Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 BIDANG : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

MINGGU 1 -3 UNIT 1.Keselamatan dan Organisasi Bengkel TAJUK PEMBELAJARAN 1.1- Peraturan keselamatan HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 1.1.1- Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti. 1.1.2- Mempraktikkan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat. Aras 1 1.2.1- Menyediakan struktur organisasi tempat kerja. Aras1 2.1.1 Pendedahan kepada bentuk asas reka bentuk. 2.1.2 Mengenal idea berdasarkan gambar atau objek. 2.1.3 Komunikasi tampak. Aras 1 2.2.1 Kajian bentuk luaran produk. 2.2.2 Memasang model berpandukan manual. 2.2.3 Membuka dan memasang produk untuk mengkaji komponen. Aras 1 2.3.1 Mengumpul dan merekod maklumat. Aras 1 3.1.1 - Menentukan projek berpandukan kad kerja. 3.1.2 Membaca lukisan projek. 3.1.3 - Mengenal pasti alatan tangan 3.1.4 Menentukan jenis bahan dan kuantiti. 3.1.5 Mengukur, menanda dan memotong bahan projek. 3.1.6 Memasang komponen projek . 3.1.7 Membuat kemasan. Aras1 4.1.1- Mengenal pasti nama, fungsi dan symbol komponen. 4.1.2- Mengenal pasti alatan tangan. 4.1.3- Membuat penyambungan litar. 4.1.4- Mengenal pasti litar siri dan litar selari. 4.1.5- Membezakan antara litar siri dengan litar selari. Aras 2 4.1.6 Membaca dan menterjemah lukisan litar. 4.1.7 Memilih alatan, bahan dan komponen. 4.1.8 Mengukur, memotong, membentuk dan menjalur wayar. 4.1.9 Meminta dan mengikat wayar pada RUJUKAN

1.2- Organisasi Bengkel

49

2.Kreativiti dan Reka Cipta

2.1- Pengenalan kreativiti

2.2- Kajian reka bentuk dan kefungsian produk

2.3- Pendokumentasian 10 - 13 3.Reka Bentuk dan Penghasilan Projek 3.1- Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam

14 - 16

4.Elektrik dan Elektronik

4.1- Penghasilan projek elektrik

tamatan komponen. 4.1.10 Menguji litar 4.1.11 Membuat kemasan. 17 - 18 5.Baik Pulih dan Penyenggaraan 5.1- Penyenggaraan alatan tangan Aras 1 5.1.1 Mengenal pasti bahan dan agen pembersih. 5.1.2 Membersih alatan tangan 5.1.3 Meminyak untuk tujuan perlindungan dan pelinciran. 5.1.4 Menyimpan alatan tangan. Aras 1 6.1.1- Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan Aras 1 6.2.1- Memilih biji benih pokok bunga semusim 6.2.2- Menyediakan medium semaian 6.2.3- Menyemai biji benih pokok bunga semusim Aras 2 6.2.4- Membincangkan sifat biji benih yang berkualiti. Aras1 6.3.1- Mengenal dan memilih bekas tanaman 6.3.2- Menyediakan bekas penanaman 6.3.3- Menyediakan medium penanaman 6.3.4- Mengubah anak pokok ke dalam bekas Aras 2 6.3.5- Menyediakan batas penanaman tanaman hiasan. 6.3.6- Menanam anak pokok tanaman hiasan. 6.4- Penjagaan Aras 1 6.4.1- Menjaga tanaman hiasan dalam bekas. 6.4.2- Menjaga tanaman hiasan di batas.

19 - 22

6. Tanaman Hiasan

6.1- Pengenalan. 6.2- Pemilihan biji benih

6.3- Penanaman.

BIDANG : PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


MINGGU 23 - 25 UNIT 1. Barang Jualan TAJUK PEMBELAJARAN 1.1 Kumpulan sasaran HASIL PEMBELAJARAN Aras1 1.1.1- Mengumpul maklumat barang keperluan kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru. 1.1.2- Mengelas barang mengikut keperluan, kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru. Aras 1 1.2.1- Menyenaraikan jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru. Aras 2 RUJUKAN

1.2 - Jenis barang yang sesuai dijual

1.2.2- Membuat keputusan barang yang boleh dijual kepada murid dan guru. 1.3 Sumber bekalan Aras 1 1.3.1- Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan. 1.3.2- Memilih pembekal. Aras 1 2.1.1- Mengenal pasti cara mendapatkan modal. 2.1.2- Menyediakan maklumat barang jualan. 2.1.3- Membuat rancangan jualan. 2.1.4- Menyediakan jadual kerja. Aras 1 2.2.1- Menyediakan barang jualan. Aras 2 2.2.2- Menentukan tujuan membungkus dan melebel. Aras 1 3.1.1- Menyatakan maksud dan tujuan promosi. 3.1.2- Menerangkan ciri bungkusan yang sesuai untuk promosi. 3.1.3- Membungkus barang untuk tujuan promosi. Aras 2. 3.1.4- Membanding beza bungkusan yang menarik dan kurang menarik. Aras 3 3.1.5- Menilai pembungkusan yang dihasilkan untuk tujuan promosi. Aras 1 4.1.1- Menunjuk cara layanan yang baik dan cekap. 4.1.2- Mengira dengan cepat dan tepat Aras 2 4.3.1- Membuat inferens etika jualan Aras 1 5.1.1- Merekod barang jualan. 5.1.2- Mengira baki barang jualan. Aras 1 5.2.1- Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan. Aras 1 5.3.1- Mengira untung atau rugi.

26 - 28

2. Merancang dan Menyediakan Jualan

2.1- Membuat rancangan jualan

2.2- Menyediakan barang jualan

29 - 31

3. Mempromosi Jualan

3.1- Promosi melalui pembungkusan

32 - 33

4. Mengurus Jualan.

4.1- Melayan pelanggan

34 - 36

5. Merekod Jualan

5.1 Merekod barang 5.2 Merekod pendapatan dan perbelanjaan. 5.3 Mengira untung atau rugi

RANCANGAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4

Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan

: Reka Bentuk dan Teknologi : 1. Keselamatan dan Organisasi Bengkel : 1.1- Peraturan keselamatan : Aras 1 1.1.1- Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti : penerangan tentang langkah keselamatan : Alatan bengkel : menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 1. Keselamatan dan Organisasi Bengkel : 1.1- Peraturan keselamatan : Aras 1 1.1.2- Mempraktikkan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat. : penerangan tentang langkah keselamatan : Alatan bengkel : menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 1. Keselamatan dan Organisasi Bengkel : 1.2- Organisasi bengkel : Aras 1 1.2.1- Menyediakan struktur organisasi bengkel. : penerangan tentang organisasi bengkel : Alatan bengkel : menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 2. Kreativiti dan Reka Cipta : 2.1- Pengenalan kreativiti : Aras 1 2.1.1- Pendedahan kepada bentuk asas reka bentuk 2.1.2- Mengenal idea berdasarkan gambar atau objek : melukis bentuk asas dan mengenal gambar : Alatan bengkel : menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 2. Kreativiti dan Reka Cipta : 2.1- Pengenalan kreativiti : Aras 1 2.1.3- Komunikasi Tampak : menerangkan projek yang telah dihasilkan murid : Alatan bengkel

Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan

: menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 2. Kreativiti dan Reka Cipta : 2.2- Kajian reka bentuk dan kefungsian produk : Aras 1 2.2.1- Kajian bentuk luaran produk : melukis bentuk asas berpandukan bentuk luaran produk : Alatan bengkel : menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 2. Kreativiti dan Reka Cipta : 2.2- Kajian reka bentuk dan kefungsian produk : Aras 1 2.2.2- Memasang model berpandukan manual : membuka dan memasang model secara manual : Alatan bengkel : menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 2. Kreativiti dan Reka Cipta : 2.2- Kajian reka bentuk dan kefungsian produk : Aras 1 2.2.3- Membuka dan memasang produk untuk mengkaji komponen : mengkaji komponen yang dibuka : Alatan bengkel : menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 2. Kreativiti dan Reka Cipta : 2.3- Pendokumentasian : Aras 1 2.3.1- Mengumpul dan merekod maklumat : penerangan tentang cara membuat pendokumentasian : Alatan bengkel : menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 3. Reka Bentuk dan Penghasilan Projek : 3.1- Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam : Aras 1 3.1.1- Menentukan projek berpandukan kad kerja. 3.1.2 Membaca lukisan projek. : menerangkan cara membuat projek kayu : Alatan bengkel

Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi

: menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 3. Reka Bentuk dan Penghasilan Projek : 3.1- Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam : Aras 1 3.1.3- Mengenal pasti alatan tangan 3.1.4 Menentukan jenis bahan dan kuantiti. : menerangkan cara membuat projek kayu : Alatan bengkel : menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 3. Reka Bentuk dan Penghasilan Projek : 3.1- Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam : Aras 1 3.1.5-Mengukur, menanda dan memotong bahan projek. : menerangkan cara membuat projek kayu : Alatan bengkel : menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 3. Reka Bentuk dan Penghasilan Projek : 3.1- Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam : Aras 1 3.1.6- Memasang komponen projek . 3.1.7 Membuat kemasan. : menyudahkan kerja projek : Alatan bengkel : menguasai

Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran

: Reka Bentuk dan Teknologi : 4. Elektrik da Elektronik : 4.1- Penghasilan projek elektrik : Aras 1 4.1.1- Mengenal pasti nama, fungsi dan symbol komponen. 4.1.2- Mengenal pasti alatan tangan. 4.1.3- Membuat penyambungan litar. 4.1.4- Mengenal pasti litar siri dan litar selari. 4.1.5- Membezakan antara litar siri dengan litar selari.

Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran

: membuat penyambungan elektrik : Alatan bengkel : menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 4. Elektrik da Elektronik : 4.1- Penghasilan projek elektrik : Aras 2 4.1.6 Membaca dan menterjemah lukisan litar. 4.1.7 Memilih alatan, bahan dan komponen. 4.1.8 Mengukur, memotong, membentuk dan menjalur wayar. Aktiviti : menyudahkan kerja projek Alatan : Alatan bengkel Refleksi : menguasai Bidang : Reka Bentuk dan Teknologi Unit Pembelajaran : 4. Elektrik da Elektronik Tajuk Pembelajaran : 4.1- Penghasilan projek elektrik Hasil Pembelajaran : Aras 2 4.1.9 Meminta dan mengikat wayar pada tamatan komponen. 4.1.10 Menguji litar 4.1.11 Membuat kemasan. Aktiviti : menyudahkan kerja projek Alatan : Alatan bengkel Refleksi : menguasai

Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran

: Reka Bentuk dan Teknologi : 5. Baik Pulih dan Penyenggaraan : 5.1- Penyenggaraan alatan tangan : Aras 1 5.1.1 Mengenal pasti bahan dan agen pembersih. 5.1.2 Membersih alatan tangan Aktiviti : menyenggara dan membaik pulih alatan tangan Alatan : Alatan bengkel Refleksi : menguasai Bidang : Reka Bentuk dan Teknologi Unit Pembelajaran : 5. Baik Pulih dan Penyenggaraan Tajuk Pembelajaran : 5.1- Penyenggaraan alatan tangan Hasil Pembelajaran : Aras 1 5.1.3 Meminyak untuk tujuan perlindungan dan pelinciran. 5.1.4 Menyimpan alatan tangan. Aktiviti : menyenggara dan membaik pulih alatan tangan Alatan : Alatan bengkel Refleksi : menguasai Bidang : Reka Bentuk dan Teknologi Unit Pembelajaran : 6. Tanaman Hiasan Tajuk Pembelajaran : 6.1- Pengenalan Hasil Pembelajaran : Aras 1 6.1.1 Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan Aktiviti : penerangan tentang tanaman hiasan Alatan : Alatan bengkel Refleksi : menguasai Bidang : Reka Bentuk dan Teknologi Unit Pembelajaran : 6. Tanaman Hiasan Tajuk Pembelajaran : 6.2- Pemilihan biji benih Hasil Pembelajaran : Aras 1 6.2.1- Memilih biji benih pokok bunga semusim 6.2.2- Menyediakan medium semaian 6.2.3- Menyemai biji benih pokok bunga semusim Aras 2 6.2.4- Membincangkan sifat biji benih yang berkualiti. Aktiviti : memilih dan menyemai biji benih Alatan : Alatan bengkel Refleksi : menguasai

Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Aktiviti Alatan Refleksi

: Reka Bentuk dan Teknologi : 6. Tanaman Hiasan : 6.3 - Penanaman : Aras 1 6.3.1- Mengenal dan memilih bekas tanaman 6.3.2- Menyediakan bekas penanaman 6.3.3- Menyediakan medium penanaman 6.3.4- Mengubah anak pokok ke dalam bekas Aras 2 6.3.5- Menyediakan batas penanaman tanaman hiasan. 6.3.6- Menanam anak pokok tanaman hiasan. : mengubah dan menanam anak pokok : Alatan bengkel : menguasai : Reka Bentuk dan Teknologi : 6. Tanaman Hiasan : 6.4 : Aras 1 6.4.1 Menjaga tanaman hiasan dalam bekas. 6.4.2- Menjaga tanaman hiasan di batas. : menjaga tanaman hiasan : Alatan bengkel : menguasai : Perniagaan dan Keusahawanan : 1. Barang Jualan : 1.1- Kumpulan sasaran : Aras 1 1.1.1 Mengumpul maklumat barang keperluan kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru. 1.1.2 Mengelas barang mengikut keperluan, kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru. : penerangan tentang barangan dan bakal pembeli : Alatan bengkel : menguasai

Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Aktiviti Alatan Refleksi

: Perniagaan dan Keusahawanan : 1. Barang Jualan : 1.2 Jenis barang yang sesuai dijual : Aras 1 1.2.1- Menyenaraikan jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru. Aras 2 1.2.2- Membuat keputusan barang yang boleh dijual kepada murid dan guru. : penerangan tentang barangan dan bakal pembeli : Alatan bengkel : menguasai : Perniagaan dan Keusahawanan : 2. Merancang dan Menyediakan Jualan : 2.1 Membuat rancangan jualan : Aras 1 2.1.1- Mengenal pasti cara mendapatkan modal. 2.1.2- Menyediakan maklumat barang jualan. : penerangan tentang barangan dan bakal pembeli : Alatan bengkel : menguasai : Perniagaan dan Keusahawanan : 2. Merancang dan Menyediakan Jualan : 2.1 Membuat rancangan jualan : Aras 1 . 2.1.3- Membuat rancangan jualan. 2.1.4- Menyediakan jadual kerja. : penerangan tentang barangan dan bakal pembeli : Alatan bengkel : menguasai : Perniagaan dan Keusahawanan : 2. Merancang dan Menyediakan Jualan : 2.2 Menyediakan barang jualan : Aras 1 2.2.1- Menyediakan barang jualan. Aras 2 2.2.2- Menentukan tujuan membungkus dan melebel. : penerangan tentang barangan dan bakal pembeli : Alatan bengkel : menguasai

Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi

: Perniagaan dan Keusahawanan : 3. Mempromosi Jualan : 3.1 Promosi melalui pembungkusan : Aras 1 3.1.1- Menyatakan maksud dan tujuan promosi. 3.1.2- Menerangkan ciri bungkusan yang sesuai untuk promosi. 3.1.3- Membungkus barang untuk tujuan promosi. : membuat promosi melalui pembungkusan : Alatan bengkel : menguasai : Perniagaan dan Keusahawanan : 3. Mempromosi Jualan : 3.1 Promosi melalui pembungkusan : Aras 2 3.1.4- Membanding beza bungkusan yang menarik dan kurang menarik. : membuat promosi melalui pembungkusan : Alatan bengkel : menguasai : Perniagaan dan Keusahawanan : 3. Mempromosi Jualan : 3.1 Promosi melalui pembungkusan : Aras 3 3.1.5- Menilai pembungkusan yang dihasilkan untuk tujuan promosi. : membuat promosi melalui pembungkusan : Alatan bengkel : menguasai : Perniagaan dan Keusahawanan : 4. Mengurus Jualan : 4.1 Melayan pelanggan : Aras 1 4.1.1- Menunjuk cara layanan yang baik dan cekap. 4.1.2- Mengira dengan cepat dan tepat : menunjukkan layanan baik kepada pelanggan : Alatan bengkel : menguasai

Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi Bidang Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Alatan Refleksi

: Perniagaan dan Keusahawanan : 4. Mengurus Jualan : 4.1 Melayan pelanggan : Aras 2 4.3.1- Membuat inferens etika jualan : penerangan tentang etika jualan : Alatan bengkel : menguasai : Perniagaan dan Keusahawanan : 5. Merekod Jualan : 5.1 Merekod jualan : Aras 1 5.1.1- Merekod barang jualan. 5.1.2- Mengira baki barang jualan. : penerangan tentang merekod jualan : Alatan bengkel : menguasai : Perniagaan dan Keusahawanan : 5. Merekod Jualan : 5.2 Merekod pendapatan dan perbelanjaan : Aras 1 5.2.1- Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan. : penerangan tentang rekod pendapatan dan perbelanjaan : Alatan bengkel : menguasai : Perniagaan dan Keusahawanan : 5. Merekod Jualan : 5.1 Merekod jualan : Aras 1 5.3.1- Mengira untung atau rugi. : penerangan tentang pengiraan untung atau rugi : Alatan bengkel : menguasai

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN pendidikan jasmani dan kesihatan TAHUN 6