Anda di halaman 1dari 2

Soalan 1: Mengapakah anda mempelajari sains politik?

Untuk mengkaji pengetahuan atau maklumat tentang pemerintahan dan cara ia dipengaruhi oleh individu atau kumpulan tertentu supaya pemerintahan memmenuhi kehendak manusia. Ia juga untuk mengkaji cara manusia diperintah, tetapi cara alat pemerintahan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat umum. Soalan 2: Apakah faedah yang dapat diperoleh daripada mempelajari bidang sains politik? 1. Untuk mengenali dengan lebih mendalam terhadap sambutan sesuatu sistem politik yang dipraktikkan dengan meninjau pendapat umum rakyat. 2. Untuk melihat perubahan kepada sesuatu perlembagaan itu dinamik atau statik. 3. Untukmengetahui tujuan asas sainspolitik iaitu untuk mencari pendekatan penyelesaian kemusykilan rakyat dengan berpandukan prinsip keadilan dan keharmonian. Soalan 3: Semasa membuat penyelidikan politik, apakah pendekatan anda akan digunakan? Mengapa? y Pendekatan-pendekatan tradisional Pendekatan bercorak falsafah Pendekatan institusionalisme y Pendekatan baharu Pendekatan behaviouralisme Pendekatan pasca behaviouralisme Pendekatan pluralisme Pendekatan strukturalisme Pendekatan developmentalisme Pendekatan fungsi struktur Pendekatan system politik Pendekatan komunikasi Pendekatan ekonomi politik

Pendekatan minor Pendekatan pembentukan keputusan Pendekatan konflik

Soalan 4: Apakah kekuatan dan kelemahan metodologi tradisional? Kekuatan: y y Menumpukan perhatian terhadap institusi. Pengkajian yang mendalam tentang cara kerajaan Barat diperintah

Kelemahan: y y Dipengaruhi keinginan peribadi penyelidik Tidak memberi perhatian yang cukup terhadap peranan yang dimainkan oleh individu-individu dalam mempengaruhi tindak-tanduk kerajaan y Tumpuan pengkajian sempit