Anda di halaman 1dari 7

Tajuk 2: Konsep Budi Bahasa Dalam Masyarakat Melayu Dan Malaysia

1) Membanding beza pelbagai fungsi budi dan bahasa. 2) Hubung kait peranan Bahasa Melayu dengan budi rakyat Malaysia.

Kumpulan 3: Atiqah bt Mohd Amirudin Vincent Amir Aiman Bin Ruzlani Chai Jian Siang Chai Xiao Ling

Membanding beza pelbagai fungsi budi dan bahasa

Budi dan bahasa berfungsi untuk mengeratkan hubungan antara manusia. Budi
Contoh: Mempamerkan sifat kerjasama semasa bergotong- royong dapat mengeratkan hubungan silaturahim.

Bahasa
Contoh : Bahasa Melayu telah digunakan oleh masyarakat berbilang kaum supaya dapat menyatupadukan masyarakat Malaysia.

Budi dan bahasa adalah penting untuk melahirkan masyarakat yang bertamadun.

Budi:
Contoh: Perbuatan yang baik dan sanggup bertoleransi boleh mencerminkan tahap pengetahuan dan keperibadian yang tinggi.

Bahasa:
Contoh: Bahasa telah digunakan sebagai bahasa ilmu dengan tujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan melahirkan generasi yang berilmu.

Hubung kait peranan Bahasa Melayu dengan budi rakyat Malaysia

Menampakkan penggunaannya dalam pelbagai perisian dan kesantunan


Bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa kebangsaan yang mencerminkan pengunaannya dalam pelbagai perisiannya dan kesantunanya. Tingkat ilmu dan tingkat keperisian itu dapat diukur melalui laras bahasanya manakala nilai estetika keluwesan bahasa ini menjadi pengukur kesantunannya.

Bahasa Melayu memiliki peribai yang istimewa selain terkenal dengan ciri-ciri ketimuran, seperti lemah lembut, beradab, dan berbudi bahasa.

Oleh sebab itu, bangsa Malaysia harus menggunakan bahasa Melayu yang baku dan yang mempunyai nilai estetika dan nilai kesantunan.