Anda di halaman 1dari 5

INVENTORI PERSONALITI WARNA Colour Personality Inventory IPW Sidek Mohd Noah (2011)

Arahan:
Oleh:

Inventori ini mengandungi 100 item atau pernyataan. Bermula dengan nombor satu, rekodkan jawapan anda pada borang jawapan yang disediakan. Jika pernyataan itu menerangkan diri anda, tandakan [ ] pada ruangan (Y) dan jika tidak menerangkan diri anda, dandakan [ ] pada ruangan (T) pada borang jawapan yang
disediakan.

B.

C.

Jika anda menghadapi kesukaran untuk menentukan sama ada sesuatu pernyataan itu menerangkan diri anda ataupun tidak, pilih jawapan yang anda rasa paling selesa. JAWAB SEMUA SOALAN.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22.

Saya sentiasa mematuhi peraturan. Saya mematuhi arahan pihak berkuasa. Saya seorang yang bertanggungjawab. Saya seorang yang boleh diharap. Saya tahu apa yang baik untuk diri sendiri. Saya berminat dalam pelbagai bidang keilmuan. Saya berminat mencipta sesuatu yang baru. Saya rasakan daya ingin tahu saya sangat tinggi. Saya suka melibatkan diri dalam perbincangan yang kritikal. Saya tidak mudah menerima begitu sahaja sesuatu cerita. Saya seorang yang mudah bersimpati . Saya inginkan perhubungan yang mesra. Saya ada kebolehan untuk menyelami perasaan orang lain. Saya seorang yang baik hati. Saya seorang yang suka berkarya. Saya suka suasana yang girang. Saya boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Saya suka menimbulkan kontroversi. Saya tidak mudah merasa kecewa apabila menghadapi kegagalan. Saya lebih bangga dilabel sebagai seorang yang hebat. Saya mementingkan ketelitian. Saya bersifat rasional dalam setiap tindakan.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.


31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41. 42.
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71.

Saya tidak suka membazir masa. Saya suka kerja yang terancang. Saya berkebolehan untuk mengendalikan urusan secara terperinci. Saya mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai sesuatu teori. Saya seorang yang panjang akal. Saya mempunyai sikap sabar. Saya dianggap oleh kawan sebagai seorang yang berfalsafah. Saya mahukan jawapan kepada setiap persoalan. Saya suka menghayati lagu sentimental. Saya seorang yang romantik. Saya suka menghayati keindahan alam. Saya tidak suka persaingan. Saya menyayangi kanak-kanak. Saya gemar berpakaian ringkas. Saya suka kepada aktiviti yang bercorak persaingan. Saya gemar kepada pengalaman yang pelik. Saya suka berkomunikasi dengan orang ramai. Saya sering tergopoh gapah di dalam setiap tindakan. Saya sanggup bekerja keras untuk organisasi. Saya selesa menjadi orang penting dalam organisasi. Saya mementingkan kerjaya. Saya sentiasa memastikan kerja-kerja selesai. Saya seorang yang setia pada janji. Saya seorang yang analitikal. Saya suka menyelidik. Saya menyumbangkan idea-idea yang menyeluruh. Saya menganggap pekerjaan itu mudah. Saya membina sistem bagi memenuhi keinginan untuk menonjolkan pembaharuan. Perasaan saya mudah tersentuh. Suka orang lain mengambil berat tentang diri saya. Saya seorang yang pemaaf. Saya mudah bersedih apabila gagal. Saya mudah merasa cemburu. Saya boleh bertindak secara spontan. Saya seorang yang artistik. Saya bijak menggunakan peluang yang ada. Saya boleh menyelesaikan masalah dengan jayanya. Saya gemar berbahas mengenai sesuatu isu yang dikemukakan. Saya seorang yang stabil dari segi emosi. Saya sentiasa meluangkan masa untuk keluarga. Saya sentiasa mematuhi tradisi keluarga. Saya menghormati adat resam dalam masyarakat. Memastikan peranan saya dalam keluarga dilaksanakan. Saya akan beralih ke tugas lain selepas menyelesaikan sesuatu tugas. Saya percaya kecerdasan saya tinggi. Pemikiran saya lebih matang berbanding usia saya. Saya suka aktiviti yang merangsang minda saya. Saya suka menyoal guru. Saya akan merasa sedih melihat orang lain di dalam kesusahan.

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Saya menghargai nilai-nilai estetika. Saya cepat menyesuaikan diri dengan kerja-kerja yang melibatkan kesenian. Saya lebih ceria apabila diberi semangat oleh rakan-rakan. Saya mudah berinteraksi dengan rakan di tempat kerja. Saya tidak suka bergantung kepada orang lain. Saya hanya percaya kepada diri sendiri. Saya suka bekerja mengikut kehendak saya sendiri. Saya suka berterus terang. Saya tidak suka kepada sebarang teori. Saya sentiasa memberi perhatian semasa perbincangan. Saya seorang pendengar yang setia. Saya sentiasa bercakap berdasarkan bukti. Saya sensitif pada persekitaran. Saya membenci orang yang tidak menepati masa. Saya berfikir berasaskan logik. Saya melakukan kajian tentang perkara-perkara yang kompleks. Saya suka menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui kajian. Saya mencuba bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu yang mencabar minda. Saya tidak mudah berputus asa apabila menghadapi sesuatu cabaran. Saya menjadi tempat rujukan rakan-rakan di tempat kerja. Saya suka berangan-angan. Saya mudah merajuk. Saya tidak suka bergaduh. Saya selalu mengingati hari-hari istimewa. Saya suka melakukan apa yang orang lain tidak dapat melakukannya. Saya tidak suka dikongkong. Saya suka bekerja tanpa tekanan. Saya bosan dengan kerja-kerja yang rutin. Saya gemarkan aktiviti yang lasak.

INVENTORI PERSONALITI WARNA

Color Personality Inventory


Borang Jawapan

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

EMAS Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 6. 7. 8. 9. 10.

HIJAU Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 11. 12. 13. 14. 15.

BIRU Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 16. 17. 18. 19. 20.

JINGGA Y T Y T Y T Y T Y T

Bil 21. 22. 23. 24. 25.

EMAS Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 26. 27. 28. 29. 30.

HIJAU Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 31. 32. 33. 34. 35.

BIRU Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 36. 37. 38. 39. 40.

JINGGA Y T Y T Y T Y T Y T

Bil 41. 42. 43. 44. 45.

EMAS Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 46. 47. 48. 49. 50.

HIJAU Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 51. 52. 53. 54. 55.

BIRU Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 56. 57. 58. 59. 60.

JINGGA Y T Y T Y T Y T Y T

Bil 61. 62. 63. 64. 65.

EMAS Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 66. 67. 68. 69. 70.

HIJAU Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 71. 72. 73. 74. 75.

BIRU Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 76. 77. 78. 79. 80.

JINGGA Y T Y T Y T Y T Y T

Bil 81. 82. 83. 84. 85.

EMAS Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 86. 87. 88. 89. 90.

HIJAU Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 91. 92. 93. 94. 95.

BIRU Y T Y T Y T Y T Y T

Bil. 96. 97. 98. 99. 100.

JINGGA Y T Y T Y T Y T Y T

EMAS

HIJAU

BIRU

JINGGA