PENCEGAHAN KEBAKARAN TOPIK PEMBENTANGAN

1) Menjelaskan konsep asas kebakaran:a) Mengkategorikan Kelas-Kelas Api: Pepejal  Cecair  Gas  Logam 2) Menerangkan bagaimana cara api merebak:a) Tolakan Haba b) Pengaliran c) Bahangan d) Terus-menerus 1) Menjelaskan jenis-jenis alat pemadam api dan cara penggunaannya:a) Air & Air Semburan b) Buih c) ABC (Serbuk Kering) d) Karbon Dioksida (CO2) e) Gas Halon (BCF) 2) Menunjukkan cara penggunaan alat-alat pemadam api 1) Menerangkan maksud dan cara-cara Pencegahan Kebakaran:a) Menerangkan maksud pencegahan kebakaran b) Menerangkan cara-cara Pencegahan Kebakaran

KUMPULAN

1 2 3 4

1) Menerangkan tatacara Pengongsian bangunan/kawasan kebakaran:a) Menyenaraikan tujuan latihan pengongsian bangunan b) Menghuraikan tugas “routine” jika berlaku kebakaran c) Menyatakan Kekerapan melakukan latihan kebakaran d) Menjalankan latihan kebakaran

Tiada pengecualian. 4) Setiap kumpulan MESTILAH menghantar LAPORAN PEMBENTANGAN yang merangkumi Keseluruhan Sub-topik selepas pembentangan pada 18 DISEMBER 2012. “SELAMAT MEMBUAT PEMBENTANGAN” Best Regard. DEMONSTRASI dan apa-apa juga alat batuan yang boleh membantu penyampaian supaya lebih berkesan adalah DIGALAKKAN.Syarat-syarat pembentangan:1) Kesemua PELAJAR DTK1A DIWAJIBKAN terlibat dengan aktiviti pembentangan berkenaan mengikut kumpulan yang telah diberikan minggu lepas (04 JAN 2012). 2) Masa untuk 1 KUMPULAN membuat Pembentangan adalah TIDAK KURANG 15minit (sekurang-kurangnya 5minit seorang) dan TIDAK LEBIH 30minit. Laporan mestilah berbentuk SOFT-COPY dan juga HARD-COPY. Sebarang penggunaan VIDEO. . 3) Pembentangan mestilah menggunakan PowerPoint.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.