Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT Nama Kelas Tarikh Masa Bilangan KanakKanak Umur Modul Tajuk/Tema Subtema Tunjang Utama

Standard Kandungan 6 tahun Teras Diri saya Kawan saya Tunjang Komunikasi Bahasa Malaysia KM 3.1 Mengetahui tentang rakan BM 3.7.2 Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul Prasekolah IPG Kampus Batu Lintang 14 Februari 2012 8.00-8.40 (40 minit) 20 0rang

Aktiviti Kesepaduan Tunjang

Kelas mengenali kawan-kawan BM 2.0 Kemahiran bertutur BM 3.0 Kemahiran membaca

Objektif : Diakhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat : i. Mengenali dan mengingati nama kawan-kawan dengan sebutan yang betul

Pengetahuan sedia ada Kemahiran berfikir (KB) Penerapan nilai Fokus pelbagai kecerdasan (MI) Bahan / alatan Kosa kata

Murid telah didedahkan tentang menghargai kawankawan Mengenalpasti nama kawan dengan sebutan yang betul

Kasih sayang, hormat menghormati Kecerdasan linguistik, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal Kad manila, marker pen, gambar murid-murid Kawan, kenal

LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ABM / CATATAN Laptop, speaker.

Set induksi (5 minit)

Menyanyikan lagu Kawan Saya

Guru memperdengarkan lagu Kawan Saya

ii

Guru dan murid menyanyikan lagu Kawan Saya sambil berpegang tangan.

Langkah 1 (10 minit)

Menamakan gambar kawankawan

Murid di minta mengambil kad dalam kotak dan menyebut frasa dalam kad tersebut.

ii

Murid di minta menamakan gambar kawan-kawan yang terdapat dalam kad manila berdasarkan kad yang telah di sediakan (dalam kotak) Kotak, kad manila, gambar murid.

Langkah 2 (12 minit)

Aktiviti berpasangan

i ii

Murid di minta mencari pasangan masing-masing Murid di minta bersoal jawab dengan pasangan masing-masing untuk mengetahui latar belakang kawan (nama, tarikh lahir dan alamat)

iii

Murid menceritakan latar belakang kawan secara berpasangan di hadapan kelas.

Penutup (3 minit)

Rumusan

Guru dan murid bertepuk tangan bersama-sama sambil menyanyikan lagu kawan saya

ii

Guru merumuskan apa yang telah dipelajari.

Refleksi

Murid : Guru :

Anda mungkin juga menyukai