Anda di halaman 1dari 48

Tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996: Peraturanperaturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998*, dan di daftarkan di bawah Unit Perhubungan

dan Pendaftaran JPN masing-masing.


SPI. BIL. 4/1992: Panduan Penubuhan dan PengurusanPersatuan Silat Sekolah

Adalah salah satu kegiatan kokurikulum yang disenaraikan dalam kategori keanggotaan pasukan pakaian seragam.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13 / 2000, Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah

Memupuk disiplin diri, kepimpinan dan kecergasan fizikal di kalangan pelajar sekolah. Menggalakkan pelajar-pelajar mengisi waktu lapang mereka dengan kegiatan yang berfaedah.
SPI. BIL. 13 / 2000, Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah

Hendaklah jelas, tetap dan terancang serta mampu menyediakan para pelajar untuk menyertai pertandingan yang diiktiraf.

Diktiraf oleh badan induk

Semua anggota hendaklah memakai pakaian seragam yang lengkap semasa menjalankan latihan atau di majlis-majlis rasmi sekolah.

Memastikan bahawa kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh Kementerjan Pendidikan Malaysia.
SPI. BIL. 13 / 2000: Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah

Apa jua jenis persatuan atau kegiatan seni bela diri yang ingin atau sedang mengembangkan kegiatan di peringkat sekolah perlulah terlebih dahulu berdaftar dengan Kementerian

Belia dan Sukan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13 / 2000, Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah

Untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kelab, sekolah-sekolah hendaklah berdaftar BADAN INDUK MASING-MASING: Persekutuan Silat Kebangsaan (PESAKA) World Taekwando Federation/ WTA Malaysia Karate-Di Malaysia Persatuan Wushu Malaysia dll.
SPI. BIL. 4/1992: Panduan Penubuhan dan PengurusanPersatuan Silat Sekolah

Perlu mendapat surat kelulusan pendaftaran Kementerian Belia dan Sukan sebelum dibenarkan pertubuhan tersebut memulakan atau meneruskan kegiatannya. Jurulatih yang dijemput oleh pihak sekolah dan diluluskan oleh PPD/JPN sahaja yang boleh menjalankan aktiviti di sekolah.
SPI.BIL. 13 / 2000,: Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah

Semua jurulatih hendaklah berdaftar. Sesalinan Sijil Kejurulatihan yang dikeluarkan oleh badan perguruan berkenaan hendaklah diperolehi dari jurulatih yang ditugaskan di sekolah. Pastikan ianya telah diperbaharui pendaftarannya. Jurulatih dilarang mewakilkan kepada orang lain untuk melatih murid sekolah berkenaan Jurulatih hendaklah menjaga etika sebagai seorang pendidik

Tidak

menyalahi Agama Islam Tidak boleh memesongkan akidah para pelajar Antara adat istiadat yang tidak wajar dilakukan ialah seperti menyemah gelanggang, memakai tangkal azikmat dan pertapaan.

Hanya para pelajar lelaki dan perempuan berumur sekurang-kurangnya 9 tahun sahaja dibenarkan mengikuti latihan silat di peringkat sekolah secara rasmi.

Pihak sekolah sahaja dibenarkan mengutip wang dengan kebenaran JPN/KPM JURULATIH TIDAK DIBENARKAN MEMBUAT SEBARANG KUTIPAN DARI MURID.

Yuran pendaftaran bagi tujuan yuran

bersekutu dengan badan induk Jurulatih tidak dibenarkan untuk dikutip.

Pendaftar sekolah-sekolah berhak menyemak Imbangan Kewangan Kelab dari masa ke semasa

Hendaklah

diawasi oleh sekurang-kurangnya seorang guru. Dilantik oleh pihak sekolah Sentiasa berada bersama pelajara sewaktu latihan Bertanggungjawab kepada keselamatan pelajar

Aktiviti-aktiviti latihan adalah berasaskan kepada peningkatan kemahiran mengikut kurikulum perguruan silat berkenaan. Dari masa ke semasa latihan dijalankan sebagai persediaan membuat persembahan di dalam upacara kebesaran sekolah.

Aktiviti latihan boleh dijalankan di manamana dalam kawasan sekolah. Sebagai gerakerja kokurkilum, waktu melaksanakan aktiviti hendaklah di luar jadual waktu sekolah.

Aktiviti latihan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya sekali seminggu.

Pemilihan, latihan pertandingan atau kejohanan yang akan disertai oleh murid: Mesti diketahui oleh Pengetua/Guru Besar Dipersetujui oleh Pengarah Pelajaran Negeri. Mendapat kebenaran bertulis dari ibubapa atau penjaga Tidak akan mengganggu atau menjejaskan persekolahan mereka. Perlindungan insuran dan langkah-langkah kecemasan untuk murid mesti disediakan.

Tidak boleh jadi ahli secara langsung dengan badan luar.


Tidak boleh dilibatkan dengan

aktiviti badan induk jurulatih.

Boleh juga melibatkan diri di dalam aktiviti di luar sekolah. persembahan pertandingan

Hendaklah jelas dan diterimapakai oleh badan induk

a.

Menubuh sebuah jawatankuasa yang dianggotai oleh pelajar yang akan menolong merancang dan mengurus aktiviti kelab.

b. Membimbing jawatankuasa kelab merancang, merangka dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dapat memupuk dan mempertingkatkan minat pelaiar, sehubungan.dengan ini, guru penasihat seharus mempunyai pengetahuan yang diperlukan. c. Mendapatkan bantuan jurulatih bertauliah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang bersesuaian. d. Membantu ahli mengenalpasti masalah, menganalisanya dan seterusnya mencari langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

e. Hadir dalam semua perjumpaan dan latihan yang diadakan oleh Kelab,
f. Memupuk keyakinan diri dan ketabahan di kalangan ahli Kelab dalam usaha meningkatkan kemahiran bersilat.

Murid tidak boleh menjadi ahli secara langsung kepada badan luar yang didaftarkan di bawah Pendaftar Pertubuhan.
Sehubungan dengan itu,mereka tidak boleh dilibatkan dengan aktiviti badan induk jurulatih.

Murid tidak dibenarkan menyertai sebarang pertandingan melainkan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran.
Bila menyertai mana-mana aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar, hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua/Guru Besar dan PPD.

Murid bagi sesuatu kumpulan atau unit latihan hendaklah dalam lingkungan umur yang tidak banyak bezanya. Di peringkat sekolah rendah,murid Tahap Satu dan Tahap Dua hendaklah berada di kumpulan berasingan. Sebaik-baiknya mereka hendaklah diasingkan kepada kelompok mengikut jantina (lelaki/perempuan). Sesi latihan tidak akan mengganggu kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Hanya melibatkan murid sekolah berkenaan sahaja. Mesti diawasi oleh guru penasihat supaya keselamatan pelajar terjamin. Semua sesi latihan hendaklah diadakan di premis sekolah berkenaan sahaja,melainkan mendapat kebenaran bertulis daripada sekolah / PPD Melatih murid dari beberapa sekolah yang digabungkan adalah dilarang,melainkan mendapat kebenaran bertulis daripada PPD. Pihak sekolah diingatkan bahawa latihan yang dibuat di hari-hari cuti umum adalah dilarang sekiranya guru penasihat tidak dapat hadir bersama untuk tugas penyeliaan dan pengawasan.

Guru,

murid dan premis sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan adalah dalam kawalan kerajaan. sekolah/PPD berhak menamatkan perkhidmatan atau membatalkan kebenaran kepada mana-mana jurulatih sekiranya terbukti telah melanggar syaratsyarat dan panduan yang tersebut

Pihak

Jurulatih yang dijemput oleh pihak sekolah dan diluluskan oleh PPD/JPN sahaja yang boleh menjalankan aktiviti di sekolah. Jurulatih dilarang mewakilkan kepada orang lain untuk melatih murid sekolah berkenaan. Seorang Jurulatih akan hanya mengendalikan latihan kepada suatu kumpulan ahli yang tidak melebihi 25 orang pada setiap sesi latihan supaya pengawasan dan proses latihan dapat dijalankan dengan berkesan.

Jurulatih

hendaklah menjaga etika sebagai seorang pendidik, serta mematuhi segala peraturan,arahan yang sedang berkuatkuasa. Pihak sekolah dan Jurulatih hendaklah mematuhi Panduan Menerima Jurulatih Luar dan kandungan Surat Persefahaman(MoU) antara sekolah dan pihak jurulatih,termasuk bayaran perkhidmatan kejurulatihan

Pihak sekolah/persatuan hendaklah mematuhi Akta Pendidikan 1996;Peraturan-Peaturan Pendidikan (Persatuan / Kelab) 1998. Surat Pekeliling Ikhtisas SPI Bil.9/2000;Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah.

Untuk

kepentingan semua pihak, akademi seni mempertahankan diri yang digunakan pihak sekolah mesti akur dengan segala syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ini termasuk penggunaan premis, latihan, yuran bulanan ,jadual latihan, bilangan minit yang diperuntukkan hendaklah dipatuhi dan kehadiran guru penasihat.

TAKE
32

Penubuhan mesti ikut prosedur mengikut keperluan Akta Pendidikan 1996. Jurulatih luar menghantar permohonan rasmi bersama dokumen sokongan untuk melatih ahli-ahli persatuan kepada pihak sekolah. Pihak sekolah menyediakan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak. Surat permohonan jurulatih bersama-sama dokumen persefahaman dihantar ke Unit Pendaftaran, PPD ( urusan jurulatih) PPD akan memberi kelulusan untuk melatih

Memeterai persefahaman ( MOU) berkaitan

Bayaran Jadual latihan Kehadiran guru Kehadiran jurulatih

34

S.Pertahan Diri
J/Latih luar mesti dapat kelulusan PPD/ JPNSDE ( Unit Perhubungan / Pendaftaran) Buat perjanjian berkaitan

Bayaran
Jadual latihan

Kehadiran guru
Kehadiran jurulatih
35

BERGERAK SECARA SAH


DIIKTIRAF OLEH BADAN INDUK DAN KPM/ SEKOLAH DAPAT KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN DAPAT MENYERTAI PROGRAM ANJURAN BADAN INDUK
36

JIKA TIDAK DAFTAR


1. Bergerak secara haram
2. Tidak diiktiraf oleh Badan Induk Dan sekolah
3. Tiada pihak brt/jawab Jika berlaku kemalangan
37

Pendaftar, guru besar atau pengetua boleh mengarah mana-mana persatuan sekolah dibubarkan jika dia berpuas hati bahawa persatuan itu mungkin digunakan bagi maksud:a. Yang tidak memberi manfaat kepada guru atau murid b. Propaganda politik yang memudaratkan kepentingkan Malaysia atau awam c. Yang memudaratkan kepentingan murid; d. Yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan PENUBUHAN 38

P.U. (A) 196 , AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURANPERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN SEKOLAH) 1998

Persatuan / kelab mesti mengadakan Mesyuarat Agung. Sila pastikan prosedur penubuhan dipatuhi dan semua persatuan mempunyai perlembagaan.

Serahkan takwim, senarai Ahli Jawatankuasa dan senarai ahli kepada 39 ketiga-tiga Penyelaras

Berapa lama masa yang diperuntukan dalam seminggu ?

40

SEKOLAH RENDAH TAHUN 3 DAN 4 TAHUN 5 DAN 6 60 MINIT SEMINGGU 120 MINIT SEMINGGU

SEKOLAH MENENGAH JURUSAN TEKNIK DAN 120 MINIT SEMINGGU VOKASIONAL SEKOLAH MENENGAH 180 MINIT SEMINGGU HARIAN, SPB,SMA DAN LAIN -LAIN
41

Aktiviti mingguan dijalankan berasingan antara sesi pagi dan petang mengikut takwim yang telah ditetapkan. Aktiviti mingguan ditetapkan mengikut masa yang ditetapkan setiap minggu

Sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum/ Penjaga Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurang-kurangnya 20 kali setahun.
42

MINIMA PERJUMPAAN SETAHUN

PBB KELAB/ PERSATUAN SUKAN/PERMAINAN

18 KALI 12 KALI 12 KALI

43

Contoh takwim tahunan kelab


Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Okotber November Minggu/ Tarikh Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Penyusunan Organisasi Tanggungjawab Ahli Dasar Berpengakap Peraturan dan Undang-Undang Bendara Pemakaian Lencana Lagu Kebaangsaan Lagu Negeri Simpulan dan Ikatan Pengurusan Perjumpaan Pek/Terup Istiadat Perlantikan Kemahiran Berpengakap Mesyuarat Agung Pertolongan Cemas Membaca Peta Pengembaraan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana/ Hari Kokurikulum Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/Guru Penasihat

44

BUAT HEBAHAN PERJUMPAAN MINGGUAN SEDIAKAN PERANCANGAN DAN JADUAL AKTIVITI WUJUDKAN AKTIVITI MENYERONOKKAN REKOD KEHADIRAN MURID DAN GURU BERI PENGGALAKAN KEHADIRAN SEDIAKAN LAPORAN MINGGUAN
45

Laporan mestilah ditulis oleh murid setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh guru penasihat. Buku laporan mesti dihantar ke pejabat setiap minggu untuk disemak oleh pentadbir. Guru penasihat bertanggungjawab mengemukakan buku laporan apabila diminta Maklumat dalam buku laporan mestilah sentiasa dikemaskini.
46

Fail persatuan / kelab yang disimpan di pejabat / bilik khas perlu dikemas kini dari semasa ke semasa. Segala kandungan dalam fail tersebut mestilah lengkap seperti yang disenaraikan di dalam fail
47

Sediakan

sijil penghargaan kepada murid Hari Kokurikulum bagi penyampaian penghargaan kepada murid dan guru yang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum.
48

Adakan