Anda di halaman 1dari 25

RUMAH TRADISIONAL DI MALAYSIA

RUMAH TRADISIONAL ???

Rumah yang masih mengekalkan ciri reka bentuk masyarakat dahulu. Kebanyakan rumah tradisional dibina daripada kayu.

Antara RUMAH TRADISIONAL ynag terdapat di negara kita ialah : 1. Rumah Melayu Melaka 2. Rumah Perabung Lima/Tiang 12/Kelantan 3. Rumah Limas/Johor 4. Rumah Minangkabau/Negeri Sembilan 5. Rumah Panjang/Sarawak 6. Rumah Bumbung Panjang/Pahang 7. Rumah Kutai/Perak

RUMAH MELAYU MELAKA

Rumah Melayu Melaka


Rumah jenis ini masih terdapat di seluruh Negeri Melaka sehingga kini. Rumah ini terkenal dengan tangga yang dihiasi dengan marmar yang berwarna-warni.

RUMAH PERABUNG LIMA

Rumah Perabung Lima


Reka bentuk rumah ini terdapat di Kelantan.

RUMAH LIMAS

Rumah Limas
Rumah jenis ini mudah dikenali. Di hujung cucuran atapnya dihiasi dengan ukiran-ukiran. Rumah jenis ini terdapat di Selangor, Johor dan Terengganu.

RUMAH MINANGKABAU

Rumah Minangkabau
Rumah ini menggunakan seni bina dari Sumatera, Indonesia. Bumbungnya berbentuk tanduk. Rumah ini terdapat di Negeri Sembilan.

RUMAH PANJANG

Rumah Panjang
Rumah Panjang terdapat di Sarawak. Pembinaan rumah ini menggunakan kayu sepenuhnya. Di bahagian depannya ada serambi dan di bahagian belakanya ada dapur.

RUMAH BUMBUNG PANJANG

Rumah bumbung panjang


Reke bentuk rumah ini terdapat di Perlis,Kedah, Pulau Pinang dan perak.

RUMAH BAGAN

Rumah Bagan
Rumah bagan dibina di atas air. Reka bentuk rumah ini terdapat di Sabah.

RUMAH KUTAI/ PERAK

Rumah Kutai
Rumah ini menggunakan seni bina dari Aceh dan Bugis. Rumah ini terdapat di Perak.