RUMAH TRADISIONAL DI MALAYSIA

RUMAH TRADISIONAL ???

‡ Rumah yang masih mengekalkan ciri reka bentuk masyarakat dahulu. Kebanyakan rumah tradisional dibina daripada kayu.

‡ Antara RUMAH TRADISIONAL ynag terdapat di negara kita ialah : ‡ 1. Rumah Melayu Melaka 2. Rumah Perabung Lima/Tiang 12/Kelantan ‡ 3. Rumah Limas/Johor ‡ 4. Rumah Minangkabau/Negeri Sembilan ‡ 5. Rumah Panjang/Sarawak ‡ 6. Rumah Bumbung Panjang/Pahang ‡ 7. Rumah Kutai/Perak

RUMAH MELAYU MELAKA

Rumah Melayu Melaka
‡ Rumah jenis ini masih terdapat di seluruh Negeri Melaka sehingga kini. ‡ Rumah ini terkenal dengan tangga yang dihiasi dengan marmar yang berwarna-warni.

RUMAH PERABUNG LIMA

Rumah Perabung Lima
‡ Reka bentuk rumah ini terdapat di Kelantan.

RUMAH LIMAS

Rumah Limas
‡ Rumah jenis ini mudah dikenali. ‡ Di hujung cucuran atapnya dihiasi dengan ukiran-ukiran. ‡ Rumah jenis ini terdapat di Selangor, Johor dan Terengganu.

RUMAH MINANGKABAU

Rumah Minangkabau
‡ Rumah ini menggunakan seni bina dari Sumatera, Indonesia. ‡ Bumbungnya berbentuk tanduk. ‡ Rumah ini terdapat di Negeri Sembilan.

RUMAH PANJANG

Rumah Panjang
‡ Rumah Panjang terdapat di Sarawak. ‡ Pembinaan rumah ini menggunakan kayu sepenuhnya. ‡ Di bahagian depannya ada serambi dan di bahagian belakanya ada dapur.

RUMAH BUMBUNG PANJANG

Rumah bumbung panjang
‡ Reke bentuk rumah ini terdapat di Perlis,Kedah, Pulau Pinang dan perak.

RUMAH BAGAN

Rumah Bagan
‡ Rumah bagan dibina di atas air. ‡ Reka bentuk rumah ini terdapat di Sabah.

RUMAH KUTAI/ PERAK

Rumah Kutai
‡ Rumah ini menggunakan seni bina dari Aceh dan Bugis. ‡ Rumah ini terdapat di Perak.