Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TP II

Peringkat/ Jumlah Pelajar

Menengah 2 (Ekspres) 11 orang pelajar

Tarikh/Masa

11hb Mac 2012, Jumaat, 35 minit (10.40-11.15 pagi)

Tajuk

Unit 4: Cakap Asal Cakap Pindah

Kemahiran Aspek Bahasa

Befikir dan Menulis Kosa Kata Di akhir pembelajaran, pelajar dapat:

Objektif

1. Mengubah cakap asal kepada cakap pindah 2. Mengubah cakap pindah kepada cakap asal Pada minggu sebelumnya, pelajar telah diberi arahan oleh guru untuk membaca

Pengetahuan Sedia Ada (Dimilki/Dikuasai)

mengenai Cakap Asal dan Cakap Pindah.

Slaid pengajaran Bahan Pengajaran Buku Teks Jauhari 2A m/s 48 Kad-kad permainan 1) Respons pasangan pelajar Penilaian 2) Buku Kerja

RANCANGAN PENGAJARAN TP II

Jangka Langkah masa Set Induksi 5 minit Guru mengedarkan kad permainan kepada para pelajar - Objektif kad permainan: a) untuk para pelajar memadankan kad cakap asal kepada cakap pindah yang betul b) untuk memadankan kad cakap pindah kepada kad cakap asal yang betul. Masa: 3 minit - Guru merumuskan set induksi 1 minit: Satu perkara penting yang akan Pelajar berkongsi Secara berpasangan, para pelajar harus memadankan ayat cakap asal dengan ayat cakap pindah yang sesuai . Pelajar menampalkan kad yang telah dipasangkan itu di atas papan tulis menggunakan pelekat BluTack Aktiviti Pengajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN TP II ditekankan pada set induksi adalah apabila mengubah bentuk ayat, maksudnya harus kekal walapun perkataannya diubah. jawapan dengan kelas

Langkah 1

10 minit

Guru menerangkan objektif pengajaran pada hari itu Guru menerangkan 2 contoh cakap asal yang ditukar kepada cakap pindah Perkara-perkara penting yang akan diterangkan: a) Maksud tidak harus berubah b) Jenis kata harus berubah: 1) Kata Ganti Nama 2) Kata Ganti Tempat 3) Kata Ganti Tunjuk Pelajar memberikan perhatian Pelajar memberikan contoh-contoh bagaimanan hendak mengubah jenis-jenis kata

RANCANGAN PENGAJARAN TP II c) Pastikan tidak ada isi yang ditambah atau yang ditinggalkan ketika menukarkan dialog d) Anda perlu menulis tanda soal (?), dan tanda seru (!) dalam ayat yang ditukar. Frasa kata seru hendaklah ditukar dengan kata seru yang sesuai seperti "wah", "memuji ", "Aduh", "menyatakan sakit atau mengaduh" dan sebagainya e) Pengunaan kata singkatan boleh digunakan seperti "nak" untuk "hendak", "mak" untuk "emak", "dah" untuk "sudah", "mau" untuk "mahu" f) Anda boleh menambah imbuhan pada kata-kata yang sesuai agar menjadi ayat yang lengkap. g) Mengenal pasti empat jenis ayat

Langkah 2

5 minit

Kuiz Berpasangan Guru mengadakan kuiz selama 10 minit

Pasangan 1 vs Pasangan 2

Online Timer

RANCANGAN PENGAJARAN TP II Setiap pasangan diberikan masa 1 minit = 3 minit 2 minit akan digunakan untuk guru merumuskan kuiz itu. Pasangan 3 vs Pasangan 4 Pasangan 5 vs Pasangan 1

10 Langkah 3 minit

Aktiviti Individu Buku Kerja M/S 44-45

Pelajar harus membuat buku kerja untuk mengubah cakap asal kepada cakap pindah

Penutup

5minit

Guru memungut buku kerja daripada pelajar Guru akan bertanya beberapa orang pelajar mengenai beberapa perkara yang dipelajari

Pelajar dapat menjawab soalan guru

Penggunaan ice cream sticks untuk memanggil nama pelajar

Renunga n guru

RANCANGAN PENGAJARAN TP II