Anda di halaman 1dari 8

KODE

HARGA SATUAN

NAMA BARANG

DISKON

BAYAR

11000000

4000000

7000000

9000000

4000000

tabel bantu
KODE

HARGA SATUAN

NAMA BARANG

DISKON

Rp10,000,000

LAPTOP

10%

Rp6,000,000

IPHONE

20%

Rp8,000,000

IPAD

30%

D
E

Rp3,000,000
Rp2,800,000

TELEVISI
HP

40%
50%

KODE
X-A-Y
XX-B-Y
XXX-C-Y
XXXX-D-Y
XXXXX-E-Y
tabel bantu
KODE
A
B
C
D
E

HARGA SATUAN

NAMA BARANG

HARGA SATUAN
Rp10,000,000
Rp6,000,000
Rp8,000,000
Rp3,000,000
Rp2,800,000

DISKON

NAMA BARANG
LAPTOP
IPHONE
IPAD
TELEVISI
HP

BAYAR
11000000
4000000
7000000
9000000
4000000

DISKON
10%
20%
30%
40%
50%

5
KODE
X-A-YY
XX-B-YY
XXX-C-YY
XXXX-D-YY
XXXXX-E-YY

HARGA SATUAN
10000000
6000000
8000000
3000000
2800000

NAMA BARANG
LAPTOP
IPHONE
IPAD
TELEVISI
HP

DISKON
Rp1,000,000
Rp1,200,000
Rp2,400,000
Rp1,200,000
Rp1,400,000

BAYAR
11000000
4000000
7000000
9000000
4000000

KEMBALIAN

KODE

HARGA SATUAN

NAMA BARANG

tabel bantu
KODE

HARGA SATUAN

Rp10,000,000

Rp6,000,000

NAMA BARANG

LAPTOP

IPHONE

DISKON

10%

20%

KODE
X-Y-A
D-X-Y
X-B-Y
X-Y-C
X-E-Y

HARGA SATUAN

NAMA BARANG

A
Rp10,000,000
LAPTOP
10%

B
Rp6,000,000
IPHONE
20%

A
E
D
B
C

KEMBALIAN

tabel bantu
KODE
HARGA SATUAN
NAMA BARANG
DISKON

KEMBALIAN
Rp2,000,000
-Rp800,000
Rp1,400,000
Rp7,200,000
Rp2,600,000

DISKON

BAYAR

KEMBALIAN

11000000
4000000
7000000
9000000
4000000

Rp8,000,000

Rp3,000,000

Rp2,800,000

IPAD

TELEVISI

HP

30%

40%

50%

DISKON

C
Rp8,000,000
IPAD
30%

BAYAR
11000000
4000000
7000000
9000000
4000000

D
Rp3,000,000
TELEVISI
40%

KEMBALIAN

E
Rp2,800,000
HP
50%

CV. BUAH SEGAR


JALAN BUAH TANGAN, DENPASAR
HARGA PER(Kg)
SALDO

4000
500000

NO

KODE

1
2
3
4
5

01-A-4-12
012-J-5-13
0123-P-6-14
01234-N-7-15
012345-A-8-15

NAMA BUAH

JUMLAH

HARGA TOTAL TERTINGGI


HARGA TOTAL TERENDAH
KODE

NAMA BUAH

JUMLAH

DISKON

A
J
N
P

APEL
JERUK
NANAS
PEER

115
100
52
50

1%
2%
4%
3%

DISKON(Rp)

HARGA TOTAL

KEMBALIAN

ID

NILAI HURUF

KETERANGAN

IA00
ID00
IS00
IA00
ID00
IS00
NB :
0-30=D
31-60=C
61-80=B
81-90=A

TABEL BANTU
S=SAKIT
D=DISPEN
A=ALFA

ID

NILAI

S
A
D

45
78
90

PT. MOBIL MAKMUR


JALAN LURUS INDAH NO 56, JAKARTA
SALDO

Rp50,000,000

NO

KODE

1
2
3
4
5

05/AB/TY
06/CD/FE
07/EF/DH
08/GH/BM
09/IJ/BI

NAMA MOBIL

CARA BAYAR

LAMA CICILAN

TABEL BANTU
KODE

NAMA MOBIL

PPN

HARGA MOBIL

LAMA CICILAN(BLN)

TY
DH
FE
BI
BM

TOYOTA
DAIHATSU
FERARI
BUGATI
BEMO

10%
10%
10%
10%
10%

Rp75,000,000
Rp65,000,000
Rp350,000,000
Rp650,000,000
Rp55,000,000

15
20
40
50
10

NB :
CICILAN PERBULAN = HARGA MOBIL/LAMA CICILAN+PPN/LAMA CICILAN
JIKA CASH MAKA TIDAK MEMILIKI LAMA CICILAN, DAN JIKA KREDIT MAKA LAMA CICILANNYA TERTERA DALAM TA

AKMUR

O 56, JAKARTA

PPN(Rp)

BARU BAYAR(BLN)
3
4
1

KODE BAYAR
K
C
K
K
C

CICILANNYA TERTERA DALAM TABEL

SISA HUTANG