PENCEGAHAN KEBAKARAN TOPIK PEMBENTANGAN

1) Menjelaskan konsep asas kebakaran:a) Mengkategorikan Kelas-Kelas Api: Pepejal  Cecair  Gas  Logam 2) Menerangkan bagaimana cara api merebak:a) Tolakan Haba b) Pengaliran c) Bahangan d) Terus-menerus 1) Menjelaskan jenis-jenis alat pemadam api dan cara penggunaannya:a) Air & Air Semburan b) Buih c) ABC (Serbuk Kering) d) Karbon Dioksida (CO2) e) Gas Halon (BCF) 2) Menunjukkan cara penggunaan alat-alat pemadam api 1) Menerangkan maksud dan cara-cara Pencegahan Kebakaran:a) Menerangkan maksud pencegahan kebakaran b) Menerangkan cara-cara Pencegahan Kebakaran

KUMPULAN

1 2 3 4

1) Menerangkan tatacara Pengongsian bangunan/kawasan kebakaran:a) Menyenaraikan tujuan latihan pengongsian bangunan b) Menghuraikan tugas “routine” jika berlaku kebakaran c) Menyatakan Kekerapan melakukan latihan kebakaran d) Menjalankan latihan kebakaran

“SELAMAT MEMBUAT PEMBENTANGAN” Best Regard. 2) Masa untuk 1 KUMPULAN membuat Pembentangan adalah TIDAK KURANG 15minit (sekurang-kurangnya 5minit seorang) dan TIDAK LEBIH 30minit.Syarat-syarat pembentangan:1) Kesemua PELAJAR DTK1A DIWAJIBKAN terlibat dengan aktiviti pembentangan berkenaan mengikut kumpulan yang telah diberikan minggu lepas (04 JAN 2012). . 3) Pembentangan mestilah menggunakan PowerPoint. DEMONSTRASI dan apa-apa juga alat batuan yang boleh membantu penyampaian supaya lebih berkesan adalah DIGALAKKAN. Sebarang penggunaan VIDEO. 4) Setiap kumpulan MESTILAH menghantar LAPORAN PEMBENTANGAN yang merangkumi Keseluruhan Sub-topik selepas pembentangan pada 18 DISEMBER 2012. Laporan mestilah berbentuk SOFT-COPY dan juga HARD-COPY. Tiada pengecualian.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.