Anda di halaman 1dari 1

Yasin (36):36: Penciptaan berpasangan

Luqman ayat (31): 10: Semua untuk manusia


Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang
teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (As-Saf ayat 4)

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu


agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-
Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.
Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan
tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (3:3)