Anda di halaman 1dari 12

Nama : ____________________________

Tarikh : _______________

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Warnakan gambar

gajah

gagak

gelas

gitar

Nama : ____________________________

Tarikh : _______________

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Warnakan gambar

kamera

kereta

kerusi

keladi

Nama : ______________________________

Tarikh : _________________

Lengkapkan sukukata berdasarkan gambar.

_______

ko

_______

ja

_______

ri

_______

bu

_______

su

_______

yo

Nama : ______________________________

Tarikh : _________________

Lengkapkan sukukata berdasarkan gambar.

_______

yi

_______

si

_______

_______

_______

li

ki

du

_______

ga

Nama : ____________________________

Tarikh : _______________

Tandakan ( ) pada suku kata yang sesuai berdasarkan gambar.


1.

zop
mop
2.

tin
pin
3.

jam
gam
4.

zip
jip
5.

pen

beg

Nama : ____________________________

Tarikh : _______________

Padankan gambar dengan suku kata yang betul.


1.

pan
sa
2.

mah
be
3.

pak
ru
4.

lon
sam
5.

bun
ka

Nama : ____________________________

Tarikh : _______________

Padankan gambar dengan suku kata akhir yang diberi


1.

yang

pa

yung
yeng

2.

sing

pi

sang
song

3.

te

rung
ring
reng

4.

pa

ting
tung

tong
5.

bu

rong
ring

rung

Nama : _____________________________

Tarikh : ______________

Isikan tempat kosong dengan suku kata KV berdasarkan gambar


1.

5.

nung

yung

2.

6.

dung

cang

3.

7.

gung

lang

4.

8.

cing

peng

Nama : _________________________

Tarikh : _________________

Sambungkan huruf digraf dengan huruf vokal


1.

sy

_____________

ng

_____________

ny

_____________

kh

_____________

ng

_____________

gh

_____________

kh

_____________

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nama : ________________________

Tarikh : ______________

Bina perkataan daripada digraf di bawah


1.

kha

bar

_____________

nya

muk

_____________

nya

la

_____________

sya

rat

_____________

nge

ri

_____________

syi

ling

_____________

2.

3.

4.

5.

6.

Nama : _________________________

Tarikh : __________________

Lengkapkan suku kata yang diberi berpandukan gambar

nga

ngu

syi

nyi

nya

1.

_______ muk

2.

pe _______

3.

nya _______

4.

bu _______

5.

________ ling