Anda di halaman 1dari 3

2. MANUSIA BOLEH MERUBAH HIDUP DENGAN CARA MERUBAH SIKAP - William James1.

0 PENDAHULUANMutakhir ini, salah laku murid di sekolah acap kali menjadi isu dalam kalangan masyarakat danmenjadi tajuk utama di dada-dada akhbar. Senario ini seolah-olah menggambarkan pengurusandisiplin dan usaha-usaha menangani masalah salah laku dalam kalangan murid dianggap terabaidan bukan menjadi fokus kementerian terbabit kerana sahsiah murid tidak menunjukkanpeningkatan malah dirasakan semakin teruk. Keadaan ini mencabar pihak pengurusan sekolahuntuk sentiasa memikirkan usahausaha dan tercari-cari kaedah terkini bagi mengatasi masalahsalah laku murid.Banyak orang berpendapat, masalah pelanggaran disiplin atau kerosakan akhlak dalam kalanganremaja secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pelbagai faktor. Tidak terdapat buktinyata yang menunjukkan bahawa masalah ini disebabkan oleh sesuatu factor yang dominan.Oleh itu, modul yang disemak semula ini mencadangkan agar usaha menangani masalah salahlaku murid hendaklah berasaskan dua pendekatan, iaitu pencegahan dan pemulihan. Langkahpencegahan yang diambil perlu dapat mendominasi faktor-faktor yang mendorong muridterdedah dan terlibat kepada sebarang aktiviti yang tergolong sebagai delinquency . Usahapencegahan ini juga perlu dimulakan seawal mungkin dan disepadukan dalam proses sosialisasiagar murid-murid dapat membentuk jati diri dengan nilai-nilai murni yang boleh diterima umum.Jawatankuasa PelaksanaanPengerusi : PengetuaKetua Operasi : Penolong Kanan HEMSetiausaha I : KaunselorSetiausaha II : Guru Kanan DisiplinAhli Jawatankuasa : Ketua-ketua Bidang Guru Disiplin. Guru Pendidikan Islam Guru Pendidikan Moral Guru-guru lain yang difikirkan perlu2.0 MATLAMATMengenal pasti murid yang mempunyai masalah salah laku dan mengambil langkah-langkahbersepadu - pencegahan awal serta pemulihan terhadap mereka yang terjebak.SMKTI 2012 DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN

3. 3.0 OBJEKTIF 3.1 Mengenal pasti murid-murid yang telah terlibat dengan gejala salah laku dan pelanggaran disiplin. 3.2 Melaksanakan langkah pencegahan awal supaya masalah salah laku dalam keadaan terkawal. 3.3 Menjalankan program pemulihan terhadap murid-murid yang telah dikenal pasti terlibat dengan salah laku dan pelanggaran disiplin. 3.4 Membantu sekolah mengatasi dan menangani masalah salah laku dan pelanggaran disiplin..4.0 DEFINISISalah laku ialah segala perbuatan yang membawa kerosakan kepada diri sendiri, orang lainataupun alam sekitar. Istilah yang digunakan dalam Al-Quran ialah dzulm.Penelitian ke atas Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 salah laku boleh disamakandengan disiplin. Pengertian disiplin ialah (1)kesanggupan seseorang individumenghormati dan mematuhi undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luaratau dengan kerelaan sendiri (2)kesanggupan seseorang itu bekerja atau membuatsesuatu dengan cukup tertib, (3)kesanggupan menghormati hak individu lain,(4)kesanggupan mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentinganorang lain, (5) kesanggupan hormatmenghormati antara satu dengan lain dan mempunyaisemangat tolong-menolong dan (6)kesanggupan membaiki keadaan yang sedia adamenerusi usaha yang membina serta (7)sanggup berkhidmat kepada masyarakat.(Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979).Mengikut pengertian undang-undang salah laku ialah suatu perbuatan jenayah. Konsep jenayahialah suatu perbuatan atau tingkah yang menyalahi undang-undang yang terpakai dan mungkindiikuti kemudiannya oleh satu prosiding jenayah. Jika pada akhir prosiding berkenaan tertuduhdisabitkan dengan kesalahan yang dilakukan, tertuduh akan dijatuhi hukumanhukuman tertentu.Di sini bolehlah dirumuskan bahawa orang yang melakukan salah laku ialah orang yang tidakberdisiplin dan melakukan jenayah.Umum mengetahui salah laku murid ialah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan sekolahyang telah ditetapkan yang boleh memberikan kesan kepada tahap disiplin sekolah. Tahap salahlaku boleh dikategorikan kepada tiga iaitu; berat, sederhana dan ringan.5.0 IMPLIKASISalah laku murid yang kronik di sesebuah sekolah akan membentuk budaya sekolah yang tidaksihat. Hal ini menggambarkan tahap disiplin yang rendah serta memberikan kesan kepada sesipengajaran dan pembelajaran yang akhirnya mengakibatkan rendahnya pencapaian akademik.SMKTI 2012 DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN Page 2

4. 6.0 FAKTOR-FAKTOR YANG DIKENAL PASTI 6.1 Individu. 6.2 Latar belakang keluarga. 6.3 Rakan sebaya. 6.4 Persekitaran.7.0 JENIS-JENIS SALAH LAKU 7.1. TINGKAH LAKU JENAYAH : 7.1.1 Berjudi. 7.1.2 Mencuri. 7.1.3. Melawan/mengancam/memukul/mencederakan guru. 7.1.4. Melawan/mengancam/memukul/mencederakan pengawas. 7.1.5. Memeras ugut. 7.1.6. Membuli. 7.1.7. Menganggotai kumpulan haram/kongsi gelap. 7.1.8. Menyalahgunakan dadah. 7.1.9. Membawa senjata berbahaya. 7.1.10. Mencabul kehormatan. 7.1.11. Mengancam/memukul/mencederakan murid lain. 7.1.12. Menceroboh bilik khas/kedai koperasi/pejabat sekolah/asrama. 7.1.13. Mengedar dadah. 7.1.14. Menunjuk perasaan/berpiket/mengganggu ketenteraman sekolah. 7.1.15. Bertaruh secara besar-besaran. 7.2. TINDAKAN LUCAH 7.2.1. Bercumbu-cumbuan. 7.2.2. Berkhalwat. 7.2.3. Berpelesiran dan berpegang tangan. 7.2.4. Menggunakan kata, isyarat dan perbualan lucah. 7.2.5. Melukis dan menulis kata-kata dan gambar-gambar lucah. 7.2.6. Gangguan seksual. 7.2.7. Membawa, memiliki dan mengedar bahan / alat / gambar lucah. 7.3. KEKEMASAN DIRI 7.3.1. Berambut panjang / fesyen rambut keterlaluan dan bertentangan dengan peraturan sekolah. 7.3.2. Berkuku panjang 7.3.3. Bermisai dan berjanggut. 7.3.4. Memakai pakaian tidak mengikut peraturan sekolah. 7.3.5. Memakai barang-barang perhiasan yang dilarang ke sekolah.SMKTI 2012 DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN Page 3