Wieka Rizarti .H.

X-F

SUHU DAN KALOr 
Termometerik
Td C 100 100 5 Tb 0 : R 80 80 4 0 : F 212 180 9 32 : 273 K 273 100

Contoh : 200 Kelvin (mutlak) = ««« C 200- 273 = -73 C 

Hubungan Skala (kenaikan suhu) :
C=5x R=4x F=9x+32 K=5x+273

Pemuaian Zat Cair P1= Y = 3x po (1 + ) .Wieka Rizarti . X-F  Pemuaian 1. Pemuain Zat Padat Hubungan Koefesien muai= B = 2a = 3/2 y 2.H.

V1 = P2 .m-2) P (atm) T (K) P (atm) tekanan P (N. Pemuaian Zat Gas Koefesien muai volume 9(y) = 1/273 C Isobarik       Tekanan tetap Gay Lussac p tetap v ~t V1 = V2 = c (constant) T1 T2 T = t C + 273 Grafik V(m3) isokhorik Volume tetap Gay Lussac V tetap p~t P1 = P2 T1 T2 isoktermik Suhu tetap Boyle T tetap p banding terbalik V P1. X-F 3.Wieka Rizarti .V1=P2.H.m-2) T (K) V (m3) V(m3) V (M3) y Persamaan Gas: (ingat : persamaan gas digunakan jika pada soal tidak ada yang tetap) P1 .V2=C P (N. V2 T1 T2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful