Anda di halaman 1dari 49

Segala puji-pujian bagi Allah, Pemelihara sekalian alam.

Selawat disertai salam atas yang paling mulia di antara Rasul-rasul, Muhammad Rasul yang Amin, dan atas sekalian keluarga dan sahabat-sahabat baginda.

Maha Suci Tuhan dengan segala Kemuliaan-Nya dan berfirman dengannya. Maha Suci Tuhan yang bersifat dengan Kebesaran dan Kemurahan. Maha Suci Tuhan yang menghinggakan bilangan sesuatu dengan Ilmu-Nya. Maha Suci Tuhan yang tiada layaknya Tasbih melainkan untuk-Nya. Maha Suci Tuhan yang mempunyai nikmat dan kurnia. Maha Suci Tuhan yang memiliki Kebesaran dan Kemuliaan. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kekuasaan. Daku bermohon kepada Tuhan dengan Kemuliaan Arasy-Mu dengan Rahmat-Mu yang setinggitingginya dari Kitab-Mu, dengan Nama-Mu Yang Agung. Kesungguhan-Mu yang tinggi dan Kalimat-Mu Yang Sempurna lagi Lengkap yang tidak dilampaui oleh orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat kejahatan. Anugerahilah Rahmat Kurnia-Mu kepada Nabi Muhammad s.a.w dan keluarga Nabi Muhammad s.a.w.

Wahai Tuhan yang mensejahterakan. Sejahterakanlah agama kami, sejahterakanlah iman kami, sejahterakanlah tauhid kami, sejahterakanlah makrifat kami, sejahterakanlah roh kami dan sejehterakanlah jasad kami. Wahai Yang Memberi Rahmat dan Yang Mengasihani.

Wahai Tuhan kami. Janganlah Engkau seksa kami sekiranya kami lupa atau kami keliru. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan atas kami seksa sebagaimana Engkau pikulkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan atas kami (perintah-perintah) yang tidak kuat kami mengerjakannya; dan hapuskanlah (dosadosa) kami, dan lindungilah kami (daripada dosa-dosa), dan kasihanilah kami. Engkau jua Penolong kami; oleh sebab itu tolonglah kami atas (mengalahkan) kaum yang kafir.

Wahai Tuhan kami! Berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat pun kebaikan. Dan peliharalah kami daripada seksaan neraka.

Selawat serta salam ke atas Sayyidina Muhammad, ke atas keluarga dan sahabat-sahabat baginda s.a.w.

Maha Suci Tuhanmu, Tuhan Maha Perkasa dari apa yang mereka sifatkan. Dan sejahtera atas mereka yang diutus. Dan segala puji kepunyaan Allah, Tuhan bagi sekalian alam.

KITAB TERKENAL: ANA AL HAQ


oleh Nizzam Shahiibul-Karibb pada pada 10hb Disember 2011 pukul 1.30 pagi

AHDIYYAT: Anda lihat dakwat , huruf hilang, anda lihat huruf dakwat hilang. Huruf adalah dakwat pada hakikatnya.

ZAT ternyata pada anda dalam dua bentuk kesempurnaanNya :-

Pertama Kedua

Dengan JAMALNYA yaitu KEINDAHANNYA Dengan JALALNYA yaitu KEAGUNGANNYA

ZAT dalam peringkat ghaib tidak dapat diketahui. Diketahui dari kesan 7 SifatNya. SifatNya berkehendakkan kenyataan mithalnya keupayaan Iradat menjadi Kehendak, hayat menjadi Hidup dan seterusnya.

Tiap tiap benda adalah BENTUK SATU SIFAT. Bentuk bentuk berbeza kerana berbezanya Sifat dan keadaan Sifat itu.

WUJUD MUTLAK dan pengetahuanNya disebut A YAN, tidak dapat dilihat. Yang dilihat ialah kesan kesannya. Zat tidak diketahui kerana ia GHAIB MUTLAK. Pengetahuan yang sempurna mengenai Zat ialah TIDAK TAHU.

Peringkat peringkat nyatanaya Zat adalah seperti berikut :-

Pertama

Peringkat dimana Zat tidak menyatakan pada DiriNya digelar GHAIBUL GHUYUB.

Kedua- Peringkat dimana Zat menunjukkan kepada DiriNya disebut AHDIYYAH atau Sempadan Pertama atau disebut juga sebagai HAKIKAT MUHAMMAD.

Ketiga Peringkat dimana Zat menunjukkan kepada DiriNya dan Yang Lain secara terperinci ( details ) disebut sebagai Sempadan Kedua atau WAHDAH.

Keempat Peringkat dimana Zat menunjukkan kepada DiriNya dan Yang Lain secara terperinci tetapi CUMA didalam IlmuNya. Ini disebut sebagai HAKIKAT KEMANUSIAAN atau NAFAS SUCI

Kelima Peringkat dimana Zat menunjukkan secara terperinci KELUAR. Ini disebut sebagai ALAM ARWAH , ALAM MITHAL & ALAM AJSAM

HU ( Dia ) yang GHAIB menjadi AKU menzahirkan DiriNya.

ZAT itu MUTLAK, tiada berbentuk. PadaNya-lah semua bentuk bentuk yang ada HAD bergantung. Apabila Ia Berkehendak , Ia ambil satu satu bentuk BayanganNya.

WUJUD itu sendiri adalah ZAT. Orang Syariat berpendapat Zat adalah DAHULU dari WUJUD.

Wujud yang paling nampak sekali ialah Wujud Allah. Wujud benda benda lain adalah dengan Cahaya Zat Allah. Jika anda lihat diri anda dan benda benda lain anda akan lihat Wujud Allah. Pandangan pada Wujud Allah adalah terdahulu daripada pandangan terhadap diri anda.

SIFAT yang melahirkan DUNIA bukan ZAT. Kehidupan didunia ialah kesan SIFAT HAYAT ( Hidup ) . Begitulah dengan 6 Sifat yang lain ( Sifat Maani ) . Oleh itu baik dan jahat adalah dari Sifat bukan Zat. Wujud mengambil bentuk HIDUP. Iradat mengambil bentuk Kehendak. . Pengetahuan mengambil bentuk Akal. Segala-galanya terzahir melalui anggota. Iradat berbentuk hati, Tahu dengan Otak. Dengar dengan Telinga dan sebagainya.

HAKIKAT benda itu ialah ZAT

Sesungguhnya Allah Meliputi Segala-galanya ( As-Fusilat :54 ) Meliputi adalah ibarat Air meliputi ombak, salji & embun.

HU ialah Nama ZAT tanpa menunjukkan Sifat. Nama Allah menunjukkan Zat dengan segala Sifat-SifatNya.

Allah tiada Sifat Sifat terhad. Tidak ada ghayr ( yang lain ) Adanya ghayr adalah dalam khayalan kita sahaja yaitu bila kita memberi sempadan kepada Wujud Mutlak.

ILMU yang meliputi sesuatu benda tertentu. Ianya tidak boleh meliputi sesuatu yang tiada had yakni Allah. Allah sedar akan DiriNya Yang Tahu dan Yang Diketahui adalah DiriNya sendiri.

ASMA adalah ZAT yang dinamakan beserta segala Sifat SifatNya.

ZAT itu berkenaan dengan HAD atau SEMPADAN PERTAMA dikatakan AKU. Apabila Ia Terzahir dalam beberapa bentuk Yang Terhad dikatakan KAMU. Apabila Ia DILUAR HAD dan PENGETAHUAN IaNya menjadi DIA.

Dunia ini dinampakkan dan bukan sabenarnya yang hakiki.

DIA menzahirkan DiriNya dalam berbagai bentuk Tanpa Sebarang Pertukaran Dalam ZatNya. DiaNya sekarang saperti DiaNya dahulu juga.

WAJIBUL WUJUD (Yang Pasti Ada)

Yang ada hanya Allah. Tiada yang lain. Yang lain tidak ada.

TAUHID ialah mengetahui satu , melihat satu dan menjadi satu Aku satu dan tiada sekutu denganKu.

Walaupun ada bertingkat-tingkat dari segi badan / akal / ruh / sirr / nur / zat, hakikat anda bukanlah salah satu dari tingkat tingkat itu tetapi adalah Zat itu sendiri.

HAKIKAT MUHAMMAD ialah KEPALA PANCURAN semua manifestasi . Meskipun Muhammad didalam badan, hakikatnya adalah hakikat seluruh alam. Keturunannya ialah :-

- seluruh alam - wali wali

- malaikat malaikat - keturunan yang lahir dari jasadnya

Ulama Syariat berpendapat wujud itu ada dua :-

Pertama Kedua

satu yang asal yakni Allah yang dijadikan atau baharu yakni yang dijadikan Allah dari tiada

Ulama Hakikat berpendapat :-

Benda benda wujud bukan dari tidak ada tetapi adalah dari A yan Sabitah ( bentuk bentuk tetap dalam Ilmu Allah ) yaitu dari Wujud Allah

Perintah KUN hendaklah pada benda yang ada. Yang tidak ada tidak dapat menerima Perentah Kun itu.

Lain lain perbezaan Prinsip Ulama Syariat & Ulama Hakikat :-

Ulama Syariat mengatakan Wujud Kejadian berbeza dengan Wujud Allah. Para Sufi mengatakan Tiada Perbezaan Hanya Satu Jua Yaitu Wujud Mutlak Allah

Ulamak Syariat mengatakan bahawa kejadian dari ADOM. Para Sufi mengatakan Yang Diperentah itu mestilah ada atau wujud untuk menerima perentah dan ini ialah A yan Sabitah.

Yang ketiga ialah HU HU ( Dia Dia ) & KAANAHU ( Saperti Dia )

Ulamak Syariat mengatakan dalam fana makhluk menjadi KAANAHU ( saperti Dia ) dan bukan HU HU ( Dia Dia )

Ibnu Arabi menyatakan wujud tidak lebih dari SATU. Yang sama itu menzahirkan kepada DiriNya dengan DiriNya saperti air menzahirkan dirinya dalam bentuk ais. Jadi tiada yang fana Ianya Hu Hu. Yang lain tidak lebih dari hanya nama nama dan benda benda pada fikiran sahaja. Hakikatnya Dia Yang Satu.

Semua nama nama adalah penzahiran daripada satu hakikat. Kadang kadang hakikat itu lautan, kadang kadang bueh, kadang kadang ombak, kadang kadang ais kadang kadang salji, kadang kadang Allah, kadang kadang makhluk

Nama itu banyak ..yang dinamakan itu hanya Satu.

Bentuk bentuk adalah DiriNya sendiri pada zahirnya dan pada hakikatnya.

Semua benda benda wujud kerana WujudNya Allah. Dengan sendirinya mereka itu TIDAK ADA. Huruf tidak ada , yang ada ialah Dakwat.

Yang Tidak Ada ialah cerminnya Wujud Mutlak

Mumtanul Wujud Mumkinul Wujud Wajibul Wujud

Ada Yang Negatif = Cermin Ada Yang Mungkin = Bayangnya Yang Pasti Ada = Orangnya.

Ulamak Syariat mengatakan Wujud benda benda ( dunia ) adalah Tambahan pada Zat. Para Sufi mengatakan Wujud Mutlak ialah Allah. Pembatasannya ialah DiriNya sendiri.

Zat mengetahui DiriNya sendiri

Dari segi mengetahui :-

Dia Menjadi wajib. Pelaku tanpa kualiti, Pencipta Yang Berkuasa dll

Dari segi Diketahui :-

Dia menjadi Yang Dilakukan . Yang diberi kualiti. Yang Dijadikan tanpa kuasa yaitu Hakikat Insan. Surah Al-Hadid : 04

Dan Dia bersama kamu dimana sahaja kamu berada.

Huraian :-

Allah ialah hakikat semuanya

hakikat segala-galanya tiada yang kecuali.

Apabila Allah beserta dengan semua, Dia juga tanpa semua.

Selagi anda wujud dalam pandangan anda , DIA TIADA NAMPAK dan apabila anda tidak wujud dalam pandangan anda DIALAH YANG ANDA NAMPAK.

Allah menzahirkan DiriNya pada sesuatu benda yang dicari oleh seseorang itu. Tajallinya tidak terkira banyaknya . Penyembahan Yang Terhad oleh Yang Terhad adalah Syirik.

CINTA ALLAH ialah KEMAHUAN UNTUK MANIFESTASI ( penzahiran ) . Wujud adalah gerak dari KEADAAN YANG TERPENDAM ( Kanzun Mahfiyyan Adom Idhafi ) kepada KEADAAN YANG TERNAMPAK. Ini adalah Gerak Cinta. Tanpa Cinta ianya terpendam dalam Ilmu buat selama-lamanya.

Wujud itu adalah HANYA TAJALLI dan Tajalli itu menjadi hakikat seseorang dalam Tajalli. Hakikat benda ialah ZAT ALLAH sendiri. Wujud diluar dan wujud didalam tidak berbeza. Semuanya adalah Satu Diri Yang Sama itu jua yakni Allah.

SYAIR AL-HALLAJ (ANA AL HAQ) Aku adalah Dia yang kucinta dan Dia yang kucinta adalah aku Kami adalah dua jiwa yang bertempat dalam satu tubuh. Jika engkau lihat aku, engkau lihat Dia, dan jika engkau lihat Dia, engkau lihat aku

Maha suci zat yang sifat kemanusiaan-Nya, membukakan rahasia cahaya ketuhanan-Nya yang gemilang. Kemudian kelihatan baginya mahluk-Nya, dengan nyata dalam bentuk manusia yang makan dan minum

Jiwa-Mu disatukan dengan jiwaku, sebagaimana anggur disatukan dengan air murni. Jika sesuatu menyentuh Engkau, ia meyentuhku pula, dan ketika itu dalam tiap hal Engkau adalah aku.

Aku adalah rahasia Yang Maha Benar, dan bukanlah Yang Maha Benar itu aku Aku hanya satu dari yang benar, maka bedakanlah antara kami.

Sebelumnya tidak mendahului-Nya, setelah tidak menyela-Nya, daripada tidak bersaing dengan Dia dalam hal keterdahuluan, dari tidak sesuai dengan Dia, ketidak menyatu dengan dia, Dia tidak mendiami Dia, kala tidak menghentikan Dia, jika tidak berunding dengan Dia, atas tidak membayangi Dia,dibawah tidak menyangga Dia, sebaliknya tidak menghadapi-Nya, dengan tidak menekan Dia, dibalik tidak mengikat Dia, didepan tidak membatasi Dia, terdahulu tidak memameri Dia, dibelakang tidak membuat Dia luruh, semua tidak menyatukan Dia, ada tidak memunculkan Dia, tidak ada tidak membuat Dia lenyap, penyembunyian tidak menyelubungi Dia, pra-eksistensi-Nya mendahului waktu, adanya Dia mendahului yang belum ada, kekalahan-Nya mendahului adanya batas.

Di dalam kemuliaan tiada aku, atau Engkau atau kita, Aku, Kita, Engkau dan Dia seluruhnya menyatu.

MUMKINUL WUJUD Yang Mungkin Ada

MUMKINUL WUJUD terzahir KERANA CINTA yaitu Cinta Allah kepada memandang Kecantikan dalam KecantikanNya sendiri.

- Cinta Zat pada Zat digelar JAM I yaitu cinta Zat pada Hakikat Muhammad- Cinta Zat pada Alam digelar JAM I BI JAM ICinta Alam pada Alam digelar JAM I BI FARAK saperti cinta saorang gadis terhadap saorang teruna

Cinta Allah Yang Pertama digelar A YAN yaitu Hakikat Muhammad . Keupayaannya terzahir dalam cermin A yannya . Oleh itu Allah ialah Bapa A yan itu dipelihara pada penzahirannya oleh Asma & SifatNya.

Penzahiran Cinta mengambil bentuk ( yaitu SifatNya ). Zat adalah Mutlak dan apa apa yang terbit daripadaNya adalah Terhad. Wujud yang terhad tidak boleh lain dari wujud itu sendiri.

Alam ini terbit daripada Allah dan tiada yang lain kecuali Allah yang ternampak dari alam ini. Contoh untuk faham :-

- Biji sawit terzahir dalam pokok sawit dan pokok sawit itu didapati dari biji sawit atau benih sawit. Maka lahirlah berjuta ekar ladang sawit tanpa perubahan kepada biji benih itu, tetap menjadi biji benih sawit akhirnya tidak mungkin menjadi biji kelapa atau biji cempedak.

Setiap ketika segalanya meminjam wujud mereka daripada Allah dan setiap ketika mereka kembali kepada Zat mereka yang mana adalah kosong.

ZAT BENDA adalah SIFAT JALAL ( Agung ) dan JAMAL ( Indah ) Allah. Benda ialah penzahiran kedua Sifat ini. Semuanya sama ada baik atau jahat datang dari kedua pintu ini dan kembali melalui pintu yang sama.

Tiap tiap sesuatu adalah BENTUK SATU SIFAT. A yan adalah bentuk bentuk Sifat. Apa jua yang keluar dari sesuatu Sifat adalah kesempurnaan bagi sesuatu Sifat itu. Segala-galanya akan kembali dari Alam Yang Sementara kepada Alam Yang Abadi. Sesuatu itu tidak kembali kepada Zat tetapi kembali kepada Sifat daripada mana ia datang. Sifat merupakan keadaan di-Akhirat kelak.

Firman Allah :-

Segala-galanya binasa kecuali WajahNya.

MUMKINUL WUJUD adalah Tajalli Allah dengan bentuk A yan dengan kekhusussannya. Ini digelar WUJUD IDHAFI yaitu wujud yang dizahirkan. Ianya juga digelar BAYANGAN - Zil

Firman Allah :-

Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhan kamu telah memanjangkan bayanganNya ?.

SIFAT

Alam Tajalli atau MERTABAT TUJUH itu sabenarnya adalah mithalan pemahaman sahaja.

Pada hakikatnya tiga ( 3 ) Peringkat Tanazzulat ( Penurunan ) yaitu Ahdiyyat, Wahdah dan Wahidiyyat adalah satu dan sama jua. Ahdiyyat berpadu dalam Wahdat dan Wahdat berpadu dalam Wahidiyyat.

Dalam Wahidiyyat semua Asma tersembunyiAsma mula mula terzahir dalam Alam Arwah, kemudiannya di Alam Mithal & Nasut.Dalam Hakikat Muhammad semua Nama Nama ( Asma ) tersembunyiDalam manifestasi Nabi Muhammad

semua Nama Nama tersembunyi melainkan HADI ( Pembimbing Yang Benar ).Bagi IBLIS semua Nama Nama tersembunyi melainkan MUDHIL ( yang Menyesatkan )Allah itu Indah dansukakan Keidahan. Indahadalah Sifat Zat. Allah menjadikan manusia itu dengan Sifat KeindahanNya sendiri. KeindahanNya adalah CintaNya dan CintaNya adalah Keindahan.

Dia Yang Mencintai dan Dia jualah Yang Di-cintai. Dia nampak DiriNya dalam KeindahanNya sendiri. Dia cinta DiriNya sendiri. Allah tidak cinta pada yang lain selain DiriNya sendiri.

Allah mempunyai Kebaikan Yang Mutlak. Dari Kebaikan Mutlak itu timbul Kejahatan. Apa yang nampak jahat ialah perhubungan antara Nama NamaNya yang bertentangan dan bukannya dari Wujud itu sendiri.

Perhubungan diantara satu daripada Nama Nama Keagungan dengan yang lain saperti Latifah dengan Sifat yang lemah Lembut berupa jahat tetapi jika dengan sendirinya ianya adalah baik.

Orang Syariat merujuk kebolehan kebolehan ( faculties ) sebagai malaikat yaitu manifestasi manifestasi Kuasa Kuasa Ketuhanan saperti malaikat angin, api dan sebagainya. Contohnya telinga ialah manifestasi manakala pendengaran ialah kebolehannya ( telinga )

Zat Allah terzahir didalam Sifat. Sifat terzahir dalam Kebolehan dan kebolehan terzahir pada badan. Perbuatan terzahir pada kesannya. Jika tidak ada badan dimanakah kebolehan ini boleh ditunjukkan ?

Sifat tidak wujud berasingan dan bukan tambahan kepada Zat. Pada segi pengetahuan Zat itu pengetahuan itu sendiri. Begitulah seterusnya.

MAWAHID ialah seseorang Yang Melihat Tiada Ghayr ( yang lain ) yaitu Dia terdiri dalam Zat dia sendiri, tidak ia melihat zat yang lain dari masa yanpa permulaan hingga masa tanpa akhirnya. Ia hanya satu tajalli Zat yang dari DiriNya atas DiriNya dan melalui DiriNya.

Firman Allah :-

Tidak ada Tuhan melainkan Aku. Aku adalah Satu dan tidak ada sekutu denganKu.

Zat dan Sifat adalah satu pada hakikatnya dan berasingan dalam fahaman anda. Sifat adalah aspek Zat. Zat anda secara sendirinya tidak boleh membuatkan anda melihat jika tidak ada sifat yakni mata.

Zat ( Lahut ) adalah punca Sifat ( Jabarut ) . Sifat adalah punca Af al ( Malakut ) dan Af al adalah punca Athar ( Kesan ) . banyaknya Sifat adalah khayalan dalam ilmu. Ianya tidak wujud sama ada didalam atau diluar Ilmu.

HAKIKAT atau A YAN

Surah Al-Baqarah : 115

Dan bagi Allah timur dan barat, kemana sahaja kamu hadapkan wajahmu ( mukamu ) disitu ada Wajah Allah. Sesungguhnya Allah Meliputi semuanya dan Maha Mengetahui. TIMUR = menunjukkan Asma & Sifat AllahBARAT = menunjukkan Keperluan Penzahiran ( tajalli )

Tiap tiap Sifat timbul dan bersinar dari timurnya sendiri ( Ism barat Dirinya sendiri ( Ism- i kiyani )

Ilahi ) dan terletak pada objek yang dizahirkan di

Hanya ada satu Wujud yang timurnya ialah Asma dan Sifat Allah dan baratnya Manifestasi Dunia. Ia mempunyai Yang Pasti ( wajib ) dan yang Mumkin pada kedua-dua sisinya. Jika anda lihat dari mana mana sisi, anda lihat Wujud Allah, kekal dalam kekal dan fana dalam fana

Asma Allah adalah bentuk bentuk yang boleh dikenali dalam ilmu. Ini digelar A yan Sabitah atau Maklumat oleh mutakallimin. Mahiyyat atau hakikat oleh ahli falasafah.

- Dalam cintaNya kepada DiriNya sendiri, Allah mengurniakan TajalliNya Yang Pertama ( Faid mereka mereka terzahir dalam IlmuNya.

u l- Al-Aqdas ) dan

- Kemudian dikurniakan TajalliNya Yang Kedua ( Faid Maqdas ) dan mereka mereka ini terzahir diluar mengikut alatan keperluannya.

- MAHIYYAT ( bakat bakat ) menerima Kemurahan dan BerkatNya menurut bakatnya dari Allah . Oleh itu manifestasinya berlainan dan bermacam-macam.

UMMUL KITAB ( Ibu Kitab ) ialah LOH bagi Ilmu Allah. Ianya terzahir dalam KITABUL MUBIN atau LOH MAHFUZ ( Loh Yang Terpelihara ) . Apa juga yang terzahir dalam Alam Benda mula mula tertulis pada LOH.

Tidak ada benda hijau atau kering melainkan semuanya tertulis dalam Kitabul Mubin

Biji benih melahirkan dirinya sebagai akar pada akar, batang pada batang dan seterusnya. Apabila ia menjadi details ( perincian ) ianya mewujudkan 4 / empat ITTIBARAT yaitu Wujud / Ilmu / Nur / Suhud.

Apabila Sifat dan Asma mengambil bentuk maka zahirlah A YAN KHARIJA dan menjadi objek objek dalam Ilmu. Peringkat ini digelar WAHIDIYYAT ( Perbatasan Kedua ) dalam ilmu dimana dapat dibezakan ULUHIYYAT ( Suasana Ilmu Allah ) daripada RUBUBIYYAT ( Suasana Manifestasi Pemerentahan )

Maka bermulalah peringkat peringkat Asma Yang Diperentah )

i Ilahi ( Nama Nama Pemerentahan ) dan Asma

Kiyani ( Nama Nama

Tiap tiap objek adalah RASUL ( yang diutus Allah ) Apabila A yan mengambil bentuk maka bentuk itu lebih tertentu lagi bentuknya dari yang terdahulu dan yang terdahulu itu menjadi batinnya. Wujud objek adalah Wujud Biasa ( bertentangan dengan Wujud Mutlak atau wujud Sifat )

Al-Baqarah ; 28

Kamu dahulunya MATI, maka diberikanNya kamu HIDUP

Dahulunya anda bukan diluar. Allah zahirkan wujud anda dengan wujudNya sebagaimana diwujudkanNya anda dalam Ilmunya.

Tidak ada Nama Allah yang tidak menunjukkan sesuatu Sifat. Nama itu menyatakan sesuatu aspek ZAT bukan tambahan kepada Zat. Tiap tiap A yan ialah manifestasi satu nama. Tiap tiap objek adalah manifestasi Nama. Nama atau Asma memegang jambul objek itu dan memimpinnya.

Firman Allah :-

Apa sahaja yang merayap dan merangkak adalah dalam tangan Rabnya ( KekuasaanNya ) dan rab itu adalah pada jalan yang betul.Ini digelar JALAN ASMA . Asma HADI membimbing seseorang kejalan yang benar...dan Asma MUDHIL membimbing seseorang kejalan yang sesat.

Firman Allah :-

Barangsiapa yang disesatkanNya maka tiada siapa yang dapat membimbingnya kejalan yang benar.

Salah bimbing diluluskan oleh Rabnya ( Tuhannya ) sendiri tetapi dilaknati oleh RAB bagi SEGALA RAB ( Rabbul Arbab ). Apabila yang kena laknat itu mengadu perihal nasib mereka di Hari Pengadilan , maka hakikat hakikat A yan mereka akan dipertunjukkan kepada mereka Ilmu Allah tertakluk pada hakikat ini...

......tidak ada perubahan dalam Kalimat kalimat Allah itu.

Yang dilaknati akan menyerah pada hakikatnya dan azab mereka menjadi selesa kerana penyerahan itu.

Kisah Rasulullah S.A.W Dan Pengemis Buta


Ditulis Oleh Azizul Lemin Pada 11:11:00 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook

59Share

Hiasan

Di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap harinya selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekatinya maka kalian akan dipengaruhinya. Namun, setiap pagi Muhammad Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawakan makanan, dan tanpa berucap sepatah kata pun Rasulullah SAW menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu sedangkan pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang menyuapinya itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan hal ini setiap hari sampai beliau wafat.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat terdekat Rasulullah SAW yakni Abubakar RA berkunjung ke rumah anaknya Aisyah RA yang tidak lain tidak bukan merupakan isteri Rasulullah SAW dan beliau bertanya kepada anaknya itu,Anakku, adakah kebiasaan kekasihku yang belum aku kerjakan? Aisyah RA menjawab,Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu kebiasaannya pun yang belum ayah lakukan kecuali satu saja. Apakah Itu?, tanya Abubakar RA. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang ada disana, kata Aisyah RA.

Keesokan harinya Abubakar RA pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Abubakar RA mendatangi pengemis itu lalu memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abubakar RA mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil menghardik, Siapakah kamu? Abu bakar RA menjawab, Aku orang yang biasa (mendatangi engkau). Bukan! Engkau bukan orang yang

biasa mendatangiku, bantah si pengemis buta itu. Apabila ia datang kepadaku tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut, setelah itu ia berikan padaku, pengemis itu melanjutkan perkataannya.

Abubakar RA tidak dapat menahan air matanya, ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Seketika itu juga pengemis itu pun menangis mendengar penjelasan Abubakar RA, dan kemudian berkata, Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, ia tidak pernah memarahiku sedikitpun, ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi, ia begitu mulia. Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat di hadapan Abubakar RA saat itu juga dan sejak hari itu menjadi muslim.

Ada seorang pemuda yang lama belajar di negara uncle Sam (amerika) kembali ketanah air. Sesampainya dirumah ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang Guru agama, guru agama atau siapapun yang boleh menjawab 3 pertanyaannya. Akhirnya Orang tua pemuda itu mendapatkan orang tersebut. Pemuda: Anda siapa? Dan apakah boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? guru agama : Saya hamba Allah dan dengan izin-Nya saya akan menjawab pertanyaan anda Pemuda: Anda yakin? sedang Profesor dan banyak orang pintar saja tidak mampu menjawab pertanyaan saya. guru agama : Saya akan mencuba sejauh kemampuan saya. Pemuda: Saya punya 3 buah pertanyaan: 1. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukan wujud Tuhan kepada saya 2. Apakah yang dinamakan takdir 3. Kalau syaitan diciptakan dari api kenapa dimasukan ke neraka yang dibuat dari api, tentu tidak menyakitkan buat syaitan Sebab mereka memiliki unsur yang sama. Apakah Tuhan tidak pernah berfikir sejauh itu? Tiba-tiba guru agama tersebut menampar pipi si Pemuda dengan keras. Pemuda (sambil menahan sakit): Kenapa anda marah kepada saya? guru agama : Saya tidak marah Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 buah pertanyaan yang anda ajukan kepada saya. Pemuda: Saya sungguh tidak mengerti. guru agama : Bagaimana rasanya tamparan saya? Pemuda: Tentu saja saya merasakan sakit guru agama : Jadi anda percaya bahwa sakit itu ada? Pemuda: Ya guru agama : Tunjukan pada saya wujud sakit itu ! Pemuda: Saya tidak boleh guru agama : Itulah jawapan pertanyaan pertama: kita semua merasakan keberadaan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. guru agama : Apakah tadi malam anda bermimpi akan ditampar oleh saya? Pemuda: Tidak guru agama : Apakah pernah terpikir oleh anda akan menerima sebuah tamparan dari saya hari ini? Pemuda: Tidak.

guru agama : Itulah yang dinamakan Takdir. guru agama : Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar anda? Pemuda: kulit. guru agama : Terbuat dari apa pipi anda? Pemuda: kulit. guru agama : Bagaimana rasanya tamparan saya? Pemuda: sakit. guru agama : Walaupun Syaitan terbuat dari api dan Neraka terbuat dari api, Jika Tuhan berkehendak maka Neraka akan Menjadi tempat menyakitkan untuk syaitan.

Penjelasan Mengenai Iman, Islam dan Ihsan


Dari Umar Ibnul-Khattab r.a, katanya: Sedang kami duduk di dalam majlis bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba mucul di dalam majlis itu seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, berambut terlalu hitam, tiada kesan bahawa ia seorang musafir, dan tiada antara kami yang mengenalinya, lalu duduk ia bersama Rasulullah SAW, dan ditemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah SAW serta diletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua paha Rasulullah SAW, lalu berkata si pemuda: Khabarkan aku tentang Islam? Rasulullah: Islam, iaitu hendaklah mengucap syahadat - bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, dan hendaklah bersembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah apabila mampu ke sana. Si pemuda: Benar katamu. (Berkata Umar r.a: Kami merasa hairan kepada tingkah laku si pemuda itu, dia yang bertanya dan dia pula yang mengiyakannya) Si pemuda: Khabarkanlah kepada ke tentang Iman. Rasulullah: Hendaklah engkau beriman kepada Allah, Malaikat-MalaikatNya, Kitab-KitabNya, RasulRasulNya, Hari Akhirat dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir Allah yang baik-Nya atau yang buruk-Nya. Si pemuda: Benar katamu! Khabarkanlah kepadaku tentang Ihsan. Rasulullah: Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Sekiranya engkau tidak dapat melihat-Nya sesungguhnya Allah sentiasa dapat melihat engkau. Si pemuda: Khabarkan padaku tentang hari kiamat. Rasulullah: Tiadalah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Si pemuda: Khabarkan padaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah: Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya sendiri; Apabila engkau melihat orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, pengembala kambing (berbangga) membina bangunan yang

tinggi-tinggi. (Kemudian beredar keluar si pemuda itu dari majlis tersebut) Rasulullah: Tahukah anda wahai Umar siapakah pemuda yang menyoal kau tadi? Umar Al-Khattab: Allah dan Rasul-Nya jua yang mengetahui. Rasulullah: Itulah Jibril a.s yang telah mendatangi aku untuk mengajarkan kamu pelajaran agama kamu. Riwayat Muslim

Tidak ada mimpi terindah bagi kaum muslim selain mimpi bertemu Rasulullah, Muhammad SAW. Sebab mimpi bertemu adalah berarti benar-benar beliau yang bertemu dengan kita. Sebab siapapun termasuk malaikat dan jin tidak akan mampu menjelmakan diri sebagai Rasulullah Muhammad SAW. Dalam perjumpaan dengan Sang Kekasih Allah ini, kita bisa berdialog dan berdiskusi apa saja. Dia akan memberikan pitutur yang sangat bermanfaat bagi hidup kita. Ini adalah amalan untuk bertemu dalam mimpi: Pada malam Jumat usai sholat Maghrib bacalah Surat Al Qadr 1000 X. Selanjutnya sholat dua rakaat. Pada rakaat pertama dan kedua setelah membaca Surat Al Fatihah, baca surat Al Fatihah lagi 15 X dan Ayat Kursi 15 X. Setelah sholat, membaca salawat 7 kali: Shallaallaahu alaa Muhammad. Selanjutnya, tidurlah di atas sajadah dengan menghadap kiblat. Insya Allah, Nabi Muhammad akan berkenan untuk menemui Anda, umat yang rindu padanya dan akan memberikan petunjuk-Nya bagi keselamatan hidup dunia dan akhirat.

Tidak ada mimpi terindah bagi kaum muslim selain mimpi bertemu Rasulullah, Muhammad SAW. Sebab mimpi bertemu adalah berarti benar-benar beliau yang bertemu dengan kita. Sebab siapapun termasuk malaikat dan jin tidak akan mampu menjelmakan diri sebagai Rasulullah Muhammad SAW. Dalam perjumpaan dengan Sang Kekasih Allah ini, kita bisa berdialog dan berdiskusi apa saja. Dia akan memberikan pitutur yang sangat bermanfaat bagi hidup kita. Ini adalah amalan untuk bertemu dalam mimpi: Pada malam Jumat usai sholat Maghrib bacalah Surat Al Qadr 1000 X. Selanjutnya sholat dua rakaat. Pada rakaat pertama dan kedua setelah membaca Surat Al Fatihah, baca surat Al Fatihah lagi 15 X dan Ayat Kursi 15 X. Setelah sholat, membaca salawat 7 kali: Shallaallaahu alaa Muhammad. Selanjutnya, tidurlah di atas sajadah dengan menghadap kiblat. Insya Allah, Nabi Muhammad akan berkenan untuk menemui Anda, umat yang rindu padanya dan akan memberikan petunjuk-Nya bagi keselamatan hidup dunia dan akhirat

MIMPI NABI MUHAMMAD SAW .

Antara 9 Mimpi Nabi Muhammad SAW "Sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan sebelum aku di Israqkan". 1. Aku telah melihat seorang dari umatku telah di datang oleh malaikatul maut dengan keadaan yg amat mengerunkan untuk mengambil nyawanya, maka malaikat itu terhalang perbuatannya itu disebabkan oleh KETAATAN DAN KEPATUHANNYA KEPADA KEDUA IBUBAPANYA . 2. Aku melihat seorang dari umatku telah disediakan azab kubur yang amat menyiksakan, diselamatkan oleh berkat WUDUKNYA YANG SEMPURNA .. 3. Aku melihat seorang dari umatku sedang dikerumuni oleh syaitan-syai tan dan iblis-iblis lakhnatullah, maka ia diselamatkan dengan berkat ZIKIRNYA YANG TULUS IKHLAS kepada Allah. 4. Aku melihat bagaimana umatku diseret dengan rantai yang diperbuat daripada api neraka jahanam yang dimasukkan dari mulut dan dikeluarkan rantai tersebut ke duburnya oleh malaikut Ahzab, tetapi SOLATNYA YANG KHUSUK DAN TIDAK MENUNJUK-NUNJUK telah melepaskannya dari seksaan itu. 5. Aku melihat umatku ditimpa dahaga yang amat berat, setiap kali dia mendatangi satu telaga di halang dari meminumnya, ketika itu datanglah pahala PUASANYA YANG IKHLAS KEPADA ALLAH SWT memberi minum hingga ia merasa puas.. 6. Aku melihat umatku cuba untuk mendekati kumpulan para nabi yang sedang duduk berkumpulan- kumpulan, setiap kali dia datang dia akan diusir, maka menjelmalah MANDI JUNUB DENGAN RUKUN YANG SEMPURNANYA sambi l ke kumpulanku seraya duduk disebelahku . 7. Aku melihat seorang dari umatku berada di dalam keadan gelap gelita di sekelilingnya, sedangkan dia sendiri di dalam keadaan binggung, maka datanglah pahala HAJI DAN UMRAHNYA YANG IKHLAS KEPADA ALLAH SWT lalu mengeluarkan nya dari kegelapan kepada tempat yang terang - benderang.

8.. Aku mel ihat umatku cuba berbicara dengan golongan orang mukmin tetapi mereka tidakpun membalas bicaranya,maka menjelmalah SIFAT SILATURRAHIMNYA DAN TIDAK SUKA BERMUSUH-MUSUHAN SESAMA UMATKU lalu menyeru kepada mereka agar menyambut bicaranya,lalu berbicara mereka dengannya. 9. Aku melihat umatku sedang menepis-nepis percikan api ke mukanya,maka segeralah menjelma pahala SEDEKAHNYA YANG IKHLAS KERANA ALLAH SWT lalu menabir muka dan kepalanya dari bahaya api tersebut.

Hargailah isteri anda.... Mulianya seorang isteri disisi Allah... Dan betapa berharganya wanita yang bergelar isteri ini pada keluarga, suami dan anak-anak. Rugi dan binasalah para suami yang tidak tahu menghargai isteri mereka kerana isteri inilah yang akan membantu mereka di akhirat kelak. Biarlah seburuk mana isteri anda, sayangilah mereka, didiklah mereka.. Alangkah beruntungnya seorang wanita yang ada rahim kerana dia bekerja untuk Allah swt .. jadi 'kilang' manusia. Tiap-tiap bulan dia diberi cuti bergaji penuh...7 sehingga 15 hari sebulan dia tak wajib sembahyang tetapi Allah anggap diwaktu itu sembahyang terbaik darinya. Cuti bersalin juga sehingga 60 hari , Bila dah bersalin tu, susukanlah anak...jgn takut "kendur" atau menggelebeh pulak..Dan bagi Si suami janganlah berebut dengan anak untuk menyusu pulak Cuti ini bukan cuti suka hati tapi cuti yang Allah beri sebab dia bekerja dengan Allah , Tapi bila dah habis cuti tu... layanlah suami..."offer" lah pada suami , Nabi bersabda: berjimak dgn isteri itu pahala ...jangan buat dee kkk jeee, Jangan buat alasan itu dan ini pulak.ingat tu si isteri yee!!! Kata nak pahala lebih Orang lelaki tak ada cuti dari sembahyang....sembahyang wajib baginya dari baligh sehingga habis nyawanya... Satu lagi berita gembira untuk wanita, sepanjang dia mengandung Allah sentiasa mengampunkan dosanya, lahir saja bayi seluruh dosanya habis. Inilah nikmat Tuhan beri kepada wanita, jadi kenapa perlu takut nak beranak? Marilah kita pegang kepada tali Allah. Seandainya wanita itu mati sewaktu

bersalin, itu dianggap mati syahid, Allah izinkan terus masuk Syurga. Untuk orang bukan Islam, dia tak dapat masuk Syurga tapi Allah beri kelonggaran seksa kubur. Untuk peringatan semua wanita yang bersuami seluruh kebaikan suaminya, semuanya isteri dapat pahala tetapi dosa-dosa suami dia tak tanggung. Di akhirat nanti seorang wanita solehah akan terperanjat dengan pahala extra yang banyak dia terima di atas segala kebaikan suaminya yang tak disedari. Contohnya bila dia redha suaminya pergi berjemaah di masjid atau ke majlis ilmu, bersedekah... ganjaran Alah ke atasnya jua... Bila dia lihat suaminya tengah terhegeh-hegeh di titian sirat dia tak nak masuk syurga tanpa suaminya, jadi dia pun memberi pahalanya kepada suami untuk lepas masuk syurga.. Di dunia lagi, kalau suami dalam kesusahan isteri boleh bantu tambah lagi di akhirat. Kalau seorang isteri asyik merungut, mulut selalu muncung terhadap suami dia tak akan dapat pahala extra ini. Manakala suami pula mempunyai tugas-tugas berat di dalam dan di luar rumah, segala dosadosa anak isteri yang tak dididik dia akan tanggung ditambah lagi dengan dosa-dosa yang lain .. Dinasihatkan kepada semua wanita supaya faham akan syariat Allah agar tidak derhaka denganNya. Ses u ngguhnya wanita dijadikan daripada rusuk kiri lelaki. Dia bukan dicipta dari kepala ke kaki,juga bukan dari tapak kaki. Dia dicipta dari sebelah rusuk kiri lelaki supaya dia hampir kepada kamu (lelaki), lengan lelaki dicipta untuk mempertahankan wanita,dekat dengan hati lelaki untuk disayangi

1. Mengenai berjumpa dg Rasul saw adalah dg merindukan beliau saw dan memperbanyak amalan sunnah semampunya, dan memperbanyak shalawat, beliau saw mencintai kita dan memperhatikan kita lebih dari ayah bunda kita, beliau saw adalah ayah ruh bagi semua ummatnya, maka ruh kita tetap mudah berhubungan dengan ruh beliau saw, lewat mimpi misalnya, nah.. perkuat hubungan ruh anda dengan ruh beliau saw dengan shalawat ini : Allahumma shalli alaa ruuhi sayyidina muhammadin fil arwah, wa ala Jasadihi filjasad, wa alaa Qabrihi filqubuur (wahai Allah limpahkan shalawat pada Ruh Sayyidina Muhammad di alam arwah, dan limpahkan pula pada Jasadnya di alam Jasad, dan pada kuburnya di alam kubur). 2. Anda bisa saja jumpa dg Rasul saw dalam mimpi, perbanyaklah shalawat, cintailah sunnah, dan perbanyaklah bersedekah pada anak yatim, dan baktilah pada ibunda jika masih ada, ini adalah amalan amalan yg sangat dicintai oleh Rasul saw, anda jangan tidur kecuali bibir anda terus bershalawat pada nabi saw, beliau saw akan menjumpa anda, dan yakinlah.. Sumber artikel 3. Saya (Habib Munzir) menyukai semua shalawat, dulu saya membaca 17 macam shalawat, diantaranya shalawat Syeikh Abdulqadir Aljailani yg panjangnya 13 halaman, namun kini saya membaca satu macam shalawat saja, yg diajarkan Rasul saw lewat mimpi pd saya, pendek saja yaitu : ALLAHUMMA SHALLI ALA SAYYIDINA MUHAMMAD WA ALIHI WA SHAHBIHI WASALLIM shalawat ini saya baca 5.000X setiap harinya, jika anda ingin membacanya silahkan, saya ijazahkan pada anda, boleh membacanya 100X, 200X atau lebih atau berapa saja sekemampuan anda dan luasnya waktu, dan bisa dibaca sambil dimobil, dijalan, atau dimanapun, 4. Masalah mimpi Rasul saw, saya (Habib Munzir) pernah bermimpi beliau saw dan mengadukan banyaknya orang yg rindu dg beliau saw namun belum jumpa dalam mimpi, beliau saw menutup wajahnya dan menangis, seraya berkata : Tiada yg memisahkanku dg mereka selain tabir qudrat, dan mereka akan jumpa dg ku kelak beliau saw sangat perduli dan rindu pada ummatnya, lebih lebih yg mencintai beliau saw, dan telah teriwayatkan pada shahih Muslim bahwa beliau saw bersabda : Ummatku yg paling cinta padaku adalah yg hidup setelah aku wafat, dan mereka sangat mengidamkan jumpa dg ku daripada harta dan keluarganya .

Mar 13, '11 4:35 AM for everyone

DOA TAWASSUL
Ya Allah ya Tuhanku, dengan kebesaranMu, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berkat 56 wali Allah yang bertugas dimuka bumi ini, kurniakanlah kepada hambaMu ini kekuatan iman sepertimana yang engkau anugerahkan kepada hambaMu syeikh Abdul Qadir Jilani, dan tundukkanlah nafsu jahatku, hanya semata-mata dengan rahmatMu ya Allah.

Ilmu Huruf dan Filsafat Ketuhanan (Mencari Tuhan di balik Huruf Miim dan Ain) Pandangan Siti Jenar dan Husain ibnu Mansur al-Hallaj dalam Manunggaling Kawulo Gusti . Syekh Siti Jenar begitu sering dihubung-hubungkan dengan al-Husain ibnu Mansur alHallaj atau singkatnya Al-Hallaj saja, sufi Persia abad ke-10, yang sepintas lalu ajarannya mirip dengan Siti Jenar, karena ia memohon dibunuh agar tubuhnya tidak menjadi penghalang penyatuannya kembali dengan Tuhan. Adalah Al-Hallaj yang karena konsep satunya Tuhan dan dunia mengucapkan kalimat, Akulah Kebenaran/ Anna al Haq, yang menjadi alasan bagi hukuman matinya pada 922 Masehi di Baghdad. Seperti Syekh Siti Jenar pula, nama Al- Hallaj menjadi monumen keberbedaan dalam penghayatan agama, sehingga bahkan diandaikan bahwa jika secara historis Syekh Siti Jenar tak ada, maka dongengnya adalah personifikasi saja dari ajaran Al- Hallaj, bagi yang mendukung maupun yang menindas ajaran tersebut. petikan atas kutipan dari Serat Siti Jenar yang diterbitkan oleh Tan Khoen Swie, Kediri, pada 1922: Kawula dan gusti sudah ada dalam diriku, siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya saat ini nama kawula-gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Nanti, kalau saya sudah hidup lagi, gusti dan kawula lenyap, yang tinggal hanya hidupku, ketenteraman langgeng dalam Ada sendiri. Hai Pangeran Bayat, bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku maka dengan tepat dapat dikatakan, bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang banyak hiburan aneka warna. Lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kau tidak melihat, bahwa itu hanya akibat pancaindera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya, tidak seperti Syeh Siti Jenar. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan, ialah kembali kepada kehidupan. Dalam pupuhnya, Syekh Siti Jenar merasa malu apabila harus berdebat masalah agama. Alasannya sederhana, yaitu dalam agama apapun, setiap pemeluk sebenarnya menyembah zat Yang Maha Kuasa. Hanya saja masing masing menyembah dengan menyebut nama yang berbeda beda dan menjalankan ajaran dengan cara yang belum tentu sama. Oleh karena itu, masing masing pemeluk tidak perlu saling berdebat untuk mendapat pengakuan bahwa agamanya yang paling benar. Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas. Manunggaling Kawula Gusti, Dalam ajarannya ini, pendukungnya berpendapat bahwa

Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Manunggaling Kawula Gusti dianggap bukan berarti bercampurnya Tuhan dengan Makhluknya, melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk. Dan dengan kembali kepada Tuhannya, manusia telah menjadi sangat dekat dengan Tuhannya. Dan dalam ajarannya, Manunggaling Kawula Gusti adalah bahwa di dalam diri manusia terdapat ruh yang berasal dari ruh Tuhan sesuai dengan ayat Al Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia (Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya (Shaad; 71-72)). Dengan demikian ruh manusia akan menyatu dengan ruh Tuhan dikala penyembahan terhadap Tuhan terjadi. Riwayat pertemuan Ibrahim ibn Saman dengan Husain bin Mansur al Hallaj ( Kutipan dari Buku Husain bin Manshur al Hallaj, karangan Louis Massignon). Aku melihat al Hallaj pada suatu hari di masjid al Mansur: Aku memiliki 2 dinar dalam sakuku dan aku berpikir untuk menghabiskan uang itu untuk hal-hal yang melanggar hukum. Seseorang datang dan memintah sedekah.Dan Husain bin Mansur al Hallaj berkata: Ibnu Saman berikanlah sedekah dengan apa yang kamu simpan di dalam jubahmu, aku terdiam dan menangis, oh syaikh, bagaimana engkau mengetahui hal itu? Al Hallaj berkata: Setiap hati yang mengosongkan diri dari yang selain Alloh, dapat membaca kesadaran orang dan menyaksikan apa yang ghoib. Ibnu Saman berkata:o, syaikh ajarilah aku sebuah hikmah. Kemudian berkata al Hallaj :Orang yang mencari Tuhan dibalik huruf miim dan ain akan menemukan Nya.Dan seseorang yang mencarinya dalam konsonan idhafah antara alif dan nun, orang itu akan kehilangan Dia. Karena Dia itu Maha Suci, di luar jangkauan pikiran dan diatas yang terselubung, yang berada di dalam diri setiap orang. Kembalilah kepada Tuhan, Titik Terakhir adalah Dia. Tidak ada Mengapa di hari akhir kecuali Dia.Bagi manusia MA/ yaitu miim dan ain milik Dia berada dalam miim dan ain makna MA" ini adalah Tuhan Maha Suci. Dia mengajak makhluk terbang menuju Tuhan. miim membimbing ke Dia dari atas ke bawah. ainmembimbing ke Dia dari Jauh dan Luas.

Ilmu Huruf Muqotaah


Ilmu huruf, yang didasarkan pada satu bahsa suci, tentulah memiliki sebuah fondasi mistis yang diperlukan. Orang bisa menemukan doktrin ini dalam puisi mistis yang terkenal Ghulsyan-i Raz (Taman Mawar), karya Syabistari: Bagi orang yang jiwanya adalah manifestasi Tuhan yaitu al Quran, keseluruhan alam ini adalah huruf-huruf vokalNya dan substansinya adalah huruf konsonan Nya Pasal 200-209 puisi Ghulsyan-i Raz. Abu Ishaq Quhistani, sufi Islam, menegaskan pentingnya ilmu huruf dengan menyatakan bahwa ilmu huruf adalah akar dari segala ilmu .

Secara skematis ilmu huruf mengandung : y Simbolisme ketuhanan dan metafisika atau /metakosmik,

y y

Simbolisme universal / makrokosmik yang didasarkan pada korespondensi antara huruf-huruf dan benda astrologis (ruang angkasa/ planet/ lambang zodiak dll). Simbolisme manusia dan individu yang didasarkan pada korespondensi fisiologis/organ tubuh.

Jumlah huruf muqattaah (terpotong) ada 14 huruf yaitu :alif lam miim,ha miim, alif lam ra, tha ha,ha miim ain sin qaf, ya sin, kaf ha ya `ain shad, kaf dan nun. Kalau dirangkai keseluruhannya menjadi sebuah kalimat : Shiratu `aliyin haqqun namsikuhu (jalan Ali adalah kebenaran yang kita pegang). huruf muqattaah (terpotong) adalah huruf-huruf yang merupakan rumusan dialog antara Alloh swt dengan kekasihnya (para Nabi dan para Wali). Apa Makna miim dan ain sehingga dapat menemukan Tuhan dan bertemu dengan Nya dan Mengapa ketika mencari Tuhan dibalik huruf alif dan nun maka tidak bisa bertemu dengan Nya? Tafsir Miim (numerology Arabiyah): Huruf miim merupakan muhammad rosulillah atau Ahmad, yang merupakan pintu menuju Ahad yang merupakan wahdaniyah Allah. Perbedaan antara Ahad dan Ahmad adalah huruf arab Miim (muhammad rosulillah penutup jalur risalah dan kenabian). Miim juga berarti malakuti / keagungan / penguasaan atas seluruh langit bumi, ayat Kursi merupakan ayat yang mengandung banyak huruf miim didalamya. Huruf miim bernilai 40, 40 hari khalwat dengan ikhlas dengan mengamalkan surat al ikhlas dan ayat Kursi (ayat yang banyak mengandung huruf miim /sujud jadi sujud adalah cara menggapai keagungan). Juga surat al ikhlas di awali dengan qulhuwa allohu ahad. Jadi perwujudan ahad di dunia adalah ahmad, ketika manusia menjadi ahmad maka merupakan tajalli/ penampakan sang Mahakuasa dalam diri manusia. Sekali lagi bedakan Ahmad dan Ahad terletak huruf miim. Huruf miim membentuk, posisi sujud dalam solat, sujud merupakan posisi kedekatan dengan Alloh, bahkan sujud merupakan simbol dari wahdaniyah Allah. Metode untuk mendekat (muqorrobin/ kewalian) kepada Tuhan yang paling cepat adalah dengan sujud yang lama dalam Sholat. Hadits qudsi Allah berfirman : Barangsiapa memusuhi waliku sungguh kuumumkan perang kepadanya, tiadalah hamba Ku mendekat kepada Ku dengan hal hal yg fardhu- 17 rokaat, dan Hamba Ku terus mendekat kepada Ku dengan hal hal yg sunnah- 34 rokaat qobliyah dan bakdiyah- baginya hingga Aku mencintainya, bila Aku mencintainya maka aku menjadi telinganya yg ia gunakan untuk mendengar, dan matanya yg ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yg ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yg ia gunakan untuk melangkah, bila ia meminta pada Ku niscaya kuberi permintaannya. (shahih Bukhari hadits no.6137). Tafsir Ain,Yaa,Sin,Nuun,Aliif (numerology Arabiyah): Huruf ain bermakna sayidina Ali bin Abu tholib merupakan pintu gerbang keilmuan. Sesuai hadits Nabi yang menyatakan bahwa Muhammad rosulluloh adalah gudang ilmu dan Sayidina Ali adalah pintunya. Huruf ayn membentuk posisi rukuk dalam sujud, dalam riwayat asbabun nuzul quran ada ayat yang berkenaan dengan Ali bin abu thalib, yaitu orang yang rukuk kemudian dalam posisi rukuk dalam solat melakukan sedekah berupa

cincin. Inilah ayat quran itu: Walimu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan mereka yang beriman yang menegakkan salat, membayar zakat seraya rukuk. (QS. al-M`idah: 55). Kunci sholat yang merupakan adab tatakrama/ kepasrahaan total ila allohu ada di rukuk/ huruf ain, sujud/ huruf miim adalah kedekatan (muqorobin- fana asma dan tajalli asma), barangsiapa tidak tahu adab ( rukuknya) maka tidak layak untuk dekat (muqorobin). Huruf Ain bernilai 70.sedang huruf Ya bernilai 10 dan huruf Sin bernilai 60. jadi secara matematis yaitu 70(ain)= yaa(10)+sin(60) jadi Ya + Seen = Ain merupakan Quran dalam surat 36 adalah surat Ya Seen. ayat ke 58 dari surat Yasin adalah Salaamun Qawlam Mir Rabbir Raheem. Jadi 5+8=13, posisi huruf ke 13 dalam abjad Arab adalah huruf Miim/ Sujud. Jadi untuk mengerti Ain/ rukuk kita harus mengerti tafsir huruf Yaa dan Tafsir huruf Sin. Dengan mengerti Yaa dan Sin kita akan sampai kepada Sayidina Ali bin Abu Tholib. Kyai Kholil Bangkalan, salah seorang pencetak kyai besar Nahdlatul Ulama, selama perjalanan pesantren Keboncandi, Pasuruan-Sidogiri kyai kholil Bangkalan sewaktu muda selalu membaca YaSin, hingga khatam berkali-kali. Huruf Ya adalah akhir dari abjad Arab and Alif awal dari abjad Arab. Huruf Ya/ hamba memimpin/cenderung ke arah Alif/ Alloh. Huwal Awwalu wa Hu wal Akhiru. * Rincian huruf Awwalu : * Alif(1)+waw(6)+lam(30)=37-3+7=10,(Ya=10), * 10 -1+0=1-pertama. * Rincian huruf Akhiru :: Alif(1)+Kho(600)+Ro(200)= 801-8+0 +1= 9 - terakhir adalah 9, angka 9 dalam numerology arab adalah huruf Ta yang bermakna penyucian atau Tahara / penyucian dan bulan ke 9 dalam Arab / Qomariah adalah bulan ramadhon yaitu bulan puasa. Penyucian kalbu dari kecintan diri dan dunia merupakan tingkat awal penyucian untuk bersuluk kepada Alloh. Sesungguhnya kotoran maknawi terbesar yang tidak bisa disucikan meskipun dengan tujuh lautan dan para nabi pun tidak mampu menghilangkannya adalah kotora kejahilan ganda (pura-pura tahu padahal tidak tahu). Kekeruhan ini mungkin akan memadamkan cahaya petunjuk dan meredupkan api kerinduan yang merupakan buraq untuk bermikraj mencapai berbagai maqom spiritual.( Imam Khomeini dalam Hakikat dan Rahasia Sholat). Dan Alif(1)+ Ta(9)=10- (Ya=10=hamba) , nilai huruf (Ya=10), jadi seorang Hamba yaitu simbol Ya harus melakukan Puasa / penyucian jiwa/ tazkiyah nafs simbol (Ta=9) untuk Alloh semata simbol (Alif=1) atau Hamba harus sabar dengan KetentuanNya atau nrimo ing pandum, karena hasil puasa Lillah Billah menjadikan orang sabar atau innalloha maashobirin (Sesungguhnya Alloh bersama (MA terdiri huruf miim dan ain lihat al Baqarah:153 ) orang yang sabar. Lihat bersama adalah Ma yaitu maasshobirin. Disini terungkap rahasia mim dan ayn yaitu MA seperti yang diucapkan oleh Husain bin Mansur al Hallaj. jadi Sabar adalah kunci menemukan Tuhan. Para mufassir menafsirkan sabar dengan melakukan puasa. Pahala puasa hanya Alloh yang tahu. Artinya Hak menilai puasa langsung di tangan Alloh bukan di tangan para malaikat. Sabda Rosullulloh saw Puasa yang dilakukan khusus untuk-Ku/ puasa Lillah Billah dan cukuplah Aku sebagai

pahalanya. Mempelajari Ilmu Ketuhanan akan menjadikan orang bersabar, seperti dialog Nabi Musa as dan Nabi Khidr as yaitu Bagaimana kamu dapat sabar terhadap persoalan yang kamu samasekali belum memiliki pengetahuan yang cukup tentangNya(QS 18:68). Barangsiapa menghadapi kesengsaraan dengan hati terbuka, menunjukkan kesabaran dengan penuh ketenangan dan martabat, termasuk dalam golongan orang terpilih dan bagian untuknya adalah Berikanlah kabar gembira (keberhasilan dan kejayaan) kepada orang yang sabar (QS 2:155), Dalam Islam, kemampuan mengendalikan emosi dan menahan diri disebut sabar. Orang yang paling sabar adalah orang yang paling tinggi dalam kecerdasan emosionalnya. Ia biasanya tabah dalam menghadapi kesulitan. Ketika belajar orang ini tekun. Ia berhasil mengatasi berbagai gangguan dan tidak memperturutkan emosi-nya. Gabungan rincian Awwalu dan Akhiru adalah Seorang Hamba (Ya=10=hamba) karena Akhiru(9)+ Awwalu (1)=10- (Ya=10=hamba), jadi seorang Hamba menampung Asma Alloh yang lengkap dan memiliki potensi untuk menampakkan sifat ketuhanan. Huruf Sin bernilai 60 dalam numerology Arab, merupakan simbol dari sirr Muhammad, sirr adalah rahasia ketuhanan yang disimpan dalam diri manusia sebagai hamba. Huruf sin dalam INSAN. huruf alif nya adalah Alloh, huruf sin adalah rahasia /sirr ketuhanan, 2 huruf nun adalah simbol hukum dunia dan akhirat yang merupakan representasi /perwakilan kitab suci al Quran. Huruf Yaa/ simbol Hamba digunakan untuk memanggil seseorang atau menarik perhatian sesorang. Ya adalah simbol seorang Hamba menyembah dan menyebut Tuhannya Ya Alloh Ya Robbi dll.Yaa juga digunakan oleh Alloh memanggil Hambanya.Ya juga berarti simbol antara yang disembah dan menyembah, tetapi posisi Ya=10 / hamba selalu cenderung kepada Alif=1 atau Alloh karena Alloh sebagai Awwalu, dalam ilmu huruf, Alif(1)+waw(6)+lam(30)=37-3+7=10 adalah Yaa menyatu dengan Alif (10-1+0=1) atau dibalik Yaa ada Alif atau di dalam Manusia ada Tuhan atau istilah Wahdatul Wujud nya Ibnu Arobi yaitu antara penyembah dan yang disembah itu sama tapi tidak serupa atau menurut istilah ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu Manunggaling Kawula Gusti. PERSAMAAN antara manusia dan Allah. Hal inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi saw.: Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam kemiripan dengan diriNya sendiri. Lebih jauh lagi Allah telah berfirman: Hambaku mendekat kepadaKu sehingga Aku menjadikannya sahabatKu. Aku pun menjadi telinganya, matanya dan lidahnya. Juga Allah berfirman kepada Musa as.: Aku pernah sakit tapi engkau tidak menjengukku! Musa menjawab: Ya Allah, Engkau adalah Rabb langit dan bumi; bagaimana Engkau bisa sakit? Allah berfirman: Salah seorang hambaKu sakit; dan dengan menjenguknya berarti engkau telah mengunjungiKu. Memang ini adalah suatu masalah yang agak berbahaya untuk diperbincangkan, karena hal ini berada di balik pemahaman orang-orang awam. Seseorang yang cerdas sekalipun bisa tersandung dalam membicarakan soal ini dan percaya pada inkarnasi dan kersekutuan dengan Allah. Tafsir huruf Nun dan Alif- Pencari Tuhan dibalik huruf alif dan nun maka tidak bisa bertemu dengan Nya:

Bernilai 50 dalam numerology Arab. Tafsir huruf INSAN, memiliki 2 huruf nun merupakan simbol alam dunia/ jasad dan alam akhirat/ ruh/ jiwa. Ruh yang disucikan akan memperoleh Nur/ surga sedangkan Ruh yang dikotori akan memperoleh Nar/ neraka. Tafsir Alif dan Nun: Penggambaran Simbolis Huruf dan Alif Nun merupakan lambang sebuah perahu (syariat) dan sebuah Jiwa / individu /personal mengarungi lautan / medan ujian, kayuh / sampan (membentuk huruf Alif) kiri kanan adalah wilayah pilihan manusia (sunnatulloh adalah qadha qadar baik buruk) yang telah ditetapkan oleh Alloh arti simbol Alif. Individu yang sedang menaiki perahu (simbol Nun), sampan/kayuh adalah alat/ pilihan yang akan mengerakkan jiwanya menuju 3 pilihan yaitu, pertama, arah perahu ke kiri berarti ashabul syimal/ Nun menjadi Naar/ neraka, kedua arah perahu ke kanan berarti ashabul yamin/ Nun menjadi Nur/cahaya, ketiga arah perahu tidak ke kiri dan tidak ke kanan tetapi tengah berarti sabiqunal awwalun/ terdahulu mencapai tujuan ini adalah golongan para pencinta yaitu menyembah karena kerinduan ingin bertemu dengan sang Khaliq ini adalah jawaban isyarah tersembunyi dari Husain bin Manshur al Hallaj- yaitu para nabi : Dengan simbol miim (arti bathinnya adalah sujud) yaitu Muhammad saw dan ain (arti bathinnya adalah rukuk) yaitu sayidina Ali bin Abuthalib. Huruf Nun Mengingatkan Kita juga kepada Zunnun/ Nabi Yunus as yang naik perahu di tengah lautan dan ditelan Ikan karena meninggalkan Kaum nya sebelum ada perintah dari ALLOH swt. Zikir Zunnun / N.Yunus doa keselamatan menghadapi medan ujian : wa dzan nuni idz dzahaba mughadziban fa dhanna an lan naqdiro alayhi fa nada fid dhulumati an laila antan subhanaka inni kuntu minadolimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminina (Anbiya :87-88). Kesimpulan: Tafsir Yaa Sin akan membuka rahasia huruf `MA yaitu miim dan ain seperti yang dikatakan oleh Husain bin Mansur al Hallaj: Quran dalam surat 36 adalah surat Ya Seen. ayat ke 58 dari surat Yasin adalah Salaamun Qawlam Mir Rabbir Raheem. Rahasia Ketuhanan ada dalam diri manusia, agar manusia mampu menampakkan atau men-tajallikan Ketuhanan dalam dirinya maka perintah solat (Rukuk, Sujud) adalah sarana Manunggaling Kawula Gusti dan sodaqoh ( menebarkan hasil usaha kebenaran/ pengabdian masyarakat/ agen perubahan/ social agent) kepada sesama makhluk Tuhan (kesalehan sosial) yang merupakan perwujudan dari Salaamun Qawlam Mir Rabbir Raheem Tafsir YaaSin adalah simbol manusia sempurna yaitu hamba yang mampu menampung rahasia Alloh swt dan didalam sirr itu seorang penyembah dan disembah bertemu dan berdialog, ibarat sebuah pohon lengkap dengan pokoknya, cabangnya dan puncaknya. Imam al Baqir berkata: Maukah kamu akau beritahu pokok-pokok Islam, cabang dan puncaknya dan pintu kebaikan? Sulaiman bin Khalid berkata: Tentu, lalu jawab Imam al Baqir: Pokoknya adalah sholat, cabangnya adalah zakat, dan puncaknya adalah membela

kaum tertindas dan menegakkan keadilan. Pintu kebaikan itu adalah : 1. Puasa merupakan perisai api neraka, 2. Sedekah itu menghapus dosa, 3. Sholat di malam hari untuk berzikir. Tafsir Rukuk/Huruf Ain Etika rukuk adalah meninggikan maqam rububiyah Nya yang agung, mulia dan merendahkan maqam ubudiyah seorang hamba yang lemah, faqir dan hina. Rukuk adalah awal ketundukkan dan sujud adalah puncaknya.Yang melakukan rukuk dengan sempurna dan benar akan menemukan keselarasan pada sujud. Imam Shadiq berkata rukuk yang benar kepada Alloh adalah menghiasi dengan cahaya keindahan asma Nya. Rukuk adalah yang pertama dan sujud adalah yang kedua. Dalam rukuk ada adab penghambaan dan dalam sujud ada kedekatan/Qurb dengan Zat yang disembah. Simbol rukuk adalah hamba dengan hati tunduk kepada Alloh, merasa hina dan takut di bawah kekuasaan-Nya. Merendahkan anggota badan karena gelisah dan takut tidak memperoleh manfaat rukuk. Tafsir Sujud/Huruf Mim Sujud merupakan puncak ketundukan dan puncak kekhusyukan seorang hamba, sebaikbaik wasilah taqarrub ila Alloh, sebaik-baik posisi untuk mencapai cahaya-cahaya tajalli Asma Alloh swt dan maqam Qurb dengan Nya. N. Saw bersabda : lamakanlah sujudmu, sebab tiada amal yang lebih berat dan paling tak disukai oleh syetan saat melihat anak Adam sedang sujud, karena dia telah diperintahakan sujud dan dia tidak patuh. Sujud merupakan sebab mendekatnya hamba dengan sang Kholik. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat, sesungguhnya Alloh bersama orang yang sabar (al Baqarah:153). Tafsir Salam/Huruf Yaa Sin Salam adalah salah satu nama Alloh. Arti Salam dari sisi Alloh adalah keselamatan zat, sifat, perbuatan-Nya. Adapun Zatnya terpelihara dari kelenyapan, perubahan dan dari segala kekurangan. Salam dari sisi Hamba adalah doa,yaitu memohon keselamatan kepada Alloh untuk orang yang kita ucapkan salam /selamat dari segala cobaaan dan bencana dunia akhirat. Salam juga berarti ungkapan Kepasrahan/ ketundukan kepada Sunnatulloh ( Quran Hadits). Menurut Imam Shadiq salam adalah orang yang melaksanakan perintah Alloh dan melakukan sunnah Rosulillah dengan ikhlas (intinya Ahad dan Ahmad), juga selamat dari bencana dunia dan akhirat. Salam juga bermakna penghormatan kepada hamba yang sholih (assalamu alaina wa ala ibadilahis sholihin) dan malaikat pencatat amal. Al Futuhat al Makkiyah, Karangan Ibnu Aroby, merujuk empat perjalanan akal dalam bab 69 tentang rahasia rahasia shalat sebagai perjalanan spiritual manusia. Perintah sholat 51 rokaat kepada Nabi Muhammad saw saat isro miroj: Tuhan memerintahkan hambaNya itu supaya setiap Muslim setiap hari sembahyang limapuluh kali. Kemudian untuk umatnya menjadi 17 rokaat wajib di lima waktu dan sisanya 34 rokaat menjadi sunah muakkad- qobliyah dan bakdiya. Mulla Shadra dalam bukunya al Asfar al Arbaah mengatakan:

Ketahuilah bahwa para pesuluk diantara orang Arif/ Irfan dan para Wali menempuh empat perjalanan akal : 1. Perjalanan makhluk kepada kebenaran diskusi metafisika umum (min al khalq ila al Haq). Pesuluk mempelajari dasar-dasar metafisika umum dan dalilnya.pesuluk cenderung pada kajian semantik dan metafisika dasar terhadap firman Tuhan dalam Quran.  2. Perjalanan bersama kebenaran didalam kebenaran- pengalaman metafisika khusus dengan pengalaman pribadi (bi al Haq fi al Haq). Pesuluk akan melihat sifat dan namaNya yang tertinggi baik nama yang mewujudkan rahmatNya dan murkaNya. Hukum nama nama Alloh ini di dalam kejamakannya akan mewujud di dalam diri pesuluk.Hal ini dikenal dengan makam wahidiyah atau tujuh substansi halus (lataif). Pesuluk akan mengalami rasa takut dan harapan (al khauf wa al raja).  3. Perjalanan dari Kebenaran menuju makhluk (min al Haq ila al al khalq). Setelah mengalami fase peniadaan diri, pesuluk menerima karunia Tuhan dan kembali kepada kesadaran diri. Pesuluk menyaksikan penciptaan dan alam kejamakan dalam diri makhluk tetapi dengan mata yang lain, dengan pendengaran yang berbeda. Puncak perjalan ketiga membawa pesuluk menuju kesucian/Wilayah(kewalian). 4. Perjalanan bersama Kebenaran di dalam makhluk (bi al Haq fi al khalq). Maqam penetapan hukum dan pembedaan dari baik dan buruk.ini adalah derajat kenabian, penetapan hukum dan kepemimpinan atas umat manusia yang berhubungan dengan urusan urusan mereka yang beragam dan berbeda-beda serta bagaimana mereka saling berinteraksi satu sama lain. seorang `arif tak akan benar-benar mencapai maqam spiritual tertinggi jika tidak memanifestasikan keimanan-puncak, yang telah diraihnya lewat dua perjalanan pertama, dalam bentuk concern sosial politik untuk mereformasi masyarakat dan membebaskan kaum tertindas dari rantai penindasannya.Tidak lain maqam penetapan hukum (legislatif) atau melibatkan diri dalam kemasyarakatan dan hubungan social, merupakan perwujudan penebaran salam kepada makhluk yaitu Salaamun Qawlam Mir Rabbir Raheem yang merupakan inti tafsir Yaa Sin.

DOA INI DIBACA KETIKA AZAN BERKUMANDANG, SEMASA MUAZZIN SELESAI MELAFAZKAN KALIMAH . MAKA DIBACA SATU KALI SAHAJA SETIAP KALI MUAZZIN MELAFAKAN KALIMAH TERSEBUT.JADI 2 KALI SETIAP SOLAT FARDHU.. rebutlah peluang ini semoga mata kita cerah dan mendapat syufaat dari Rasulullah.

( hanya bacaan di atas yang perlu dibaca ). . Sabda Rasulullah: Sesiapa mendengar azan dan mengucup kedua ibu jarinya dan meletakkan kedua ibu jari pada kedua matanya dan membaca :

( hanya bacaan di atas yang perlu dibaca ). Maka aku ( Rasulullah ) akan memberi shafaat padanya di hari Qiamat. atau Sesiapa mendengar seruan azan lalu mengucup dua ibu jari dan menyapu kedua matanya serta menyebut atau boleh juga dibaca bacaan dibawah :

. Mata oarang berbuat demikian akan cerah di dunia dan akhirat

Apabila kita menghadapi sakaratulmaut,maka kita akan menghadapi beberapa rupa:1- Jika yang datang itu,rupa yang hitam....itu adalah iblis,maka hendaklah engkau berkata :- .

2- Jika yang datang itu merah,maka adalah ia Nasarani,maka hendaklah engkau membaca :-

3- Jika yang datang itu kuning,maka adalah ia Yahudi,maka hendaklah engkau membaca :-

4- Jika yang datang itu tidak berwarna puteh (macam-macam warna),maka hendaklah engkau membaca:-

5- Apabila yang datang itu berwarna puteh iaitu warna nabi kita Muhammad SAW, maka hendaklah engkau membaca:(...................................???????.................................) Ingatlah wahai semua manusia,kedatangan rupa-rupa dan warna-warna yang dibayangkan di atas hanya sekali sahaja dan kedatangan mereka tidak menentu,cuma tugas kita adalah menunggu warna puteh atau rupa Nabi kita Muhammad SAW,dan berkatalah : (".....................????................") Setelah itu datanglah sakaratulmaut berdiri kepehak kepala kita antara kedua keningnya ( ) bercahcaya seperti bulan penuh pertama memenuhi tujuh petala langgit dan tujuh petala bumi dan di dalamnya seperti rupa (....??...). Adapun rupa sakaratulmaut itu adalah ia berwarna (...??...),semacam cermin kosong,bentuk rupa manusia dan wajahnya adalah seperti wajah (.......??........) jua.Diantara dua keniangnya bercahcaya seperi bulan pertama dan disebalik warna (......?.....) itu terdapat cahcaya semacam puteh kekuninggan,dan kita dapat melihat wajah (.....??.....) dalam tubuhnya. Adapun bagi orang-orang makrifat dan sampai pula martabatnya serta orang itu arifbillah dan wali-wali Allah,apabila sampai saat menghadapi sakaratulmaut,maka tiada siapa pun yang dapat mengambil nyawanya kecuali Tuhannya sendiri. dengan menunjukan wajah rupaNya seperti yang pernah dilihat oleh Rasulullah ketika Mikraj dan Nabi Musa AS ketika munajat di bukit Tursina,idaklah boleh dibayangkan hanya Allah sahaja yang Maha Mengetahui,maka di saat itu dibuka pengelihatan dengan pengelihatan makrifat Allah dengan ILMU yang amat sempurna. Maka disaat menghadapi sakaratulmaut itu hilanglah segala kesakitan yang dashat itu dan lekalah mereka dengan pandangan makrifat sehingga mereka tidak menyadari yang mereka telah berpisah antara roh dan jasad. Adapun rupa Rasulullah yang datang kepada kita ini iaitu ketika kita menghadapi sakaratulmaut adalah amat elok sekali dan tiada bandingan di alam maya ini,iaitu rupa (..............................??.............................) Maaf................maaf.................dan maaf...........kerana banyak sekali yang Pakdin rahsiakan (...??...) MATI ITU TIADA SAKAT, SETIAP HARI BERTAMBAH DEKAT,

UMPAMA IKAN TERLEKAT DIPUKAT, SEKADAR MENANTI TUANYA ANGKAT.

Solawat Memohon Kepada ALLAH SWT Supaya Kita Mencontohi Rasulullah Shollallahu Alaihi Wassalam dalam Semua Segi : Maknanya :

Ya Allah Ya Tuhan kami Sholawat dan salam mohon dilimpahi Atas Nabi Muhammad Junjungan kami Keluarga baginda turut disertai Sholawat salam himpunan segala lisani Hadhrat keluasan rahmatMu tak bertepi

Sholawat yang berkatnya kami dikurniai Pertautan juga bantuan nurani Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari jasmani Baginda Nabi hati Baginda Nabi ruh Baginda Nabi sir Baginda Nabi ilmu Baginda Nabi amal Baginda Nabi akhlak Baginda Nabi niat Baginda Nabi tawajjuh Baginda Nabi qashad Baginda Nabi jasmani kami hati kami ruh kami sir kami ilmu kami amal kami akhlak kami niat kami tawajjuh kami qashad kami

Terus ke Terus ke Terus ke Terus ke Terus ke Terus ke Terus ke Terus ke Terus ke Terus ke

Serta Kau kembalikanlah Ya Rabbi Keberkatan sholawat ini Atas kami, atas keturunan kami, Atas sahabat kami dan atas penghuni zaman kami Ya Nur Ya Nur Ya Nur kami pohoni Agar dijadikan kami satu nur menerangi Demi haq an-Nur yang Maha Tinggi

AMALAN BISMILLAH PITU/TUJUH - Padepokan NUR LANGIT Amalan khusus ini ijazah langung dari Kyai Khairul Huda, ARM Pengasuh Ponpes AL BARAKAH & Kajian NAHDLATUL JUHALAA GRESIK-Jatim (Cucu Eyang Prabu Brawijaya V & Eyang Kanjeng Sunan Giri). Apabila dulur dan sahabat semua berminat ijazah khusus silahkan menghubungi/sowan pada beliau. semoga amalan ini bermanfaat dunia sampai akherat. Biidznillah. Padepokan NUR LANGIT

BISMILLAH 6

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bismillaahis samii'il bashiir, alladzii laisa kamitslihii sya-un wahuwa bikulli syai-in 'alim. Bismillahil khallaqil'aliim, alladzii laisa kamitslihii syai-un wahuwal fattaahul 'aliim. Bismillaahil ladzii laisa kamitslihii syai-un wahuwal 'aliimul qaBiir Bismillaahil ladzii laisa kamitslihii syai-un wahuwal 'aliimul qadiir. Bismillaahil 'aziizil kariim, alladzii laisa kamitslihii syai-un wahuwal 'aziizul kariim. Bismillaahil ghafuurir rahiim, alaadzii laisakamits lihii sya-un wahuwal ghafuurur rahiim. Fallaahu khairun haafizhan wahuwa arhamur rahimiin.

Artinya : 1. Dengan nama Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, Dzat yang tiada sesuatu pun yang serupa denganNya, dan Dia Allah dengan segala sesuatu itu Maha itu Maha Mengetahui. 2. Dengan nama Allah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui, Dzat yang tiada sesuatu pun yang serupa denganNya, dan Dia Maha Pembuka rahmat lagi Maha Mengetahui. 3. Dengan nama Allah, Dzat yang tiada sesuatu pun yang serupa denganNya, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. 4. Dengan nama Allah, Dzat yang tiada sesuatu pun yang serupa denganNya, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. 5. Dengan nama Allah Yang Maha Bijak sana lagi Maha Pemurah, Dzat yang tiada sesuatu pun yang serupa denganNya, dan Dia Maha Bijaksana lagi Maha Pemurah. 6. Dengan nama Allah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Dzat yang tiada sesuatu pun yang serupa denganNya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka Allah itu sebaik baik Tuhan yang memelihara dan Dia-lah Maha Rahim''

*KHASIAT (Doa) BISMILLAH 6* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Makbul segala hajat dan cita-cita. Luas rezkinya. Jika ditiup kepada perempuan nescaya kasih ia kepada kita. Menang dalam peperangan. Penerang hati. Dijauhkan dari segala penyakit.

7. Dibaca 70 kali tiap-tiap hari aman dari ancaman raja-raja dan pembesar yang zalim yang hendak membunuhnya. 8. Dibaca ditempat yang suci nescaya dapat melihat malaikat, jin dan syaitan. 9. Dibaca dimalam jumaat 20 kali boleh melihat orang didalam kubur. 10. Aman daripada binatang2 buas. 11. Air laut menjadi tawar. 12. Terlepas daripada terkena bunuh jika dibaca kepada tubuh badan. 13. Jika ditulis dan dijadikan azimat atau dibaca pada sawah aman daripada ancaman babi, tikus atau burung. 14. Terselamat daripada bahaya musuh dan seteru. 15. Terselamat dari karam dilaut. 16. Jika dibaca pada minyak malam jumaat tiga kali boleh memudahkan perempuan beranak jika meminumnya. 17. Orang yang pekak jika dibaca pada telinganya selam 7 hari nescaya mendengar. 18. Orang gila atau yang dirasuk oleh iblis apabila dibaca ditelinga tiga kali insyaallah lari iblisnya. 19. Boleh tawarkan segala jenis bisa termasuk bisa sengat binatang seperti lebah, ular dan ikan. 20. Boleh tawarkan segala jenis racun dan santau, seperti yang diperbuat daripada miang rebung, ulat buku mati beragan, hempedu katak dan sebagainya. 21. Terkeluar daripada penjara apabila dibaca bersungguh-sungguh. 22. Dijadikan jampi untuk menghalau jin dan syaitan. Cara untuk merawat pesakit yang menderita kerana perkara diatas; letakkan tangan ditempat yang sakit, tahan nafas dan baca 24-al-Fathihah dan juga ayat Bismillah Enam ini. Tiup tempat tersebut dah urut sedikit. Baca juga ayat ini pada air untuk disapukan pada tempat yang sakit dan untuk di minum. Angin akan keluar daripada pesakit dan diikuti oleh muntah, insyaallah. Doa ini juga boleh digunakan kepada binatang yang termakan rumput yang diracun atau yang dipatuk ular. Kaedah rawatannya adalah dengan memberi makan rumput dan meminum air yang telah dibacakan dengan doa diatas.

AMALLAH BISMILLAH ENAM INI KERANA IANYA MENJADIKAN SEGALA JENIS RACUN AKAN TAWAR DAN TIDAK MEMBERI MUDHARAT KEPADA PENGAMAL KALAU TERMINUM. GELAS

YANG MENGANDUNGI RACUN AKAN PECAH KALAU DIPEGANG OLEH PENGAMAL BISMILLAH ENAM. INSYAALLAH Wallahu'alam BISMILLAH 5

Bismillaahisy syafi, bismillaahil kaafi bismillaahil muaafi, Bismillaahil la-dzi laa ya-dhur-ru maasmihi syai-un fil ardhi walaa fis-samaai wahuwas samiiul aliim

1.Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang 2.Dengan nama Allah yang menyembuhkan 3.Dengan nama Allah yang mencukupi 4.Dengan nama Allah yang memberi kesejahteraan 5.Dengan nama Allah yang tidak memberi mudharat sesuatu di bumi juga di langit, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. antara khasiatnya:
y y y

boleh tawarkan segala jenis racun, santau dan bisa binatang menghalang jin dan syaitan terpelihara dari bahaya dan musuh

ALLAH adalah sebaik-baik Pemelihara, dan DIA maha mengasihani dari segalagalanya. Dan telah berselawatlah ALLAH ke atas penghulu kami nabi Muhammad SAW juga ke atas kaum keluarga dan sahabatnya.

DOA PENGASIH Yuhibbu Nahum Kahub Billah Wallazi Na Amanu Asyaddu Hubba Lillah Zuyyi Linnasi Hubbusyh Shahwati Minannisai Wal Bani Nawal Qanar Tiril Muqantharah Ayat dari surah An Nisa
Baca ayat ni sekali pun dah cukup untuk seharian. Ayat ni untuk merapatkan hubungan silaturrahim antara seorang individu dengan individu lain. Insya Allah nanti ada la kawan-kawan yang akan rasa rindu dengan kita. Ini juga bagus untuk hubungan suami isteri.

Doa Penunduk
Amalkan surah al hasyr ayat 21 (lauanzalna ) 3 kali setiap sudah solat kemudian berdoa berkat fadhilat ayat tersebut minta lembutkan hati sipolan bin/bte sipolan tu InsyaAllah lembutlah hatinya walau pun sekeras batu gunung ganang.

Firman ALLAH s.w.t Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah dan (ingatlah), misal-misal perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya.( al hasyr 21)

Doa memagar isteri selepas akad nikah


Selepas majlis akad nikah, pada malam pengantin sebelum memulakan adab-adab berpengantin yang lain, hendaklah suami meletakkan tangan kenannya di atas ubun-ubun kepala isterinya sambil berdoa:
Ya Allah, aku memohon kepadaMU kebaikan yang telah Engkau selubungi ke atasnya, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yeng telah Engkau selubungi ke atasnya. Ya Allah berkatilah isteriku ini atasku dan lindungi dirinya dari segala keburukan perbuatan orang-orang yang dengki dan perbuatan tukang sihir apabila dia telah melakukan sihir dan perbuatan orang-orang yang suka melakukan tipu daya: (Riwayat Abu daud dan Menurut Al Albaaniy Sanadnya Baik)

Doa Cinta
Ya Allah Andai Kau berkenan, limpahkanlah kepada kami cinta yang menjadikan pengikat rindu Rasulullah dan Khadijatul Qubra, yang Kau jadikan mata air kasih sayang Imam Ali dan Fatimah Az Zahra yang Kau jadikan penghias nabi-Mu yang suci Ya Allah Kami bersujud memohon redho-Mu, jadikanlah kami pasangan yang saling mencintai dikala dekat, menjaga kehormatan dikala jauh, saling menghibur dikala duka, mengingatkan dikala bahagia serta saling mendo akan dalam ketaqwaan dan kebaikan Ya Allah Sempurnakanlah kebahagiaan kami dengan menjadikan pernikahan kami ini sebagai ibadah kepada-Mu dan bakti cinta kami kepada Rasul-Mu Amin

Doa Memikat
BismilahKaf Haa Yaa Ain Shood 25X Allahumma bikaafi kifaayatika ikfinii syarro nafsi wal kholqi ajmain wa bihaai hidaayatika ihdinii wahdi lil kholqo ajmain. wa biyaai yumnika yamminnii wa yammin liyal kholqo ajmain wa bi aini inayatika ainni wa shakhir lii maunatal kholqi ajmainwa bishoodi shulhika ashlihni wa ashlih liyal kholqo ajmainBihaqqi fasyailun syaluukhiyya asyliikhuuthoo syakhuuthoo ya syaikh thoithowaal, shakhir liyal jinna wal insa, ya man yaquulu lisyaiin kun fayaa kun , kawwin kaf,haa,yaa,ain shood bisirri (laa illaahaa ilalaah 3X)wa shollallaahu alaa sayyidinaa muhammadin wa aalihi wa shohbihii wa sallam,walhamdullillahi robbil allammin. Keampuhan doa ini akan mendapatkan kasih sayang dari seluruh mahluk baik manusia maupun jin.Baca secara rutin sehabis sholat shubuh dan ashar 1X. maka pada diri anda akan timbul daya pesona yang kuat, dan siapa pun yang memendang akan terpesona oleh daya tarik anda yang bagaikan magnet. tapi bagi non muslim cukup membaca seperti ini: wahai saudaraku Kaf Ha Ya Ain Shod yg berdiam di awan merah bantulah aku.(sebutkan hajatnya}

Doa Pandang tak jemu


Bismillahirrahmanirrahim Nur ALLAH Nur Muhammad Nur kucinta tiada berubah Cahaya Allah Cahaya Muhammad Cahaya Maryam Siti Fatimah 3x Cara pakai: bacalah doa tersebut ketika hendak melangkahkan kaki keluar rumah. Setelah dibaca doa tersebut , tiupkan kedua tapak tangan, lalu sapukan ke muka dan seluruh badan yang terjangkau oleh tangan. Doa ini sangat mujarab untuk menarik perhatian dan simpati daripada sesiapapun. Tetapi doa ini akan mewujudkan suatu godaan yg cukup besar, iaitu rata-rata yg menjadi suka dengan pengamal doa ini ialah isteri orang atau kekasih orang. Akan tetapi tepislah godaan itu dengan bijaksana dan bertanggungjawab. Jangan semuanya anda kebas. Nanti anda akan dibelasah pula oleh suami atau kekasih yang meminati anda tersebut. Nanti jadi kes mahkamah pula. Setelah anda mengamalkan doa itu, semoga anda akan dapat menyaksikan sendiri bahawa diri anda akan sangat disayangi oleh semua mahluk yang memandang anda Amin

maksud dari doa itu tadi: Ya Tuhanku hanya engkaulah yang ku maksud, dan keredhaanMu yang ku cari, berikan kepada ku kemampuan untuk mencintaiMu dan Maakrifat kepadaMu .

Doa tersebut mengandungi 3 elemen: 1. Taqarrub terhadap Allah SWT: ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan ubudiyah, yang mana dalam hal ini dapat dikatakan tidak ada sesuatunya pun yang menjadi tirai penghalang antara abid dan ma bud , antara khaliq dan mahluk. 2. Menuju Jalan Mardhaatillah: ialah menuju jalan yang diredhai Allah SWT baik dalam ubudiyah mahupu luar ubudiyah alhasil dalam segala gerak geri manusia, diwajibkan mengikuti dan mentaati perintah-perintah Tuhan dan menjauhi serta meninggalkan larangan-laranganNya. 3. Kemahabbahan dan Kemakrifatan terhadap Allah SWT: artinya: Rasa cinta dengan terang makrifat terhadap Allah Dzat Laisaka mithlihi syai`un , yang mana dalam mahabbah itu terkandung keteguhan jiwa dan kejujuran hati. Kalau telah tumbuh mahabbah timbullah rupa-rupa hikmah, di antaranya membiasakan diri dengan selurus-lurusnya dalam hak dzohir bathin, dan dapat pula mewujudkan keadilan , yakni dapat menetapkan sesuatu dalam haknya dengan sebenar-benarnya. Pancaran daripada mahabbah datang pula belas kasihan kepada sesama makhluk, diantaranya cinta pada nusa kesegala bangsa berserta agamanya.

Doa pembuka apa yg tertutup


Surah al fathi ayat 1-3

SAAT KAU PERGI....................Vagetoz

SAAT KAU PERGI BERLINANG LAH AIR MATAKU Betapa singkat ku rasakan kebahagiaan itu kini lenyap lah sudah oooh... tak pernahku ingin kan perpisahan ini terjadi ku hanya bisa merelakan jika memang kau pikir inilah yang terbaik tak perlu kau beri alasan mengapa kau ingin pergi meninggalkan diriku karena ku yakin mungkin semuanya itu bisa membuatmu bahagia sepenuhnya ku menyadari bahwa cinta itu tak meski harus memiliki namun ku akan terus selalu menyanyangi dirimu setulusnya hatiku tak pernahku ingin kan perpisahan ini terjadi betapa singkat ku rasakan kebahagiaan itu kini lenyaplah sudah...

y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

Makbul segala hajat dan cita-cita. Luas rezkinya. Jika ditiup kpd perempuan nescaya kasih ia kepada kita. Menang dalam peperangan. Penerang hati. Diajuhkan dari segala penyakit. Dibaca 70 kali tiap-tiap hari aman dari ancaman raja-raja dan pembesar yang zalim yang hendak membunuhnya. Dibaca ditempat yahng suci nescaya dapat melihat malaikat, jin dan syaitan. Dibaca dimalam jumaat 20 kali boleh melihat orang didalam kubur. Aman daripada binatang2 buas. Air laut menjadi tawar. Terlepas daripada terkena bunuh juka dibaca kepada tubuh badan. Jika ditulis dan dijadikan azimat atau dibaca pada sawah aman daripada ancaman babi, tikus atau burung. Terselamat daripada bahaya musuh dan seteru. Terselamat dari karam dilaut. Jika dibaca pada minyak malam jumaat tiga kali boleh memudahkan perempuan beranak jika meminumnya. Orang yang pekak jika dibaca pada telinganya selam 7 hari nescaya mendengar. Orang gila atau yang dirasuk oleh iblis apabila dibaca ditelinga tiga kali insyaallah lari iblisnya. Boleh tawarkan segala jenis bisa termasuk bisa sengat binatang seperti lebah, ular dan ikan. Boleh tawarkan segala jenis racun dan santau, seperti yang diperbuat daripada miang rebung, ulat buku mati beragan, hempedu katak dan sebagainya. Terkeluar daripada penjara apabila dibaca bersungguh-sungguh. Dijadikan jampi untuk menghalau jin dan syaitan. Cara untuk merawat pesakit yang menderita kerana perkara diatas; letakkan tangan ditempat yang sakit, tahan nafas dan baca al-Fathihah dan juga ayat Bismillah Enam ini. Tiup tempat tersebut dan urut sedikit. Baca juga ayat ini pada air untuk disapukan pada tempat yang sakit dan untuk di minum. Angin akan keluar darpi pesakit dan diikuti oleh muntah. InsyaAllah.

Doa_Mandi_9Salam (Tawassul)

Ya Allah
Aku persembahkan awalku dariMu, zahirku keranaMU, batinku hakMu dan akhirku QadimMu dengan memanjatkan do'a-doa'aku pada setiap huruf dalam Al Qur'an serta segala puji-pujian atas KebesaranMU, KeagonganMu dan Kemuliaan Nama-NamaMU (Isma'Mu) pada setiap nafasku, sebanyak kerdipan mataku, sebanyak titisan hujan, sebanyak degupan jantungku serta nadiku yang Engkau bekalkan di sepanjang Hayatku ; Terimalah akan daku serta ahli-ahliku di MajlisMu bersama Penghulu kami yang sangat kami rindu, Nabi Muhammad KekasihMu serta para sahabat yang Solihin hamba-hambaMu, Birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Saleem TINGGAL KENANGAN


Pernah Ada Rasa Cinta Antara Kita Kini Tinggal Kenangan Ingin ku Lupakan Semua Tentang Dirimu Namun Tak Lagi Kan Seperti Dirimu Oh Bintangku Jauh Kau Pergi Meninggalkan Diriku Di Sini aku Merindukan Dirimu oohhh Kini ku Coba Mencari Penggantimu Namun Tak Lagi Kan Seperti Dirimu Oh Kekasih Pernah Ada Rasa Cinta Antara Kita Kini Tinggal Kenangan Ingin ku Lupakan Semua Tentang Dirimu Namun Tak Lagi Kan Seperti Dirimu Oh Bintangku Jauh Kau Pergi Meninggalkan Diriku Di Sini aku Merindukan Dirimu oohhh Kini ku Coba Mencari Penggantimu Namun Tak Lagi Kan Seperti Dirimu Oh Kekasih Pernah Ada Rasa Cinta Antara Kita Kini Tinggal Kenangan....