Anda di halaman 1dari 7

KERAJAAN BANI ABBASIYAH 1.

PENYEBARAN DAN PERKEMBANGAN ISLAM

1.

Latar belakang kerajaan a. Diambil sempena nama bapa saudara rasulullah; al-abbas b. Penubuhannya adalah untuk merialisasikan idea keturunan bani hasyim yang menganggap tampuk pemerintahan islam lebih layak disandang oleh mereka c. Memerintah lebih daripada lima kurun yang bermula pada tahun 132h hingga 650h Struktur kerajaan a. Kerajaan ini mewarisi sistem khilafah secara warisan seperti juga kerajaan bani umaiyah b. Ia dipimpin oleh 37 orang khalifah c. Sistem pentadbirannya banyak diadaptasi dari sistem pentadbiran kerajaan parsi, ini disebabkan kerana karana aramai orang parsi yang memeluk islam dan menjawat jawatanpenting dalam kerajaan abbasiyah d. Sistem pemerintahannya beurutan seperti berikut; i. Khalifah 1. ketua negara yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah islam ii. Al-wazir 1. perdana menteri yang bertindak sebagai ketua pentadbir yang dibantu oleh menteri dan jabatan kerajaan iii. Ad-dawawin 1. jabatan-jabatan kerajaan. Ia berada dibawah pengawasan al-kuttab (sekretari). Khalifah-khalifah kerajaan abbasiyah yang terkenal; a. Abu abbas abdullah assufah y Khalifah abbasiyah yang pertama y Memerintah selama 4 tahun 9 bulan ( 132h-136h ) y Sumbangan  Mengasaskan kerajaan abbasiyah  Menghapuskan pemberontakan b. Abu ja'far al-mansur y Memerintah selama 22 tahun ( 136h 170h ) y Sumbangan  Menjadikan baghdad sebagai ibu kota dan membangunkannya  Memperbaiki sistem cukai  Membuat saliran  Menyediakan pasar-pasar di tempat-tempat yang strategik c. Harun ar-rasyid y Khalifah yang paling warak dan terkenal y Memerintah selama 23 tahun satu setengah bulan ( 170h-192h ) y Sumbangan

2.

3.

     d.

Memerintahkan al-qadhi abu yusuf supaya menulis kitab tentang percukaian hingga terhasilnya kitab al-kharaj Mewujudkan jawatan qahdi al-qudha ( ketua hakim ) Menubuhkan baitul hikmah ( pusat perkembangan ilmu pengetahuan ) Menjadikan baghdad sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan Membina banyak prasarana seperti rumah sakit, farmasi dan pusat pengajian

Al-makmun y Putera harun ar-rasyid y Memerintah selama 20 tahun ( 198h-218h ) y Menggiatkan usaha penterjemahan pelbagai bidang ilmu pengetahuan y Menyediakan biasiswa kepada pelajar cemerlang

4.

Faktor penyebaran islam di zaman abbasiyah a. Faktor dalaman i. Keinginan daripada penduduk setempat yang tertarik dengan islam serta akhlak umatnya ii. Galakan khalifah yang menyediakan peruntukan khas dari baitul mal untuk para ulamak dan pendakwah menjalankan aktiviti dakwah iii. Dasar kerajaan abbasiyah yang menyamakan kedudukan bangs arab dengan bukan arab iv. Kedudukan baghdad yang menjadi tumpuan dalam bidang keilmuan dan perdagangan b. Faktor luaran i. Pembukaan wilayah baru ii. Penggunaan bahasa arab secara meluas yang mendorong kepada pemahaman al-quran dan hadis iii. Hubungan diplomatik antara kerajaan abbasiyah dengan negara luar iv. Usaha para pedagang islam berdakwah menerusi aktiviti perdagangan mereka

5.

Kesan positif penyebaran Islam a. Akidah i. Kepercayaan masyarakat dunia pada masa atiu berubah daripada kepercayaan menyembah berhala seperti majusi yang menyembah api dan soibah yang menyembah sapi kepada kepercayaan mengesakan allah ii. Mereka tertarik dengan ajaran islam yang menghapuskan perhambaan sesama manusia. iii. Masjid dibina dimerata-rata tempat dan dijadikan tempat berdakwah, menuntut ilmu dan

beribadat Ilmu pengetahuan i. Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah serta menjadikannya sebagai jihad ii. Kerajaan abbasiyah menyediakan pelbagai prasarana pendidikan seperti masjid dan sekolah iii. Ilmu yang diterokai pada masa itu; 1. ilmu al-quran 2. ilmu hadis 3. ilmu nahu, geografi, matematik, falak, peribatan, fizik dan falsafah. iv. Umat islam di zaman ini amat disegani oleh umat lain kerna kepakaran dan luasnya ilmu pengetahuan yang diterokai c. Kebudayaan i. Umat islam di zaman ini mengamalkan budaya dan nilai islam yang bersifat sejagat. ii. Sebahagian daripada kebudayaan yang tidak bertentangan dengan islam masih dikekalkan iii. Kebudayaan juga mempengaruhi seni bina islam pada masa itu d. Sistem kemasyarakaan i. Islam mengamalkan konsep keadilan sesama manusia tanpa mengira bangsa dan warna kulit. ii. Kerajaan abbasiyah memberi peluang kepada orang bukan arab khususnya orang farsi untuk memegang jawatan utama dalam negara. iii. Orang bukan islam juga mendapat layanan yang baik dan dapat mengamalkan kepercayaan masing-masing b.

PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH

LATARBELAKANG

y y y y y y y

Perkataan Abbasiyah diambil sempena nama Al-Abbas iaitu bapa saudara Rasulullah S.A.W.. Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan oleh Abu Abbas as-Saffah melalui gerakan Pevolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masihi. Faktor tertubuhnya Kerajaan Abbasiyah: Penentangan puak Mawali terhadap pemerintahan Umaiyyah. Pemberotakan oleh puak Syiah dan Khawarij. Kecuaian pemerintahan Umaiyyah dalam menjalankan tanggungjawab. Gerakan sulit Abbasiyah.

STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN ABBASIYAH

y y y y y y

AL-KHILAFAH Ketua negara yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah-wilayah Islam. AL-WAZIR Perdana menteri yang bertindak sebagai ketua pentadbir yang dibantu oleh menterimenteri dan jabatan-jabatan kerajaan. AD-DAWAWIN Jabatan-jabatan kerajaan di bawah pengawasan dan seliaan Al-Kuttab (sekretari) seperti jabatan polis, jabatan audit, jabatan pertahanan dan jabatan perhubungan

KHALIFAH KERAJAAN ABBASIYYAH

ABU ABBAS AS-SAFFAH ABU JAFFAR AL-MANSUR HARUN AR-RASYID KHALIFAH AL-MAKMUN

SEMANGAT JIHAD UMAT ISLAM PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH

y y y y y

Keagungan Kerajaan Abbasiyah menjadi bahan kajian para sejarawan hingga hari ini. Ia menjadi kebanggaan umat Islam sepanjang zaman. Keagungan tersebut tidak akan tercapai tanpa usaha yang bersungguh-sungguh daripada umat Islam. Mereka meluaskan konsep jihad hingga meliputi penguasaan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Penguasaan pelbagai ilmu oleh umat Islam telah mengangkat martabat mereka sebagai umat yang paling maju ketika itu.

KESAN POSITIF PENYEBARAN ISLAM

KESAN KEPADA AKIDAH

  

Penyebaran Islam berjaya mengubah kepercayaan kebanyakan masyarakat dari kepercayaan menyembah berhala. Mereka tertarik dengan ajaran Islam yang menghapuskan perhambaan sesama manusia. Masjid di bina di merata tempat. Ia menjadi pusat dakwah terbuka untuk semua orang.

 

Penyebaran Islam telah membuka peluang kepada perkembangan ilmu dan pemikiran. Islam mengira usaha menuntut ilmu fardu ain dan fardu kifayah adalah sebagai jihad.

Kerajaan Abbasiyah menyediakan insfratruktur pendidikan seperti masjid dan sekolah.

KESAN KEPADA ILMU PENGETAHUAN :

Umat Islam yang berasal dari pelbagai latar belakang budaya bebas mengamalkan budaya masing-masing, bahkan ada antara budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tersebut mempengaruhi umat Islam seperti seni bina masjid dan bangunan.

KESAN KEPADA KEBUDAYAAN :

   

Penyebaran Islam ketika itu telah dapat menghapuskan perhambaan. Islam membawa bersama konsep keadilan sesama manusia tanpa mengira bangsa. Khalifah al-Mahdi menubuhkan Mahkamah Tinggi Rayuan (Dewan alMazalim). Kerajaan Abbasiyah menyediakan peluang kepada orang bukan Arab untuk memegang jawatan utama negara.

KESAN KEPADA KEMASYARAKATAN :

BUKTI KERAJAAN ABBASIYAH MENGAMALKAN DASAR LIBERAL DALAM PEMERINTAHAN

Melantik sesiapa sahaja yang di kalangan umat Islam yang berkebolehan dan berkemampuan untuk mengurus dan mentadbir negara.