Jawab semua soalan-soalan berikut.

   Radio Internet Pita rakaman

Kaedah X

Rajah di atas menunjukkan peralatan yang sering digunakan untuk memperoleh sumber sejarah. 1. Apakah kaedah X? A B C D Kaedah lawatan Kaedah arkeologi Kaedah temu ramah Kaedah pandang dengar

Pada 31 Ogos 2008 , Hari Kemerdekaan yang ke-51. Pernyataan di atas merujuk hari kemerdekaan yang disambut oleh rakyat Malaysia setiap tahun sejak 1957. 2. Mengapakah mereka berbuat demikian ? A B C D Peluang untuk berpesta Kebudayaan negara ditonjolkan Tanda bersyukur dan berbangga Semua peristiwa sejarah harus diraikan

   

Salasilah Riwayat Keturunan Asal usul

X

Senarai di atas merujuk kepada istilah sejarah dalam bahasa Arab.. 3. X ialah A B C D Tarikh Syajarah Tawarikh Syajaratun

1

2 . III dan IV Lukisan X Gali cari di Gua Niah Alatan batu Rajah di atas menunjukkan ahli arkeologi yang telah menjumpai pelbagai barangan tinggalan Zaman Paleolitik. iaitu kira-kira 7000 tahun dahulu. II dan III I. 5. Puak X besar kemungkinan melibatkan diri dalam aktiviti I II III IV A B C D membuat barang kemas membuat peralatan logam menghasilkan barangan tembikar menjalankan perdagangan barter I. Apakah barangan X ? A B C D Kubur Tembikar Kapak besi Gelang tembaga 6.Zaman Prasejarah Zaman Paleolitik X Zaman Logam 4. III dan IV II. Rajah di atas menunjukkan Zaman Prasejarah yang wujud di Malaysia. Apakah X ? A B C D Zaman batu Zaman purba Zaman Mesolitik Zaman Neolitik Puak X menetap di negara kita pada Zaman Neolitik . II dan IV I.

   Bekas air Periuk Belanga 8.X Setiap benda seperti batu dan pokok mempunyai semangat Rajah di atas menunjukkan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Zaman Prasejarah. III dan IV II. III dan IV 3 . Menangkap ikan dan menternak binatang Rajah di atas menunjukkan kegiatan harian masyarakat zaman Neolitik. II dan III I. Kepercayaan X ialah A B C D Animisme Hinduisme Buddhisme Polithiesme 7. Peralatan di atas telah dihasilkan oleh masyarakat Zaman Neolitik. II dan IV I. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat peralatan tersebut? A B C D Batu Logam Tembaga Tanah Liat Kegiatan masyarakat Zaman Neolitik 9. Apakah kesan kegiatan tersebut ke atas kehidupan masyarakatnya? Bercucuk tanam I II III IV A B C D Wujud kegiatan ekonomi Hidup menetap dan bermasyarakat Mampu menghasilkan makanan sendiri Mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup I.

Apakah X? A B C D Peralatan kaca Peralatan kayu Peralatan tanah Peralatan logam Zaman Paleolitik  X  Zaman manusia berpindah randah  Memungut hasil hutan Rajah di atas menerangkan ciri-ciri zaman Paleolitik.10. Masyarakat Zaman Logam menghasilkan peralatan logam daripada I II III IV A B C D besi gangsa tembaga tanah liat I dan II II dan III III dan IV I dan IV Peralatan batu Tembikar X Rajah di atas menunjukkan perkembangan teknologi masyarakat Prasejarah? 11. 12. Apakah X ? A B C D Kegiatan bercucuk tanam Adanya amalan pemujaan Kegiatan menangkap ikan Gua sebagai tempat tinggal 4 .

II dan III I. iii dan iv D II. III dan IV 5 . 13. II dan III I. II dan IV    c i. Apakah yang boleh dibuktikan daripada penemuan tersebut ? A B C D Mula menggunakan peralatan logam Memulakan perdagangan senjata Mempelopori kegiatan perlombongan Menjalankan aktiviti perdagangan    Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Senarai di atas merujuk zaman prasejarah di negara kita.Lukisan di atas mungkin menunjukkan kehidupan masyarakat zaman prasejarah iaitu masyarakat Neolitik. tersebut ? I berdikari II kegigihan III patriotisme IV daya kreativiti A B C D I. II dan IV I. Apakah ciri-ciri yang boleh dikaitkan dengan masyarakat tersebut ? I II III IV A B Mula bercucuk tanam dan menternak binatang Mewujud sistem bermasyarakat Menggunakan peralatan logam Tinggal di dalam gua I . III dan IV II. III dan iv Sabit Pisau Kapak Senarai di atas merujuk peralatan masyarakat prasejarah yang dijumpai di Pahang dan Selangor ? 14. Apakah nilai-nilai positif yang ditonjolkan daripada kemajuan kehidupan masyarakat 15.

Apakah X ? A B C D Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim Kerajaan Angkor Kerajaan Funan 17. Dialog di atas diucapkan oleh penduduk X yang besar kemungkinan berasal dari A B C D Srivijaya Champa Chih Tu Funan Membina empangan dan terusan Pernyataan di atas merujuk kemahiran dan kemampuan masyarakat agraria. Apakah ciri-ciri kerajaan Agraria ? I II III IV A B C D Mengutip hasil hutan Perdagangan merupakan kegiatan utama Menjalankan kegiatan penangkapan ikan Terletak di lembangan sungai dan pedalaman I. III dan IV II. 16. III dan IV X : Saya seorang petani.X Kerajaan Awal di Asia Tenggara Maritim Rajah di atas menunjukkan bentuk kerajaan awal di rantau Asia Tenggara. II dan III I. Apakah tujuan mereka membina empangan ? A B C D Mengawal limpahan banjir Melicinkan kegiatan perdagangan Menjalankan kegiatan pertanian Mempamerkan kehebatan pemerintah 6 . Saya berasal dari salah sebuah kerajaan agraria. 19. II dan IV I. 18.

Siapakah tokoh X ? A B C D Kaundinya Gajah Mada Bhadravarnom Sultan a-Mutawakil Hayam Kerajaan X Tarikh diasaskan Abad ketujuh Masihi Tapak Sekitar kawasan Tasik Tonle Sap 23.Baray telah dibina oleh Kerajaan Agraria Pernyataan di atas merujuk binaan penting oleh kerajaan Agraria. Apakah X ? A B C D Selat Tebrau Selat Sunda Laut Cina Selatan Lautan Andaman Raja Wuruk Kegemilangan Majapahit X Rajah merujuk faktor kegemilangan Kerajaan Majapahit. Apakah fungsi baray ? A B C D Istana pemerintah Tempat upacara keagamaan Kolam untuk menakung air Ladang ternakan binatang Kerajaan Srivijaya  X  Laut Jawa Selat  Melaka Rajah di atas merujuk pencapaian dan penguasaan Kerajaan Srivijya. 21. 20. X ialah kerajaan A B C D Funan Angkor Champa Kedah Tua 7 . 22. Berdasarkan jadual di atas.

Biduanda juga dikenali sebagai I juak-juak II budak raja III orang suruhan IV budak kundang A B C D I. III Bentuk mukabumi yang berbukit-bukau IV Terlindung daripada tiupan angin monsun A B I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV 8 .III dan IV Parameswara bersama-sama dengan pengikutnya telah melarikan diri dari Temasik menuju ke perkampungan nelayan 27.II dan III I.III dan IV II. Mengapakah perkampungan tersebut dianggap amat baik oleh Parameswara? I Bekalan makanan yang banyak.II dan IV I. Apakah kerajaan awal tersebut ? A B C D Tan-tan Funan Champa Chih-Tu  25. Senarai di atas merujuk sebuah kerajaan awal yang terkenal di Asia Tenggara. II Terdapat banyak pokok nipah dan ru. Asal usul nama Melaka dikaitkan dengan I pantai II pelanduk III pokok Melaka IV Parameswara A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV 26.Diasaskan oleh Chu-Lien pada 192 masihi  Pelabuhan utama ialah Inderapura  Dipengaruhi agama Hindu dan pengaruh China 24.

Siapakah pemerintah Temasik pada waktu itu? A B C D Tulagu Temagi Temasik Tamangi Palembang Temasik 32. 30. Temasik pernah menjadi naungan Palembang dan Majapahit. Bagaimanakah pokok bakau dan api-api boleh menjadi pelindung semulajadi? I akarnya dapat menahan ombak besar II akar dan batangnya dapat menahan daripada tiupan angin III akarnya berkemampuan untuk menahan lumpur yang termendap IV akarnya dapat menahan pantai serta tebing sungai daripada hakisan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 29. Parameswara telah disambut baik oleh pemerintah Temasik. Temasik pernah menjadi naungan Majapahit. Kerana menerima jemputan Temangi Kerana gagal membebaskan Palembang 9 . Kuasa X yang menaungi Kerajaan Temasik ialah A Siam B China C Srivijaya D Palembang 31. Apakah alasan yang digunakan oleh Parameswara untuk menuntut haknya ke atas Temasik? A B C D Temasik pernah menjadi naungan Siam. Kerana serangan balas Majapahit. Mengapakah Parameswara berundur ke Temasik? A B C D Kerana ingin menakluk Temasik.28. Temasik pernah menjadi naungan Palembang.

Apakah peristiwa tersebut? A B C D Pelanduk menyerang seekor gajah Pelanduk menendang anjing pemburuannya. Anjing dan pelanduk menendang Parameswara. Maklumat di atas merujuk kepada peranan yang dimainkan oleh salah seorang pembesar berempat. Nama Melaka juga dikatakan berasal daripada perkataan Arab iaitu I Malakat II Mulaqah III Malaikat IV Malaidekat A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV    Penguasa bandar dan Kota Melaka Protokol Istana Ketua Polis dan Penjara 35. Apakah tujuan Sultan menganugerahkan kawasan pegangan kepada pembesar? A Meluaskan pengaruh B Mendapatkan sokongan C Memudahkan pemerintahan D Memajukan kawasan jajahan 10 . sewaktu Parameswara sedang berehat di bawah pokok Melaka. Pembesar tersebut ialah A Bendahara B Laksamana C Temenggung D Penghulu Bendahari 36. 33.Menurut Sejarah Melayu. telah berlaku peristiwa luar biasa. Anjing perburuannya menendang seekor pelanduk 34.

Senarai di atas merujuk kepada “ Kawasan Pegangan” pembesar-pembesar Melayu.Pembesar Bendahara Laksamana Penghulu Bendahari Kawasan Pegangan Muar. III dan IV II. 38. II dan IV I. III dan IV 11 . Apakah faktor yang menyebabkan perdagangan Melaka maju? I II III IV A B C D Terlindung daripada tiupan angin monsoon Keselamatan pedagang terjamin Pengecualian daripada cukai Kemudahan pelabuhan I. terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu Penyataan di atas menggambarkan kemajuan perdagangan di negeri Melaka. II dan III I. X ialah I Siantan II Kampar III Sungai Raya IV Sening Ujong A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekaliannnya datang ke Melaka. Apakah faktor yang penarik ramai pedagang ke Melaka? A B C D Kedudukan yang strategik Sistem pemerintahan beraja Kekayaan bahan mentah Sistem politik yang stabil 39. Bentan Temasik X 37.

II dan IV I. apakah pengajaran yang boleh diambil dari tindakan Sultan Mahmud? A Bersikap adil B Bertolak ansur C Bertimbang rasa D Berhati-hati dalam tindakan 43.   Jong Perahu Gajah Senarai di atas merupakan kemudahan yang disediakan di pelabuhan Melaka? 40. II dan III I. 42. Apakah faktor yang membawa kepada kejatuhan Melaka pada tahun 1511? I Masalah pemimpin II Masalah perpaduan III Kelemahan ekonomi IV Kelemahan askar Melaka A B C D I. Berdasarkan peristiwa di atas. III dan IV II. Apakah fungsi kemudahan tersebut? A B C D Menarik kapal Memunggah barang Mengangkut bekalan makanan Memudahkan pergerakan pedagang Pedagang yang berdagang di Melaka dikehendaki mendapatkan surat kebenaran berniaga. 41. lalu dijatuhi hukuman bunuh. III dan IV 12 . Apakah kegunaan surat kebenaran tersebut? I II III IV A B C D Melancarkan urusan perdagangan Mendapatkan kawasan perdagangan Menggantikan tiket untuk berdagang Merupakan sumber pendapatan kerajaan I dan II II dan III III dan IV I dan IV  Tun Mutahir difitnah cuba mengatasi kekayaan sultan.

II dan III I. III dan IV II. 44.Gospel. III dan IV 47. Gold and Glory Ungkapan di atas menjadi matlamat utama penjelajahan Portugis ke Timur. Apakah tujuan Portugis datang ke Melaka? A B C D Mencari pasaran baru Menunjukkan kekuasaan Meluaskan tanah jajahan Menguasai perdagangan rempah 46. II dan IV I. Apakah senjata yang digunakan oleh askar Melaka semasa menghadapi serangan Portugis? I II III IV A B C D Keris Tombak Meriam Sumpit beracun I. Apakah kepentingan hikayat Muhammad Ali Hanapiah terhadap sejarah Melaka? A B C D Mengharumkan nama Melaka Mengisahkan sejarah Melaka Menaikkan semangat askar Melaka Memperkaya khazanah sastera Melaka 13 . Apakah tuntutan yang dikemukakan oleh Alfonso de Albuquerque semasa tiba di Melaka pada tahun 1510? I II III IV A B C D Meminta gantirugi Berdagang di Melaka Pembebasan tawanan Mendirikan kubu di Melaka I. III dan IV II. Siapakah tokoh yang menjadi pendorong pelayaran orang Portugis ke Timur? A B C D Putera Henry Vasco da Gama Bartholomew Diaz Lopez de Sequeira 45. II dan III I. II dan IV I. III dan IV 48.

II dan IV I.Pusat Pemerintahan Pekan Tua Batu sawar X 49. III dan IV II. III dan IV 52. Pada 17 Mac 1753. III dan IV 51. kerajaan Johor telah berjaya membina empayar yang luas. Apakah usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kedah untuk memajukan pelabuhan entrepotnya? I II III IV A B C D Pengenalan matawang Pengenalan sistem sukat Sistem cukai yang berpatutan Mengamalkan undang-undang Laut Melaka I. Sultan Sultan Alaudin Riayat Shah II Sultan Ibrahim Shah Sultan Mahmud Shah Sebuah kota pertahanan telah dibina bagi menjaga keselamatan Ibu Negeri Johor. II dan IV I. Kota tersebut ialah A B C D Ujong Tanah Kota Kara Pekan Tua Pagoh 50. Apakah faktor kejayaan Johor mencapai kegemilangan? I II III IV A B C D Kekuatan tentera Kecekapan pemerintah Kemajuan perdagangan Kemajuan bidang persuratan I. II dan III I. Apakah kesan perjanjian tersebut ke atas Perak? A B C D Mengakui penguasaan Belanda Menjadi negeri jajahan Belanda Bersetuju menerima penasihat Belanda Bersetuju menjual bijih timah kepada Belanda 14 . Pada tahun 1641. II dan III I. III dan IV II. satu perjanjian telah ditandatangai antara Sulltan Iskandar Zulkarnain dan Thomas Acheppers.

III dan IV II. Antara berikut. II dan III I. Apakah tugas utama pembesar jajahan dan daerah? I II III IV A B C D Memungut cukai Menjaga keamanan Menyediakan bala tentera Menguruskan perdagangan I. III dan IV I. Senarai di atas ada kaitan dengan amalan kumpulan etnik di Sabah.53. Apakah tujuan mereka melaksanakan amalan tersebut ? A B C D Memberi kuasa Mengeratkan hubungan Memperbaiki taraf hidup Melahirkan semangat juang 15 . Apakah kegunaan kuku kambing? A B C D Menuai padi Menangkap ikan Memburu binatang Menanam anak padi 55. III dan IV 54. yang manakah hari perayaan suku etnik Sarawak? I II III IV A B C D Hari Gawai Pesta Menuai Pesta Kaamatan Perayaan Beranyi I dan II II dan III III dan IV I dan IV    Sogit Babas Kepanasan 56.

II dan IV    C I. Apakah kebaikan aktiviti di pasar tamu tersebut ? I Mengekalkan pengaruh dan kuasa II Mengeratkan perhubungan III Mewujudkan keharmonian dan muhibah IV Menambahkan pendapatan A B I. III dan IV D II. Pernyataan di atas ialah penerangan aktiviti yang dijalankan di pasar tamu. Etnik Sabah yang manakah mengamalkan adat di atas? A B C D Bajau Suluk Murut Melayu-Brunei    59. Mengamalkan kepercayaan animisme Sebilangan kecil menganut Islam Tuhan mereka Kinorohingan Maklumat di atas merujuk kepada agama dan kepercayaan salah satu etnik di Sabah. Sabah. Apakah etnik yang dimaksudkan itu ? A B C D Bajau Murut Suluk Kadazandusun 60. Apakah peranan mereka itu ? A Bomoh B Penghulu C Penari D Orang tua 16 .  Babalian  Bobohizan Senarai di atas memainkan peranan penting dalam etnik Murut dan Kadazandusun di Sabah.Pasar Tamu  Pelbagai etnik bertukar barangan  Aktiviti jaul beli dilakukan 57. II dan III I. III dan IV Penetapan hari perkahwinan Diadakan pada 14 dan 15 Hijrah Cahaya bulan terang Diadakan pada hari Rabu dan Ahad 58.

17 .

18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful