Anda di halaman 1dari 1

100 ekar =

30% reserve area


Boleh guna
Banglo (6000 kp)

4,356,000 kp
1,306,800
3,049,200 kp
508 unit

Jumlah ekar
1
2
3
4
5

Kos Tanah
Infrastruktur (A)
Loji Kumbahan
Tangki Air
Lanskap

101
101
1
1

Kos (RM)/ekar

Jumlah (RM)

2,000,000.00
200,000.00
LS
LS
LS

202,000,000.00
20,200,000.00
2,000,000.00
800,000.00
1,500,000.00
226,500,000.00

Kos Bangunan (B)


a. Banglo (60 x 110)

7
8
9
10
11

Yuran Profesional
Pengurusan
Pasaran
Kos Luar Jangka
Sumbangan

Keluasan Lantai (K.P)

Bil. Unit

3,500 x 120 (kos)

508

Fee
7%
2%
2%
3%

Kos Per Unit


420,000.00

(A+B)
233,560,000.00
233,560,000.00
233,560,000.00
233,560,000.00

Keseluruhan Kos

a. Banglo (60 x 110)

Keluasan Lantai (K.P)

Bil. Unit

3,500 x 120 (kos)

508

ANGGARAN PENDAPATAN
Jualan (RM)
Kos (RM)
Anggaran Pendapatan (RM)

711,200,000.00
472,558,400.00
238,641,600.00

213,360,000.00

Jumlah (RM)
16,349,200.00
4,671,200.00
4,671,200.00
7,006,800.00
Jumlah

12 Anggaran Jualan

Jumlah (RM)

Harga Jualan (RM)


1,400,000.00

32,698,400.00
472,558,400.00
Jumlah (RM)
711,200,000.00