Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Hari Masa Bil. Murid Tajuk

: : : : : : :

Bahasa Melayu 2 Hijau 17 JULAI 2008 Khamis 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari 6 orang Benda Di Sekeliling Kita

Kumpulan Nama Murid

Anggerik 1. Mohd Yusof 2. Laura Leopatra 3. Putri Nur Athirah 4. Ikram

Bakawali 1. Mohd Hidayat 2. Mohd Nur Hafiz

Kemahiran Objektif Pada akhir pengajaran dan

Perkataan KVKVK

Perkataan KVKKV

Menulis suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Mengeja dan membatang sekurang-kurangnya lima perkataan KVKVK dengan betul.

Menulis suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

pembelajaran murid dapat

Mengeja dan membatang sekurang-kurangnya lima perkataan KVKKV dengan betul.

Pengetahuan Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar

Murid sudah mempelajari kemahiran KVK+KV dan KVK+KV dalam sesi pembelajaran terdahulu.

1. Lembaran kerja 1.(suku kata awal) 2. Lembaran kerja 2. (suku kata akhir)
http://cikguhaidi.wordpress.com

3. Lembaran kerja 3.(suku kata awal) 4. Lembaran kerja 4 (suku kata akhir) 5. Permainan berunsur pendidikan Jigsaw Puzzle (Dam Ular)

Isi Pelajaran

Anggerik

Bakawali

Guru merangsang murid mengenai keadaan di persekitaran kelas. Rangsangan guru :

Set Induksi (5 minit)

1. Namakan benda yang kamu lihat dalam kelas? Jawapan jangkaan murid : 1. Kipas. 2. Pintu 3. Lampu 4. Bakul sampah Guru mengaitkan aktiviti dengan isi pelajaran pada hari ini.

Permainan Guru menerangkan cara permainan. Murid dikehendaki mencantumkan jigsaw puzzle menjadi sebuah Dam Ular. Langkah 1 (15 minit) Dadu akan dilontar. Buah murid akan bergerak di atas dam mengikut jumlah mata yang diperoleh. Sesetengah tempat di atas dam ular terdapat satu soalan. Murid dikehendaki menjawab soalan yang tertera apabila tiba di tempat tersebut. Pemenang akan dipilih

Pengajaran Guru menunjukkan kad perkataan KVK+KV kepada murid. Murid dibimbing untuk mengeja dan membatang perkataan dengan betul. Guru menunjukkan pelbagai lagi kad perkataan. Murid melakukan aktiviti serupa. Guru menguji kefahaman murid dengan meminta murid mengeja perkataan tanpa bantuan kad.

http://cikguhaidi.wordpress.com

berdasarkan siapa yang berjaya menamatkan permainan lebih awal. Pengajaran Guru menunjukkan kad perkataan KV+KVK kepada murid. Murid dibimbing untuk mengeja dan membatang perkataan dengan betul. Langkah 2 (20 minit) Guru menunjukkan pelbagai lagi kad perkataan. Murid melakukan aktiviti serupa. Guru menguji kefahaman murid dengan meminta murid mengeja perkataan tanpa bantuan kad. Latihan Guru mengedarkan lembaran kerja 3 kepada murid. Murid dikehendaki menulis suku kata awal yang tertinggal berdasarkan gambar. Guru dan murid membincangkan jawapan. Guru mengedarkan lembaran kerja 4 kepada murid. Murid dikehendaki menulis suku kata akhir yang tertinggal berdasarkan gambar. Guru dan murid membincangkan jawapan. Latihan Guru mengedarkan lembaran kerja 3 kepada murid. Murid dikehendaki menulis suku kata awal yang tertinggal berdasarkan gambar. Langkah 3 (15 minit) Guru dan murid membincangkan jawapan. Guru mengedarkan lembaran kerja 4 kepada murid. Murid dikehendaki menulis suku kata akhir yang tertinggal berdasarkan gambar. Guru dan murid membincangkan jawapan. Permainan Guru menerangkan cara permainan. Murid dikehendaki mencantumkan jigsaw puzzle menjadi sebuah Dam Ular. Dadu akan dilontar. Buah murid akan bergerak di atas dam mengikut jumlah mata yang diperoleh. Sesetengah tempat di atas dam ular terdapat satu soalan. Murid dikehendaki menjawab soalan yang tertera apabila tiba di tempat tersebut.

http://cikguhaidi.wordpress.com

Pemenang akan dipilih berdasarkan siapa yang berjaya menamatkan permainan lebih awal.

Penutup (5 minit)

Guru meminta murid merumus isi pelajaran pada hari ini. Guru memuji kerjasama yang diberikan oleh murid.

Refleksi : ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

http://cikguhaidi.wordpress.com