Anda di halaman 1dari 2

Nama : ........................................................................................... Tingkatan : ................

KEKELIRUAN EJAAN
Latihan Tatabahasa. Pilih ejaan yang betul bagi perkataan di bawah. EJAAN Perabut Istirehat Sessi Bandarraya Jurusolek Ramadhan Tengahhari Perlantikan Memastikan Pesaraan Gembeleng Ihsan Kerinting Prihatin Berbahaya Bahru Lagenda Tauladan Injin Hajjah Bihun Stem Dailog Pikir Atlit Sama ada Sekelian Trampil Manfaat Agung EJAAN Perabot Istirahat Sesi Bandar raya Juru solek Ramadan Tengah hari Pelantikan Mempastikan Persaraan Gembleng Ehsan Keriting Perihatin Merbahaya Baharu Legenda Teladan Enjin Hajah Mihun Setem Dialog Fikir Atlet Samada Sekalian Terampil Manafaat Agong BETUL CATATAN

KEKELIRUAN EJAAN
Latihan Tatabahasa. Pilih ejaan yang betul bagi perkataan di bawah. EJAAN Perabut Istirehat Sessi Bandarraya Jurusolek Ramadhan Tengahhari Perlantikan Memastikan * Pesaraan * Gembeleng Ihsan Kerinting Prihatin * Berbahaya * Bahru Lagenda Tauladan Injin Hajjah Bihun Stem Dailog Pikir Atlit Sama ada Sekelian Trampil * Manfaat * Agung * EJAAN Perabot * Istirahat * Sesi * Bandar raya * Juru solek * Ramadan * Tengah hari * Pelantikan * Mempastikan Persaraan Gembleng * Ehsan * Keriting Perihatin Merbahaya Baharu * Legenda * Teladan * Enjin * Hajah * Mihun * Setem * Dialog * Fikir * Atlet * Samada * Sekalian * Terampil Manafaat Agong * BETUL CATATAN