Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KOLAJ TAHUN 5 TARIKH MASA TAHUN BILANGAN MURID MATA PELAJARAN BIDANG AKTIVITI TAJUK

KEMAHIRAN FOKUS OBJEKTIF MODUL : : : : : : : : : : 27 Febuari 2012 8.30 pagi hingga 9.30 pagi 5 Cemerlang 34/35 Pendidikan seni visual Menggambar Menghasilkan gubahan fikiran 'Dasar laut,menggunakkan kaedah gulungan dan teknik tampalan kolaj Dasar laut mebentuk,menggunting, mengulung ,menampal Guru dapat mengajar murid cara-cara untuk Menggambar mengunakkan teknik kolaj.

OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid dapat: Menghasilkan satu karya permandangan laut dengan menggunakan gulungan kertas dan membut kolaj . Menggambarkan satu permandangan dan hidaupan laut Mengenalpasti kehidupan laut. Menghasilkan gambar dasar laut secara kreatif dan inovatif (pelbagai rupa dan bentuk) Menghasilkan gubahan fikiran menggunakan bahan yang lain dari kebiasaan dan belum pernah dieksplorasi sebelum ini.

PENGETAHUAN SEDIA ADA 1. Murid pernah menghasilkan gubahan fikiran. 2. Murid pernah melihat suasana dasar laut dan tahu akan suasananya KEPERLUAN / PERSEDIAAN MURID

Alat gunting, Pensel BahanKertas warna bersaiz A4. Gam, Bahan hiasan seperti butang, labuci, manik atau serbuk kilat

ALAT BANTU MENGAJAR Rujukan: Kad gambar Objek maujud ikan dan model dasar laut Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Tahun 5 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Maklumat Internet Contoh karya yang telah siap LCD Komputer riba

PROSEDUR Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan,dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai keadaan dasar laut dan kehidupanya Guru menunjuk cara dan membimbing murid dalam proses membuat kolaj dengan gulungan kertas. Apresiasi dan Kritikan

KBKK PENERAPAN NILAI

:Menjana idea, Menghubungkaitan :Ketekunan dan Ketelitian serta kesabaran

BUTIRAN KEGIATAN

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Aktiviti 1 (5 minit) Guru mengedarkan kad gambar berkaitan dengan dasar laut Guru mengendalikan sesi soal jawab Apakah gambar yang terdapat pada kad yang kamu pegang Apakah pandangan anda tentang gambar tersebut Aras 1 Murid memerhati dan membuat analisa tentang gambar Murid memberikan pandangan mereka tentang gambar berkenaan KECERDASAN: Teori Kecerdasan Pelagai Verbal Linguistik KBKK (Kreatif) Mereka cipta Mensintesis

Aktiviti 2 (20 minit)

Meneroka pelbagai bentuk gulungan yang boleh dihasilkan. Guru menunjukkan cara membuat kolaj mengunakkan kaedah gulungan

Aras 2 Murid warna kertas yang sesuai untuk digunakan dalam menghasilkan hidupan dasar laut . Murid mengetahui bahawa prinsip imbangan dan unsur ruang, bentuk dan warna penting dalam menggambarkan hidupan dasar laut.

Penerokaan Membanding beza Menilai gulungan bentuk yang dihasikan. KBKK (Kreatif) Menjana idea Mereka cipta Menghubung kaitkan

Aktivit 3 (25 minit) Guru membimbing murid semasa menghasilkan gulungan hidupan laut Memotong kertas warna Membentuk bentuk hidupan mengunakkan gulungan kertas Mencantum hidupan menjadi permandangan dasar laut Menampal gulungan kertasa tersebut Murid membuat kolaj Memotong Menggulung Mencantum Menampal KBKK (Kreatif) Mereka cipta inovatif Nilai Ketekunan dan kesabaran Teori kecerdasan pelbagai ruang

Langkah 1 Membuat gulungan

Langkah 2 Menampal gulungan dan mengubah menjadi permandangan dasar laut.

Sesi Apresiasi dan Refleksi (10 minit) Sesi Apresiasi Mempamerkan hasil kerja Membuat refleksi bagaimana penghasilkan kolaj dasar laut dihasilkan

Murid mempamerkan pelbagai hasil kerja yang dibuat Murid dapat menilai keupaaan diri sendiri

KBKK Kritis Membanding beza Menganalisis Teori Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik

Refleksi Guru:

Pengajaran telah dapat dijalankan dengan berkesan. Murid menunjukkan minat dan kesungguhan dalam menghasilkan kolaj dasar laut . Pelbagai karya telah dapat

dihasilkan. Pelajar telah berjaya membuat penerokaan rupa . Objekif tercapai dengan jayanya.