Anda di halaman 1dari 4

PELAN TAKTIKAL 2011 PANITIA MATEMATIK T PRA U

STRATEGI: 1. Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan mata pelajaran Matematik T TARIKH AKHIR 31 Oktober 2011 31 Oktober 2011 KOS DIPERLUKAN/ SUMBER RM 100/PCG Panitia RM 100/PCG Panitia

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF Pelajar dapat menyiapkan latihan topik-topik Pra U 1 Pelajar dapat mengulangkaji pelajaran bersama dengan guru mereka semasa cuti sekolah Pelajar dapat mengulangkaji pelajaran bersama dengan guru mereka semasa hari persekolahan Pelajar Pra U 2 dapat menjawab contoh soalan peperiksaan STPM Pelajar dapat meningkatkan konsep dan pengetahuan asas Matematik T bersama rakan pembimbing Meningkatkan kemahiran teknik menjawab yang berkesan

TANGGUNGJAWAB Guru-guru Matematik T Guru-guru Matematik T

TARIKH MULA

1.

Program BARA

1 Mac 2011

2.

Program LESTARI

1 Mac 2011

3.

Program BESTARI

Guru-guru Matematik T

1 Mac 2011

31 Oktober 2011

RM 100/PCG Panitia

4.

Program JULANG

Guru-guru Matematik T

1 November 2011

20 November 2011

RM 100/PCG Panitia

5.

Program Rakan Pembimbing Ceramah Teknik Menjawab Matematik T STPM

Guru-guru Matematik T GPK Ting. 6 Kaunselor Guru Kelas

1 Mac 2011

20 November 2011

RM 100/PCG Panitia

6.

Mac 2011

Ogos 2011

RM 100 Sumbangan PIBG

STRATEGI: 2: Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran KOS DIPERLUKAN/ SUMBER

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

TARIKH MULA

TARIKH AKHIR

1.

Bengkel pemeriksaan kertas STPM

Mendedahkan teknik memeriksaan kertas peperiksaan awam dengan betul

GPK Pra u Kaunselor Ketua Unit

Mac 2011

Ogos 2011

RM 50/ PCG Panitia

2.

Perkembangan Staff

Mendedahkan semua guru Pra U dengan maklumat terkini dalam sukatan pelajaran. Mendedahkan semua guru Matematik T dengan maklumat penulisan tugasan individu dan tesis berkumpulan

Guru yang menghadiri kursus

Januari 2011

Oktober 2011

RM 100/ PCG Panitia

Bengkel R & D untuk tugasan pelajar STPM

GPK Pra U Guru yang menghadiri kursus

Januari 2011

Oktober 2011

RM 100/ PCG Panitia

STRATEGI: 3: Mewujudkan pengurusan panitia lebih efisyen KOS DIPERLUKAN/ SUMBER RM50/PCG Panitia

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

TARIKH MULA

TARIKH AKHIR

1.

Taklimat Pengurusan Sistem Fail, Edaran Pekeliling dan Minit

Mewujudkan sistem fail yang lebih sistematik dan efisyen

Ketua Dan Su Panitia

Januari 2011

November 2011

2.

Mesyuarat Panitia

Memudahkan perbicangan antara guru-guru Matematik T

GPK Pra U Guru-guru Matematik T

Januari 2011

November 2011

Pencerapan P&P

Meningkatan kualiti P&P guru Meningkatkan kualiti penandaan dan P&P guru

Pentadbir Guru-guru

Mac 2011

November 2011

Pencerapan Latihan Bertulis

Pentadbir Ketua Panitia

Mac 2011

Ogos 2011

STRATEGI: 4: Mengadakan program memantapkan budaya ilmu KOS DIPERLUKAN/ SUMBER RM2000/PCG Panitia

BIL

PROGRAM Latihan Dalam Perkhidmatan

OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru Memantapkan pemahaman guru-guru agar dapat memberi yang terbaik untuk pelajar

TANGGUNGJAWAB Pentadbir SU Kurikulum

TARIKH MULA

TARIKH AKHIR

1.

Januari 2011

Oktober 2011

2.

Pinjaman Buku Profesionalisme

Semua guru

Januari 2011

November 2011

Papan Buletin Matematik T

Memberi maklumat terkini kepada guru dan pelajar

Semua guru Kaunselor

Januari 2011

November 2011