Anda di halaman 1dari 11

Isu-isu utama ekonomi

Dibentangkan oleh: Fatihah binti Mohamad Khazi Nik Nabila Binti Wan Supian

PERTUMBUHAN DAN AGIHAN


Di Malaysia, isu ekonomi berkait rapat dengan isu sosial dan agihan kekayaan. Pertumbuhan dan pembangunan yang tidak seimbang contohnya antara pantai barat & pantai timur dan antara bandar dan desa serta agihan kekayaan tidak seimbang antara kelas sosial dan kelompok etnik. Di Malaysia, isu agihan pendapatan ini dapat dilihat dari dua sudut:
1. Antara kelas sosial yang berbeza iaitu antara kelas atas, menengah dan kelas bawah. 2. Antara kelompok etnik yang berbeza iaitu antara Melayu, Cina dan India.
2

Peranan orang Cina dalam mengembangkan ekonomi negara adalah antara sumbangan y terpenting. Pada tahun 1974, MC adalah adalah aset terpenting jajahan mereka kerana ketekunan & kebolehan mereka dalam menguasai pelbagai bidang.(Sir Francis Light, pegawai atasan British y menjajah Pulau Pinang). MC menguasai sebahagian besar ekonomi negara.

Masyarakat india memajukan dalam sektor perladangan&kelapa sawit. MI memainkan peranan penting dalam menyediakan prasarana negara khasnya membina jalan & jalan kereta api. Mereka digunakan sebelumnya oleh British untuk membina jaringan y mghubungkan ekonomi spt lombong@ladang.

KESAMARATAAN DAN HAK KEISTIMEWAAN


Isu equity atau keadilan dan equality atau kesamarataan dalam kalangan rakyat Malaysia sudah dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Perkara 8(1) Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan sama rata di sisi undang-undang. Ia telah digunakan oleh sesetengah pihak untuk berhujah bahawa keadilan dan kesamarataan harus diperjuangkan dan dicapai di Malaysia.

Oleh yang demikian, menurut mereka Perkara 153 Perlembagaan Malaysia yang berkaitan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera perlu ditinjau semula. Hujah tersebut seharusnya tidak muncul sekiranya mereka faham tentang sejarah Malaysia dan apa yang dinyatakan dalam Perkara 8(2) Perlembagaan Malaysia iaitu: kecuali sebagaimana dibenarkan dengan nyatanya oleh Perlembagaan ini, tidaklah boleh ada pembezaan terhadap warganegara semata-mata oleh sebab agama, kaum, keturunan atau tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang atau dalam pekerjaan.
6

DASAR EKONOMI BARU (DEB)


Latar Belakang
Digubal selepas berlaku peristiwa 13 Mei 1969

Membasmi kemiskinan Menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum

Objektif

Strategi

Memperbaiki kehidupan rakyat di luar bandar Menambah peluang pekerjaan Menambah daya pengeluaran Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Menubuhkan agensi awam sebagai agensi pelaksana

DASAR-DASAR AWAM PERINDUSTRIAN


Era 1980an dan 1990an, sektor perdustrian lebih diberi perhatian dan beberapa dasar telah digubal seperti Dasar Pandang Ke Timur dan Dasar Penswastaan. Sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia masa kini, beberapa strategi telah disusun untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang berteraskan teknologi ICT dan Kekonomi.
8

DASAR INDUSTRI BERAT NEGARA


Fokus untuk mengurangkan pergantungan Malaysia kepada negara luar dari segi bekalan alat jentera bagi memenuhi keperluan tempatan. Secara tidak langsung dapat mewujudkan industri sokongan seperi IKS dalam proses perindustrian. Meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan negara. Organisasi khusus ditubuhkan untuk memikul tanggungjawab ini, iaitu Perbadanan Industri Berat Malaysia Berhad (HICOM) pada 1980. Antara projek penting HICOM ialah:
PROTON Kedah Cement dan Perak-Hanjoong Cement yang mengeluarkan dan membekalkan simen. PERWAJA

INDUSTRI AUTOMOBIL NASIONAL


Melalui Dasar Industri Berat Negara Selaras dengan Dasar Pandang Ke Timur

INDUSTRI AUTOMOBIL NASIONAL

Sesuai dengan tujuan Dasar Penswastaan, industri automobil nasional ini juga dijadikan wadah bagi penglibatan golongan Melayu dalam industri automobil dan pengedaran automobil.

Penubuhan Proton:
Ditubuhkan pada 7 Mei 1983 dengan modal berbayar RM150j Usahasama dengan Mitsubishi Motor Corporation (MMC) Jepun Pemindahan teknologi dan kepakaran serta penglibatan orang Melayu. Pemegang saham: HICOM (70%), Mitsubishi Motors Corporation (15%), dan Mitsubishi Corporation (15%). 1 Julai 1985, Proton Saga, model pertama dikeluarkan.
10

PROTON mewujudkan 24 pemegang francais&350 pembuat komponen kenderaan. Mempunyai 250 syarikat vendor(syrkt penjual). Melaburkan 8 billion dalam pasaran tempatan dan mempunyai 9500 pekerja. Dianggarkan 100 000 peluang pekerjaan y diwujudkan PROTON termasuk vendor, pekerja luar negara, dan mereka y bekerja dalam sektor industri sampingan.