LEMBARAN KERJA A. Jawab semua soalan teka silangkata di bawah berpandukan pembayang yang disediakan.

TEKA SILANGKATA RANTAI MAKANAN
1

2

3

4 6 7 8 9

5

10

11 12 12

13

LEMBARAN KERJA

Jawab semua soalan teka silangkata di bawah berpandukan pembayang yang disediakan.A. TEKA SILANGKATA RANTAI MAKANAN 1 K 2 P T E U N M G B E U 6 L H U A A R N I V 8 R H 3 T 5 4 E R T L A N G 7 P E K U N G G 11 B 9 O M R 10 N P A U I E R N V I O M R E R S E L A L A N G D E H 12 U N A B R U I N M G A 12 H E R B 13 D A G I V O R N G .

....SKOR MARKAH MARKAH JUMLAH 2 Terdiri daripada tumbuhan hijau Merupakan makanan bagi kumpulan herbivor Sejenis haiwan yang mempunyai kuku yang tajam sebagai senjata untuk menangkap haiwan lain Kumpulan haiwan yang makan tumbuhan dan juga haiwan Merupakan pengguna yang kedua dalam rantai makanan Merupakan pengguna kumpulan pertama dalam rantai makanan Rantai makanan merupakan......antara tumbuhan dan haiwan Sejenis haiwan yang memakan haiwan lain Merupakan makanan bagi haiwan karnivor M E L I N T A N G 4 5 8 9 10 11 12 13 K E B A W A H 1 3 6 7 12 Kumpulan haiwan yang hanya memakan haiwan lain sebagai makanannya Kumpulan pengguna yang ketiga dalam rantai makanan Terdiri daripada haiwan karnivor dan omnivor Sejenis haiwan yang makan daun sebagai sumber makanannya Kumpulan haiwan yang hanya memakan tumbuhan ....

............antara tumbuhan dan haiwan Sejenis haiwan yang memakan haiwan lain Merupakan makanan bagi haiwan karnivor M E L I N T A N G 5 8 9 10 11 12 13 K E B A W A H 1 3 6 7 12 Kumpulan haiwan yang hanya memakan haiwan lain sebagai makanannya Kumpulan pengguna yang ketiga dalam rantai makanan Terdiri daripada haiwan karnivor dan omnivor Sejenis haiwan yang makan daun sebagai sumber makanannya Kumpulan haiwan yang hanya memakan tumbuhan .2 4 Terdiri daripada tumbuhan hijau Merupakan makanan bagi kumpulan herbivor Sejenis haiwan yang mempunyai kuku yang tajam sebagai senjata untuk menangkap haiwan lain Kumpulan haiwan yang makan tumbuhan dan juga haiwan Merupakan pengguna yang kedua dalam rantai makanan Merupakan pengguna kumpulan pertama dalam rantai makanan Rantai makanan merupakan.

enjata untuk menangkap haiwan lain makanannya .

enjata untuk menangkap haiwan lain makanannya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful