DIVISI KESEKRETARIATAN HARMONI AMAL TITIAN ILMU INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (HATI – ITB

)
ATURAN SURAT MENYURAT HARMONI AMAL TITIAN ILMU INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 1. Jenis Huruf dan Bentuk Surat a. Semua surat yang dikeluarkan HATI memakai jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1. b. Bentuk surat yang dikeluarkan oleh HATI adalah Setengah lurus/Semi block style. c. Untuk surat kepanitiaan, huruf yang digunakan dan bentuk surat dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2. Kop Surat a. Surat ekstern organisasi memakai kop resmi HATI ITB. b. Surat intern pengurus yang dikeluarkan oleh divisi kesekretariatan atas nama HATI memakai kop resmi HATI ITB c. Surat intern untuk departemen memakai kop departemen d. Surat intern untuk divisi memakai kop divisi e. Surat kepanitiaan memakai kop kepanitiaan 3. Penggunaan Logo HATI ITB a. Logo HATI hanya digunakan untuk surat yang dikeluarkan oleh HATI. b. Untuk surat kepanitiaan menggunakan logo kepanitiaan dan tidak menggunakan logo HATI. 4. Penandatanganan Surat a. Semua surat yang memakai kop resmi HATI ditandatangani oleh Ketua Umum b. Surat-surat yang ditujukan untuk ekstern organisasi harus mengetahui Ketua Umum c. Surat-surat yang ditujukan untuk intern organisasi ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Umum. d. Dalam hal Ketua Umum berhalangan maka Sekretaris Umum dapat menandatangani surat yang berkop resmi HATI ITB atas nama Ketua Umum sesuai dengan hierarkinya. e. Surat yang memakai kop departemen di tandatangani oleh Kepala Departemen dan mengetahui Sekretaris Umum. Dalam hal ekstern harus mengetahui Ketua Umum bukan Sekretaris Umum. f. Surat yang memakai kop divisi ditandatangani oleh Kepala Divisi dan mengetahui Kepala Departemen, khusus dalam hal ekstern organisasi harus mengetahui Ketua Umum. g. Surat yang memakai kop kepanitiaan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kepanitiaan dan untuk ekstern organisasi harus mengetahui Ketua Umum HATI ITB. 5. Nomor Surat a. Kode surat intern organisasi : A Kode surat ekstern organisasi : B b. Maksud Surat Tata cara penulisan: huruf pertama dengan huruf besar, selanjutnya dengan huruf kecil P : Pengantar Pa : Peminjaman Alat Pt : Peminjaman Tempat Pb : Pemberitahuan Pc : Permohonan Ceramah Pd : Permohonan Dana
Sekretariat: Jl. Tamansari No. 124/56 Kel. Lebak Siliwangi Kec. Coblong Bandung 40132 Email: hati_itb@yahoo.com Telp. 081572025952 Fax: (022) 2505442

4. Sekretariat: Jl.5.2.2. urutan kegiatan ke. nomor dikeluarkan panitia yang bersangkutan 6.4. Surat ekstern organisasi yang dikeluarkan departemen..2. nomor dikeluarkan divisi yang bersangkutan e. wb.DIVISI KESEKRETARIATAN HARMONI AMAL TITIAN ILMU INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (HATI – ITB) Pi : Permohonan Ijin (Pemakaian ruangan.. Surat Kepanitiaan No. Tamansari No. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.kami ucapkan terima kasih.1. Kata Pembuka dan Penutup Surat a.com Telp. Segala puji bagi Allah SWT yang rahmat dan hidayah-Nya semoga dilimpahkan kepada……………. Atas perhatian………….1. nomor dikeluarkan departemen yang bersangkutan e. pemasangan spanduk) Ps : Permohonan Sambutan Pps : Pemberitahuan dan permohonan sambutan Pdi : Permohonan dialog Pm : Permohonan Moderator Pks : Permohonan Kerjasama U : Undangan M : Mandat K : Keterangan Tus : Keputusan c../HATI/bulan hijriyah/142_H d. 081572025952 Fax: (022) 2505442 . semoga……………berkenan……………. sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman.1. nomor dikeluarkan oleh divisi kesekretariatan e. Billahittaufiq wal hidayah Wassalamu ‘alaikum wr.3.3. Lebak Siliwangi Kec. wb. No. 124/56 Kel. Surat ekstern organisasi yang dikeluarkan divisi. Surat intern departemen.dalam menjalankan aktivitasnya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Kata Penutup Demikian………………………………………(sesuai dengan maksud surat) kami. Surat ekstern dan intern yang dikeluarkan kepanitiaan. Amin. Surat Departemen No/A atau B/maksud surat/kode surat dept. Surat yang dikeluarkan Divisi Kesekretariatan untuk HATI ITB No/A atau B/maksud surat/HATI/bulan hijriyah/142_H d. a. Penulisan Nomor Surat d. urut surat kepanitiaan/ maksud surat/kode kepanitiaan/HATI/bulan hijriyah/142_H e. Surat Bendahara dan Dana Usaha No/A atau B/maksud surat/kode surat divisi/HATI/bulan hijriyah/142_H d. Untuk lembaga/Orang Islam a. menghadiri) acara tersebut. nomor dikeluarkan oleh divisi keskretariatan e.(memenuhi. keluarga. Kode surat departemen/divisi I : Departemen Kajian II : Departemen Media Ia : Divisi Adisi IIa : Divisi Jurnal IIb : Divisi Radio IIc : Divisi Website d. Surat intern divisi. Coblong Bandung 40132 Email: hati_itb@yahoo. Penomoran Surat e. Kata Pembuka Assalamu’alaikum wr.

f. Coblong Bandung 40132 Email: hati_itb@yahoo.com Telp. menghadiri) acara tersebut. bulan menggunakan angka romawi. Kata Penutup Demikian……………………………………. sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir jaman. Surat yang dialamatkan kepada lembaga/orang Islam harus diawali dan diakhiri dengan salam. a. Tuhan sekalian alam. Pembuatan Surat a. b. Khusus surat kepanitiaan menggunakan stempel kepanitiaan. Tamansari No. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Lain-lain a. Atas perhatian………….. Format Surat Lihat contoh (lampiran). Bandung. Sedangkan yang mengetahui menandatangani ruang sebelah kiri lurus dengan batas kiri atau tengah-tengah isi surat. surat keterangan.. Stempel HATI ITB ada pada Ketua umum. Surat kepanitiaan dibuat oleh panitia yang bersangkutan. b. 8. Warna tinta stempel HATI ITB adalah hijau. 9. 081572025952 Fax: (022) 2505442 . keluarga. sedangkan untuk kepanitiaan selain warna hijau. Semua surat baik surat intern ataupun surat ekstern harus distempel dengan stempel HATI ITB. e.DIVISI KESEKRETARIATAN HARMONI AMAL TITIAN ILMU INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (HATI – ITB) b.(memenuhi. c. d. Kata Pembuka Salam sejahtera Segala puji bagi Allah SWT. surat ucapan selamat dibuat oleh divisi kesekretariatan atas instruksi Ketua Umum. 7. Ageung Suriabgja Sekretaris Umum Sekretariat: Jl. c. d. surat peringatan. Suart yang langsung membawa nama HATI ITB dibuat oleh divisi kesekretariatan atas instruksi Ketua Umum. dan jika perlu diketahui Ketua Umum. maka perlu ditambah stempel HATI ITB. 20 April 2005 M 1425 H Harmoni Amal Titian Ilmu Institut Teknologi Bandung (HATI-ITB) R. Surat mandat. Untuk lembaga/orang non Muslim a. g... semoga……………berkenan…………….(sesuai dengan maksud surat) kami. Pihak yang mengeluarkan surat menandatangani ruang sebelah kanan isi surat lurus ke bawah dengan nama kota dan tanggal surat dikeluarkan. Penulisan nomor surat menggunakan angka desimal.kami ucapkan terima kasih.2. Surat intern/ekstern dari departemen/divisi dibuat oleh departemen/divisi yang bersangkutan. Lebak Siliwangi Kec.1. Stempel diusahakan menyentuh tanda tangan sebelah kiri dari penandatanganan surat. surat keputusan. 124/56 Kel.

. para sahabat..1425 H ………………. semoga …………… (penerima surat) berkenan ……………. ……………………… …………………………….com Telp. Coblong Bandung 40132 Email: hati_itb@yahoo. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Demikian………………………………………(sesuai dengan maksud surat) kami. di Tempat Assalamu’alaikum wr. Tamansari No. Jazakumullah khairan katsiran. HARMONI AMAL TITIAN ILMU INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (HATI . Sekretaris Ketua Umum HATI ITB Keterangan : Sekretariat: Jl. wb. 081572025952 Fax: (022) 2505442 . Billahittaufiq wal hidayah Wassalamu ‘alaikum wr. semoga menjadi amal shalih di hadapan Allah swt. keluarga. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bandung.. 124/56 Kel. (memenuhi.22)/A atau B/33)/44)/HATI/55)/142_ H : ……………… : ……………………. (penerima surat) kami ucapkan terima kasih. Segala puji bagi Allah SWT yang rahmat dan hidayah-Nya semoga dilimpahkan kepada…………….2004 M PANITIA…………………. Kepada Yth...dalam menjalankan aktivitasnya sebagai hamba Allah di muka bumi ini.. ………………. HARMONI AMAL TITIAN ILMU INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor Lampiran Perihal Ketua Panitia Mengetahui. Atas perhatian …………. Amin.DIVISI KESEKRETARIATAN HARMONI AMAL TITIAN ILMU INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (HATI – ITB) Lampiran: Surat yang dikeluarkan oleh panitia Logo Panitia PANITIA …………………….. Lebak Siliwangi Kec. wb. menghadiri) acara tersebut. dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman.ITB) : 11). Berkenaan *) dengan ……………………………………………………………….

com Telp.DIVISI KESEKRETARIATAN HARMONI AMAL TITIAN ILMU INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (HATI – ITB) 1 4 ) Nomor Urut Kepanitiaan ) Kode Kepanitiaan 2 5 ) Nomor Urut Surat di Kepanitiaan ) Bulan Hijriyah 3 ) Maksud Surat *) Atau sehubungan Sekretariat: Jl. 124/56 Kel. Tamansari No. 081572025952 Fax: (022) 2505442 . Coblong Bandung 40132 Email: hati_itb@yahoo. Lebak Siliwangi Kec.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful