Anda di halaman 1dari 7

KERTAS KERJA PERTANDINGAN BUKU SKRAP BAHASA ARAB 2012 M / 1433 H

DI SEDIAKAN OLEH USTAZ AB FATHAH BIN MAT HUSSIN @ MOHAMED GURU BAHASA ARAB SK SENENG 2012

PENGHARGAAN Alhamdulillah terucap atas nikmat dan kurniaan Ilahi, pada tahun ini sekali lagi Pertandingan merekacipta buku skrap Bahasa Arab untuk tahap dua dapat dilaksanakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar Tuan Haji Ahmad bin Haji Yusoff diatas sokongan dan dorongan untuk terus berusaha memartabatkan bahasa Arab dalam penulisan dan pertuturan harian murid murid.Semoga segala jasa bakti yang dicurahkan akan memperolehi keberkatan didunia dan akhirat Amin. Tidak lupa kepada semua rakan guru di atas bantuan dan kerjasama sehingga perancangan yang di atur dapat berjalan lancar. Kepada semua murid yang turut menyertai pertandingan ini didoakan semoga ilmu anda bermanafaat kepada semua. 10 PENDAHULUAN

Buku Skrap adalah antara alternatif para guru untuk membantu muridmurid dalam memperolehi maklumat tambahan berkaitan pembelajaran murid dan pengajaran guru dalam kelas. Murid akan berusaha mengakses maklumat daripada pelbagai sumber sama ada melalui pembacaan Kamus, Buku Bergambar, berdiskusi dan sebagainya. Diharapkan dengan penulisan buku skrap ini dapat membantu muridmurid memperolehi ingatan kekal tentang topik yang telah mereka pelajari dalam kelas. 20

10

MATLAMAT Melatih murid berdikari dalam mengakses maklumat dari pelbagai sumber Menanam minat murid untuk berusaha mempelajari bahasa Arab secara pembelajaran kendiri. OBJEKTIF Murid berusaha mencari maklumat melalui pembacaan buku, perbincangan dalam kumpulan dan sebagainya Murid dapat mengenali bahan pembelajaran yang terdapat disekeliling mereka dan namanya dalam bahasa Arab Memberi peluang kepada murid mempraktik penulisan Tulisan Khat Jawi dalam pembelajaran secara tidak langsung

10

KUMPULAN SASARAN Murid j-QAF tahun Empat, Lima dan Enam SK Seneng 2012

20

TAJUK
2.1

Tajuk yang dicadangkan adalah seperti berikut :

Tahun Empat :
1. Haiwan Darat () 2. Permainan Diwaktu Lapang ( )

Tahun Lima 1. 2. Tahun Enam :


1. Pekerjaan ()

2. 10 TEMPOH MASA Tarikh pertandingan bermula : 01 Mac 2012 Tarikh akhir penghantaran tugasan : 19 April 2012

20

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Pertandingan ini terbuka kepada semua murid Tahap Dua SK Seneng 2012 Murid yang ingin menyertai mesti mendaftarkan kumpulan mereka kepada Guru bahasa Arab mulai 29 Februari 2012 Setiap kumpulan terdiri dari 5 orang anggota sahaja Media dan bahan adalah bebas mengikut kreativiti muridmurid asalkan menepati tajuk yang diberi Bahan fotostat TIDAK dibenarkan, Jika terdapat bahan fotostat 5 markah akan ditolak Buku Skrap hendaklah menggunakan tulisan tangan dan tulisan mestilah kemas serta mudah dibaca Bahan ditulis dalam tulisan Rumi, Jawi dan Arab Semua penyertaan hendaklah lengkap dan diletak di Halaman Pertama ( Lihat Lampiran 1) Isi Kandungan buku skrap diletak di halaman kedua dan mestilah dalam bahasa arab.

Sekapur sireh / Mukaddimah diletakkan di halaman ketiga dan boleh ditulis dalam bahasa Arab atau Jawi 2.11 Halaman keempat dan seterusnya diletakkan isi-isi penting dan mesti ditulis dalam bahasa arab berilustrasi berserta makna perkataan dalam tulisan jawi atau rumi 2.12 Penutup / Khatimah boleh ditulis dalam bahasa melayu tulisan Jawi atau Arab
2.10

KRITERIA PEMARKAHAN
i) Kulit Depan (5 Markah) Tek yang jelas dan sesuai (3 Markah) Ilustrasi yang menarik (2 Markah) i) Kandungan (50 markah )

Pendahuluan Preview, definisi dan gambaran awal ( 10 markah) Isi menepati tema, tajuk dan mesej ( 20 markah) Kepelbagaian bahan yang digunakan atau dimuatkan (20 markah) i) Idea (30 markah) Kreativiti (10 markah) Keaslian iaitu bahan dari sumber sebenar dan bukan fotostat (10 markah) Teknik dan susun atur (10 markah) i) Persembahan ( 5 markah) ii) Kekemasan dan kualiti (10 markah) Kekemasan (5 markah Kualiti ( 5 markah)

ANGGARAN PERBELANJAAN Buku Skrap kosong : RM 4.50 ( Satu ) x 50 Kumpulan = RM225.00

Hadiah untuk pemenang : Tempat Pertama : RM 30.00 x 6 buah kelas Tempat Kedua : RM 25.00 x 6 buah kelas Tempat ketiga Saguhati : RM 20.00 x 6 buah kelas : RM 10.00 x 18 buah kelas JUMLAH Pengurusan / lain-lain pebelanjaan JUMLAH KESELURUHAN = = = = = = = RM180.00 RM150.00 RM120.00 RM180.00 RM630.00 RM250.00 RM880.00

Pelan tindakan kerja BI L PERKARA SASARAN TINDAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mesyuarat JK Pertandingan Pembahagian Tugasan Surat siaran/Hebahan kepada murid Pertandingan bermula Penghantaran /Pengumpulan Penjurian Pengumuman Keputusan Penyampaian Hadiah Penyediaan Laporan

15 Feb 2012 15 Feb 2012 19 Feb 2012 01 Mac 2012

SU Pertandingan SU Pertandingan Guru Bahasa Arab Guru Bahasa Arab

19 April 2012 Guru Bahasa Arab 26 April 2012 JK Pertandingan 06 Mei 2012 06 Mei 2012 10 Mei 2012 SU Pertandingan SU Pertandingan SU Pertandingan

Disediakan Oleh

Disahkan Oleh

... (EN AB FATHAH B MAT HUSSIN) GURU BAHASA ARAB j-QAF, SK SENENG, 16370 BACHOK

(TN HJ AWANG B MAT) PK PENTADBIRAN SK SENENG, 16370 BACHOK

Kelulusan Guru Besar

(TN HAJI AHMAD BIN HAJI YUSOFF) GURU BESAR

SK SENENG 16370 BACHOK Lampiran 1


SEKOLAH KEBANGSAAN SENENG 16370 BACHOK, KELANTAN

TAJUK : HAIWAN DARAT NAMA KUMPULAN : AL AMIN NAMA AHLI KUMPULAN : 1) 2) 3) 4) 5) NAMA KELAS : 5 TEKUN NAMA GURU : USTAZ AB FATHAH B MAT HUSSIN @ MOHAMED