Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents

Expanded Features Unlimited Pages

Sejarah Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah mulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Sejarah Kertas 2 – Februari hingga Julai Kerja Kursus Sejarah Penilaian Menengah Rendah 2011 – Februari hingga Julai 3. 8. Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Kesenian Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Format Pentaksiran Kesenian mulai Tahun 2007 . Bahasa Arab 6. 9. Geografi Panduan Kajian Geografi Tempatan mulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Geografi Kertas 2 – Februari hingga Julai Kerja Kursus Geografi Penilaian Menengah Rendah 2011 dan Panduan Penskoran Kertas 2 – Februari hingga Julai 4.Click Here & Upgrade PDF Complete Documents SENARAI DOKUMEN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Bil 1. modul 2 (2011) dan modul 3 (2012) Format Pentaksiran Pendidikan Islam mulai PMR 2005 yang mengandungi : • • Panduan Penilaian Ujian Tilawah & Hafazan (Pendidikan Islam (45/2) Panduan Pemerhatian Adab dan Akhlak Islamiah Pendidikan Islam (45/2) Panduan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Islam 7. Kemahiran Hidup Bersepadu (Rujuk Lampiran 3) • • Dokumen Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal (76/2) mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu – Ekonomi Rumah Tangga (77/2) mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu – Pertanian (78/2) mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu – Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) mulai PMR 2008 • • 5. • Markah calon Tingkatan 3 tahun 2012 akan diambil dari modul 1 (2010). Mata Pelajaran Science Dokumen Assessment Guide : Science Practical Work Assessment (PEKA) Penilaian Menengah Rendah (PMR) mulai 2007 Expanded Features Unlimited Pages Lampiran 1 2. Pendidikan Islam Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah – Bahasa Arab mulai PMR 2010.

Kemasukan markah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) secara atas talian . GEOGRAFI. BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Bil Perkara Tarikh 1 Februari – 30 Julai 1 – 15 Ogos Tindakan Sekolah Sekolah 1. KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU. SEJARAH.Click Here & Upgrade PDF Complete Documents Expanded Features Unlimited Pages Lampiran 2 JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SCIENCE. Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2.

Perkara Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tarikh 1 Februari – 30 Julai Expanded Features Unlimited Pages Lampiran 3 Tindakan Sekolah Kemasukan markah Pentaksiran Pendidikan Kesenian menggunakan aplikasi Kerja 2. Kursus Pendidikan Kesenian secara atas talian 1 – 15 Ogos Sekolah .Click Here & Upgrade PDF Complete Documents JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN KESENIAN (SEKOLAH SENI SAHAJA) PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Bil 1.

3. Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PBS. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu hendaklah merujuk jadual berikut :Bil 1 Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Dokumen Rujukan Dokumen Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu – Kemahiran Teknikal (76/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu – Ekonomi Rumah Tangga (77/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu – Pertanian (78/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu – Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) Mulai PMR 2008 2 3 4 2. Pelaksanaan PBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012 5. 4. PBS Kemahiran Hidup Bersepadu adalah berdasarkan empat (4) modul. Semua calon yang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Tingkatan 1. Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan 2012 Tingkatan 1 Modul 1 (2010) Tingkatan 2 Modul 2 Modul 3 (2011) (2011) Tingkatan 3 Modul 4 (2012) 6. Pengendalian markah PBS Kemahiran Hidup Bersepadu .Click Here & Upgrade PDF Complete Documents PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU Expanded Features Unlimited Pages Lampiran 4 1. 2 dan 3 hendaklah melaksanakan PBS berdasarkan mata pelajaran yang dipilih.

. Tahun Peperiksaan 2012 Modul 1 10 % Modul 2 10 % Modul 3 10 % Modul 4 10% 6.2 Jumlah skor akan dilapor dan dihantar ke Lembaga Peperiksaan.3 Borang Pentaksiran Individu dan satu salinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya. 6.1 Documents Expanded Features Unlimited Pages Jadual berikut menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun peperiksaan.Click Here & Upgrade PDF Complete6.

Pengendalian markah PLBS Bahasa Arab (31/2) 6. Expanded Features Unlimited Pages Lampiran 5 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bagi mata pelajaran Bahasa Arab hendaklah merujuk jadual berikut :- Bil 1 Mata Pelajaran Bahasa Arab Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Arab (31/2) 2.Click Here & Upgrade PDF Complete Documents PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA ARAB 1. 6.2 Jumlah markah (60 markah) sahaja yang dilaporkan untuk dihantar ke Lembaga Peperiksaan. . Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PLBS. Tahun Peperiksaan 2012 menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun Modul 1 20 markah Modul 2 20 markah Modul 3 20 markah 6. PLBS Bahasa Arab (31/2) adalah berdasarkan tiga (3) modul. 4. Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:- Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul 1 (2010) Tingkatan 2 Modul 2 (2011) Tingkatan 3 Modul 3 (2012) 2012 6. 2 dan 3 dikehendaki melaksanakan PLBS.1 Jadual berikut peperiksaan.3 Borang Pentaksiran Individu dan satu salinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya. 5. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012 3. Semua calon yang mengambil mata pelajaran Bahasa Arab di Tingkatan 1.

Semua murid Tingkatan 1. 2 dan 3 dikehendaki melaksanakan PLBS mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.5 (2011) Tingkatan 3 Modul 1. 4.5 (2010) Tingkatan 2 Modul 1. Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul 1. Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PLBS.5 (2012) 2012 . PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah berdasarkan Lima (5) modul pada setiap tingkatan.Click Here & Upgrade PDF Complete Documents PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS 1. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Disember 2012 3. 6. Expanded Features Unlimited Pages Lampiran 6 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris hendaklah merujuk jadual berikut :- Bil 1 Mata Pelajaran Bahasa Melayu Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tingkatan 1 Tingkatan 3 Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tingkatan 1 Tingkatan 3 2 Bahasa Inggeris 2.

Sebutan.Skor murid yang dilaporkan hendaklah disimpan oleh sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya. Sebutan. Konstruk Tatabahasa dan kosa kata Kriteria/ Keterangan Bahasa gramatis. Fasih dan bermakna 4. Tatabahasa dan kosa kata C 2. Bertatasusila 1. Complete Documents Pengendalian skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Expanded Features Unlimited Pages Jadual berikut menunjukkan peruntukan skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Tatabahasa dan kosa kata D 2. jelas dan tepat. Bertatasusila 1. Fasih dan bermakna 4. lancar dan bermakna Pengucapan yang beradab dan sesuai dengan situasi Bahasa gramatis masih penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat dan masih betul mengikut konteks Sebutan masih betul. Keseluruhan pengucapan fasih. penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul mengikut konteks Sebutan betul. 4. Kebanyakkan intonasi dan nada betul penutur jati. intonasi dan nada 3. Keseluruhan pengucapan fasih. intonasi dan nada 3. Sebutan. masih lancar dan masih bermakna Pengucapan masih beradab dan masih sesuai dangan situasi Bahasa kurang gramatis. intonasi dan nada 3. Peringkat Pencapaian 1. masih jelas dan tepat. lancar dan bermakna Pengucapan keseluruhan beradab dan kurang sesuai dangan situasi 2. Sebutan. intonasi dan nada Fasih dan bermakna Bertatasusila 1. Keseluruhan pengucapan masih fasih. Tatabahasa dan kosa kata B 2.Click Here & Upgrade PDF 7. penggunaan Perkataan dan kosa kata kurang tepat dan kurang betul dan kadangkala salah Kebanyakan sebutan kurang jelas dan tepat Serta intonasi dan nada ada kalanya tidak betul. Kebanyakkan intonasi dan nada masih betul. Fasih dan bermakna Keseluruhan persembahan calon menggambarkan ketidakcekapan berbahasa . A 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful