Anda di halaman 1dari 69

SATU PROSES PERHUBUNGAN ANTARA DUA ATAU LEBIH MANUSIA DIMANA SESEORANG INDIVIDU ITU CUBA MEMPENGARUHI YANG

LAIN KE ARAH PENCAPAIAN SESUATU MATLAMAT ATAU TUJUAN

DAN (INGATLAH) KETIKA TUHANMUBERFIRMAN KEPADA MALAIKAT:SESUNGGUHNYA AKU HENDAKMENJADIKAN SEORANG KHALIFAH DI BUMI. (MAKHLUK YANG BERKUASA UNTUK MEMIMPIN DANMEMAKMURKAN DUNIA- MENGATUR DUNIAINDIVIDU, MASYARAKAT DAN NEGARA.
AL-BAQARAH: AYAT30

SETIAP ORANG DARIPADA KAMU ADALAH PEMIMPIN DAN SETIAP PEMIMPIN BERTANGGUNG JAWAB MENGENAI YANG DIPIMPINNYA PEMIMPIN ADALAH TANGGUNGJAWAB DAN BUKAN KEISTIMEWAAN
HADITH RIWAYAT: BUKHARI DAN MUSLIM.

BERTERASKAN KONSEP KHALIFAH SETIAP MANUSIA ADALAH PEMIMPINPEMIMPINMEMIMPIN DIRINYA, KELUARGA SERTA AHLIAHLI-AHLI DI BAWAHANYA. SAIDINA ABU BAKAR AKU DILANTIK BUKAN KERANA AKU LEBIH BAIK DARIPADA KAMU, SOKONG AKU SEKIRANYA AKU MELAKSANAKAN PERINTAH ALLAH, JIKAAKU MENYELEWENG, PERBETULKAN AKU

MENGANJURKAN KEPATUHAN BERSYARAT. PENGIKUT TIDAK WAJIB PATUH MALAH WAJIB INGKAR SEKIRA PEMIMPINNYA MENYELEWENG ATAU MELANGGAR PERINTAH ALLAH TIDAK ADA KETAATAN KEPADA MAKHLUK DALAM PERKARA MAKSIAT TERHADAP ALLAH.ALLAH.HADITH RIWAYAT : MUSLIM.

ABU ZAR al-Ghaffari TIDAKKAH TUAN alHENDAK MELANTIK SAYA UNTUK MENGETUAI SESUATU URUSAN?. RASULLULAH MENEPUK BAHU SAYA DAN BERKATA WAHAI ABU ZAR, ENGKAU ADALAH LEMAH, SEDANGKAN PEMIMPIN ITU SUATU AMANAH.

KAMI DEMI ALLAH (s.w.t) TIDAK KAMI (s.w.t) MELANTIK SEBAGAI PENGENDALI TUGAS INI SEORANG YANG MEMINTANYA ATAU BERUSAHA MENDAPATKANNYA.
RIWAYAT : MUSLIM

WAHAI ORANG-ORANG YANG ORANGBERIMAN, TAATLAH KAMU KEPADA ALLAH DAN TAATLAH KAMU KEPADA RASULLULAH DAN ULIL AMRI (ORANG BERKUASA DIKALANGAN KAMU) SELAGI MEREKA TAAT AKAN ALLAH DAN RASULNYA.
SURAH AN-NISA: AYAT 59.

MENEGAKKAN AMAR MARUF NAHI MUNGKAR MERANGKUMI SEMUA PERKARA YANG DITUNTUT DAN DIHARUSKAN OLEH SYARAK. MENCAKUPI URUSAN DI DUNIA DAN DI AKHIRAT. SETIAP TANGGUNGJAWAB BUKAN SAHAJA DI DUNIA TETAPI JUGA DI AKHIRAT.

10

PEMIMPIN WAJIB DITAATI KECUALI SELAGI TIDAK DISURUH MENGERJAKAN MAKSIAT. APABILA DISURUH MENGERJAKAN MAKSIAT, IA TIDAK LAGI DIWAJIBKAN MENDENGAR DAN TAAT. * MAKSIAT TERHADAP YANG KHALIQ

11

SEBAIK BAIK MANUSIA ADALAH YANG MEMBERI MANFAAT KEPADA ORANG LAIN
RIWAYAT : IMAM AL-BUKHARI

12

ATRIBUT PEMIMPIN
ATRIBUSI DALAMAN- PENERANGAN DALAMANTERHADAP TINGKAHLAKU- (PERUBAHAN TINGKAHLAKUEMOSI, RAGAM, FIKIRAN ATAU SIKAP).ATRIBUSI LUARAN- PENERANGAN LUARANTERHADAP TINGKAHLAKU SEORANG ( I.E CERDIK, PERSONALITI MENONJOL, KEMAHIRAN BERTUTUR, AGRESIF, BOLEH MEMAHAMI DAN RAJIN BERUSAHA).

13

2. PEMBERIAN ATAU GIFT. PEMIMPIN YANG MEMPUNYAI BAKAT, KEPANDAIAN DAN KECEMERLANGAN KERANA MEMILIKI KARISMA. KEJAYAANNYA BERGANTUNG KEPADA KARISMA YANG DIMILIKI. I.E SALLEHUDIN AL-AYUBI, HARUN-ALRASYID, SUKARNO.

14

3. KEMAMPUAN UNTUK MENCIPTA DAN JELAS TENTANG KREDIBILITINYA UNTUK MEMBANGUNKAN SESEBUAH ORGANISASI. PEMIMPIN INOVATIF DAN MENCIPTA/BERFIKIRAN SESUATU DILUAR KOTAK I.E BLUE OCEAN. OCEAN.

15

16

17

18

1. MEMBIMBING DAN MEMBERI MOTIVASIMOTIVASI- MENJURUS KEPADA MATLAMAT. MEMBERI KEYAKINAN BAHAWA MEREKA BOLEH MENCAPAI OBJEKTIF TERSEBUT DENGAN USAHA YANG BERSUNGGUH

19

2. MEMBERI MOTIVASI AGAR MEMBUAT SESUATU YANG LEBIH DARIPADA APA YANG DIJANGKAKAN. DIJANGKAKAN. DAPAT TRANSFORM ATAU MEMBAWA KEPADA KEDUDUKAN ATAU SITUASI YANG BERBEZA (LAIN). MEYAKINKAN PENGIKUTNYA AGAR MENGENEPIKAN KEPENTINGAN DIRI BAGI FAEDAH KUMPULAN DAN ORGANISASI
20

1. BERIMAN, MATLAMAT DUNIA & AKHIRAT 2. SENTIASA MERANCANG DAN BERPANDANGAN JAUH 3. BERANI/GIGIH (CUBA SEBERAPA DAYA) 4. KEKUATAN PERIBADI DAN JASMANI- TIDAK JASMANILEMAH SAHSIAH DAN KUAT MELAWAN NAFSU 5. JIMAT DAN MENJAGA MARUAH

21

6. KERJA KUAT DAN SEMANGAT MAJU. 7. BERTANGGUNGJAWAB KEPADA AGAMA, BANGSA, TANAH PUSAKA DAN BAHASA. 8. ADIL DAN KESANGGUPAN MEMPUNYAI CITA-CITA YANG TERBAIK CITADAN MATLAMAT BESAR.

22

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

INOVATIF (EXPLORE), BLUE OCEAN (EXPLORE), HARGAI BUDAYA DAN BAHASA TIDAK RETORIK/GIMIK KEPINTARAN AKAL (PANDAI, CERDIK DAN LICIK (IQ, EQ, SQ & RQ) BERILMU PENGETAHUIAN DAN KUAT MENTELAAH KOMUNIKASI YANG BERKESAN JIWA DAN HATI YANG MURNI

23

24

16. 17. 18. 19. 20. 21.

MENTAL SIHAT, JIWA DAN HATI YANG MURNI SENTIASA MEMAJUKAN DIRI MENCIPTA PELUANG BERKHAYALAN BESAR KESEMPURNAAN PANCAINDERA BERTINDAK ADIL & KEHORMATAN TINGGI

25

LAHIRKAN PEMIMPIN YANG DIHORMATI DAN DISEGANI BUKAN KEPADA PEMIMPIN YANG DITAKUTI DAN DIGERUNI. NAMAKAN ANAK-ANAK DENGAN NAMA YANG ANAKBAIK SEBAGAI TITIK PERMULAAN KEPADA MENJADI PEMIMPIN KESAN ATAU PENINGGALAN SOSIAL (IBNU KHALDUM & ALI AL-SYARIATI) - 10 TAHUN ALDAN KE ATAS.

26

PEMERINTAH YANG ADIL DILETAKKAN DISENARAI YANG PERTAMA JIKA SEBALIKNYA BALASAN YANG PEDIH- DIHARAMKAN MASUK PEDIHSHURGA KALAU DIA MENIPU, ZALIM DAN TIDAK BERLAKU ADIL, BERKEPENTINGAN PERIBADI.
RIWAYAT: MUSLIM

DALAM KUBUR, SEKSA KUBUR, BACAAN TALQIN- SEDARKAN YANG HIDUP.


27

DI HARI KIAMAT IA ADALAH KEHINAAN DAN PENYESALAN, MELAINKAN MEREKA YANG MENGAMBILNYA DENGAN HAK DAN MENUNAIKAN KEWAJIPAN YANG DITENTUKAN DI DALAMNYA
*RIWAYAT: MUSLIM.

28

KAJIAN ARAHAN PERLAKSANAAN TELITI UNTUK KEFAHAMAN DAN PERLAKSANAAN SKDD/JPTMR


SKDD Sistem Kawalan Disiplin dan Dadah (Arahan pentadbiran Bil.5/2006) Jawatankuasa Penyelaras Tatatertib Dan Mencegah PDRM (LMAF.48/90 dlm. KPN (PR) 33/5/1/4/1)

JPTMR Rasuah

29

PERKELILING PERKHIDMATAN DAN ARAHAN-ARAHAN BERKAITAN


a. Perk. Perkhidmatan JPA (Perk. Bil. 04 Thn 1998) Perk. Perkhidmatan JPA Agensi (Perk. BIL 01 Thn 1999) SKDD PDRM/ JPTMR Garis panduan menguruskan pengawai yang berprestasi rendah dan bermasalah Panduan mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling di Awam KPN (PR) 35/35/1 Bth 7 April 2006 KPN (PR) 33/1/4/1 Bth. 2.07.1991. Sistem Pemantauan dan Seliaan Rapi (Close Monitoring System & Supervision System) ke atas K/ASP, Inspektor dan Konstebal selepas Latihan Asas dan dalam tempoh percubaan.
30

b.

c.

d.

Arahan Pentadbiran Pengarah Pengurusan no. 05/2004

Garis Panduan Menguruskan Pengawai Berprestasi Rendah Dan Pengawai Yang Bermasalah
Ketua Jabatan atau mana-mana pengawai bertanggungjawab mengurus sumber manusia sebaik mungkin. Pertingkat pengetahuan, skill, motivasi , dan yang berprestasi rendah. Membuat penilaian yang tepat tehadap laporan pretasi. Tindakan pembetulan setelah berlaku masalah adalah lebih baik, berusaha melakukan pencegahan. Tindakan lain secara pentadbiran.. - Merujuk ke lembaga perubatan. - Merujuk kepada kaunselor. - Merujuk kepada psikiatrik/hospital. - tindakan dalam bentuk hukuman.
31

Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling Di Agensi Awam


Pengurusan Kaunseling mampu menghindarkan seseorang dari terjerumus dalam masalah peribadi, kerjaya, keluarga dan hubungan interpersonal. Membantu anggota mempertingkatkan pembangunan diri, produktiviti dan kualiti hasil kerja. Ketua Jabatan perlu mengenai pasti dan memantau kemungkinan- kemungkinan permasalahan pekerja.

32

C. SKDD ARAHAN PENT. BIL 05/2006 (KPN 35/35/1)


Tujuan : Memberi pengawalan dan penyeliaan yang lebih berkesan terhadap pengawai polis dan Pegawai Awam di bawah selian seorang penyelia. penyelia. Melalui SKDD , penyelia dapat mengetahui kreativiti pegawai yang diselia serta prestasi tugas dan tanggungjawab secara efektif kearah mencapai matlamat organisasi. Selain itu yang pentingnya, pegawai organisasi. pentingnya, yang kena selia berpeluang untuk membawa permasalahan / pengaduan berhubung dengan kebajikan diri serta keluarganya supaya dapat dibawa ke pengetahuan pegawai atasan. Ini satu LANGKAH AWAL bagi atasan. pencegahan yang boleh diambil oleh penyelia ke atas pegawai bawahanya supaya mereka menjauhkan diri dari aktiviti yang berunsur tidak sihat seperti dadah, rasuah dan salah guna kuasa. dadah, kuasa.

33

 

PERINGKAT JABATAN / DAERAH / BALAI

KPL

KPL

KPL

KPL

 
SJN / SM PENYELIA

SJN / SM PENYELIA PEMBIMBING JAB / DAERAH / CAWANGAN KPD / K.JAB MESY. JPT/MR (SKDD)

Per

PERINGKAT BALAI

PERINGKAT DAERAH

KAUNSELOR PDRM ASP PENT / KAUNSELING

 

TIADA PERUBAHAN

TINDAKAN

ADA PERUBAHAN

SURAT AMARAN MOTIVASI TUKAR PPPA / 02 TINDAKAN TATATERTIB

34

LAMPIRAN D

Penerangan / kursus ceramah / Dialog PRS SKDD Pembimbing Rakan Sekerja B BERUBAH

TINDAKAN PENCEGAHAN A TIADA PERUBAHAN

Laporan kepada ketua atasan - Perbincangan / mesyuarat JPTMR - Teguran / Nasihat - Amaran bertulis (pentadbiran) Tindakan lain secara

Kaunseling Kelompok Kaunseling Individu Kaunseling Keluarga ( Kes-kes Berat rujuk kepada peringkat IPK)

- Perkhidmatan kaunseling - Psikiatri - (TIDAK NORMAL) Lembaga Perubatan

NORMAL

Tidak berubah sikap BENTUK HUKUMAN PPPA (KELAKUAN & TATATERTIB( 1993 ) Kemaskini Rekod Perkhidmatan BERUBAH SIKAP - Kecemerlangan diri - Bermotivasi - Kemajuan dlm kerjaya - Ganjaran

Tidak Berubah Sikap


Tindakan yang difikirkan oleh Ketua Jabatan/ tatatertib ditukarkan/ ditamatkan Perkhidmatan

35

Penghargaan kendiri

Estetik Kognitif Penghargaan Kasih Sayang Keselamatan keperluan fisiologi

RAJAH KEPERLUAN MASLOW

36

Percaya bahawa kesedaran tentang diri dan keupayaan mengawal diri dan berpuas hati tentang diri ciri-ciri yang perlu untuk kesejahteraan diri yang maksima. Menekankan motif yang mendesak manusia. Terdapat 2 jenis motivasi:

Motivasi kekurangan kehendak fisiologi lapar, dahaga, dll. Motivasi perkembangan dan pertumbuhan keperluan untuk disayangi dan dihargai. Motif ini beroperasi diatas prinsip jika tiada kekurangan, maka individu mempunyai keperluan untuk berkembang atau maju dari tahap sekarang.

Membentuk Hirarki Keperluan (rajah) percaya keperluan tersebut ada pada semua manusia manusia perlu memenuhi keperluan di peringkat bawah sebelum memenuhi keperluan di peringkat atas.
37

MENGENALI DIRI SENDIRI MEMPUNYAI PERKAITAN RAPAT DENGAN TAHAP PENGGUNAAN MINDA DAN KEBERKESANANNYA MEMPENGARUHI PRESTASI DAN KECEMERLANGAN DIRI.
38

LUKIS KOTAK 4 SEGI SAMA . .

39

Ungkapan Gunakanlah Psikologi Sedikit Dia tu Pandai Gunakan Psikologi Dia tu Tak Guna Psikologi Langsung
* Penggunaan ungkapan di atas mengecilkan skop pengertian Psikologi sebenar....
40

Perkataan Psikologi mempunyai kata akar psyche dan logos - Psyche bermakna akal, roh (spirit) dan jiwa (soul) - Logos pula bermakna kajian Psikologi merupakan satu kajian saintifik mengenai pengalaman dan tingkah laku organisma serta hubungan organisma itu dengan sekitarnya. - Cara saintifik : kaedah pemerhatian data / uji kaji untuk divertifikasikan - Pengalaman : tingkah laku yang tidak dipersepsikan atau diamati oleh orang lain selain individu sendiri, seperti kasih sayang, marah, malu, bimbang - Tingkah laku : perlakuan yang dapat diamati oleh orang lain seperti berjalan, berlari, makan, minum (bukan lisan). Bercakap, berteriak, bersyarah sebagai lisan.

41

 Kaunseling adalah proses memberi pertolongan yang sistematik oleh kaunselor yang menggunakan ilmu dan prinsip kaunseling kepada klien yang menghadapi kecelaruan perasaan dan fikiran supaya klien lebih memahami dirinya untuk membuat keputusan serta menyelesaikan masalah-masalahnya. Kaunseling juga merupakan satu perkhidmatan menolong (bukan material) yang melibatkan antara seorang kaunselor dan seorang klien. Dalam konteks agama Islam, menolong seseorang itu memang menjadi kewajipan setiap manusia.

42

APAKAH KAUNSELING?
Istilah kaunseling mempunyai makna yang berbeza-beza mengikut kepelbagaian individu yang berlainan latarbelakang seperti kaunselor di bidang perniagaan, ekonomi, kewangan, di jabatan kerajaan. Perkataan kaunseling diertikan sebagai perhubungan menolong / tolong bantu / perundingcara / rundingcara.

43

Berikut diperturunkan beberapa definisi definisi kaunseling yang diutarakan oleh pakar-pakar terkenal : Carl Rogers (1942)
kaunseling sebagai satu ciri pertemuan langsung di antara Kaunselor dengan Klien yang bertujuan memberikan kepadanya bantuan dalam mengubah sikap dan perlakuannya

Pepinsky and Pepinsky (1954)


kaunseling merupakan (a) suatu proses interaksi yang berlaku antara dua orang insan yang dipanggil Kaunselor dan Klien : (b) berlaku dalam suatu suasana profesional dan (c) yang dimulakan serta dikekalkan sebagai suatu cara untuk memudahkan perubahan tingkahlaku seroang klien.
44

Md. Shuaib b Che Din (1989) Kaunseling sebagai salah satu bentuk pertolongan (bukan material) dan merupakan sebagai psikologi yang diterapkan (applied psychology). Ia merupakan gabungan antara Sains dan Seni. Yang membezakan kaunselor profesional dengan penolong biasa (social helper) ialah dari aspek membuat penaksiran (assessment) di mana semasa sesi berjalan, kemahiran kaunselor untuk mentaksir sesuatu yang dicakapkan sama ada (lisan / bukan lisan) oleh klien adalah sangat penting.
45

MANUSIA DAN MASALAH


Cepat bertindak dan lambat berfikir. Manusia ini lemah dari segi kesabaran dan pengawalan diri. Terlalu mementingkan diri sendiri dan mengenepikan perasan dan hasrat orang lain. Menyalahkan orang lain, persekitaran ataupun takbir. Tidak mempunyai matlamat hidup. Tingkahlaku sendiri yang menimbulkan masalah seperti pilih kasih, putus asa, terlalu mementingkan diri atau orang lain, malas mencari jalan penyelesaian. Sukar hendak menerima dan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Mencari ruang dalam masyarakat yang ada batasnya sendiri. Tidak tahu menceriakan suasana. Menggunakan strategi lama menangani situasi baru.
46

CiriCiri-ciri Kaunseling

Kaunseling dilakukan secara sulit dan semua perbincangan dirahsiakan. Klien mempunyai pelbagai persoalan hidup (masalah psikologi) Kaunselor seorang yang mahir dalam urusan-urusan berkaitan dengan membantu kliennya yang menghadapi masalah psikologi Dalam konsep menolong, kita mesti menolong diri kita sebelum menolong orang lain. Ini bermakna kita mesti mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman secukupnya sebelum berkemampuan untuk menolong orang lain yang rumit serta permasalahan psikologi yang kronik. Kaunselor mesti mahir dengan Teori Kaunseling seperti Psikoanalitikal, Behaviorist dan Humanistik.
47

CiriCiri-ciri Kaunseling
y

Kaunseling adalah satu proses bertujuan mempengaruhi perubahan tingkahlaku klien secara sukarela iaitu klien sendiri mahu mengubah tingkahlakunya dan meminta kaunselor untuk menolongnya. Kaunselor haruslah menyediakan keadaan-keadaan yang boleh membantu perubahan sukarela ini. Misalnya, dengan menekankan hak individu untuk membuat pilihan / alternatif dan hak individu untuk berasa bebas di dalam membuat perubahan tadi. Seperti dalam semua hubungan, batasan-batasan / limitasi dikenakan ke atas klien / kaunselor. Kaunselor memahami kliennya.
48

Ciriciri penting dalam kaunseling yang boleh diamalkan ialah tingkahlaku kaunselor sebelum dan semasa dalam sesi kaunseling. Diantaranya : penerimaan klien tanpa syarat tidak boleh menghukum kontak mata kemahiran mendengar perasaan empati bersifat kemesraan kerahsiaan
49

Proses Kaunseling
 Untuk membolehkan klien lebih bertanggungjawab, bebas dan mampu mengendalikan tingkahlakunya. Untuk menjadikan sikap klien lebih terbuka, sistematik dan mampu membuat pilihan yang sesuai dan terbaik bagi dirinya. Untuk membantu klien mengatasi gangguan emosi bagi mencapai kepuasan diri selaras dengan nilai moral agama dan norma masyarakat. Untuk membantu klien mengenali diri dalam persoalan yang dihadapinya demi menghasilkan perubahan imej diri positif.

50

SIAPAKAH YANG MEMERLUKAN PERKHIDMATAN KAUNSELING?


Kaunseling diperlukan oleh individuindividu yang mempunyai sebarang masalah, gelisah, ganguan pemikiran, tidak tahu arah tuju, kesempitan hidup, tidak berpuas hati pada kekurangan dan kelemahan diri, permasalah keluarga, anak-anak, hubungan suami isteri yang retak menanti belah dan pelbagai perkara yang mengangu emosi seseorang individu.

51

IQ IQ

- menggambarkan sejauh mana

bijaknya seseorang individu itu.

EI/EQ

- menggambarkan bagaimana perangai atau jenis individu itu.

DEFINISI
KECERDASAN EMOSI: - DIANGGAP SEBAGAI SATU META-ABILITY - BERTINDAK SEBAGAI SATU SUMBER KEPINTARAN YANG DIPERLUKAN SESEORANG UNTUK MENGGUNAKAN SEGALA KECERDASAN DAN KEMAHIRAN LAIN YANG DIMILIKI SEPENUHNYA DENGAN BERKESAN ~ (GOLEMAN, 1995)

DEFINISI
EQ BERKAIT RAPAT DENGAN MENGETAHUI BILA DAN BAGAIMANA MELAHIRKAN EMOSI, DIIKUTI DENGAN BAGAIMANA CARA MENGAWALNYA (BAR-ON, BROWN, KIRKCALDY & THORNE, 2000; BARSADE, 2000)

EQ MENCERMINKAN CARA BAGAIMANA INDIVIDU BERINTERAKSI DAN MENGAPLIKASIKAN PENGETAHUANNYA KEPADA KEHIDUPAN SEHARIAN.

SECARA UMUMNYA: DIMENSI KECERDASAN

SURVIVAL

EMOSI

PERIBADI

SOSIAL

BERKAIT RAPAT

MEMAHAMI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN BERHUBUNG DENGAN ORANG LAIN MENYESUAIKAN DIRI MENGURUS PERSEKITARAN AGAR LEBIH BERJAYA DALAM MENGHADAPI TUNTUTAN PERSEKITARAN

KESEDARAN SOSIAL

KEMAMPUAN MENGENALPASTI/MEMAHAMI REAKSI EMOSI ORANG LAIN

EMPATI

CUE

TONE OF VOICE EMPATI FACIAL EXPRESSION

BODY LANGUAGE

ORIENTASI PERKHIDMATAN
MENJANGKA

KOMPETENSI YANG BERKAIT RAPAT DENGAN EMPATI

MENGENALPASTI

PENUHI KEPERLUAN

BANGUN/MAJUKAN ORANG LAIN


KEMAHIRAN SIKAP

KEMAHIRAN SOSIAL

KEMAHIRAN MENCETUSKAN RESPON YANG SESUAI DARIPADA ORANG LAIN

KEMAHIRAN SOSIAL
MEMPENGARUHI 8 SUB-DOMAIN KEPEMIMPINAN BEKERJA SEBAGAI SATU PASUKAN

PEMANGKIN PERUBAHAN KOMUNIKASI

BERKOLABORASI MEMBINA HUBUNGAN

MENGURUS KONFLIK

KEROHANIAN

KEREDHAAN

RASA TANGGUNGJAWAB

MENGHAYATI NILAI-NILAI AGAMA

BUATLAH BAIK WALAUPUN KITA MAMPU DAN UPAYA UNTUK BUAT JAHAT JANGANLAH KITA MENJADI INSAN YANG BUAT BAIK SETELAH TIDAK MAMPU DAN UPAYA UNTUK BUAT JAHAT.

67

M ASA JADI PEMIMPIN, BERKUASA, SIHAT DAN ORANG SAYANG JANGAN SOMBONG DAN MENGADA-NGADA MENGADAM ASA TIDAK JADI PEMIMPIN, TIADA KUASA, SAKIT DAN ORANG BENCI JANGAN SUSAH HATI

68

TERIMA KASIH
MOHON MAAF, JIKA TERKASAR BAHASA, TERSILAP KATA. SESUNGGUHNYA YANG BAIK DAN SEMPURNA ITU DATANGNYA DARI ALLAH (S.W.T) DAN YANG LEMAH DAN KEKURANGAN ITU DATANG DARI HAMBANYA. SESUNGGUHNYA IA TIDAK ADA KENA MENGENA DENGAN SESIAPA, BAIK YANG HIDUP, MATI DAN AKAN MATI.

WASSALAMUALAIKUM
69