Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

WAJ3102

NAMA NO I/C PENSYARAH

: LISABET LAURA LORANCE : 920630-12-5118 : EN. KHARIL BIN SULAIMAN

MAIN

DENGAN

PERKEMBANGAN

KANAK-KANAK

DAN

IMPLIKASINYA

TERHADAP PENGAJARAN-PEMBELAJARAN

Konsep main dan ciri-cirinya Ciri-ciri main 1. Main merupakan akktiviti yang bermotivasi intrinsik dan dilaksanakan dengan semata-mata kepuasan. 2. Main hendaklah dipilih secara bebas mengikut kehendak peserta dan tidak dipaksa. 3. Main hendaklah membawa kesoronokan dan tidak dilakukan atas tekanan. 4. Main hendaklah mengandungi unsur khayalan agar dapat memenuhi keperluan atau kepuasan pemain. 5. Main merupakan aktiviti fizikal, atau psikologikal, atau kedua-keduanya, dan hendaklah disertai oleh peserta secara aktif. Jenis-jenis main dengan perkembangan fizikal kanak-kanak Main sosial Kajian Mildred Parten ( 1932) Umur 2 dan 5 tahun Boleh diklasifikasikan kepada 4 kategori : I. II. III. Main diri sendiri (solitary play) Main selari (parallel play) Main asosiatif (cooperative play)

Main diri sendiri Merupakan sesuatu aktiviti fizikal, atau psikologikal, atau kedua-duanya, yang dilaksanakan oleh seorang kanak-kanak. Mildred Patern (1932), kanak-kanak yang berumur 2 tahun. Masing-masing menyertai diri dalam main yang serupa hilang diri dalam dunia imaginasi, tanpa sebarang kesedaran kanak-kanak di kelilingnya.

Berunsur pemerhatian iaitu apabila memerhati kanak-kanak yang lain yang bermain diri sendiri tetapi tidak masuk untuk bermain.

Main selari (parallel play) Merupakan aktiviti main yang mana dua atau lebih dua orang kanak-kanak bermain diri sendiri secara berasingan dalam aktiviti main yang sama sempat dan masa. Meningkatkan interaksi dan komunikasi.

Main asosiatif (associative play) Sejenis pola main yang mana dua atau sekumpulan kanak-kanak dengan melibatkan diri mereka secaa berasingan tetapi berlainan dengan main selari, ada kejasama dan komunikasi antara satu sama lain. Parten (1932), umur kanak-kanak diantara 3 dan 4 tahun. Menjalankan aktiviti main, berkomunikasi serta bantu-membantu diantara mereka. Main koperatif (cooperative play) Dapat diperlihat apabila dua atau lebih orang kanak-kanak. Berumur 4-5 tahun Melibatkan diri mereka dalam aktiviti permainan yang mempunyai matlamat tertentu. Merupakan tahap tertinggi dalam aktiviti main sosial.

Main dengan objek berasaskan pendekatan kognitif : J.Piaget Piaget (1962-1983), keupayaan adaptasi fizikal adalah penting untuk perkembangan fizikal, manakal adaptasi psikologikal akan memastikan perkembangan struktur kognitif . Terdapat 2 proses dalam teori kognitif : I. Proses asmilasi yang mengadaptasikan kemahiran atau maklumat baru untuk menyesuaikan dengan kemahiran atau maklumat yang telah sedia berada dalam struktur kognitif. II. Proses akomodiasi yang mengubahsuai kemahiran atau maklumat baru dalam struktur kognitifnya.

Kategori main kanak-kanak prasekolah Piaget (1962), terdapat 3 jenis bentuk main : I. Main sensorimotor Dikenali sebagai main latihan, meliputi ulangan aktiviti-aktiviti sensorimotor yang telah diasimilasi dalam struktur kognitif kanak-kanak. Berlaku di kalangan kanak-kanak dalam 3 peringkat. 1) Tindak balas berputar asas (sensorimotor play). Main sensorimotor adalah mula dirasai tanpa kesedaran oleh kanak-kanak berumur 1-4 bulan. 2) Tindak balas berputar (secondary circular). Sesuatu main sesnorimotor dalam peringkat kedua, berlaku di kalangan kanak-kanak yang juga membawa suasana kegembiraan di alam sekelilingnya. 3) Tindak balas berputar tetiari (tetiary circular). Berlaku di kalangan kanak-kanak yang berumur 8-12 bulan. II. Main dengan objek Berlaku apabila kanak-kanak yang berkenaan mula menguasai kemahiran memegang bahan mainan. Mainan yang sesuai digunakan memegang, merasa, memeras atau mengigit apabila kanak-kanak berkenaan mulai menguasi kemahiran memegang perimitif. Berlaku pada kanak-kanak umur 3-6 bulan. III. Main simbolik Berlaku dalam kalangan kanak-kanak 12-13 bulan Berlaku tiba-tiba dan tanpa dijangkakan, tetapi selepas itu, teknik IV. bermain canggih daripada tindakan berpura-pura berasaskan inisiatif kendiri kemudian meliputi objek animasi. Main sosiodramatik (sosiodramatic play) Merupakan sesuatu main berpura-pura yang melibatkan banyak interaksi kumpulan, dimana setiap ahlinya memainkan peranan yang berlainan. Lanjutan main simbolik.

 Garvey (1972), mengenal pasti 3 jenis peranan yang biasa dimainkan oleh kanak-kanak prasekolah dalam main ssosiodramatik : 1) Peranan ahli keluarga. Sebagai ibu, bapa, abang dan adik. 2) Peranan model. Pahlawan yang disanjungi 3) Peranan fungsional. Guru Ruth E. Hartley, mengenal pasti fungsi main sosiodramatik : 1) Melalui main peranan sebagai orang dewasa, kanakkanak dapat memahami peranan mereka dalam realiti hidup. 2) Memberi peluang kepada kanak-kanak melepaskan perasaan mereka terhadap hubungan ahli-ahli keluaraga dan pengalaman hidup dalam rumah mereka. 3) Menjadikan saluran untuk melepaskan perasaan yang tidak dibenarkan dalam hidup nyata. 4) Memberi peluang untuk mewujudkan hasrat kendiri, misalnya memainkan peranan pengasuh atau mentor dengan kendiri. Tujuan dan kegunaan bermain Tujuan utama main ialah membawa perkembangan potensi kanak-kanak dari aspek fizikal, intelik dan sosioemosi. Membentuk konsep abstrak disamping pembelajaran hukum dan prinsip Dapat membentuk kemahiran fizikal Dapat membentuk kemahiran sosial Dapat menguasai situasi kehidupan harian disamping membuat persediaan untuk kehidupan dan peranan alam dewasa. Melatih kanak-kanak menguasai kemahiran bertutur dan menggunakan bahasa yang sesuai. Membolehkan kanak-kanak membentuk kemahiran literasi. Membolehkan kanak-kanak memperkukuhkan dan mengaplikasi kemahiran mengira dalam situasi kehidupan seharian.

Kepentingan main dalam perkembangan kanak-kanak Sebagai sesuatu cara untuk menggurangkan emosi kebimbangan dan mengawal emosi dengan melepaskan tindakan yang salah dalam dunia khyalan. Menggerakkan memperkukuhkan perkembangan pembelajaran kognitif yabg kanak-kanak baru diadakan disamping sementara

membenarkan pembelajaran baru yang dijalankan. Memperolehi perkembangan intelek dan sosial secara optimum. Membina semula realiti tanpa pengaruh situasi atau halangan dan menggerakkan perkembangan intelek secara langsung. Memberi peluang kepada kanak-kanak mengembangkan potensi intelek, jasmani, rohani dan sosial. Menggurangkan ketegangan di dalam keadaan pembelajaran bahasa serta mengukuhkan aktiviti pembelajaran.