Anda di halaman 1dari 19

PENILAIAN /ANALISIS

KEPELUAN LATIHAN
(TRAINING NEEDS ANALYSIS (TNA))
KEPERLUAN LATIHAN ADALAH PERLU
APABILA :
 TERDAPAT JURANG (GAP) ANTARA

APA YANG DIPERLUKAN OLEH


SESEORANG UNTUK MELAKSANAKAN
KERJANYA DENGAN KOMPETEN
DENGAN
APA YANG SEBENARNYA DIKUASAI
ATAU DIKETAHUI OLEHNYA
ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN :

MERUPAKAN SATU KAEDAH UNTUK


MENENTUKAN JIKA SESUATU LATIHAN
ITU DIPERLUKAN DAN JUGA JENIS
LATIHAN YANG DIPERLUKAN UNTUK
MEMENUHI JURANG TERSEBUT
KEPENTINGAN TNA

 MENENTUKAN SAMADA LATIHAN


DIPERLUKAN
 MENENTUKAN SEBAB PRESTASI LEMAH
 MENENTUKAN ISI KANDUNGAN DAN SKOP
LATIHAN
 MENENTUKAN HASIL LATIHAN YANG
DIINGINKAN
 MEMBEKALKAN ASAS PENGUKURAN
 MENDAPATKAN SOKONGAN PENGURUSAN
JENIS-JENIS ANALISIS KEPERLUAN

 ANALISIS KONTEKS (CONTEXT


ANALYSIS)
 ANALISIS PENGGUNA (USER
ANALYSIS)
 ANALISIS KERJA (WORK ANALYSIS)
 ANALISIS KONTEN (CONTENT
ANALYSIS)
 ANALISIS KESESUAIAN LATIHAN
 ANALISIS KOS-FAEDAH
ANALISIS KONTEKS
 SIAPA YG MENENTUKAN LATIHAN
PERLU DIJALANKAN
 MENGAPA PROGRAM LATIHAN
DISYORKAN SEBAGAI PENYELESAIAN
 APAKAH SEJARAN ORGANISASI DARI
SEGI IMPAK KEPADA PESERTA
LATIHAN
ANALISIS PENGGUNA

 HASIL ANALISIS DAPAT MEMBERIKAN JAWAPAN


KEPADA SIAPA YANG PERLUKAN LATIHAN DAN
TAHAP PENGETAHUAN PESERTA, STAIL
PEMBELAJARAN DAN SIAPA YANG BOLEH
MENGENDALIKAN LATIHAN
ANALISIS KERJA
 MERUPAKAN ANALISIS KE ATAS
KERJA DAN KEPERLUAN UNTUK
MELAKSANAKAN KERJA
 ANALISIS INI DIGUNAKAN UNTUK
MENENTUKAN TUGAS UTAMA DAN
TAHAP KEMAHIRAN YANG
DIPERLUKAN
ANALISIS KONTEN
 ANALISIS INI MEMBERIKAN JAWAPAN
TENTANG PENGETAHUAN ATAU
MAKLUMAT YG DIPERLUKAN UTK
MELAKSANAKAN SESUATU KERJA
ANALISIS KESESUAIAN
LATIHAN
 ANALISIS UTK MENENTUKAN SAMADA
LATIHAN ADALAH MERUPAKAN
PENYELESAIAN KEPADA
PERMASALAHAN
TEKNIK PENGUMPULAN
DATA
 PEMERHATIAN
 SOAL SELIDIK
 KONSULTANSI DGN PAKAR
 SOROTAN LITERATUR
 TEMUBUAL
 KUMPULAN BERFOKUS
 UJIAN
 SAMPEL KERJA
KITAR LATIHAN

NILAI KEPERLUAN

RANCANG MAKLUM
LATIHAN BALAS DAN
PROSES
PENILAIAN
LAKSANA
LATIHAN

NILAI LATIHAN
PENULISAN KERTAS KERJA UTK
MENJALANKAN LATIHAN
 TAJUK
 RASIONAL
 OBJEKTIF
 TARIKH
 TEMPAT
 SASARAN
 ANGGARAN PERBELANJAAN
 JADUAL PENGISIAN
KURSUS/PROGRAM
 MATRIKS PENCAPAIAN KURSUS
RASIONAL
 MENGANDUNGI LATAR BELAKANG
MASALAH
 SEBAB LATIHAN DIPERLUKAN
DITERANGKAN SECARA UMUM
CTH:
Ekoran daripada program yang telah dijalankan
ke atas ketiga-tiga sekolah yang terpilih untuk
projek ini menunjukkan kesan yang positif.
Namun kesinambungan dari pihak guru dan
sekolah itu sendiri agak tidak kelihatan
dilaksanakan akibat kurang pengalaman dan
sumber rujukan daripada setiap matapelajaran
yang terlibat disamping bahan-bahan tambahan
dalam ilmu pendidikan dan program-program
motivasi adalah perlu digunakan secara optimum
oleh guru-guru sekolah berkenaan supaya boleh
di akses kendiri
OBJEKTIF
 LEBIH SPESIFIK
 PERINCIKAN KESAN ATAU IMPAK
KEPADA PESERTA SELEPAS
MENGIKUTI LATIHAN
 PERINCIKAN KESAN ATAU IMPAK
KEPADA KERJA PESERTA SELEPAS
MENGIKUTI LATIHAN
SASARAN
 MESTI JELAS MENGAPA KELOMPOK
SASARAN TERSEBUT DIPILIH

ANGGARAN PERBELANJAAN
 PENGINAPAN
 PENGANGKUTAN
 PERALATAN/BAHAN MESYUARAT
JADUAL PENGISIAN
 TARIKH
 MASA
 PENDAFTARAN
 ISI KANDUNGAN KURSUS
 PENCERAMAH
 PENUTUP ATAU PERASMIAN
PENUTUPAN
MATRIKS PENCAPAIAN KURSUS

TAJUK SASARAN ANGGARAN PROGRAM PENCAPAIAN PENCAPAIAN


P’BLNJAAN DIHRPKN SEBENAR

Pembinaa Peserta - Penginapan Pengisian Selepas Pencapaian


n 30 guru Pengangkutan latihan dihrpkan –
Course pakar -penilaian pencapaian
Elaun
sebenar
ware Penceramah Selepas
Sasaran – Elaun-elaun satu
Guru jangkawakt
Bahan/
sekolah u
peralatan
pedalaman -Penilaian
semula
-Pemantau
an-
hasil