Anda di halaman 1dari 3

K A N D U N G A N

KANDUNGAN
1. Senarai semak / Rekod Pemantauan & Penilaian Folio 2. Maklumat latarbelakang tempat lawatan 3. Itinerari lawatan / Jadual perjalanan pakej lawatan 4. Pengurusan Kewangan Pakej Lawatan 5. Perancangan Jualan dan Pemasaran Pakej Lawatan 6. Pengendalian Lawatan a. Pra-lawatan b. Proses-lawatan c. Pos-lawatan 7. Lampiran