Anda di halaman 1dari 2

BTP

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI KEDAH Kompleks Pendidikan, Jalan Stadium, 05100 Alor Star
Borang Penilaian Kursus/Ceramah/Bengkel

BTPNKEDAH/UPML/06 NO. KELUARAN: 01

Nama Kursus: .. Nama Pengurus Kursus: ..... Penganjur Kursus:

Tempat Kursus: .............................................................................. Tempoh Kursus: ..Hingga .. Anda diminta memberi respon yang ikhlas kepada setiap kenyataan dengan membulatkan nombor skala yang diberikan.
1. Amat Tidak Setuju 2 Tidak setuju 3 Kurang Setuju 4 Setuju 5 Sangat setuju

Penilaian Umum (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) Objektif kursus ini telah tercapai. Pada keseluruhannya kursus ini membantu saya meningkatkan kecekapan saya dalam aspek yang dilatih. Kursus ini telah dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran saya dalam menjalankan tugas rasmi saya. Kursus ini meningkatkan keupayaan saya untuk berkongsi pengetahuan/kemahiran kepada orang lain. Peruntukan masa kursus adalah mencukupi. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Isi Kandungan Kursus (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) Isi kandungan bersesuaian dengan objektif kursus Isi kandungan bersesuaian dengan kerja rasmi saya. Isi kandungan bersesuian dengan tahap kompetensi saya dan mudah difahami. Nota yang disediakan membantu saya memahami perkara yang diajar. Nota yang disediakan menggunakan bahasa yang mudah difahami. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

Pengurusan Kursus
m.s: 1/2

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Makanan yang disediakan adalah memuaskan. Penginapan adalah selesa dan memuaskan. Bahan-bahan/nota mencukupi dan berkualiti Kelengkapan peralatan memuaskan (LCD, Sistem PA, dll) Tempat latihan adalah sesuai dan selesa.

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

Penceramah Nama Penceramah: .. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 ) Objektif kursus diberitahu secara jelas. Konsep dapat diterangkan dengan jelas. Mempunyai kemahiran dan penguasaan isi kandungan yang baik. Banyak contoh yang relevan dengan tugas rasmi saya dibincangkan. Alat bantu pengajaran digunakan secara baik dan berkesan. Bahasa yang digunakan mudah difahami. Wujud suasana positif semasa sesi pembelajaran. Penceramah peka terhadap soalan-soalan peserta. Penceramah boleh memberi jawapan dengan sempurna. Pengajaran dirumus dengan berkesan pada akhir setiap modul atau sesi pengajaran. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Sila berikan cadangan yang boleh meningkatkan lagi mutu kursus ini.

Terima Kasih

m.s: 2/2