Anda di halaman 1dari 2

Penulisan karangan pendek Budi Bahasa Budaya Kita Pengenalan: Isi: Dalam era pensejatan dunia kini, ________________sering

kita amalkan sewaktu kecil semakin __________________, Keadaan ini berlaku disebabkan kesan daripada proses pensejagatan yang tidak dapat dielakkan. Namun demikian, _______________perlu dipertahankan dalam kehidupan kini. Hal ini disebabkan budi bahasa ialah harta yang ___________________, bak kata pepatah _______________________________. Kelakuan yang baik mesti dilengkapi nilai-nilai rohani yang kita amalkan sejak kecil. Misalnya,_________________________. Jadi, amalan berbudi bahasa perlu diambil perhatian dan dipupuk dalam kalangan masyarakat. _______________ memainkan peranan yang penting dalam usaha mendidik dan menanamkan nilainilai berbudi bahasa, sesuai dengan kata-kata pujangga yang berbunyi __________________, terpulanglah kepada ibu bapa untuk mencorakkannya . Oleh itu, Ibu bapa perlu menjadi _________________untuk anak-anak mereka. Jadi, tidak hairanlah sesetengah berpendapat kelakuan anak-anak mereka mencerminkan tingkah laku orang tuanya, _________________ yang jelas menggambarkan budaya tersebut. Peranan __________________sebagai wadah untuk menerapkan pengajaran nilai-nilai berbudi bahasa dalam kalangan muridnya. Aktiviti Bulan Berbudi Bahasa yang boleh diselang-seli dengan pelbagai peraduan yang dapat menyemarakkan nilai-nilai ini. Contohnya, ________________________yang dapat menguji kemahiran pelajar dan menyemarakkan amalan budi bahasa. Walau bagaimanapun, kempen yang bertema amalan berbudi bahasa perlu dijalankan secara ______________dan bukannya sekadar bulanan atau bermusim. ___________________juga harus menggembleng tenaga untuk menyemarakkan nilai-nilai berudi bahasa ini, khususnya kepada golongan remaja. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelitkan iklan atau kempen berkenaan kepentingan berbudi bahasa, khususnya semasa waktu perdana atau kemuncak. Kebelakangan ini, __________________telah diselitkan pelbagai paparan iklan yang menarik tentang amalan berbudi bahasa. Misalnya, pemandu yang cermat dan pengguna LRT jelas menyeru masyarakat mengamalkan amalan yang murni semasa menggunakan kemudahan awam. Kesimpulannya, amalan berbudi bahasa perlu dipertahankan dalam kehidupan kita. Usaha- usaha yang __________________perlu diambil agar amalan berbudi bahasa dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Walau bagaimanapun, usaha tersebut tidak akan berjaya sekiranya langkah-langkah yang proaktif tidak dijalankan. Oleh itu, semua pihak harus _______________dalam menyemarakkan nilai-nilai berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat agar amalan berbudi bahasa lesteri dalam kehidupan generasi akan datang.

Glosari

1. Komprehensif dan efektif 2. berkurangan 3. menggembleng tenaga 4. amalan berbudi bahasa 5. ibu bapa 6. media massa 7. berterusan 8. stesen tempatan 9. ceramah, kempen, pertandingan melukis poster 10. kanak-kanak ibarat kain putih 11. seseorang perlu menghormati orang tua, meminta izin untuk pergi ke mana-mana, meminta izin untuk memintas lalu dan bersapa mesra dengan orang tua. 12. suri teladan 13. bagaimana acuan begitulah kuihnya 14. institusi sekolah