciri Sejarah Lengkapkan carta di bawah mengenai ciri-ciri sejarah

CIRI-CIRI SEJARAH

(3 markah)

1

1.3

Sumber Sejarah Lengkapkan carta dibawah yang berkaitan sumber sejarah. SUMBER SEJARAH

SUMBER PERTAMA (PRIMER)

SUMBER KEDUA (SEKUNDER)

I. _________________________ II. Belum diolah III. ________________________ CIRI-CIRI

I. Telah di cetak II. _________________________ III. ________________________

I. _________________________ II._________________________ III. Batu Bersurat IV. ________________________ CONTOH

I. _______________________ II. Buku teks III. ______________________ iv. ______________________

(10 markah) 1.4 Kaedah Pengkajian Sejarah Lengkapkan carta di bawah. KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH KAEDAH BERTULIS KEDAH ARKEOLOGI

KAEDAH LISAN 1. Cara untuk memperolehi maklumat melalui ______________, ucapan dan temuramah. 2. Terdapat 2 kelemahan ; a. wujud unsur ______________ b. maklumat bercampur dengan unsur ___________ dan mitos.

1. Maklumat yang diperoleh dari sumber-sumber yang ditulis, ___________ dan dilakar pada ; a. Dinding gua b. _____________________ c. Daun kayu d. _____________________ 2

1. Kaedah ini dilakukan oleh ahli ________________. 2. Antara cabang bidang arkeologi ialah ; a. _________________ b. _________________ c. Gali cari

(6 markah)

1.5

Faedah Mempelajari Sejarah Nyatakan 3 faedah mempelajari sejarah. a. _______________________________________________________________ b. _______________________________________________________________ c. _______________________________________________________________

BAB 2 : ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA 2.1 Pengenalan

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

3

2.2

Zaman Paleolitik Lengkapkan carta di bawah dengan jawapan yang betul.

(15 markah)

4

2.3

Zaman Neolitik Lengkapkan carta di bawah dengan jawapan yang betul.

(15 markah) 5

2.3

Zaman Logam Lengkapkan carta di bawah dengan jawapan yang betul.

(15 markah) ------- KERTAS SOALAN TAMAT -------SELAMAT MENJAWAB

6