Anda di halaman 1dari 12

Topik 3

PERKEMBANGAN MOTOR KANAKKANAK MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN JASMANI YANG TERANCANG

0 6THN

MOTOR KASAR

- Sebulan selepas dilahirkan, bayi boleh mengangkat kepala daripada posisi baring - 3 bulan -mengangkat dadanya ke atas dan menggunakan lengan sebagai sokongan (meniarap). - 3 -4 bulan -boleh bergolek-golek di atas tilam - 4 - 5 bulan-menampung beratnya dengan menggunakan kedua-dua belah kakinya jika disokong - 6 bulan, bayi boleh duduk tanpa disokong - 7 -8 bulan -merangkak dan boleh berdiri tanpa sokongan - 8 bulan -mengangkat diri sendiri untuk berdiri - 10 -11 bulan-berjalan dengan memegang perabot sebagai sokongan - 12 -13 bulan (purata usia) - berjalan tanpa sokongan - 13-18 bulan, memanjat tangga dengan menggunakan kaki dan tangan - 18- 24 bulan-berjalan dengan pantas dan berlari - 3 tahun - pergerakan mudah (melompat, berlari, meloncat sebelah kaki - 4 tahun- aktiviti yang sama semasa usia 3 tahun tetapi lebih mencabar. Suka melakukan aksi akrobatik. Baru belajar untuk menaiki dan menurun tangga dengan menngunakan sebelah kaki sahaja. - 5-6 tahun-lebih gemar melakukan aktiviti yang mencabar. Suka berlari secara pertandingan bersama rakan-rakan sebaya.

(gross motor skill)- memerlukan otot yang besar dan melibatkan pergerakan yang aktif seperti berjalan dan menggerakkan tangan

0 6THN

MOTOR HALUS

- 0-2 tahun-mencapai atau menggenggam objek , memusingkan pergelangan tangan, melakukan aktiviti menggunakan jari-jari mereka. - 3 tahun - masih lagi dalam alam pertengahan dan antara alam bayi dan kanak-kanak, masih tidak boleh mengangkat barang dengan sempurna, boleh membina menara kiub, walaupun tidak tersusun elok. Apabila bermain dengan susun atur gambar (jigsaw puzzle) mereka masih lagi tidak tahu untuk menyesuaikan gambar dengan tempat yang betul. - 4 tahun-Koordinasi motor halus telah mencapai tahap yang lebih tepat tetapi masih lagi membina menara kiub dengan tidak betul. - 5-6 tahun-Koordinasi telah menampakkan kemajuan di mana tangan, lengan tubuh badan bergerak dengan pergerakan mata.

(fine motor skill) memerlukan kesempurnaan pergerakan aktiviti yang rumit dan melibatkan pergerakan yang halus seperti mengangkat barang, memegang pensel

PROGRAM PENDIDIKAN JASMANI


KEBAIKAN/KEPENTINGAN

mengembangkan perkembangan motor kasar dan motor halus mereka mencabar daya fikiran kanak-kanak bertindak dan menyelesaikan masalah-masalah secara kreatif dalam lingkungan batas-batas kemampuan mereka dan bertimbang rasa sanggup serta bersedia berkongsi alatan dgn rakan sebaya menyediakan kepimpinan yang cekap serta menjadi alat kepada individu atau kelompok untuk bertindak dalam pelbagai situasi secara konstruktif dari segi fizikal, mental dan sosial.

lebih bersikap positif dalam hidup


NILAI-NILAI POSITIF

Nilai positif bergantung kepada penyertaan seseorang individu dalam bidang teesebut

- perolehan kemahiran - keriangan bersenam - kesedaran tentang objektif - hubungan yang berpadanan dengan pihak berkuasa - penerimaan tanggungjawab - hubungan kerjasama - keselamatan diri dijamin oleh peraturan dan tatacara yang digariskan dalam permainan - menghadapi cabaran yang berisiko - keupayaan menunda matlamat - kebolehan menilai diri berdasarkan ukuran-ukuran kualiti yang diterima umum.

Latihan Pergerakan

Permainan dan sukan


PROGRAM PJ

program pendidikan jasmani baru dan orientasinya memusat kepada aktiviti-aktiviti pergerakan.

Latihan Kemahiran Asas

Tujuan a. membina kecekapan dan keyakinan dalam segala kegiatan. b. Memperbaiki penyelarasan otot saraf, daya tenaga asas, ketangkasan dan timbangan dalam penggunaan peralatan. c. Menyediakan asas bagi penyertaan murid-murid dalam kegiatan masa lapang yang mencabar. LATIHAN KEMAHIRAN ASAS peralatan seperti pundit kacang, bola kecil dan besar, gelung rotan, tali, relang, batang rotan, bet (kayu pemukul), perkakas mudah ubah dan peralatan asas lain digalakkan peralatan ini membantu murid-murid menguasai kemahiran manipulasi dan ketangkasan.

i. utilitarian (untuk menjalankan tugas-tugas seharian) ii. keriadahan (untuk kegiatan-kegiatan masa lapang). Contoh kemahiran asas itu adalah seperti berlari, melompat, membaling, menyepak, memanjat, menyambut, mengelecek dan sebagainya

Tujuan a. Memperkembangkan kemahiran dalam permainan dan sukan serta memberi peluang kepada muridmurid mennggunakannya dalam situasi yang benar dan hidup. b. memperolehi pengalaman dan pengetahuan dalam berbagai-bagai permainan dan sukan. c. Memberi kepuasan dan keseronokan kepada muridmurid meneruskan kegiatan yang sihat. d. Menggalakkan sifat dan sikap sosial yang diingini. e. Menyediakan asas bagi penyertaan dalam kegiatan rekreasi di masa depan.
PENDIDIKAN DAN SUKAN
Latihan dalam sesuatu permainan atau sukan yang khas tidak digalakkan

permainan yang lebih besar -bercorak ansur maju -pengetahuan tentang kemahiran, peraturan, teknik dan cara pengadilan dalam berbagai-bagai permainan dan sukan akan membantu murid-murid memilih kegiatan yang mereka suka

permainan kecil -mengandungi peraturan yang minimum dan tidak memerlukan kemahiran yang tinggi -bertujuan untuk mendedahkan muridmurid kepada situasi permainan, memperbaiki pergerakan dan ketangkasan mereka.

mendapat pengetahuan asas tentang peraturan-peraturan pengadilan, langkah-langkah keselamatan dalam berbagai-bagai permainan dan sukan

Kepentingan
mengenali potensi tubuh badan mereka dalam melakukan berbagai-bagai pergerakan memperolehi pemahaman tentang keadaan alam fizikal yang melibatkan perkara abstrak seperti masa, jarak, hala, bentuk, saiz, kepantasan dan hubungannya dengan pergerakan yang dilakukan.

LATIHAN PERGERAKAN

mereka bebas dan spontan melakukan tiada pergerakan yang tertentu Perasaan malu tidak terlalu nyata

2 aspek

i.

gimnastik pendidikan

ii. pergerakan kreatif.

menekankan pergerakan yang objektif (sesuatu pergerakan itu dilakukan dengan tujuan tertentu )

Gimnastik Pendidikan

diberi peluang meninjau cara tubuh badan kita dan bahagianbahagiannya dapat menghasilkan sesuatu pergerakan yang dikehendaki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi

peralatan seperti gelung rotan, bola, tilam, peti lombol, bangku Essex, pemidang Taiping dan bangki panjang.

mengguling depan dan belang bertubi-tubi, mengatasi rintang dengan pelbagai cara, bergerak dari setempat ke setempat dan setingkat ke setingkat yang lain

pergerakan berekspresi (expressive movement), iaitu melahirkan perasaan seseorang melalui pergerakan

Pergerakan Kreatif
Tujuan Latihan Pergerakan a. Memperkayakan pengalaman pergerakan muridmurid dalam pelbagai situasi. b. Membina sifat-sifat jasmani seperti koordinasi otot saraf yang cekap, ketangkasan dan kelembutan badan. c. Memperkembangkan keyakinan dan daya cipta murid-murid dalam segala pergerakan yang memerlukan kawalan badan. d. Membina kefahaman dan pengetahuan tentang perkara-perkara seperti masa, ruang, hala, jarak, rentak, suai masa dan sebagainya melalui pengalaman yang bererti.

diberi peluang meninjau bagaimana tubuh badan kita dan pergerakannya digunakan sebagai satu perantaraan untuk melahirkan idea-idea dan perasaan yang hendak ditujukkan

Latihan jenis ini boleh dirangsangkan oleh iringan muzik dari alat-alat muzik / hanya dengan tepukan tangan, suara guru, ketukan tin-tin kosong

Rumusan