A.

Pengurusan grafik sebab Parameswara melarikan diri ke Melaka

B. Perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka.