Anda di halaman 1dari 1

SULIT 1449/1 MATEMATIK Kertas 1 Oktober 2011 1 Jam AL MADRASAH AL ALAWIYAH AD DINIAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 TINGKATAN 4

MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam Lima Belas Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan aneka pilihan 2. Jawab semua soalan. 3. Kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan dibenarkan.

Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak