Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR MATA PELAJARAN DAN KELAS TEMA/TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN OEBJEKTIF PEMBELAJARAN Bahasa

Malaysia Tahun 2 Bestari Kebudayaan-Makanan Kita 7.30 Pagi-8.30 Pagi 1.4.4/Literasi 3.2 Pada Akhir Pengajaran Dan Pembelajaran Murid Dapat: I. Bertutur Untuk Menyatakan 5 Permintaan Dengan Betul II. Bertutur Untuk Menyatakan 5 Permintaan Dengan Intonasi Yang Betul Secara Bertatasusila OBJEKTIF LITERASI Iii.Menyebut Dan Memahami 3 Frasa Suku Kata Terbuka Dan 3 Tertutup Dengan Betul Menuturkan Ayat-Ayat Permintaan Yang Telah Didengar Daripada Dialog Main Peranan Sebagai Penjual Dan Pembeli Berbincang Tentang Cara Yang Membina Ayat Permintaan Berdasarkan Situasi Menulis Ayat Permintaan Berdasarkan Gambar,Slaid,Powerpoint Atau Situasi Pada Komputer,Papan Tulis Atau Lembaran Kerja

AKTIVITI

1. 2. 3. 4.

EMK

BAHAN BANTU MENGAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI

AKTIVITI LITERASI 1. Menyebut Dan Memahami Frasa Suku Kata Terbuka Dan Tertutup Yang Terdapat Dalam Ayat Permintaan Berdasarkan Dialog Nilai Murni-Berbudi Bahasa,Jujur Keusahawanan-Sikap Dan Pemikiran Keusahawanan TMK-Belajar Melalui TMK Radio,Komputer,Slaid,Powerpoint,Gambar-Gambar Tunggal,Lembaran Kerja Murid Menuturkan Ayat-Ayat Permintaan Berdasarkan Gambar Situasi Atau Slaid,Powerpoint Yang Dipaparkan 30 Orang Murid Daripada 36 Murid Dapat Bertutur Untuk Menyatakan Permintaan Dengan Intonasi Yang Betul Dan Bertatasusila.Murid Yang Belum Menguasai Akan Diberi Bimbingan.Murid Yang Menguasai Akan Diberi Latihan Pengayaan LITERASI 5 Orang Murid Daripada 6 Orang Dapat Menyebut Dan Memahami Frasa Suku Kata Terbukadan Bertutup Dengan Betul.Seorang Murid Terus Dibimbing Supaya Menguasai Frasa Suku Kata Terbuka Dan Tertutup