Anda di halaman 1dari 1

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA

Mata Pelajaran dan Kelas


Tema/ Tajuk

BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 BIJAK

Pertanian Buah-buahan 8.50 pagi -9.50 pagi 3.3.1 Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat: i. Membina perkataan dengan betul. ii. Menulis perkataan dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 1. Nyanyian lagu Buah-buahan. 2. Memaparkan slaid gambar buah-buahan dan bersoal jawab tentang gambar. 3. Mencantum kad suku kata bagi membina perkataan berdasarkan kad gambar (Aktiviti Kumpulan). 4. Menulis semula perkataan yang dibina pada kad imbasan. 5. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas dalam lembaran kerja. Nilai Murni Bekerjasama, Bersyukur TMK Belajar melalui TMK Komputer (slaid gambar), kad gambar, kad suku kata, lembaran kerja, kad imbasan, pen marker Murid membina dan menulis perkataan dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas. 30 daripada 35 orang murid telah mencapai objektif pembelajaran dan pengajaran. Murid yang belum menguasai kemahiran membina dan menulis perkataan dan frasa diberi latihan pemulihan. Murid yang telah menguasai kemahiran diberi latihan pengayaan.

Masa Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Bahan Bantu Belajar Penilaian pengajaran dan pembelajaran Refleksi