Anda di halaman 1dari 2

B A H A G IA N T E K N O L O G I P E N D ID IK A N N E G E R I K E D A H NO.

KELUARAN : 01 K O M P L E K S P E N D ID IK A N J A L A N S T A D IU M TARIKH: 0 5 1 0 0 A L O R ST A R , K E D A H D A R U L A M A N
01 OGOS 2010

BTPNKDH/PKP-08/12

BORANG MAKLUMBALAS PELANGGAN PUSAT KEGIATAN GURU BANTU KAMI UNTUK BERTAMBAH BAIK Pelanggan yang dihormati, terima kasih kerana mengguna kemudahan di PKG ini. Kami komited untuk memberikan perkhidmatan pelanggan beserta kemudahan yang cemerlang untuk keselesaan anda. Untuk membolehkan kami memperbaiki mutu perkhidmatan, kami amat menghargai komen dan cadangan anda. PANDUAN SKALA ANDA :-

Lem ah

Memuas kan

Bai k

Cemerl ang

Tandakan Bi l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

pada skala yang berkaitan Perkara 1 2 3 4

Perkhidmatan Kaunter / Pejabat Mesra Pelanggan Keselesaan Kemudahan Pejabat Kemudahan Bilik Mesyuarat Kemudahan Bilik Bengkel Perpustakaan Ruang Makan Ruang Menunggu / Rehat Tandas Kebersihan / Keceriaan Informasi Keseluruhan -----------------------------------------------------------------------

KOMEN / CADANGAN

ANDA

Terima kasih diatas komen dan cadangan anda.