Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Umur Pekerjaan Alamat : ZAILANI BIN AMSARI : 33 Tahun : Wiraswasta : Pekon ketapang

(Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama) Nama Umur Pekerjaan Alamat : DAINURI BIN KUSAIRI : 22 Tahun : Wiraswasta : Dusun kuala jaya pekon Tegineneng

(Selanjutnya sebagai pihak kedua) Sehubungan dengan telah terjadi kesalah pahaman antara pihak pertama dan pihak kedua pada Tgl 5 Desember 2011 yang berunjung dengan terjadinya perkelahian yang mengakibatkan pihak pertama mengalami luka-luka sehingga harus dibawa kerumah sakit, atas kejadian tersebut kedua belah pihak telah bersepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan kesepakatan sebagai berikut : 1. Pihak kedua bersedia membantu biaya pengobatan pihak pertama 2. Kedua belah pihak telah menyadari kejadian tersebut merupakan kesalah pahaman dan kedua belah pihak telah menyelesaikan dengan cara kekeluargaan 3. Dengan telah dibuatnya surat perdamaian ini kedua belah pihak telah bersepakata bahwa permasalahan tersebut telah selesai dan tidak ada dendam antara kedua belah pihak yang berselisih maupun keluarga kedua belah pihak

4. Apabila dikemudian hari kedua belah pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah di buat maka kedua belah pihak bersedia di tuntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian surat perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapaun. Tanggamus, 24 Januari 2012 Pihak Kedua

Pihak kedua

DAINURI BIN KUSAIRI

ZAILANI BIN AMSARI

Saksi 1. Hi.Usman 2. Amsari 3. Saipul 4. Helmi

Mengetahui, Kepala Pekon Padang Ratu

Mengetahui Kepala Pekon Ketapang

Mengetahui Kepala Pekon Tegineneng

Fauzi

Hi.Alfian Syah

Yusnani