Anda di halaman 1dari 1

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRONOMICE


I MEDICIN VETERINAR BUCURETI
Data emiterii .
Compartimentul de specialitate
(facultatea/departamentul/direcia/serviciul/biroul)

FACULTATEA DE AGRICULTUR
Nr. .............../...........................

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Beneficiar: ................................................................................

- lei nregistrarea bugetar


Cap............... subcap..................titlu..................
Art. ............... alin ...................

Suma
...................................................................
...................................................................
(sursa de finanare)

Suma total................................................................
Tipul angajamentului: individual/global .....................
Control Financiar Preventiv Propriu
- viz
- refuz de viz
- nregistrare individual

Data:
Semntura:
Nr. .............................. data.....................................

RECTOR,
Prof.univ.dr. tefan DIACONESCU
Data:
Semntura