Anda di halaman 1dari 28
INLSK/SJKC/SJKT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 4 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN

INLSK/SJKC/SJKT

INLSK/SJKC/SJKT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 4 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 4 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2

Mac 2012

2012

1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

2. Semua murid Tahun 2 yang tidak menguasai Saringan 3 mesti menduduki saringan ini.

3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil. Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang.

Instrumen © Hak Cipta Numerasi Kerajaan Lisan Malaysia 2011 Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 1 (2010)

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

Item

Tugasan

1.

Arahan kepada Guru

Sediakan 10 keping kad angka 

 

Minta murid menyebut angka 4, 7, 1 

 

Rujuk Lampiran 1 Lampiran 1

Arahan Guru kepada Murid

“Sebutkan angka ini”4, 7, 1   Rujuk Lampiran 1 Arahan Guru kepada Murid Murid menyebutkan jawapan   “Sebutkan

Murid menyebutkan jawapan 

 

“Sebutkan angka ini”“Sebutkan angka ini” Murid menyebutkan jawapan   Murid menyebutkan jawapan   “Sebutkan angka ini”

Murid menyebutkan jawapan 

 

“Sebutkan angka ini”“Sebutkan angka ini” Murid menyebutkan jawapan   Murid menyebutkan jawapan   2. Arahan kepada Guru

Murid menyebutkan jawapan 

 

2.

Arahan kepada Guru

Sediakan dua biji daduMurid menyebutkan jawapan   2. Arahan kepada Guru Tampal angka 1, 2, 3, permukaan dadu pertama

Tampal angka 1, 2, 3, permukaan dadu pertama4, 5, 6 pada

4,

5,

6

pada

Tampal angka 4, 5, 6,7, 8, 9 pada

7,

8,

9

pada

permukaan dadu kedua

Minta murid melambung kedua-dua daduangka 4, 5, 6, 7, 8, 9 pada permukaan dadu kedua Minta murid menyebut angka yang

Minta murid menyebut angka yang berada dipermukaan atas kedua-dua dadu itupermukaan dadu kedua Minta murid melambung kedua-dua dadu Arahan Guru kepada Murid “Ambil dan lambungkan kedua-dua

Arahan Guru kepada Murid

“Ambil dan lambungkan kedua-dua dadu”dipermukaan atas kedua-dua dadu itu Arahan Guru kepada Murid Murid melambungkan kedua-dua dadu “Sebutkan angka yang

Murid melambungkan kedua-dua daduGuru kepada Murid “Ambil dan lambungkan kedua-dua dadu” “Sebutkan angka yang berada dipermukaan atas dadu” Murid

“Sebutkan angka yang berada dipermukaan atas dadu”kedua-dua dadu” Murid melambungkan kedua-dua dadu Murid menyebut angka yang berada dipermukaan atas kedua-dua

Murid menyebut angka yang berada dipermukaan atas kedua-dua dadudan lambungkan kedua-dua dadu” Murid melambungkan kedua-dua dadu “Sebutkan angka yang berada dipermukaan atas dadu”

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

2

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

Item

 

Tugasan

 

3.

Arahan kepada Guru

 

Sediakan 15 biji bola getah  Tugasan   3. Arahan kepada Guru   Minta murid mengambil 9 biji bola getah Kumpul

Minta murid mengambil 9 biji bola getahArahan kepada Guru   Sediakan 15 biji bola getah Kumpul semula bola getah Minta murid mengambil

Kumpul semula bola getah15 biji bola getah Minta murid mengambil 9 biji bola getah Minta murid mengambil 12 biji

Minta murid mengambil 12 biji bola getahmurid mengambil 9 biji bola getah Kumpul semula bola getah Arahan Guru kepada Murid “Ambil 9

Arahan Guru kepada Murid

“Ambil 9 biji bola getah”murid mengambil 12 biji bola getah Arahan Guru kepada Murid Murid mengambil bola getah mengikut bilangan

Murid mengambil bola getah mengikut bilangan yang dimintagetah Arahan Guru kepada Murid “Ambil 9 biji bola getah” “Ambil 12 biji bola getah” Murid

“Ambil 12 biji bola getah”Murid mengambil bola getah mengikut bilangan yang diminta Murid mengambil bola getah mengikut bilangan yang diminta

Murid mengambil bola getah mengikut bilangan yang dimintabilangan yang diminta “Ambil 12 biji bola getah” 4. Arahan kepada Guru   Sediakan tiga buah

4.

Arahan kepada Guru

 

Sediakan tiga buah bekas yang berlabel 11,bilangan yang diminta 4. Arahan kepada Guru   8 dan 5 Sediakan 24 biji guli  

8 dan

5

Sediakan 24 biji guli 

 

Minta murid memasukkan guli ke dalam bekas mengikut bilangan pada labelyang berlabel 11, 8 dan 5 Sediakan 24 biji guli   Arahan Guru kepada Murid “Masukkan

Arahan Guru kepada Murid

“Masukkan guli mengikut jumlah di luar bekas”bekas mengikut bilangan pada label Arahan Guru kepada Murid Murid membilang dan memasukkan guli mengikut label

Murid membilang dan memasukkan guli mengikut label pada bekas 

 

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

3

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

Item

Tugasan

5.

Arahan kepada Guru

Sediakan kad angka 1 hingga 10 dalam kotak A dan 25 biji guli dalam kotak BItem Tugasan 5. Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 1 Minta murid memilih mana-mana 3 keping kad

Rujuk Lampiran 1 Lampiran 1

Minta murid memilih mana-mana 3 keping kad angka dari kotak A dan meletakkan di atas mejakotak A dan 25 biji guli dalam kotak B Rujuk Lampiran 1 Minta murid mengambil guli

Minta murid mengambil guli dari kotak B dan meletakkan guli tersebut mengikut kad angka yang dipilih3 keping kad angka dari kotak A dan meletakkan di atas meja Arahan Guru kepada Murid

Arahan Guru kepada Murid

“Pilih 3 keping kad angka daripada kotak A dan letakkan atas meja”mengikut kad angka yang dipilih Arahan Guru kepada Murid Murid mengambil kad angka yang dipilih dan

Murid mengambil kad angka yang dipilih dan meletakkan di atas mejakeping kad angka daripada kotak A dan letakkan atas meja” “Ambil guli daripada kotak B mengikut

“Ambil guli daripada kotak B mengikut angka-angka yang kamu pilih”letakkan atas meja” Murid mengambil kad angka yang dipilih dan meletakkan di atas meja Murid mengambil

Murid mengambil guli yang dimintakad angka yang dipilih dan meletakkan di atas meja “Ambil guli daripada kotak B mengikut angka-angka

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

4

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

Item

Tugasan

6.

 

Arahan kepada Guru

Sediakan 2 buah kotak, 20 batang pensel warna dan kad angka 1 hingga 20Item Tugasan 6.   Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 1 dan Lampiran 2 Masukkan kesemua pensel

Rujuk Lampiran 1 dan Lampiran 2 Lampiran 1 dan Lampiran 2

Masukkan kesemua pensel warna ke dalam kotak A dan kotak B dibiarkan kosongdan kad angka 1 hingga 20 Rujuk Lampiran 1 dan Lampiran 2 Minta murid mengambil sejumlah

Minta murid mengambil sejumlah pensel warna daripada kotak A dan masukkan ke dalam kotak Bpensel warna ke dalam kotak A dan kotak B dibiarkan kosong Minta murid mengira dan memilih

Minta murid mengira dan memilih kad angka mengikut bilangan pensel warna di dalam kotak Bpensel warna daripada kotak A dan masukkan ke dalam kotak B   Arahan Guru kepada Murid

 

Arahan Guru kepada Murid

“Ambil sejumlah pensel warna di dalam kotak A dan masukkan ke dalam kotak B”warna di dalam kotak B   Arahan Guru kepada Murid Murid mengambil dan memasukkan pensel warna

Murid mengambil dan memasukkan pensel warna ke dalam kotak Bwarna di dalam kotak A dan masukkan ke dalam kotak B” “Kira dan ambil kad angka

“Kira dan ambil kad angka mengikut bilangan pensel warna di dalam kotak B”kotak B” Murid mengambil dan memasukkan pensel warna ke dalam kotak B Murid mengira dan mengambil

Murid mengira dan mengambil kad angka yang dimintamemasukkan pensel warna ke dalam kotak B “Kira dan ambil kad angka mengikut bilangan pensel warna

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

5

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

Item

Tugasan

7.

 

Arahan kepada Guru

Sediakan 3 keping kad gambarItem Tugasan 7.   Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 3 Susun kad gambar secara rawak Minta

Rujuk Lampiran 3 Lampiran 3

Susun kad gambar secara rawakkepada Guru Sediakan 3 keping kad gambar Rujuk Lampiran 3 Minta murid menyusun kad gambar mengikut

Minta murid menyusun kad gambar mengikut urutan besar ke kecilkad gambar Rujuk Lampiran 3 Susun kad gambar secara rawak   Arahan Guru kepada Murid “Susun

 

Arahan Guru kepada Murid

“Susun kad gambar mengikut urutan besar ke kecil”urutan besar ke kecil   Arahan Guru kepada Murid Murid menyusun kad gambar 8.   Arahan

Murid menyusun kad gambarMurid “Susun kad gambar mengikut urutan besar ke kecil” 8.   Arahan kepada Guru Sediakan 3

8.

 

Arahan kepada Guru

Sediakan 3 keping kad gambarMurid menyusun kad gambar 8.   Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 4 Minta murid menyusun mengikut

Rujuk Lampiran 4 Lampiran 4

Minta murid menyusun mengikut urutan tinggi ke rendahkepada Guru Sediakan 3 keping kad gambar Rujuk Lampiran 4   Arahan Guru kepada Murid “Susun

 

Arahan Guru kepada Murid

“Susun kad gambar mengikut urutan tinggi ke rendah”Lampiran 4 Minta murid menyusun mengikut urutan tinggi ke rendah   Arahan Guru kepada Murid Murid

Murid menyusun kad gambarmengikut urutan tinggi ke rendah   Arahan Guru kepada Murid “Susun kad gambar mengikut urutan tinggi

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

6

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Item

Tugasan

9.

Arahan kepada Guru

Sediakan wang kertas dan duit syiling Malaysia serta wang negara luarItem Tugasan 9. Arahan kepada Guru Letakkan kesemua mata wang di atas meja Minta murid mengambil

Letakkan kesemua mata wang di atas mejawang kertas dan duit syiling Malaysia serta wang negara luar Minta murid mengambil semua mata wang

Minta murid mengambil semua mata wang Malaysiawang negara luar Letakkan kesemua mata wang di atas meja Arahan Guru kepada Murid “Ambil semua

Arahan Guru kepada Murid

“Ambil semua wang Malaysia”mengambil semua mata wang Malaysia Arahan Guru kepada Murid Murid mengambil wang yang diminta 10. Arahan

Murid mengambil wang yang dimintaArahan Guru kepada Murid “Ambil semua wang Malaysia” 10. Arahan kepada Guru Sediakan wang Malaysia RM1,

10.

Arahan kepada Guru

Sediakan wang Malaysia RM1, RM5, 50 sen dan 10 senMurid mengambil wang yang diminta 10. Arahan kepada Guru Sediakan sekeping gambar Rujuk Lampiran 5 Minta

Sediakan sekeping gambarGuru Sediakan wang Malaysia RM1, RM5, 50 sen dan 10 sen Rujuk Lampiran 5 Minta murid

Rujuk Lampiran 5 Lampiran 5

Minta murid mengambil wang yang sama dengan nilai pada gambar50 sen dan 10 sen Sediakan sekeping gambar Rujuk Lampiran 5 Minta murid menyebut nilai wang

Minta murid menyebut nilai wang yang di ambilmurid mengambil wang yang sama dengan nilai pada gambar Arahan Guru kepada Murid “Ambil wang yang

Arahan Guru kepada Murid

“Ambil wang yang sama dengan nilai pada gambar”menyebut nilai wang yang di ambil Arahan Guru kepada Murid Murid mengambil wang “Sebut nilai wang

Murid mengambil wangMurid “Ambil wang yang sama dengan nilai pada gambar” “Sebut nilai wang yang kamu ambil” Murid

“Sebut nilai wang yang kamu ambil”Arahan Guru kepada Murid “Ambil wang yang sama dengan nilai pada gambar” Murid mengambil wang Murid

Murid menyatakan jawapanMurid “Ambil wang yang sama dengan nilai pada gambar” Murid mengambil wang “Sebut nilai wang yang

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

7

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

Item

Tugasan

11.

Arahan kepada Guru

Sediakan 2 keping kad gambar yang menunjukkan suasana waktu malam dan siangItem Tugasan 11. Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 6 Minta murid menyatakan bilakah aktiviti itu dilakukan

Rujuk Lampiran 6 Lampiran 6

Minta murid menyatakan bilakah aktiviti itu dilakukanmenunjukkan suasana waktu malam dan siang Rujuk Lampiran 6 Arahan Guru kepada Murid “Lihat gambar ini

Arahan Guru kepada Murid

“Lihat gambar ini”

Murid melihat gambar yang ditunjukkandilakukan Arahan Guru kepada Murid “Lihat gambar ini ” “Bilakah aktiviti ini berlaku ? ” Murid

“Bilakah aktiviti ini berlaku? ” ?

Murid memberikan jawapanyang ditunjukkan “Bilakah aktiviti ini berlaku ? ” 12. Arahan kepada Guru Minta murid menyatakan 2

12.

Arahan kepada Guru

Minta murid menyatakan 2 nama bulan yang mereka tahu? ” Murid memberikan jawapan 12. Arahan kepada Guru Arahan Guru kepada Murid “Sebutkan 2 nama

Arahan Guru kepada Murid

“Sebutkan 2 nama bulan yang kamu tahu”Arahan kepada Guru Minta murid menyatakan 2 nama bulan yang mereka tahu Arahan Guru kepada Murid

Murid memberikan jawapanMinta murid menyatakan 2 nama bulan yang mereka tahu Arahan Guru kepada Murid “Sebutkan 2 nama

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

8

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

Item

Tugasan

13.

Arahan kepada Guru

Sediakan 14 batang penyedut minuman dan sebiji gelasItem Tugasan 13. Arahan kepada Guru Masukkan 8 batang penyedut minuman ke dalam gelas Minta murid

Masukkan 8 batang penyedut minuman ke dalam gelasGuru Sediakan 14 batang penyedut minuman dan sebiji gelas Minta murid mengira jumlah penyedut minuman di

Minta murid mengira jumlah penyedut minuman di dalam gelasgelas Masukkan 8 batang penyedut minuman ke dalam gelas Minta murid masukkan 6 batang penyedut minuman

Minta murid masukkan 6 batang penyedut minuman lagi ke dalam gelasMinta murid mengira jumlah penyedut minuman di dalam gelas Minta murid membilang jumlah penyedut minuman di

Minta murid membilang jumlah penyedut minuman di dalam gelasmurid masukkan 6 batang penyedut minuman lagi ke dalam gelas Minta murid menyatakan bilangan penyedut minuman

Minta murid menyatakan bilangan penyedut minuman di dalam gelas tersebut bertambah atau berkurangMinta murid membilang jumlah penyedut minuman di dalam gelas Arahan Guru kepada Murid “Kira penyedut minuman

Arahan Guru kepada Murid

“Kira penyedut minuman di dalam gelas”tersebut bertambah atau berkurang Arahan Guru kepada Murid Murid mengira penyedut minuman di dalam gelas “Masukkan

Murid mengira penyedut minuman di dalam gelasGuru kepada Murid “Kira penyedut minuman di dalam gelas” “Masukkan 6 batang penyedut minuman lagi ke

“Masukkan 6 batang penyedut minuman lagi ke dalam gelas”dalam gelas” Murid mengira penyedut minuman di dalam gelas Murid memasukkan penyedut minuman ke dalam gelas

Murid memasukkan penyedut minuman ke dalam gelas“Masukkan 6 batang penyedut minuman lagi ke dalam gelas” “Kira dan nyatakan jumlah penyedut minuman di

“Kira dan nyatakan jumlah penyedut minuman di dalam gelas”gelas” Murid memasukkan penyedut minuman ke dalam gelas Murid mengira dan memberikan jawapan “Adakah bilangan

Murid mengira dan memberikan jawapandan nyatakan jumlah penyedut minuman di dalam gelas” “Adakah bilangan penyedut minuman di dalam gelas bertambah

“Adakah bilangan penyedut minuman di dalam gelas bertambah atau berkurang? ” ?

Murid memberikan jawapanMurid mengira dan memberikan jawapan “Adakah bilangan penyedut minuman di dalam gelas bertambah atau berkurang ?

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

9

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

Item

 

Tugasan

14.

 

Arahan kepada Guru

Sediakan 13 batang sudu plastik dan sebiji pinggan kertasItem   Tugasan 14.   Arahan kepada Guru Sediakan kad simbol operasi Rujuk Lampiran 7 Masukkan

Sediakan kad simbol operasiSediakan 13 batang sudu plastik dan sebiji pinggan kertas Rujuk Lampiran 7 Masukkan 13 batang sudu

Rujuk Lampiran 7 Lampiran 7

Masukkan 13 batang sudu plastik ke dalam pinggan kertaspinggan kertas Sediakan kad simbol operasi Rujuk Lampiran 7 Minta murid membilang dan menyebut bilangan sudu

Minta murid membilang dan menyebut bilangan sudu plastik di dalam pinggan kertas7 Masukkan 13 batang sudu plastik ke dalam pinggan kertas Minta murid mengeluarkan 5 batang sudu

Minta murid mengeluarkan 5 batang sudu plastikdan menyebut bilangan sudu plastik di dalam pinggan kertas Minta murid membilang semula dan menyebut bilangan

Minta murid membilang semula dan menyebut bilangan sudu plastik yang tinggal di dalam pinggan kertaskertas Minta murid mengeluarkan 5 batang sudu plastik Minta murid menyatakan bilangan sudu plastik di dalam

Minta murid menyatakan bilangan sudu plastik di dalam pinggan kertas tersebut bertambah atau berkurangbilangan sudu plastik yang tinggal di dalam pinggan kertas Minta murid menunjukkan kad simbol operasi  

Minta murid menunjukkan kad simbol operasidi dalam pinggan kertas tersebut bertambah atau berkurang   Arahan Guru kepada Murid “Kira dan sebutkan

 

Arahan Guru kepada Murid

“Kira dan sebutkan bilangan sudu di dalam pinggan”kad simbol operasi   Arahan Guru kepada Murid Murid mengira dan menyebut bilangan sudu “Keluarkan 5

Murid mengira dan menyebut bilangan suduMurid “Kira dan sebutkan bilangan sudu di dalam pinggan” “Keluarkan 5 batang sudu” Murid mengeluarkan 5

“Keluarkan 5 batang sudu”di dalam pinggan” Murid mengira dan menyebut bilangan sudu Murid mengeluarkan 5 batang sudu “Kira semula

Murid mengeluarkan 5 batang sududan menyebut bilangan sudu “Keluarkan 5 batang sudu” “Kira semula dan sebut bilangan sudu yang tinggal

“Kira semula dan sebut bilangan sudu yang tinggal di dalam pinggan”5 batang sudu” Murid mengeluarkan 5 batang sudu Murid mengira bilangan sudu “Adakah bilangan sudu di

Murid mengira bilangan sududan sebut bilangan sudu yang tinggal di dalam pinggan” “Adakah bilangan sudu di dalam pinggan bertambah

“Adakah bilangan sudu di dalam pinggan bertambah atau berkurang? ” ?

Murid memberikan jawapansudu di dalam pinggan bertambah atau berkurang ? ” “Tunjukkan kad simbol operasi yang betul” Murid

“Tunjukkan kad simbol operasi yang betul”bilangan sudu di dalam pinggan bertambah atau berkurang ? ” Murid memberikan jawapan Murid menunjukkan kad

Murid menunjukkan kad simboldi dalam pinggan bertambah atau berkurang ? ” Murid memberikan jawapan “Tunjukkan kad simbol operasi yang

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

10

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Item

Tugasan

15.

Arahan kepada Guru

Sediakan sekeping kad ayat matematikItem Tugasan 15. Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 8 Minta murid menyatakan sama ada jawapan yang

Rujuk Lampiran 8 Lampiran 8

Minta murid menyatakan sama ada jawapan yang diberikan betul atau salahGuru Sediakan sekeping kad ayat matematik Rujuk Lampiran 8 Arahan Guru kepada Murid “Lihat kad ini”

Arahan Guru kepada Murid

“Lihat kad ini”yang diberikan betul atau salah Arahan Guru kepada Murid Murid melihat kad tersebut “Adakah jumlah nilai

Murid melihat kad tersebutatau salah Arahan Guru kepada Murid “Lihat kad ini” “Adakah jumlah nilai ini betul atau salah

“Adakah jumlah nilai ini betul atau salah?” ?”

Murid memberikan jawapantersebut “Adakah jumlah nilai ini betul atau salah ?” 16. Arahan kepada Guru Sediakan sekeping wang

16.

Arahan kepada Guru

Sediakan sekeping wang RM5 dan RM1?” Murid memberikan jawapan 16. Arahan kepada Guru Minta murid menyatakan nilai setiap wang tersebut Minta

Minta murid menyatakan nilai setiap wang tersebut16. Arahan kepada Guru Sediakan sekeping wang RM5 dan RM1 Minta murid menyatakan jumlah nilai wang

Minta murid menyatakan jumlah nilai wang tersebutdan RM1 Minta murid menyatakan nilai setiap wang tersebut Arahan Guru kepada Murid “Berapakah nilai wang

Arahan Guru kepada Murid

“Berapakah nilai wang ini?” ?”

Murid menyatakan jawapanArahan Guru kepada Murid “Berapakah nilai wang ini ?” “Berapakah nilai wang ini ?” Murid menyatakan

“Berapakah nilai wang ini?” ?”

Murid menyatakan jawapanMurid menyatakan jawapan “Berapakah nilai wang ini ?” “Berapakah jumlah nilai wang ini ?” Murid menyatakan

“Berapakah jumlah nilai wang ini?” ?”

Murid menyatakan jawapanMurid menyatakan jawapan “Berapakah nilai wang ini ?” Murid menyatakan jawapan “Berapakah jumlah nilai wang ini

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

11

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

Item

Tugasan

17.

Arahan kepada Guru

 

Sediakan2 ikatan buku tulis yang

2

ikatan

buku tulis yang

mengandungi 5 buah (label A) dan 10 buah (label B)

Minta murid mengangkat ikatan buku secara satu persatuyang mengandungi 5 buah (label A) dan 10 buah (label B) Minta murid menunjukkan ikatan buku

Minta murid menunjukkan ikatan buku yang lebih ringanB) Minta murid mengangkat ikatan buku secara satu persatu Arahan Guru kepada Murid   “Angkat ikatan

Arahan Guru kepada Murid

 

“Angkat ikatan buku A”buku yang lebih ringan Arahan Guru kepada Murid   Murid mengangkat ikatan buku A   “Angkat

Murid mengangkat ikatan buku A 

 

“Angkat ikatan buku B” 

 

Murid mengangkat ikatan buku B 

 

“Tunjukkan ikatan buku yang lebih ringan”buku B”   Murid mengangkat ikatan buku B   Murid menunjukkan ikatan buku tersebut 18 Arahan

Murid menunjukkan ikatan buku tersebutB   “Tunjukkan ikatan buku yang lebih ringan” 18 Arahan kepada Guru   Sediakan kad gambar

18

Arahan kepada Guru

 

Sediakan kad gambarikatan buku tersebut 18 Arahan kepada Guru   Rujuk Lampiran 9 Minta murid menunjukkan kad gambar

Rujuk Lampiran 9 Lampiran 9

Minta murid menunjukkan kad gambar yang mempunyai objek yang lebih panjangkepada Guru   Sediakan kad gambar Rujuk Lampiran 9 Arahan Guru kepada Murid   “Perhatikan gambar

Arahan Guru kepada Murid

 

“Perhatikan gambar ini”objek yang lebih panjang Arahan Guru kepada Murid   Murid melihat gambar yang ditunjukkan “Tunjukkan ular

Murid melihat gambar yang ditunjukkanGuru kepada Murid   “Perhatikan gambar ini” “Tunjukkan ular manakah yang lebih panjang”

“Tunjukkanular manakah yang lebih

ular

manakah

yang

lebih

panjang”

Murid

menunjukkanMurid gambar

gambar

ular

yang

diminta

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

12

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

Item

 

Tugasan

19.

 

Arahan Kepada Guru

Sediakan dua keping kad ayat matematikItem   Tugasan 19.   Arahan Kepada Guru Rujuk Lampiran 10   Baca situasi berikut  

Rujuk Lampiran 10 Lampiran 10

 

Baca situasi berikutdua keping kad ayat matematik Rujuk Lampiran 10     Aini ada 7 biji mangga Aini

 

Aini ada 7 biji mangga Aini memberi 4 biji mangga kepada adiknya Berapakah baki mangga Aini?

Minta murid menunjukkan kad ayat matematik berpandukan situasi yang diberi4 biji mangga kepada adiknya Berapakah baki mangga Aini ?   Arahan Guru kepada Murid “Dengar

 

Arahan Guru kepada Murid

“Dengar dengan teliti apa yang akan saya baca”situasi yang diberi   Arahan Guru kepada Murid Murid mendengar   “Tunjukkan kad ayat matematik

Murid mendengar 

 

“Tunjukkan kad ayat matematik yang betul”Murid “Dengar dengan teliti apa yang akan saya baca” Murid mendengar   Murid menunjukkan kad ayat

Murid menunjukkan kad ayat matematik“Dengar dengan teliti apa yang akan saya baca” Murid mendengar   “Tunjukkan kad ayat matematik yang

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

13

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

Item Tugasan 20. Arahan kepada Guru Sediakan kad angka 5 hingga 13 dan kad simbol
Item
Tugasan
20.
Arahan kepada Guru
Sediakan kad angka 5 hingga 13 dan kad
simbol
Rujuk Lampiran 1, 2 dan 7
Sediakan 15 biji guli dan letakkan di dalam
bakul
Arahan Guru kepada Murid
“Ambil 9 biji guli”
Murid mengambil 9 biji guli
“Ambil 5 biji guli lagi”
Murid mengambil 5 biji guli
“Berapakah jumlah guli semuanya?”
Murid memberikan jawapan
“Bina ayat matematik daripada kad angka
dan kad simbol yang disediakan”
Murid membina ayat matematik

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

14

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat
Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian terhad
kepada nombor bulat dan sebaliknya
Item
Tugasan
21.
Arahan kepada Guru
Baca situasi berikut:
Di dalam sebuah kotak ada 19 biji manik
Jika Manik biru ada 14 biji
Berapakah manik hijau?
Minta murid menjawab soalan tersebut
Arahan Guru kepada Murid
“Dengar dengan teliti dan jawab soalan
yang diberikan”
Murid memberikan jawapan
22.
Arahan kepada Guru
Baca situasi berikut:
Maisarah ada 13 biji guli
Maniam ada 4 biji guli
Berapakah jumlah guli semuanya?
Minta murid menjawab soalan tersebut
Arahan Guru kepada Murid
“Dengar dengan teliti dan jawab soalan
yang diberikan”
Murid memberikan jawapan

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

15

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

Item

Tugasan

23.

Arahan Kepada Guru

Baca situasi berikut:masa dan ukuran panjang Item Tugasan 23. Arahan Kepada Guru Amin mengikuti rombongan sekolah ke Kuala

Amin mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur untuk menyambut Hari Kemerdekaan Pada bulan apakah Amin pergi ke Kuala Lumpur?

Arahan Guru kepada Murid

“Dengar dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan”apakah Amin pergi ke Kuala Lumpur ? Arahan Guru kepada Murid Murid memberikan jawapan 24. Arahan

Murid memberikan jawapan“Dengar dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan” 24. Arahan kepada Guru Sediakan sekeping kad gambar

24.

Arahan kepada Guru

Sediakan sekeping kad gambar dan 10 keping duit syiling 10 sendiberikan” Murid memberikan jawapan 24. Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 11 Minta murid mengukur dan menyatakan

Rujuk Lampiran 11 Lampiran 11

Minta murid mengukur dan menyatakan bilangan duit syiling yang sama panjang dengan berus gigigambar dan 10 keping duit syiling 10 sen Rujuk Lampiran 11 Arahan Guru kepada Murid “Berapa

Arahan Guru kepada Murid

“Berapa banyak duit syiling diperlukan untuk menjadi sama panjang dengan berus gigi”yang sama panjang dengan berus gigi Arahan Guru kepada Murid Murid mengukur dan memberikan jawapan KERTAS

Murid mengukur dan memberikan jawapandiperlukan untuk menjadi sama panjang dengan berus gigi” KERTAS SOALAN TAMAT Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4

KERTAS SOALAN TAMAT

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

16

INLSK/SJKC/SJKT

BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 4 TAHUN 2 (2012)

NAMA MURID KELAS JAWAPAN Tugasan PENCAPAIAN Item KONSTRUK ITEM Tandakan jika menguasai BETUL SALAH (Semua
NAMA MURID
KELAS
JAWAPAN
Tugasan
PENCAPAIAN
Item
KONSTRUK
ITEM
Tandakan
jika menguasai
BETUL
SALAH
(Semua item mesti betul)
1
Konstruk 1
2
3
Konstruk 2
4
5
Konstruk 3
6
7
Konstruk 4
8
9
Konstruk 5
10
11
Konstruk 6
12
13
Konstruk 7
14
15
Konstruk 8
16
17
Konstruk 9
18
19
Konstruk 10
20
21
Konstruk 11
22
23
Konstruk 12
24
NAMA GURU
Tanda
Tangan Guru

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

17

Lampiran l

INLSK/SJKC/SJKT

Item

Tugasan

Item Tugasan
Item Tugasan
Item Tugasan
Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

18

Lampiran 2

INLSK/SJKC/SJKT

Item

Tugasan

Item Tugasan
Item Tugasan
Item Tugasan
Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

19

Lampiran 3

INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan
Item
Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

20

Lampiran 4

INLSK/SJKC/SJKT

Item

Tugasan

Lampiran 4 INLSK/SJKC/SJKT Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012) ©
Lampiran 4 INLSK/SJKC/SJKT Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012) ©
Lampiran 4 INLSK/SJKC/SJKT Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012) ©

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

21

Lampiran 5

INLSK/SJKC/SJKT

Item

Tugasan

Lampiran 5 INLSK/SJKC/SJKT Item Tugasan RM5 Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)
RM5
RM5

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

22

Lampiran 6

INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan A B
Item
Tugasan
A
B

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

23

Lampiran 7

INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan
Item
Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

24

Lampiran 8

INLSK/SJKC/SJKT

 

Item

 

Tugasan

sen sen sen
sen sen sen

sen

sen sen sen
sen sen sen
sen sen sen

sen

sen sen
sen sen

sensen sen

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

25

Lampiran 9

INLSK/SJKC/SJKT

Item

Tugasan

Lampiran 9 INLSK/SJKC/SJKT Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012) ©

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

26

Lampiran 10

INLSK/SJKC/SJKT

Item

 

Tugasan

 
 
   
 
   
   
   
Item   Tugasan        
Item   Tugasan        
 
 
 
 
 
Item   Tugasan        
Item   Tugasan        

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

27

Lampiran 11

INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan
Item
Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan Saringan 4 - SK/SJKC/SJKT Tahun 2 (2012)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

28