Anda di halaman 1dari 2

Suksma aturang titiang ring ugrawakya indik galah sane katiba ring sikian titiang.

- Manggala miwah angga panureksa sane kusumayang titiang - Ida dane sareng sami sane wangiyang titiang - Asapunika taler para sisya sane dahat tresnasihin titiang Maka purwakaning pangastuti titiang ngaturang suksmaning pangastungkara Om Swastiastu Mungwing,murdhan pidarta sane jagi aturang titiang inggih punika Ngewetuang Jagat Bali Sane Bersih Lan Asri utawi Menuju Bali Clean and Green Ida dane sareng sami pamekasnyane para sisya sane tresnasihin titiang Napi sane kawastanin Clean and Green? Clean and Green nenten je tios asapunapi I raga sareng sami miara sawawengkon,I raga soang-soang mangde setata bersih lan asri,Pemerintah murdaning jagat Bali sampun ngutsahayang program-program sane becik pisan sane matetujon miara Bali setata bersih lan asri. Program-program sane sampun kausayang minakadi Denpasar Go Green 2011 (kalih tali solas), Car Free Day, Penanaman sejuta pohon tur sane siosan.Nandur sarwa tetanduran sekadi bibit getas,sawo,mahoni,prasida ngicalang polusi udara, tanah longsor taler miara keasrian jagat Baline,sapunika taler program car free day sane katepasin apisan nyabran aminggu. Inggih para yowana sami sane tresnasihin titiang,ngiring takenang ring sajeroning angga soang-soang, sampunke I raga midabdabin utsaha-utsaha sane matetujon miara kebersihan lan keasrian jagat Baline? Yen ten I raga sane miara kebersihan lan keasrian jagat Baline,sira malih? Duaning asapunika ngiring para yowana sareng sami ngawit mangkin sikiang ragane, cingcingan lengen kelambine, miara kebersihan lan keasrian palemahan soang-soang.

Utsaha-utsaha sane prasida kalaksanayang inggih punika Reuse,Reduce lan Recycle.Reuse utawi menggunakan kembali suksman ipun,mangde I raga nganggen malih luu utawi sampah sekadi botol utawi plastik.Reduce utawi mengurangi sampah inggih punika mangda I raga ngicalang sampah sane akeh, tur ngampihang sampah daun sareng sampah plastik.Recycle suksman ipun mendaur ulang sampah dados sekancan sane mapikenoh I raga sareng sami. Inggih ida dane sareng sami asapunika ngiring para yowana sane tresnasihin titiang ngiring sareng-sareng maluyahang angga,miara kebersihan lan keasrian palemahan I raga soang-soang,Yen sampun bersih lan asri,pacang ngukuhang Bali pinaka Pulo sane bersih lan asri ring jagate. Yening maka sami sampun pada cumpu, sampun pastika program pemerintah Menuju Bali Clean and Green pacang prasida kemargiang. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang wantah asapunika prasida titiang matur-atur,ten lali titiang sane nenten manut ring sajeroning pikayun ida dane sareng sami.Maka wasaning atur puputang titiang antuk parama santhi.

Om Santhi Santhi Santhi Om