MINIT CURAI

LAPORAN OLEH PEGAWAI YANG MEWAKILI SEKOLAH DALAM MESYUARAT/KURSUS/TUGAS RASMI YANG LAIN LAPORAN KEPADA Guru Besar SK ALMA KHALIJAH BT MAT NOR

L APORAN DARIPADA

1. JENIS AKTIVITI / PERKARA

Kursus Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahun 2, 2011 (Dunia Sains Dan Teknologi) Peringkat Negeri Pulau Pinang 17 Oktober hingga 21 Oktober 2011 8.00 pagi hingga 4.30 petang

2. TARIKH DAN MASA

3. TEMPAT

Dewan Seminar, Pejabat Pelajaran Daerah Selatan

4. PENGANJUR 5. VIP YANG HADIR/ PENGERUSI MESYUARAT

Bahagian Pendidikan Guru dan Jabatan Pelajaran Pulau Pinang

Tn. Hj. Mohd Ghazali Bin Abu Bakar Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Selatan (Ucapan Alu-aluan serta merasmikan Kursus KSSR Tahun 2, 2011 (DST) peringkat Negeri Pulau Pinang. Alif Lee Bin Abdullah Penolong Pengarah Sains ( Menengah ) Unit Kurikulum, SPA, JPNPP Mohd Fahmi Bin Arshad Pegawai Akademik Sains Pejabat Pelajaran Daerah Selatan

6. PEGAWAI LAIN YANG HADIR

7. BAHAN YG. DIBERI

1. CD DAN BAHAN CETAKAN
1

Transformasi pendidikan. PENGENALAN KSSR (En.1. dan KSSR. Menyampaikan maklumat berkaitan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dunia sains dan Teknologi (DST) Tahun 2 yang akan dilaksanakan di sekolah rendah mulai tahun 2012 khususnya tentang i. DOKUMEN KURIKULUM . .Wujud daripada perhimpunan agong UMNO 2006 . b. KBSR semakan. LATAR BELAKANG 1.3. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). ISU ATAU MAKLUMAT PENTING 2. Dokumen KSSR iv. Kursus telah dikendalikan oleh para Jurulatih Utama Negeri (Sains) – ( 12 orang guru ). (boleh download drp laman wb BPK) 2. pedagogi dan pentaksiran. Kursus ini dilaksanakan oleh Sektor Pengurusan Akademik.4 kurikulum sekolah rendah yang telah diperkenalkan iaitu Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). dan buku panduan TMK. buku panduan pengajaran.2. 1.1.1. buku panduan kreativiti. Zulpakar bin Isa) .1.Dokumen standard kurikulum dan bahan sokongan seperti buku teks. buku panduan keusahawanan. Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang kepada para guru Sains Tahun 2 untuk memenuhi keperluan 2012 di Pulau Pinang.kemahiran berfikir. masa. bahan. 2 . kandungan. .proses perubahan holistik kepada kurikulum sedia ada dari segi bentuk. perubahan kandungan kurikulum iii. Objektif utama mesyuarat ini diadakan adalah untuk: a. 1. Kajian Masa Depan.3 PEDAGOGI . 2. isu-isu pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dunia sains dan Teknologi (DST) Tahun 2 ii. dan konstruktivisme.1. Aplikasi kecerdasan pelbagai.Hasrat pendidikan berpandukan Teras Pembangunan Kurikulum. Isnin (17 Oktober 2011) 2.1.1. organisasi. TMK. Memberi pendedahan tentang Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dunia Sains dan Teknologi (DST) Tahun 2 kepada semua guru. Kaedah memantapkan pelaksanaan di bilik darjah 2.2.

2.2.6 2.Berterusan untuk kesan perkembangan dan pencapaian murid.1.3 elemen tambahan Kreativiti dan inovatif.Dasar Pelaksanaan PBS – 8 perkara . Keusahawanan.Gabungan – sains.1. Selasa (18 Oktober 2011) 2. . Mengapa? Supaya murid bertanggungjawab diatas jawapan dan bukan hanya meneka. Dokumen Standard Kurikulum 3. -Isi-isi Penting : -Modul Teras Tema (DST) -Dokumen Standard : 5 tema -Tahun 2 : hanya meliputi 3 Tema -DST terdiri daripada 3 elemen : i) Sains ii)TMK iii) RBT Penerangan tentang Standard Kurikulum DST dan TMK Tahun 2: -Terdiri daripada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran 2.7 KAEDAH PENYOALAN Soalan kognitif beraras rendah.12 waktu/tahun .1.2.2 waktu seminggu .2.8 MODUL TERAS TEMA .1. PERBEZAAN KBSR DAN KSSR KBSR 1. Nik Maznah) Proses kognitif dalam memberi penerangan munasabah Ada sebab. 2. 3 bidang 2. Hasnidah) . Penerangan umum tentang Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) . 4M 2.1.TMK. TMK dan RBT .RBT – tiada dokumen tetapi elemen ini dimasukkan dalam standard sains. Sukatan Pelajaran 3. 2.5 2.1.4 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM DALAM KSSR (Pn. 6 tunjang 2. TMK 2.SN – 48 waktu . Penerangan tentang Standard Kurikulum Mata Pelajaran KSSR.1. 3M KSSR 1.Komponen PBS : a) Pentaksiran Pusat ( PP ) b) Pentaksiran Sekolah ( PS ) 3 .Kaedah penilaian pelbagai.2. Soalan kognitif beraras tinggi KEMAHIRAN MENAAKUL (Pn.4 PENILAIAN P&P .

Penerangan Dan Pengendalian PBS di Sekolah Rendah .2. ujian scr lisan.Fail Showcase (Menyimpan eviden terbaik untuk seluruh darjah untuk setiap m/p KSSR ) 2. 4 .Peranan J/K PBS .- c) Pentaksiran Aktiviti Jasmani. bila dan bagaimana keempat-empat proses dijalankan.Item-item yang penting : a) Band ( 1 – 6 ) b) Standard c) Deskriptor d) Evidens – Evidens Murid dan bahan e) Instrumen : Ujian bertulis. Rabu (19 Oktober 2011) 2.1. -Kepentingan pentaksiran sekolah i) meningkatkan pencapaian ii) memperbaiki kelemahan dan masalah dalam p&p iii) memperbaiki keyakinan murid-murid iv) mengubahsuai strategi pengajaran 2. Penerangan tentang cara penghasilan Rancangan Pelajaran Harian (RPH).3. senarai semak dll. .3. Bengkel Standard Pembelajaran Mata Pelajaran DST.2. Sukan dan Kurikulum ( PAJSK ) d) Pentaksiran Psikometrik ( PPSi ) Jadual Pengoperasian PBS J/K PBS Peringkat Sekolah 2. Disampaikan oleh Puan Rozaimah (JU).Pentaksiran Berasaskan (PBS) : 40% .PBS : rujuk Dokumen Standard Prestasi (DSP) . Fasa Perkembangan. Fasa Tindakan dan Fasa Penutup. Sains dan Matematik. Pemberatan Pemarkahan UPSR KSSR . Penyediaan RPH perlu mengandungi 5 Fasa iaitu Fasa Persediaan. BI.4. demonstrasi.Pengurusan evidens PBS : a) Evidens b) Contoh evidens murid c) Penyimpanan – Fail Perkembangan Murid (FPM) .Pentaksiran Berasaskan Pusat (PP) : 60% . Penjaminan Kualiti PBS : a) Pementoran b) Penyelarasan c) Pemantauan d) Pengesahan . 2.Penerangan tentang siapa.3. Fasa Imaginasi. Guru-guru perlu merujuk Dokumen Standard Kurikulum dan Dokumen Standard Prestasi sebelum menyediakan RPH.2. ujian amali.Melibatkan Mata Pelajaran BM. BC.5.

Majlis penutupan dan penyampaian sijil kepada peserta kursus. Nor Azmah bt Johari (Pegawai Sains dan Matematik Unit Kurikulum JPN Pulau Pinang) 2.00 petang. 2. Khamis (20 Oktober 2011) 2.Taklimat pentaksiran berasaskan sekolah oleh En.4.5.2. 2.1.Taklimat berkaitan KSSR oleh Pn.3.2. Rumusan oleh Pn.2 Perbentangan hasil bengkel Pernbentangan hasil bengkel setiap kumpulan berkaitan rancangan pengajaran harian. KHALIJAH BT MAT NOR 24 Oktober 2011 5 .5.2. Soal jawab dan penambahbaikan.3. Jumaat (21 Oktober 2011) 2.4. Mohd Sabri b Harun (Pegawai PBS PPD Tengah) 2.5. Nor Azmah bt Johari (Penyelian sains unit kurikulum JPN Pulau Pinang) 2. lembaran kerja dan instrumen pentaksiran. Kursus tamat pada jam 4.1. Disediakan oleh.4. Pemantauan oleh Tuan Haji Mohamad Zaki (Ketua Sektor Unit Akademik JPN Pulau Pinang).5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful