Jawab semua soalan-soalan berikut.

   Radio Internet Pita rakaman

Kaedah X

Rajah di atas menunjukkan peralatan yang sering digunakan untuk memperoleh sumber sejarah. 1. Apakah kaedah X? A B C D Kaedah lawatan Kaedah arkeologi Kaedah temu ramah Kaedah pandang dengar

Pada 31 Ogos 2008 , Hari Kemerdekaan yang ke-51. Pernyataan di atas merujuk hari kemerdekaan yang disambut oleh rakyat Malaysia setiap tahun sejak 1957. 2. Mengapakah mereka berbuat demikian ? A B C D Peluang untuk berpesta Kebudayaan negara ditonjolkan Tanda bersyukur dan berbangga Semua peristiwa sejarah harus diraikan

   

Salasilah Riwayat Keturunan Asal usul

X

Senarai di atas merujuk kepada istilah sejarah dalam bahasa Arab.. 3. X ialah A B C D Tarikh Syajarah Tawarikh Syajaratun

1

Apakah barangan X ? A B C D Kubur Tembikar Kapak besi Gelang tembaga 6. 5. II dan III I. iaitu kira-kira 7000 tahun dahulu.Zaman Prasejarah Zaman Paleolitik X Zaman Logam 4. II dan IV I. 2 . Apakah X ? A B C D Zaman batu Zaman purba Zaman Mesolitik Zaman Neolitik Puak X menetap di negara kita pada Zaman Neolitik . Rajah di atas menunjukkan Zaman Prasejarah yang wujud di Malaysia. III dan IV Lukisan X Gali cari di Gua Niah Alatan batu Rajah di atas menunjukkan ahli arkeologi yang telah menjumpai pelbagai barangan tinggalan Zaman Paleolitik. III dan IV II. Puak X besar kemungkinan melibatkan diri dalam aktiviti I II III IV A B C D membuat barang kemas membuat peralatan logam menghasilkan barangan tembikar menjalankan perdagangan barter I.

Kepercayaan X ialah A B C D Animisme Hinduisme Buddhisme Polithiesme 7.    Bekas air Periuk Belanga 8.X Setiap benda seperti batu dan pokok mempunyai semangat Rajah di atas menunjukkan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Zaman Prasejarah. III dan IV II. Menangkap ikan dan menternak binatang Rajah di atas menunjukkan kegiatan harian masyarakat zaman Neolitik. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat peralatan tersebut? A B C D Batu Logam Tembaga Tanah Liat Kegiatan masyarakat Zaman Neolitik 9. Peralatan di atas telah dihasilkan oleh masyarakat Zaman Neolitik. II dan IV I. III dan IV 3 . II dan III I. Apakah kesan kegiatan tersebut ke atas kehidupan masyarakatnya? Bercucuk tanam I II III IV A B C D Wujud kegiatan ekonomi Hidup menetap dan bermasyarakat Mampu menghasilkan makanan sendiri Mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup I.

12. Apakah X ? A B C D Kegiatan bercucuk tanam Adanya amalan pemujaan Kegiatan menangkap ikan Gua sebagai tempat tinggal 4 .10. Masyarakat Zaman Logam menghasilkan peralatan logam daripada I II III IV A B C D besi gangsa tembaga tanah liat I dan II II dan III III dan IV I dan IV Peralatan batu Tembikar X Rajah di atas menunjukkan perkembangan teknologi masyarakat Prasejarah? 11. Apakah X? A B C D Peralatan kaca Peralatan kayu Peralatan tanah Peralatan logam Zaman Paleolitik  X  Zaman manusia berpindah randah  Memungut hasil hutan Rajah di atas menerangkan ciri-ciri zaman Paleolitik.

III dan iv Sabit Pisau Kapak Senarai di atas merujuk peralatan masyarakat prasejarah yang dijumpai di Pahang dan Selangor ? 14. III dan IV 5 .Lukisan di atas mungkin menunjukkan kehidupan masyarakat zaman prasejarah iaitu masyarakat Neolitik. iii dan iv D II. 13. II dan III I. II dan IV I. Apakah nilai-nilai positif yang ditonjolkan daripada kemajuan kehidupan masyarakat 15. Apakah yang boleh dibuktikan daripada penemuan tersebut ? A B C D Mula menggunakan peralatan logam Memulakan perdagangan senjata Mempelopori kegiatan perlombongan Menjalankan aktiviti perdagangan    Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Senarai di atas merujuk zaman prasejarah di negara kita. II dan III I. tersebut ? I berdikari II kegigihan III patriotisme IV daya kreativiti A B C D I. Apakah ciri-ciri yang boleh dikaitkan dengan masyarakat tersebut ? I II III IV A B Mula bercucuk tanam dan menternak binatang Mewujud sistem bermasyarakat Menggunakan peralatan logam Tinggal di dalam gua I . III dan IV II. II dan IV    c i.

19. 18. II dan III I. II dan IV I. III dan IV II. III dan IV X : Saya seorang petani.X Kerajaan Awal di Asia Tenggara Maritim Rajah di atas menunjukkan bentuk kerajaan awal di rantau Asia Tenggara. 16. Saya berasal dari salah sebuah kerajaan agraria. Dialog di atas diucapkan oleh penduduk X yang besar kemungkinan berasal dari A B C D Srivijaya Champa Chih Tu Funan Membina empangan dan terusan Pernyataan di atas merujuk kemahiran dan kemampuan masyarakat agraria. Apakah ciri-ciri kerajaan Agraria ? I II III IV A B C D Mengutip hasil hutan Perdagangan merupakan kegiatan utama Menjalankan kegiatan penangkapan ikan Terletak di lembangan sungai dan pedalaman I. Apakah tujuan mereka membina empangan ? A B C D Mengawal limpahan banjir Melicinkan kegiatan perdagangan Menjalankan kegiatan pertanian Mempamerkan kehebatan pemerintah 6 . Apakah X ? A B C D Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim Kerajaan Angkor Kerajaan Funan 17.

21. Berdasarkan jadual di atas. Apakah fungsi baray ? A B C D Istana pemerintah Tempat upacara keagamaan Kolam untuk menakung air Ladang ternakan binatang Kerajaan Srivijaya  X  Laut Jawa Selat  Melaka Rajah di atas merujuk pencapaian dan penguasaan Kerajaan Srivijya. 20. 22.Baray telah dibina oleh Kerajaan Agraria Pernyataan di atas merujuk binaan penting oleh kerajaan Agraria. Apakah X ? A B C D Selat Tebrau Selat Sunda Laut Cina Selatan Lautan Andaman Raja Wuruk Kegemilangan Majapahit X Rajah merujuk faktor kegemilangan Kerajaan Majapahit. Siapakah tokoh X ? A B C D Kaundinya Gajah Mada Bhadravarnom Sultan a-Mutawakil Hayam Kerajaan X Tarikh diasaskan Abad ketujuh Masihi Tapak Sekitar kawasan Tasik Tonle Sap 23. X ialah kerajaan A B C D Funan Angkor Champa Kedah Tua 7 .

III dan IV Parameswara bersama-sama dengan pengikutnya telah melarikan diri dari Temasik menuju ke perkampungan nelayan 27. II Terdapat banyak pokok nipah dan ru.Diasaskan oleh Chu-Lien pada 192 masihi  Pelabuhan utama ialah Inderapura  Dipengaruhi agama Hindu dan pengaruh China 24.II dan IV I. Mengapakah perkampungan tersebut dianggap amat baik oleh Parameswara? I Bekalan makanan yang banyak. Biduanda juga dikenali sebagai I juak-juak II budak raja III orang suruhan IV budak kundang A B C D I.II dan III I.III dan IV II. Apakah kerajaan awal tersebut ? A B C D Tan-tan Funan Champa Chih-Tu  25. III Bentuk mukabumi yang berbukit-bukau IV Terlindung daripada tiupan angin monsun A B I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV 8 . Senarai di atas merujuk sebuah kerajaan awal yang terkenal di Asia Tenggara. Asal usul nama Melaka dikaitkan dengan I pantai II pelanduk III pokok Melaka IV Parameswara A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV 26.

Parameswara telah disambut baik oleh pemerintah Temasik. Temasik pernah menjadi naungan Palembang dan Majapahit. Bagaimanakah pokok bakau dan api-api boleh menjadi pelindung semulajadi? I akarnya dapat menahan ombak besar II akar dan batangnya dapat menahan daripada tiupan angin III akarnya berkemampuan untuk menahan lumpur yang termendap IV akarnya dapat menahan pantai serta tebing sungai daripada hakisan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 29. Kerana menerima jemputan Temangi Kerana gagal membebaskan Palembang 9 . 30. Temasik pernah menjadi naungan Palembang.28. Apakah alasan yang digunakan oleh Parameswara untuk menuntut haknya ke atas Temasik? A B C D Temasik pernah menjadi naungan Siam. Siapakah pemerintah Temasik pada waktu itu? A B C D Tulagu Temagi Temasik Tamangi Palembang Temasik 32. Kerana serangan balas Majapahit. Mengapakah Parameswara berundur ke Temasik? A B C D Kerana ingin menakluk Temasik. Kuasa X yang menaungi Kerajaan Temasik ialah A Siam B China C Srivijaya D Palembang 31. Temasik pernah menjadi naungan Majapahit.

Menurut Sejarah Melayu. Apakah peristiwa tersebut? A B C D Pelanduk menyerang seekor gajah Pelanduk menendang anjing pemburuannya. sewaktu Parameswara sedang berehat di bawah pokok Melaka. Anjing dan pelanduk menendang Parameswara. telah berlaku peristiwa luar biasa. Nama Melaka juga dikatakan berasal daripada perkataan Arab iaitu I Malakat II Mulaqah III Malaikat IV Malaidekat A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV    Penguasa bandar dan Kota Melaka Protokol Istana Ketua Polis dan Penjara 35. 33. Anjing perburuannya menendang seekor pelanduk 34. Apakah tujuan Sultan menganugerahkan kawasan pegangan kepada pembesar? A Meluaskan pengaruh B Mendapatkan sokongan C Memudahkan pemerintahan D Memajukan kawasan jajahan 10 . Pembesar tersebut ialah A Bendahara B Laksamana C Temenggung D Penghulu Bendahari 36. Maklumat di atas merujuk kepada peranan yang dimainkan oleh salah seorang pembesar berempat.

Pembesar Bendahara Laksamana Penghulu Bendahari Kawasan Pegangan Muar. III dan IV 11 . III dan IV II. Bentan Temasik X 37. Senarai di atas merujuk kepada “ Kawasan Pegangan” pembesar-pembesar Melayu. Apakah faktor yang menyebabkan perdagangan Melaka maju? I II III IV A B C D Terlindung daripada tiupan angin monsoon Keselamatan pedagang terjamin Pengecualian daripada cukai Kemudahan pelabuhan I. X ialah I Siantan II Kampar III Sungai Raya IV Sening Ujong A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekaliannnya datang ke Melaka. 38. Apakah faktor yang penarik ramai pedagang ke Melaka? A B C D Kedudukan yang strategik Sistem pemerintahan beraja Kekayaan bahan mentah Sistem politik yang stabil 39. II dan III I. II dan IV I. terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu Penyataan di atas menggambarkan kemajuan perdagangan di negeri Melaka.

III dan IV II. II dan III I. lalu dijatuhi hukuman bunuh.   Jong Perahu Gajah Senarai di atas merupakan kemudahan yang disediakan di pelabuhan Melaka? 40. apakah pengajaran yang boleh diambil dari tindakan Sultan Mahmud? A Bersikap adil B Bertolak ansur C Bertimbang rasa D Berhati-hati dalam tindakan 43. Apakah fungsi kemudahan tersebut? A B C D Menarik kapal Memunggah barang Mengangkut bekalan makanan Memudahkan pergerakan pedagang Pedagang yang berdagang di Melaka dikehendaki mendapatkan surat kebenaran berniaga. Apakah faktor yang membawa kepada kejatuhan Melaka pada tahun 1511? I Masalah pemimpin II Masalah perpaduan III Kelemahan ekonomi IV Kelemahan askar Melaka A B C D I. 41. II dan IV I. Apakah kegunaan surat kebenaran tersebut? I II III IV A B C D Melancarkan urusan perdagangan Mendapatkan kawasan perdagangan Menggantikan tiket untuk berdagang Merupakan sumber pendapatan kerajaan I dan II II dan III III dan IV I dan IV  Tun Mutahir difitnah cuba mengatasi kekayaan sultan. III dan IV 12 . Berdasarkan peristiwa di atas. 42.

Apakah tujuan Portugis datang ke Melaka? A B C D Mencari pasaran baru Menunjukkan kekuasaan Meluaskan tanah jajahan Menguasai perdagangan rempah 46. II dan III I. II dan IV I. III dan IV 48. II dan III I. III dan IV II. 44. Siapakah tokoh yang menjadi pendorong pelayaran orang Portugis ke Timur? A B C D Putera Henry Vasco da Gama Bartholomew Diaz Lopez de Sequeira 45.Gospel. Apakah tuntutan yang dikemukakan oleh Alfonso de Albuquerque semasa tiba di Melaka pada tahun 1510? I II III IV A B C D Meminta gantirugi Berdagang di Melaka Pembebasan tawanan Mendirikan kubu di Melaka I. III dan IV 47. Apakah senjata yang digunakan oleh askar Melaka semasa menghadapi serangan Portugis? I II III IV A B C D Keris Tombak Meriam Sumpit beracun I. II dan IV I. Gold and Glory Ungkapan di atas menjadi matlamat utama penjelajahan Portugis ke Timur. Apakah kepentingan hikayat Muhammad Ali Hanapiah terhadap sejarah Melaka? A B C D Mengharumkan nama Melaka Mengisahkan sejarah Melaka Menaikkan semangat askar Melaka Memperkaya khazanah sastera Melaka 13 . III dan IV II.

Apakah kesan perjanjian tersebut ke atas Perak? A B C D Mengakui penguasaan Belanda Menjadi negeri jajahan Belanda Bersetuju menerima penasihat Belanda Bersetuju menjual bijih timah kepada Belanda 14 . Sultan Sultan Alaudin Riayat Shah II Sultan Ibrahim Shah Sultan Mahmud Shah Sebuah kota pertahanan telah dibina bagi menjaga keselamatan Ibu Negeri Johor. III dan IV II. II dan III I. Apakah usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kedah untuk memajukan pelabuhan entrepotnya? I II III IV A B C D Pengenalan matawang Pengenalan sistem sukat Sistem cukai yang berpatutan Mengamalkan undang-undang Laut Melaka I. Apakah faktor kejayaan Johor mencapai kegemilangan? I II III IV A B C D Kekuatan tentera Kecekapan pemerintah Kemajuan perdagangan Kemajuan bidang persuratan I.Pusat Pemerintahan Pekan Tua Batu sawar X 49. II dan IV I. Kota tersebut ialah A B C D Ujong Tanah Kota Kara Pekan Tua Pagoh 50. Pada tahun 1641. Pada 17 Mac 1753. kerajaan Johor telah berjaya membina empayar yang luas. II dan IV I. II dan III I. satu perjanjian telah ditandatangai antara Sulltan Iskandar Zulkarnain dan Thomas Acheppers. III dan IV II. III dan IV 51. III dan IV 52.

53. yang manakah hari perayaan suku etnik Sarawak? I II III IV A B C D Hari Gawai Pesta Menuai Pesta Kaamatan Perayaan Beranyi I dan II II dan III III dan IV I dan IV    Sogit Babas Kepanasan 56. Apakah tujuan mereka melaksanakan amalan tersebut ? A B C D Memberi kuasa Mengeratkan hubungan Memperbaiki taraf hidup Melahirkan semangat juang 15 . Apakah kegunaan kuku kambing? A B C D Menuai padi Menangkap ikan Memburu binatang Menanam anak padi 55. Senarai di atas ada kaitan dengan amalan kumpulan etnik di Sabah. III dan IV II. II dan III I. Antara berikut. III dan IV I. Apakah tugas utama pembesar jajahan dan daerah? I II III IV A B C D Memungut cukai Menjaga keamanan Menyediakan bala tentera Menguruskan perdagangan I. III dan IV 54.

II dan IV    C I. Apakah kebaikan aktiviti di pasar tamu tersebut ? I Mengekalkan pengaruh dan kuasa II Mengeratkan perhubungan III Mewujudkan keharmonian dan muhibah IV Menambahkan pendapatan A B I. III dan IV D II. Apakah etnik yang dimaksudkan itu ? A B C D Bajau Murut Suluk Kadazandusun 60. Mengamalkan kepercayaan animisme Sebilangan kecil menganut Islam Tuhan mereka Kinorohingan Maklumat di atas merujuk kepada agama dan kepercayaan salah satu etnik di Sabah. Etnik Sabah yang manakah mengamalkan adat di atas? A B C D Bajau Suluk Murut Melayu-Brunei    59.Pasar Tamu  Pelbagai etnik bertukar barangan  Aktiviti jaul beli dilakukan 57. Sabah. Pernyataan di atas ialah penerangan aktiviti yang dijalankan di pasar tamu.  Babalian  Bobohizan Senarai di atas memainkan peranan penting dalam etnik Murut dan Kadazandusun di Sabah. II dan III I. III dan IV Penetapan hari perkahwinan Diadakan pada 14 dan 15 Hijrah Cahaya bulan terang Diadakan pada hari Rabu dan Ahad 58. Apakah peranan mereka itu ? A Bomoh B Penghulu C Penari D Orang tua 16 .

17 .

18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful