Jawab semua soalan-soalan berikut.

   Radio Internet Pita rakaman

Kaedah X

Rajah di atas menunjukkan peralatan yang sering digunakan untuk memperoleh sumber sejarah. 1. Apakah kaedah X? A B C D Kaedah lawatan Kaedah arkeologi Kaedah temu ramah Kaedah pandang dengar

Pada 31 Ogos 2008 , Hari Kemerdekaan yang ke-51. Pernyataan di atas merujuk hari kemerdekaan yang disambut oleh rakyat Malaysia setiap tahun sejak 1957. 2. Mengapakah mereka berbuat demikian ? A B C D Peluang untuk berpesta Kebudayaan negara ditonjolkan Tanda bersyukur dan berbangga Semua peristiwa sejarah harus diraikan

   

Salasilah Riwayat Keturunan Asal usul

X

Senarai di atas merujuk kepada istilah sejarah dalam bahasa Arab.. 3. X ialah A B C D Tarikh Syajarah Tawarikh Syajaratun

1

II dan IV I. III dan IV II. III dan IV Lukisan X Gali cari di Gua Niah Alatan batu Rajah di atas menunjukkan ahli arkeologi yang telah menjumpai pelbagai barangan tinggalan Zaman Paleolitik. Puak X besar kemungkinan melibatkan diri dalam aktiviti I II III IV A B C D membuat barang kemas membuat peralatan logam menghasilkan barangan tembikar menjalankan perdagangan barter I. 5. Apakah X ? A B C D Zaman batu Zaman purba Zaman Mesolitik Zaman Neolitik Puak X menetap di negara kita pada Zaman Neolitik . II dan III I. iaitu kira-kira 7000 tahun dahulu.Zaman Prasejarah Zaman Paleolitik X Zaman Logam 4. 2 . Apakah barangan X ? A B C D Kubur Tembikar Kapak besi Gelang tembaga 6. Rajah di atas menunjukkan Zaman Prasejarah yang wujud di Malaysia.

X Setiap benda seperti batu dan pokok mempunyai semangat Rajah di atas menunjukkan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Zaman Prasejarah. II dan IV I. II dan III I. III dan IV II. Menangkap ikan dan menternak binatang Rajah di atas menunjukkan kegiatan harian masyarakat zaman Neolitik. Peralatan di atas telah dihasilkan oleh masyarakat Zaman Neolitik. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat peralatan tersebut? A B C D Batu Logam Tembaga Tanah Liat Kegiatan masyarakat Zaman Neolitik 9. III dan IV 3 . Apakah kesan kegiatan tersebut ke atas kehidupan masyarakatnya? Bercucuk tanam I II III IV A B C D Wujud kegiatan ekonomi Hidup menetap dan bermasyarakat Mampu menghasilkan makanan sendiri Mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup I. Kepercayaan X ialah A B C D Animisme Hinduisme Buddhisme Polithiesme 7.    Bekas air Periuk Belanga 8.

Apakah X ? A B C D Kegiatan bercucuk tanam Adanya amalan pemujaan Kegiatan menangkap ikan Gua sebagai tempat tinggal 4 . Masyarakat Zaman Logam menghasilkan peralatan logam daripada I II III IV A B C D besi gangsa tembaga tanah liat I dan II II dan III III dan IV I dan IV Peralatan batu Tembikar X Rajah di atas menunjukkan perkembangan teknologi masyarakat Prasejarah? 11.10. Apakah X? A B C D Peralatan kaca Peralatan kayu Peralatan tanah Peralatan logam Zaman Paleolitik  X  Zaman manusia berpindah randah  Memungut hasil hutan Rajah di atas menerangkan ciri-ciri zaman Paleolitik. 12.

Lukisan di atas mungkin menunjukkan kehidupan masyarakat zaman prasejarah iaitu masyarakat Neolitik. 13. tersebut ? I berdikari II kegigihan III patriotisme IV daya kreativiti A B C D I. Apakah yang boleh dibuktikan daripada penemuan tersebut ? A B C D Mula menggunakan peralatan logam Memulakan perdagangan senjata Mempelopori kegiatan perlombongan Menjalankan aktiviti perdagangan    Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Senarai di atas merujuk zaman prasejarah di negara kita. iii dan iv D II. III dan iv Sabit Pisau Kapak Senarai di atas merujuk peralatan masyarakat prasejarah yang dijumpai di Pahang dan Selangor ? 14. II dan IV I. III dan IV II. II dan III I. II dan IV    c i. II dan III I. Apakah nilai-nilai positif yang ditonjolkan daripada kemajuan kehidupan masyarakat 15. Apakah ciri-ciri yang boleh dikaitkan dengan masyarakat tersebut ? I II III IV A B Mula bercucuk tanam dan menternak binatang Mewujud sistem bermasyarakat Menggunakan peralatan logam Tinggal di dalam gua I . III dan IV 5 .

Apakah tujuan mereka membina empangan ? A B C D Mengawal limpahan banjir Melicinkan kegiatan perdagangan Menjalankan kegiatan pertanian Mempamerkan kehebatan pemerintah 6 .X Kerajaan Awal di Asia Tenggara Maritim Rajah di atas menunjukkan bentuk kerajaan awal di rantau Asia Tenggara. II dan IV I. III dan IV X : Saya seorang petani. Apakah X ? A B C D Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim Kerajaan Angkor Kerajaan Funan 17. Dialog di atas diucapkan oleh penduduk X yang besar kemungkinan berasal dari A B C D Srivijaya Champa Chih Tu Funan Membina empangan dan terusan Pernyataan di atas merujuk kemahiran dan kemampuan masyarakat agraria. Saya berasal dari salah sebuah kerajaan agraria. II dan III I. 19. 16. Apakah ciri-ciri kerajaan Agraria ? I II III IV A B C D Mengutip hasil hutan Perdagangan merupakan kegiatan utama Menjalankan kegiatan penangkapan ikan Terletak di lembangan sungai dan pedalaman I. III dan IV II. 18.

21. Berdasarkan jadual di atas. 22. Siapakah tokoh X ? A B C D Kaundinya Gajah Mada Bhadravarnom Sultan a-Mutawakil Hayam Kerajaan X Tarikh diasaskan Abad ketujuh Masihi Tapak Sekitar kawasan Tasik Tonle Sap 23. 20.Baray telah dibina oleh Kerajaan Agraria Pernyataan di atas merujuk binaan penting oleh kerajaan Agraria. Apakah fungsi baray ? A B C D Istana pemerintah Tempat upacara keagamaan Kolam untuk menakung air Ladang ternakan binatang Kerajaan Srivijaya  X  Laut Jawa Selat  Melaka Rajah di atas merujuk pencapaian dan penguasaan Kerajaan Srivijya. Apakah X ? A B C D Selat Tebrau Selat Sunda Laut Cina Selatan Lautan Andaman Raja Wuruk Kegemilangan Majapahit X Rajah merujuk faktor kegemilangan Kerajaan Majapahit. X ialah kerajaan A B C D Funan Angkor Champa Kedah Tua 7 .

II dan III I.Diasaskan oleh Chu-Lien pada 192 masihi  Pelabuhan utama ialah Inderapura  Dipengaruhi agama Hindu dan pengaruh China 24. Biduanda juga dikenali sebagai I juak-juak II budak raja III orang suruhan IV budak kundang A B C D I.II dan IV I. II Terdapat banyak pokok nipah dan ru. Asal usul nama Melaka dikaitkan dengan I pantai II pelanduk III pokok Melaka IV Parameswara A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV 26. Apakah kerajaan awal tersebut ? A B C D Tan-tan Funan Champa Chih-Tu  25.III dan IV Parameswara bersama-sama dengan pengikutnya telah melarikan diri dari Temasik menuju ke perkampungan nelayan 27. Mengapakah perkampungan tersebut dianggap amat baik oleh Parameswara? I Bekalan makanan yang banyak. III Bentuk mukabumi yang berbukit-bukau IV Terlindung daripada tiupan angin monsun A B I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV 8 .III dan IV II. Senarai di atas merujuk sebuah kerajaan awal yang terkenal di Asia Tenggara.

Bagaimanakah pokok bakau dan api-api boleh menjadi pelindung semulajadi? I akarnya dapat menahan ombak besar II akar dan batangnya dapat menahan daripada tiupan angin III akarnya berkemampuan untuk menahan lumpur yang termendap IV akarnya dapat menahan pantai serta tebing sungai daripada hakisan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 29. 30. Parameswara telah disambut baik oleh pemerintah Temasik. Kuasa X yang menaungi Kerajaan Temasik ialah A Siam B China C Srivijaya D Palembang 31. Temasik pernah menjadi naungan Palembang. Kerana serangan balas Majapahit. Apakah alasan yang digunakan oleh Parameswara untuk menuntut haknya ke atas Temasik? A B C D Temasik pernah menjadi naungan Siam.28. Kerana menerima jemputan Temangi Kerana gagal membebaskan Palembang 9 . Temasik pernah menjadi naungan Majapahit. Mengapakah Parameswara berundur ke Temasik? A B C D Kerana ingin menakluk Temasik. Temasik pernah menjadi naungan Palembang dan Majapahit. Siapakah pemerintah Temasik pada waktu itu? A B C D Tulagu Temagi Temasik Tamangi Palembang Temasik 32.

Apakah peristiwa tersebut? A B C D Pelanduk menyerang seekor gajah Pelanduk menendang anjing pemburuannya.Menurut Sejarah Melayu. Pembesar tersebut ialah A Bendahara B Laksamana C Temenggung D Penghulu Bendahari 36. Apakah tujuan Sultan menganugerahkan kawasan pegangan kepada pembesar? A Meluaskan pengaruh B Mendapatkan sokongan C Memudahkan pemerintahan D Memajukan kawasan jajahan 10 . Maklumat di atas merujuk kepada peranan yang dimainkan oleh salah seorang pembesar berempat. 33. Anjing dan pelanduk menendang Parameswara. sewaktu Parameswara sedang berehat di bawah pokok Melaka. Anjing perburuannya menendang seekor pelanduk 34. Nama Melaka juga dikatakan berasal daripada perkataan Arab iaitu I Malakat II Mulaqah III Malaikat IV Malaidekat A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV    Penguasa bandar dan Kota Melaka Protokol Istana Ketua Polis dan Penjara 35. telah berlaku peristiwa luar biasa.

Bentan Temasik X 37. II dan III I. terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu Penyataan di atas menggambarkan kemajuan perdagangan di negeri Melaka. III dan IV 11 . 38. X ialah I Siantan II Kampar III Sungai Raya IV Sening Ujong A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekaliannnya datang ke Melaka. II dan IV I. Apakah faktor yang menyebabkan perdagangan Melaka maju? I II III IV A B C D Terlindung daripada tiupan angin monsoon Keselamatan pedagang terjamin Pengecualian daripada cukai Kemudahan pelabuhan I. Apakah faktor yang penarik ramai pedagang ke Melaka? A B C D Kedudukan yang strategik Sistem pemerintahan beraja Kekayaan bahan mentah Sistem politik yang stabil 39.Pembesar Bendahara Laksamana Penghulu Bendahari Kawasan Pegangan Muar. Senarai di atas merujuk kepada “ Kawasan Pegangan” pembesar-pembesar Melayu. III dan IV II.

42. II dan III I. lalu dijatuhi hukuman bunuh. Apakah kegunaan surat kebenaran tersebut? I II III IV A B C D Melancarkan urusan perdagangan Mendapatkan kawasan perdagangan Menggantikan tiket untuk berdagang Merupakan sumber pendapatan kerajaan I dan II II dan III III dan IV I dan IV  Tun Mutahir difitnah cuba mengatasi kekayaan sultan.   Jong Perahu Gajah Senarai di atas merupakan kemudahan yang disediakan di pelabuhan Melaka? 40. Apakah faktor yang membawa kepada kejatuhan Melaka pada tahun 1511? I Masalah pemimpin II Masalah perpaduan III Kelemahan ekonomi IV Kelemahan askar Melaka A B C D I. 41. III dan IV II. III dan IV 12 . II dan IV I. apakah pengajaran yang boleh diambil dari tindakan Sultan Mahmud? A Bersikap adil B Bertolak ansur C Bertimbang rasa D Berhati-hati dalam tindakan 43. Apakah fungsi kemudahan tersebut? A B C D Menarik kapal Memunggah barang Mengangkut bekalan makanan Memudahkan pergerakan pedagang Pedagang yang berdagang di Melaka dikehendaki mendapatkan surat kebenaran berniaga. Berdasarkan peristiwa di atas.

Apakah tuntutan yang dikemukakan oleh Alfonso de Albuquerque semasa tiba di Melaka pada tahun 1510? I II III IV A B C D Meminta gantirugi Berdagang di Melaka Pembebasan tawanan Mendirikan kubu di Melaka I. Apakah kepentingan hikayat Muhammad Ali Hanapiah terhadap sejarah Melaka? A B C D Mengharumkan nama Melaka Mengisahkan sejarah Melaka Menaikkan semangat askar Melaka Memperkaya khazanah sastera Melaka 13 . III dan IV II. III dan IV 48. II dan III I. 44. Gold and Glory Ungkapan di atas menjadi matlamat utama penjelajahan Portugis ke Timur. Siapakah tokoh yang menjadi pendorong pelayaran orang Portugis ke Timur? A B C D Putera Henry Vasco da Gama Bartholomew Diaz Lopez de Sequeira 45.Gospel. II dan III I. Apakah tujuan Portugis datang ke Melaka? A B C D Mencari pasaran baru Menunjukkan kekuasaan Meluaskan tanah jajahan Menguasai perdagangan rempah 46. II dan IV I. III dan IV II. Apakah senjata yang digunakan oleh askar Melaka semasa menghadapi serangan Portugis? I II III IV A B C D Keris Tombak Meriam Sumpit beracun I. II dan IV I. III dan IV 47.

II dan III I. II dan III I. II dan IV I. satu perjanjian telah ditandatangai antara Sulltan Iskandar Zulkarnain dan Thomas Acheppers. Kota tersebut ialah A B C D Ujong Tanah Kota Kara Pekan Tua Pagoh 50. Apakah usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kedah untuk memajukan pelabuhan entrepotnya? I II III IV A B C D Pengenalan matawang Pengenalan sistem sukat Sistem cukai yang berpatutan Mengamalkan undang-undang Laut Melaka I. Sultan Sultan Alaudin Riayat Shah II Sultan Ibrahim Shah Sultan Mahmud Shah Sebuah kota pertahanan telah dibina bagi menjaga keselamatan Ibu Negeri Johor. III dan IV 51. III dan IV II. III dan IV II. Apakah faktor kejayaan Johor mencapai kegemilangan? I II III IV A B C D Kekuatan tentera Kecekapan pemerintah Kemajuan perdagangan Kemajuan bidang persuratan I. III dan IV 52.Pusat Pemerintahan Pekan Tua Batu sawar X 49. II dan IV I. Apakah kesan perjanjian tersebut ke atas Perak? A B C D Mengakui penguasaan Belanda Menjadi negeri jajahan Belanda Bersetuju menerima penasihat Belanda Bersetuju menjual bijih timah kepada Belanda 14 . kerajaan Johor telah berjaya membina empayar yang luas. Pada tahun 1641. Pada 17 Mac 1753.

Apakah tugas utama pembesar jajahan dan daerah? I II III IV A B C D Memungut cukai Menjaga keamanan Menyediakan bala tentera Menguruskan perdagangan I. III dan IV I. Senarai di atas ada kaitan dengan amalan kumpulan etnik di Sabah. Antara berikut.53. yang manakah hari perayaan suku etnik Sarawak? I II III IV A B C D Hari Gawai Pesta Menuai Pesta Kaamatan Perayaan Beranyi I dan II II dan III III dan IV I dan IV    Sogit Babas Kepanasan 56. Apakah tujuan mereka melaksanakan amalan tersebut ? A B C D Memberi kuasa Mengeratkan hubungan Memperbaiki taraf hidup Melahirkan semangat juang 15 . Apakah kegunaan kuku kambing? A B C D Menuai padi Menangkap ikan Memburu binatang Menanam anak padi 55. II dan III I. III dan IV II. III dan IV 54.

Etnik Sabah yang manakah mengamalkan adat di atas? A B C D Bajau Suluk Murut Melayu-Brunei    59. Pernyataan di atas ialah penerangan aktiviti yang dijalankan di pasar tamu. Apakah peranan mereka itu ? A Bomoh B Penghulu C Penari D Orang tua 16 . Apakah etnik yang dimaksudkan itu ? A B C D Bajau Murut Suluk Kadazandusun 60. III dan IV Penetapan hari perkahwinan Diadakan pada 14 dan 15 Hijrah Cahaya bulan terang Diadakan pada hari Rabu dan Ahad 58. III dan IV D II. II dan III I. Mengamalkan kepercayaan animisme Sebilangan kecil menganut Islam Tuhan mereka Kinorohingan Maklumat di atas merujuk kepada agama dan kepercayaan salah satu etnik di Sabah. II dan IV    C I.  Babalian  Bobohizan Senarai di atas memainkan peranan penting dalam etnik Murut dan Kadazandusun di Sabah. Apakah kebaikan aktiviti di pasar tamu tersebut ? I Mengekalkan pengaruh dan kuasa II Mengeratkan perhubungan III Mewujudkan keharmonian dan muhibah IV Menambahkan pendapatan A B I. Sabah.Pasar Tamu  Pelbagai etnik bertukar barangan  Aktiviti jaul beli dilakukan 57.

17 .

18 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.