Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2012 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN DUA

SMJK CHONG HWA, JALAN GOMBAK, KUALA LUMPUR MINGGU 2) 9.1.2012 13.1.2012 BIDANG/ TAJUK Perkembangan diri Agama Asas Kesejahteraan Manusia Bertanggungjawab Amalan Terpuji NILAI 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan HASIL PEMBELAJARAN i. Dapat menyatakan maksud dengan jelas dan tepat. ii. Menjelaskan kepentingan dan keperluan beragama. nilai CADANGAN AKTIVITI i. Berbincang tentang kepentingan agama dalam kehidupan. ii. Menghasilkan esei bertema Buat baik dibalas baik CATATAN

3) 16.1.2012 20.1.2012

1.4 Bertanggungjawab

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Menjalankan tanggungjawab di rumah, sekolah dan dalam masyarakat dengan sempurna.

i Menyenaraikan tanggungjawab diri di rumah, sekolah dan dalam masyarakat. ii. Main peranan untuk menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam pelbagai situasi

4) 23.1.2012 27.1.2012

CUTI TAHUN BARU CINA

5) 30.1.2012 3.2.2012 1.5 Hemah Tinggi i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Mengamalkan peraturan dan tingkah laku yang sesuai dengan norma masyarakat. I. Memerhati tingkah laku rakan di sekolah dan menyenaraikan tingkah laku yang berhemah. ii.Melakon Suasana selepas Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah. i. i. Berkongsi pengalaman tentang sikap bertoleransi dalam menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain. ii. Perbincangan tentang kesan jika sikap bertoleransi tidak diamalkan dalam kehidupan seharian. i. Main peranan sebagai anak/murid yang berdikari dalam membuat kerja rumah/sekolah. ii. Menceritakan anggota keluarg yang berjaya atas hasil usaha sendiri. i Mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmah berkaitan tema kerajinan ii. Mewawancara atau kajian kes

*30.1.2012 - 1.2.2012 : Cuti Tahun Baru Cina & Hari Wilayah

6) 6.2.2012 11.2.2012

Toleransi Menjalin Kemesraan

1.6 Toleransi

i. Dapat menyatakan maksud dengan jelas dan tepat.

nilai

ii. Bertolak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain.

* 6.2.2012: Cuti Maulidur Rasul *11.2.2012: Sekolah Ganti Raya Cina

7) 13.2.2012 17.2.2012

Berdikari Mencerminkan Kedewasaan

1.7 Berdikari

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Berkeupayaan menyelesaikan masalah sendiri secara individu atau berkumpulan.

8) 20.2.2012 24.2.2012

Usaha Tangga Kejayaan

1.8 Kerajinan

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Berusaha dengan gigih demi

kepentingan diri, keluarga dan sekolah. i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii.Menyayangi dan tidak memusnahkan semua hidupan di dunia.

tentang individu yang telah berjaya. i. Menghayati dan membincangkan kirik lagu bertemakan kasih sayang. ii. Lawatan ke rumah kebajikan, zoo, hutan rekreasi dan membuat laporan.

Kasih Sayang Membawa Kebahagiaan.

1.9 Kasih Sayang

9) 27.2.2012 3.3.2012 10) 5.3.2012 9.3.2012 Keadilan Hak Semua 1.10 Keadilan

UJIAN SERENTAK 1 *3.3.2012: Sekolah Ganti i. Menulis esei berkaitan dengan tema amalan keadilan di sekolah. ii. Main peranan - Pelaksanaan prinsip keadilan di sekolah.

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii.Menerima dan mengamalkan prinsip keadilan di sekolah.

Remaja Berdisiplin Negara Aman

1.11 Rasional

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii.Membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor.

i. Menyenaraikan kebaikan mambuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai factor. ii. Mengumpul keratin akhbar tentang kegiatan perlumbaan haram,rasuah, penyalahgunaan dadah dan membuat analisa akibat kegiatan tersebut.

12.3.2012 16.3.2012 11) 19.3.2012 23.3.2012 Kesederhanaan Asas Perhubungan Harmoni 1.12 Kesederhanaan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Mengambil tindakan dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain. i. Melengkapkan senarai semak kendiri tentang nilai kesederhanaan dalam hubungan dengan orang lain.

12) 26.3.2012 30.3.2012

2.Kekeluargaan Kasih Sayang Teras Keluarga Bahagia.

2.1 Kasih Sayang Terhadap Keluarga

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga orang lain.

i. Peta minda tentang cirri-ciri keluarga bahagia ii. main peranan sebagai anak yang menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain.

13) 2.4.2012 6.4.2012

Memuliakan dan Mentaati Ibu Bapa

2.2 Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii.Memulia dan mentaati ibu bapa seperti yang dituntut agama

i. Menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada anggota keluarga. ii. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media dan membincangkan kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama.

14) 9.4.2012 14.4.2012

Adat Tradisi Mengeratkan Hubungan Kekeluargaan Keluarga Pendorong Kejayaan

2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Mematuhi adat dan tradisi yang diamalkan oleh keluarga. i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Belajar bersungguh-sungguh untuk kemajuan diri dan keluarga. iii. Menjalankan tanggungjawab terhadap keluarga.

i. Mengumpul gambar berserta penerangan ringkas mengenai adat dan tradisi keluarga dan menghasilkan buku skrap. i. Membina carta roda masa depan yang menunjukkan kemajuan diri dalam pendidikan dan kerjaya.

*14.4.2012: Sekolah Ganti Raya Cina

15) 16.4.2012 20.4.2012

2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga

16) 23.4.2012 27.4.2012

3. Nilai Berkaitan dengan Alam Sekitar Sekolah Ceria Murid Gemilang

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih dan segar.

i. Menjaga dan menceriakan kawasan di sekolah. ii. Membuat penilaian tentang kebersihan kawasan-kawasan di sekolah. i Menghasilkan poster bertemakan Air ii. Buku skrap : - Kepentingan air

17) 30.4.2012 4.5.2012

Hargai Air

3.2 Keharmonian antara Manusia dan Alam Sekitar

i. Dapat menyatakan maksud dengan jelas dan tepat. ii. . Menjaga kebersihan sumber air dan mengekalkan pembaziran.

nilai

*1.5.2012: Cuti Hari Pekerja

18) 7.5.2012 11.5.2012 19) 14.5.2012 18.5.2012 20) 21.5.201225.5.2012 28.5.2012 8.6.2012 21) 11.6.2012 15.6.2012 Menangani Bencana Alam Tanggungjawab Bersama 3.4 Peka Terhadap Isuisu Alam Sekitar Pantai Indah Negara Permai 3.3 Kemapanan Alam Sekitar i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Melibatkan diri dalam melindungi zon persisiran pantai. CUTI PERTENGAHAN TAHUN i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. 1 Peka terhadap kejadian dan kesan bencana alam serta mengenal pasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam. i. Membina peta aliran yang menunjukkan persediaan yang dibuat dalam menghadapi bencana alam. ii. Mengumpul maklumat daripada media catak atau elektronik dan berbincang tentang bencana alam iii. Melakonan satu latihan kecemasan i. Surat kepada sahabat di luar negeri menceritakan rasa bangga terhadap kemudahan awam/perkidmatan sosial yang ada i. Tayangan vodeo tentang perlindungan santuari. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

22) 18.6.2012 22.6.2012

4.Patriotisme Negara Makmur Rakyat Sejahtera

4.1 Cinta Akan Negara

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Berbangga serta menggunakan

sebaik-baik segala perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. 23) 25.6.2012 30.6.2012 Raja Payung Negara 4.2 Taat Setia Pada Raja Dan Negara i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Menghormati dan mentaat upacara dan majlis rasmi yang dihadiri oleh pembesar negara iii.Menyokong dan menyertai programprogram sambutan hari kebesaran negara.

dalam negara.

i. Menunjukkan rakaman pertabalan YangDipertuan Agong/Sultan dan membuat perbincangan tentang tata laku dalam majlis tersebut. ii.Merancang dan menyertai program Hari Kebangsaan di peringkat sekolah. Melukis/mewarna/mengibar Bendera Malaysia -Sudut patriotisme di dalam kelas. i. Membuat laporan tentang aktiviti kemasyarakatan yang pernah disertai.

*30.6.2012: Sekolah Ganti Raya Haji

24) 2.7.2-12 7.7.2012

Berbakti untuk Negara

4.3 Sanggup Berkorban Untuk Negara

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Sanggup mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan demi negara. i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Menyedari kanak-kanak berhak mendapat pendidikan dan perlindungan untuk menjamin kehidupan yang sempurna.

25) 9.7.2-12 13.7.2012

5.Nilai Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Ibu Bapa

5.1 Melindungi Hak Kanak-Kanak

i. Berbincang dan menghasilkan buku skrap tentang persekitaran yang selesa untuk kanak-kanak - Tempat tinggal - Suasana pembelajaran

*13.7.2012: Temasya Sukan Tahunan

Pelindung Kanak-kanak Menghormati Hak Wanita Tanggungjawab Semua

5.2 Menghormati Hak Wanita

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Bersikap terbuka dalam mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan, berpotensi dan bermaruah. i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Menerima hakikat bahawa kebajikan pekerja merupakan tanggungjawab majikan. i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Memberi layanan dan sokongan yang baik kepada golongan kurang berupaya.

i. Mengumpul maklumat diri media cetak dan media elektronik tentang pengeksploitasian wanita dan mempamerkan di kelas.

26) 16.7.2-12 20.7.2012

Utamakan Kebajikan Pekerja

5.3 Melindungi Hak Pekerja

i. Mengumpul iklan kerja dari akhbar dan membuat perbandingan tentang kemudahan serta faedah yang ditawarkan.

Keistimewaan Golongan Kurang Upaya

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya

i Lawatan ke pusat spastik atau kelas pendidikan khas dan membuat laporan. ii.Tayangan video berkaitan dengan golongan kurang berupaya dan berbincang tentang layanan yang diberi. i. Mengumpul, membincangkan dan mempamerkan maklumat

27) 23.7.2012

Pengguna yang Bijaksana

5.5 Melindungi Hak Pengguna

i. Dapat menyatakan maksud dengan jelas dan tepat.

nilai

27.7.2012

ii. . Menyedari dan mengenal pasti hak pengguna untuk mendapat perlindungan dan maklumat tentang barangan dan perkhidmatan. 6. Demokrasi Keselamatan di Jalan Raya Tanggungjawab Kita 6.1 Mematuhi Peraturan i. Dapat menyatakan maksud nilai Dan Undang-Undang dengan jelas dan tepat. ii. Mematuhi peraturan dan undangundang jalan raya bagi menjamin keselamatan diri dan orang lain.

tentang hak pengguna daripada media cetak dan elektronik. ii. Menulis surat aduan kepada Persatuan Penguna tentang barangan/perkhidmatan yang tidak memuaskan. i. Mencari maklumat tentang kesalahan-kesalahan di jalan raya. ii. Ceramah keselamatan di jalan raya oleh pegawai JPJ atau Polis. iii.Mempamerkan keratin akhbar berkaitan dan mengadakan perbincangan tentang pentingnya mematuhi peraturan dan undangundang jalan raya.

28) 30.7.2012 3.8.2012

Kebebasan Bersuara Menjamin Keharmonian Keluarga 29) 6.8.2012 10.8.2012 Kebebasan Beragama Di Malaysia

nilai 6.2 Kebebasan Bersuara i. Dapat menyatakan maksud dengan jelas dan tepat. ii. Berbincang dengan anggota keluarga dalam suasana yang harmoni. 6.3 Kebebasan Beragama i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Meraikan upacara keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagaman orang lain.

i. Skesta atau main peranan sebagai anggota keluarga yang mengamalkan kebebasan bersuara dalam perbincangan secara terbuka dan harmoni. i. Perbincangan tentang perayaan keagaman sendiri dan pentingnya menghormati perayaan keagamaan orang lain. ii.Menghasilkan folio tentang

perayaan keagamaan di Malaysia. i. Menyenaraikan aktiviti luar sekolah yang berfaedah dan mengkaji kesannya.

Penglibatan Diri dalam Aktiviti Kemasyarakatan

6.4 Penglibatan Diri Dalam Pembangunan Negara

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan demi pembangunan negara. i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Menerima pandangan dan teguran orang lain demi kebaikan bersama. i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Menjadi jiran baik yang boleh dicontohi oleh masyarakat.

30) 13.8.2012 17.8.2012

Kematangan Berfikir Penting untuk Kebaikan Bersama

6.5 Sikap Keterbukaan

i. Main peranan - Orang yang memberi teguran dan orang yang menerima teguran dalam sesuatu hal.

7.Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian Semangat Kejiranan Asas Perpaduan. 20.8.2012 24.8.2012

7.1 Hidup Bersama Secara Aman

i. Membincangkan ciri-ciri jiran yang baik. ii. Projek : membantu jiran dan membuat laporan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

31) 27.8.2012 31.8.2012

Permuafakatan Membawa Berkat

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama

i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat untuk kesejahteraan bersama. i. Dapat menyatakan maksud nilai dengan jelas dan tepat. ii. Menerima hakikat bahawa perasaan bertolak ansur dan saling menghormati antara negara menjamin kesepakatan dan pembangunan serantau.

i. Melibatkan diri dalam salah satu program komuniti dan membuat laporan ringkas.

*30.8.2012: Cuti Hari Kebangsaan

Kesepakatan Menjamin Pembangunan Serantau

7.3Saling Menghormati antara Negara

i. Menghasilkan buku skrap tentang kesepakatan antara negara serantau dalam pelbagai aspek. ii. Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang penyelesaian secara diplomasi isu kesempadanan antara negara dan mempamerkan di kelas.

32) 33) 34) *17.9.2012: Cuti Hari Malaysia *24.9.2012: Cuti Merentas Desa

35)

36)

37) 38) 39) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN *25.10.2012 26.10.2012: Cuti Hari Raya Korban

40) 41)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN

*13.11.2012 : Cuti Deepavali *15.11.2012 : Cuti Awal Muharam