Anda di halaman 1dari 23

INLSK/SJKC/SJKT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 1 2012


Mac 2011
1. Instrumen ini mengandungi 24 item. 2. Semua murid Tahun 1 mesti menduduki saringan ini. 3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil. Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang.

Instrumen Numerasi Lisan Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2010)

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka Item 1. Tugasan

Arahan kepada Guru Minta murid sebut angka-angka yang ditunjukkan

Arahan Guru kepada Murid Sebut angka-angka ini Murid menyebut angka-angka ditunjukkan 2. Arahan kepada Guru Sediakan kad angka 1 hingga 9 Rujuk Lampiran 1 Minta murid mengambil kad angka 7 Ulang aktiviti untuk angka 3 dan 9 Arahan Guru kepada Murid Ambil kad angka 7 Murid mengambil kad angka 7 Ambil kad angka 3 Murid mengambil kad angka 3 Ambil kad angka 9 Murid mengambil kad angka 9

yang

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 2 : Keupayaan membilang Item 3. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan 8 batang pembaris Minta murid ambil 4 batang Minta murid ambil 3 batang lagi

Arahan Guru kepada Murid Ambil 4 batang pembaris Murid mengambil pembaris bilangan yang diminta Ambil 3 batang pembaris Murid mengambil pembaris bilangan yang diminta

mengikut

mengikut

4.

Arahan kepada Guru Sediakan 5 batang pensel dan 2 batang pen Minta murid membilang pensel Minta murid membilang pen Minta murid membilang jumlah semuanya Arahan Guru kepada Murid Bilang berapa jumlah pensel Murid membilang dan menyatakan jawapan Bilang berapa jumlah pen Murid membilang dan menyatakan jawapan Bilang berapa jumlah semuanya Murid membilang dan menyatakan jawapan

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor Item 5. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan 3 keping gambar rumah Sediakan kad angka 3, 6 dan 7 Rujuk Lampiran 1 dan 2 Minta murid memadankan kad gambar dengan kad angka Arahan Guru kepada Murid Padankan kad gambar dengan kad angka Murid memadankan gambar dengan kad angka

6.

Arahan kepada Guru Sediakan 9 batang lidi Sediakan kad angka Rujuk Lampiran 1 Ambil kad angka 5 dan tunjukkan kepada murid Minta murid menyatakan angka tersebut Minta murid mengambil lidi mengikut nilai nombor Arahan Guru kepada Murid Sebutkan angka ini Murid menyebut angka yang ditunjukkan Ambil lidi yang sama nilai dengan angka yang kamu sebut Murid mengambil lidi yang diminta

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi Item 7. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan 3 buah buku yang berlainan saiz Minta murid menyusun buku mengikut urutan besar ke kecil Arahan Guru kepada Murid Susun buku mengikut urutan besar ke kecil Murid menyusun buku

8.

Arahan kepada Guru Sediakan 2 keping kad gambar Rujuk Lampiran 3 Minta murid memilih kad gambar yang disusun mengikut urutan pendek ke panjang Arahan Guru kepada Murid Pilih kad gambar yang disusun mengikut urutan pendek ke panjang Murid memilih kad gambar

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Item 9. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan 2 keping wang kertas dan 2 keping duit syiling Malaysia Sediakan 2 keping wang kertas dan 2 keping duit syiling negara luar Minta murid mengambil semua wang kertas Malaysia Arahan Guru kepada Murid Ambil semua wang kertas Malaysia Murid mengambil wang yang diminta

10.

Arahan kepada Guru Berdasarkan mata wang seperti item 9 Minta murid mengambil semua duit syiling Malaysia Arahan Guru kepada Murid Ambil semua duit syiling Malaysia Murid mengambil duit syiling yang diminta

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu Item 11. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan kad gambar Rujuk Lampiran 4 Minta murid menyatakan bila aktiviti itu dilakukan Arahan Guru kepada Murid Lihat gambar ini Murid melihat gambar yang ditunjukkan Bilakah aktiviti ini dilakukan, siang atau malam? Murid memberikan jawapan

12.

Arahan kepada Guru Minta murid menyatakan nama hari selepas hari yang disebutkan. Arahan Guru kepada Murid Hari ini hari Isnin. Esok hari apa? Murid memberikan jawapan

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas Item Tugasan

13.

Arahan kepada Guru Sediakan 9 pemadam dan sebuah bekas Minta murid memasukkan 6 pemadam ke dalam bekas Minta murid masukkan 2 pemadam lagi ke dalam bekas tersebut Minta murid menyatakan sama ada jumlah pemadam bertambah atau berkurang Arahan Guru kepada Murid Masukkan 6 pemadam ke dalam bekas Murid memasukkan 6 pemadam ke dalam bekas Masukkan 2 pemadam ke dalam bekas Murid memasukkan 2 pemadam ke dalam bekas Adakah bilangan pemadam di dalam bekas bertambah atau berkurang? Murid memberikan jawapan

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas Item 14. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan kad simbol Rujuk Lampiran 5 Minta murid memilih kad simbol yang sesuai bagi item 13

Arahan Guru kepada Murid Pilih kad simbol yang betul bagi operasi tadi Murid memilih kad simbol

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia Item 15. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan 2 keping wang kertas RM1 Minta murid menyebut nilai wang Minta murid menyebut jumlah wang tersebut Arahan Guru kepada Murid Berapa nilai wang ini? Murid menyatakan nilai wang Berapa jumlah nilai wang ini? Murid menyatakan jawapan

16.

Arahan kepada Guru Sediakan 2 keping duit syiling 10 sen Minta murid menyebut nilai duit tersebut Minta murid menyebut jumlah duit tersebut Arahan Guru kepada Murid Berapa nilai duit ini? Murid menyatakan nilai duit Berapa jumlah nilai duit ini? Murid menyatakan jumlah nilai duit

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

10

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu Item 17. Tugasan Arahan kepada Guru Tunjukkan 5 batang penyedut minuman (3 sama panjang dan 2 berbeza ukuran) Minta murid memilih penyedut minuman yang sama panjang Arahan Guru kepada Murid Pilih penyedut panjang minuman yang sama

Murid memilih penyedut minuman yang sama panjang

18.

Arahan kepada Guru Sediakan 3 biji botol berisi air (isipadu penuh, separuh dan suku) Minta murid memilih botol yang mempunyai isipadu paling sedikit Arahan Guru kepada Murid Pilih botol yang mempunyai air paling sedikit Murid memilih botol yang diminta

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

11

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Item 19. Tugasan Arahan Kepada Guru Sediakan 2 kad ayat matematik Rujuk Lampiran 6 Sediakan 9 pemadam di dalam bekas Minta murid mengira pemadam di dalam bekas Keluarkan 6 pemadam Minta murid membilang pemadam di dalam bekas Minta murid memilih kad ayat matematik Arahan Guru kepada Murid Bilang jumlah pemadam ini Murid membilang dan menyatakan jawapan Keluarkan 6 pemadam dari dalam bekas Murid mengambil jumlah pemadam yang diminta Kira baki pemadam di dalam bekas Murid mengira dan menyatakan baki Pilih kad ayat matematik yang digunakan Murid memilih kad ayat matematik

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

12

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Item 20. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan kad simbol dan 2 keping kad ayat matematik Rujuk Lampiran 5 dan 7 Sediakan 8 biji buah rambutan di atas meja Minta murid membilang buah rambutan satu persatu Minta murid mengambil 5 biji buah rambutan Minta murid membilang semula buah rambutan di atas meja Minta murid menyatakan operasi dan memilih kad simbol yang sesuai Minta murid memilih kad ayat matematik yang digunakan dalam situasi ini Arahan Guru kepada Murid Bilang buah rambutan ini Murid membilang Ambil 5 biji buah rambutan ini Murid mengambil Bilang baki buah rambutan Murid membilang Apakah operasi yang dijalankan dan pilih kad simbol Murid menyatakan operasi dan memilih kad simbol Pilih kad ayat matematik Murid memilih kad ayat matematik

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

13

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat dan sebaliknya Item 21. Tugasan Arahan kepada Guru Baca situasi berikut: Kakak ada 3 pasang kasut Kakak beli 3 pasang kasut lagi Berapa pasang kasut kakak semuanya ? Minta murid menjawab soalan tersebut

INLSK/SJKC/SJKT

Arahan Guru kepada Murid Dengar dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan Murid memberikan jawapan

22.

Arahan kepada Guru Baca situasi berikut: Ali ada 5 ekor ikan talapia Abu ada 4 ekor ikan sepat Berapakah ekor ikan semuanya? Minta murid menjawab soalan tersebut Arahan Guru kepada Murid Dengar dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan Murid memberikan jawapan

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

14

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang Item 23. Tugasan Arahan Kepada Guru Baca situasi berikut: Maimunah pergi ke sekolah pada hari Isnin Apakah hari keesokkanya?

INLSK/SJKC/SJKT

Arahan Guru kepada Murid Dengar dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan Murid memberikan jawapan 24. Arahan kepada Guru Baca situasi berikut: Faizi mempunyai duit syiling 50 sen Dia memberi 20 sen kepada abangnya Berapakah baki duit Faizi?

Minta murid menjawab soalan tersebut Arahan Guru kepada Murid Dengar dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan Murid memberikan jawapan

KERTAS SOALAN TAMAT


Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

15

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 3 TAHUN 1 (2011) NAMA MURID.............................................................KELAS........................

Item KONSTRUK ITEM


1 2

JAWAPAN BETUL SALAH

Tugasan PENCAPAIAN
Tandakan jika menguasai (Semua item mesti betul)

Konstruk 1

Konstruk 2

3 4

Konstruk 3

5 6

Konstruk 4

7 8

Konstruk 5

9 10 11

Konstruk 6

12 13

Konstruk 7

14 15

Konstruk 8 Konstruk 9

16 17 18

Konstruk 10

19 20 21

Konstruk 11

22 23 24

Konstruk 12

NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................


Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

16

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran l
Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

17

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 2
Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

18

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 3
Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

19

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 4
Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

20

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Lampiran 5
Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

21

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Lampiran 6
Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

22

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

INLSK/SJKC/SJKT

Lampiran 7
Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2012)

23

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011