Anda di halaman 1dari 11

GURU YANG EFEKTIF

Phillip Van Hooser (1998) mendapati bahawa ada tiga unsur penting dalam menentukan kejayaan

Sikap]

Ilmu Pengetahuan

Kemahiran

CIRI-CIRI GURU YANG EFEKTIF

Bersikap profesional. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. Kaya ilmu. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. Bermoral teguh. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.

Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.

Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral, berakhlak mulia, berketrampilan, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah.

IMPLIKASI GAGAL MENJADI GURU YANG EFEKTIF

Kelas tidak terkawal Tidak dapat mengesan perkembangan murid Wujud jurang antara guru dan murid Masalah disiplin meningkat Proses p&p tidak berjalan lancar

Potensi murid sukar dikenalpasti

PERANAN GURU SEBAGAI PEMBENTUK PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG KONDUSIF

Teknik pengajaran yang berkesan

Persekitaran kelas yang menarik, selesa dan ceria

Penggunaaan ABM yang menarik

Pengendalian bilk darjah yang sistematik Membuat Mewujudkan peraturan interaksi dua bagi hala mengawal disiplin murid

TERIMA KASIH