Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents

Expanded Features Unlimited Pages

Click Here & Upgrade PDF Complete Documents SENARAI DOKUMEN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Bil 1. Geografi Panduan Kajian Geografi Tempatan mulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Geografi Kertas 2 – Februari hingga Julai Kerja Kursus Geografi Penilaian Menengah Rendah 2011 dan Panduan Penskoran Kertas 2 – Februari hingga Julai 4. modul 2 (2011) dan modul 3 (2012) Format Pentaksiran Pendidikan Islam mulai PMR 2005 yang mengandungi : • • Panduan Penilaian Ujian Tilawah & Hafazan (Pendidikan Islam (45/2) Panduan Pemerhatian Adab dan Akhlak Islamiah Pendidikan Islam (45/2) Panduan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Islam 7. Mata Pelajaran Science Dokumen Assessment Guide : Science Practical Work Assessment (PEKA) Penilaian Menengah Rendah (PMR) mulai 2007 Expanded Features Unlimited Pages Lampiran 1 2. Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Kesenian Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Format Pentaksiran Kesenian mulai Tahun 2007 . 8. Pendidikan Islam Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah – Bahasa Arab mulai PMR 2010. • Markah calon Tingkatan 3 tahun 2012 akan diambil dari modul 1 (2010). Sejarah Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah mulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Sejarah Kertas 2 – Februari hingga Julai Kerja Kursus Sejarah Penilaian Menengah Rendah 2011 – Februari hingga Julai 3. Bahasa Arab 6. 9. Kemahiran Hidup Bersepadu (Rujuk Lampiran 3) • • Dokumen Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal (76/2) mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu – Ekonomi Rumah Tangga (77/2) mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu – Pertanian (78/2) mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu – Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) mulai PMR 2008 • • 5.

BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Bil Perkara Tarikh 1 Februari – 30 Julai 1 – 15 Ogos Tindakan Sekolah Sekolah 1. SEJARAH. Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2. Kemasukan markah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) secara atas talian . KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU. GEOGRAFI.Click Here & Upgrade PDF Complete Documents Expanded Features Unlimited Pages Lampiran 2 JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SCIENCE.

Click Here & Upgrade PDF Complete Documents JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN KESENIAN (SEKOLAH SENI SAHAJA) PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Bil 1. Perkara Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tarikh 1 Februari – 30 Julai Expanded Features Unlimited Pages Lampiran 3 Tindakan Sekolah Kemasukan markah Pentaksiran Pendidikan Kesenian menggunakan aplikasi Kerja 2. Kursus Pendidikan Kesenian secara atas talian 1 – 15 Ogos Sekolah .

Semua calon yang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Tingkatan 1. 4. Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan 2012 Tingkatan 1 Modul 1 (2010) Tingkatan 2 Modul 2 Modul 3 (2011) (2011) Tingkatan 3 Modul 4 (2012) 6.Click Here & Upgrade PDF Complete Documents PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU Expanded Features Unlimited Pages Lampiran 4 1. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu hendaklah merujuk jadual berikut :Bil 1 Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Dokumen Rujukan Dokumen Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu – Kemahiran Teknikal (76/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu – Ekonomi Rumah Tangga (77/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu – Pertanian (78/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu – Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) Mulai PMR 2008 2 3 4 2. Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PBS. Pelaksanaan PBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012 5. Pengendalian markah PBS Kemahiran Hidup Bersepadu . 2 dan 3 hendaklah melaksanakan PBS berdasarkan mata pelajaran yang dipilih. PBS Kemahiran Hidup Bersepadu adalah berdasarkan empat (4) modul. 3.

1 Documents Expanded Features Unlimited Pages Jadual berikut menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun peperiksaan. .2 Jumlah skor akan dilapor dan dihantar ke Lembaga Peperiksaan.3 Borang Pentaksiran Individu dan satu salinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.Click Here & Upgrade PDF Complete6. Tahun Peperiksaan 2012 Modul 1 10 % Modul 2 10 % Modul 3 10 % Modul 4 10% 6. 6.

Expanded Features Unlimited Pages Lampiran 5 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bagi mata pelajaran Bahasa Arab hendaklah merujuk jadual berikut :- Bil 1 Mata Pelajaran Bahasa Arab Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Arab (31/2) 2.2 Jumlah markah (60 markah) sahaja yang dilaporkan untuk dihantar ke Lembaga Peperiksaan. Semua calon yang mengambil mata pelajaran Bahasa Arab di Tingkatan 1. Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:- Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul 1 (2010) Tingkatan 2 Modul 2 (2011) Tingkatan 3 Modul 3 (2012) 2012 6.3 Borang Pentaksiran Individu dan satu salinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya. 4.1 Jadual berikut peperiksaan. 5. Tahun Peperiksaan 2012 menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun Modul 1 20 markah Modul 2 20 markah Modul 3 20 markah 6. 2 dan 3 dikehendaki melaksanakan PLBS.Click Here & Upgrade PDF Complete Documents PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA ARAB 1. Pengendalian markah PLBS Bahasa Arab (31/2) 6. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012 3. Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PLBS. . PLBS Bahasa Arab (31/2) adalah berdasarkan tiga (3) modul. 6.

5 (2011) Tingkatan 3 Modul 1. 2 dan 3 dikehendaki melaksanakan PLBS mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Disember 2012 3. Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul 1. Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PLBS.Click Here & Upgrade PDF Complete Documents PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS 1.5 (2012) 2012 .5 (2010) Tingkatan 2 Modul 1. PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah berdasarkan Lima (5) modul pada setiap tingkatan. Expanded Features Unlimited Pages Lampiran 6 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris hendaklah merujuk jadual berikut :- Bil 1 Mata Pelajaran Bahasa Melayu Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tingkatan 1 Tingkatan 3 Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tingkatan 1 Tingkatan 3 2 Bahasa Inggeris 2. 4. Semua murid Tingkatan 1. 6.

Tatabahasa dan kosa kata D 2. lancar dan bermakna Pengucapan yang beradab dan sesuai dengan situasi Bahasa gramatis masih penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat dan masih betul mengikut konteks Sebutan masih betul. intonasi dan nada 3. intonasi dan nada 3. 4. jelas dan tepat. Sebutan. Keseluruhan pengucapan masih fasih. intonasi dan nada 3. intonasi dan nada Fasih dan bermakna Bertatasusila 1. penggunaan Perkataan dan kosa kata kurang tepat dan kurang betul dan kadangkala salah Kebanyakan sebutan kurang jelas dan tepat Serta intonasi dan nada ada kalanya tidak betul. masih jelas dan tepat. Bertatasusila 1. Sebutan. Bertatasusila 1. Keseluruhan pengucapan fasih. Konstruk Tatabahasa dan kosa kata Kriteria/ Keterangan Bahasa gramatis. Sebutan. Tatabahasa dan kosa kata B 2. masih lancar dan masih bermakna Pengucapan masih beradab dan masih sesuai dangan situasi Bahasa kurang gramatis. Kebanyakkan intonasi dan nada masih betul.Skor murid yang dilaporkan hendaklah disimpan oleh sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya. Fasih dan bermakna Keseluruhan persembahan calon menggambarkan ketidakcekapan berbahasa . lancar dan bermakna Pengucapan keseluruhan beradab dan kurang sesuai dangan situasi 2. Keseluruhan pengucapan fasih. penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul mengikut konteks Sebutan betul. Fasih dan bermakna 4. Complete Documents Pengendalian skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Expanded Features Unlimited Pages Jadual berikut menunjukkan peruntukan skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Tatabahasa dan kosa kata C 2. Sebutan. Fasih dan bermakna 4. Kebanyakkan intonasi dan nada betul penutur jati. Peringkat Pencapaian 1.Click Here & Upgrade PDF 7. A 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful