Anda di halaman 1dari 2

SWOT MATRIX

KEKUATAN (S) 1. Sekolah mempunyai kaedah pengurusan dan pentadbiran sumber tenaga manusia, kewangan dan prasarana yang mantap. 2. Sekolah mempunyai nama dan imej yang baik di kalangan masyarakat setempat. 3. Pelajar-pelajar perempuan kurang terlibat dalam kegiatan jenayah atau masalah disiplin yang berat. 4. Guru Kaunseling yang terdiri daripada kaun Melayu, Cina dan India. 5. Barisan guru yang berdedikasi dan komited terhadap tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. 6. Sokongan daripada pihak pentadbir SMK (P)BK. KELEMAHAN (W) 1. Terdapat pelajar-pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang rendah , dan hilang keyakinan diri. 2. Bersikap negatif terhadap pelajaran dan lebih mementingkan hiburan daripada pelajaran. 3. Sebilangan pelajar kurang penghayatan agama dan nilai-nilai murni seperti menghormati guru, kesantunan bahasa, menjaga kebersihan, pengurusan masa dan ketrampilan diri.. 4. Terdapat pelajar yang masih sukar berinteraksi di antara kaum. 5. Kekurangan masa untuk menjalankan programprogram bimbingan dan kaunseling.

Faktor Dalaman

Faktor Luaran
PELUANG (O) 1. Sokongan padu dan bantuan kewangan daripada pihak PIBG. 2. PCG Kaunseling daripada Kementerian. 3. Program-program motivasi anjuran PPD dan JPS. 4. Kerjasama yang baik daripada kolej-kolej swasta. 5. Permuafakatan yang baik dengan sekolah-sekolah daerah Klang. SO 1. S1,S4,S5,S6,O1,O2. Optimumkan bantuan PIBG dan PCG kaunseling untuk menjalankan program-program khas peningkatan sahsiah pelajar dengan gabungan tenaga guru kaunseling dan guru-guru SMKPBK yang berdedikasi. 2. S2,S3,O3,O4,O5 Meningkatkan keberkesanan program dengan mempelbagaikan aktiviti dengan kerjasama sekolah lain,PPD dan JPS. 3. O3, S2. Gunakan khidmat kolej-kolej swasta dalam mendapatkan sumber kewangan , makluman dan penceramah. 4. ST 1. S1,S5,S6,T1,T2. Memantapkan lagi Program Mentor-Mentee dan Pembimbing Rakan Sebaya. 2. S1,S5,T3. Meningkatkan kemahiran psikososial dan kesejahteraan mental pelajar. 3. S1,S5,T2. Meningkatkan potensi dan penyungguhan kendiri pelajar. 4. S3,S4,T4,T5. Menumpukan kaunseling kelompok WO 1. W1,W2,W3,O1,O2 Menambahkan program khas untuk sasaran pelajar yang berkenaan di luar sekolah. 2. W4,W3,O4 Memperkukuhkan penampilan diri pelajar. 3. W3,O1,O2 Meningkatkan program penghayatan nilai murni. 3. W5,O5 Meningkatkan penyertaan dalam program bersama sekolah-sekolah berdekatan.

ANCAMAN (T) 1. Lokasi sekolah yang berhampiran dengan pusat bandar yang menjadi tempat pelajar ponteng sekolah. 2. Pengaruh media massa yang menyumbang kea rah budaya gaya hidup yang berpusatkan hiburan dan keseronokan. 3. Pandangan masyarakat yang semakin menitikberatkan kebendaan

WT
1. W4,Menekankan aspek perpaduan pada setiap aktiviti yang dijalankan. 2. Memantapkan lagi pengurusan sahsiah dan disiplin pelajar. 3. Membudayakan disiplin. 4. W1,W2,W3,T1,T2,T3,T5Memantapkan fungsi Pembimbing Rakan Sebaya. 5. W4,W5,T1,T4,T6Meningkatkan keberkesanan setiap aktiviti yang dijalankan.

mempengaruhi pelajar dan mengurangkan minat pelajar mempelajari ilmu pengetahuan. 4. Percintaan yang melibatkan remaja seringkali mengganggu ketenangan fikiran dan jiwa pelajar, seterusnya mengancam penumpuan dan perhatian pelajar terhadap pelajaran. 5. Masalah keluarga, rakan sebaya dan kesihatan turut mempengaruhi penurunan prestasi akademik pelajar. 6. Sukar bagi sebilangan ibu bapa untuk hadir ke sekolah membincangkan masalah pelajar disebabkan sibuk bekerja atau banyak masalah untuk ke sekolah.

kepada sasaran mengikut jenis permasalahan. 5. S4,T4,T5 Meningkatkan perkhidmatan kaunseling individu kepada pelajar bermasalah. 6. S4, T6 Memberi khidmat bimbingan peluang kerjaya dan lain-lain sekiranya diperlukan .